Language button

in english

BT Login

Logga in Registrera

Logga in på ditt konto

Användarnamn
Lösenord
Användarnamn *
Lösenord *
Användarnamn *
Lösenord *
Kom ihåg mig

Skapa konto

Fält markerade med en asterisk (*) är obligatoriska.
För- och efternamn *
Användarnamn *
Lösenord *
Bekräfta lösenord *
E-post *
Bekräfta e-post *


Bilder i album #88673

88800

Från samma album som #88673. Okänd man. Inget tryckt på kortet.

Fotografens namn & adressOkänd fotograf
88799

Från samma album som #88673. Okänd man. Inget tryckt på kortet.

Fotografens namn & adressOkänd fotograf
88798

Från samma album som #88673. Inget tryckt på kortet men på baksidan finns dedikationen: Af Eugen Cajanus till vännen Erik Rosén, 1868, Uleåborg.

Fotografens namn & adressOkänd fotograf
88797

Från samma album som #88673. Okänd man. Inget tryckt på kortet.

Fotografens namn & adressOkänd fotograf
88796

Från samma album som #88673. Noterat namn på baksidan: Löfstrom med två initialer som är svårtydda, kanske P E. Inget tryckt på kortet.

Fotografens namn & adressOkänd fotograf
88795

Från samma album som #88673. Okänd man.

Fotografens namn & adressD. Kihlberg, Köpmanbrinken 10, Baggensgatan 9
88794

Från samma album som #88673. Okänd man.

Fotografens namn & adressD. Kihlberg, Köpmanbrinken 10, Baggensgatan 9
88792

Från samma album som #88673. Notering på baksidan: A. Lange, Klintehamn

Fotografens namn & adressC. Eneman
Kommentar
2016-05-23 15:21:55 Carina Malmsten
Det finns ett Klintehamn på Gotland
2009-01-28 20:21:18 Ann-Louise Lundkvist
Det finns en Karl August Lange i Karlshamn enligt Sveriges Befolkning 1890 och 1900. Han står som Filtrermästare och är född 1855 i Tyskland. 1890 Spritfabriken i Karlshamn och 1900 under qvarstående obefintliga i Karlshamn.
88791

Från samma album som #88673. Notering på baksidan: F L Lundbom, ? 16/9-64, ??? 1/4 11. (? = otolkade krumelurer)

Fotografens namn & adressM. Josephson, Klarabergsgatan 33
Kommentar
2011-08-10 17:09:04 Jan-Åke Holmbring, Linköping
Det finns i Rotemansarkivet en kypare Frans Ludvig Lundbom, född i Stockholm 1836-09-22, död där 1880-05-19. Skulle det kunna vara han? (Rotemansarkivet).
88790

Från samma album som #88673. Noterat på baksidan: Gustaf Rinman, Sundsvall.

Fotografens namn & adressJohannes Jaeger, Drottninggatan 5
Kommentar
2009-12-12 12:53:32 Jan-Åke Holmbring, Linköping
Handlanden Gustaf Rinman var född i Risinge (E) 1839 och dog i Sundsvall 1895-05-10. Han var gift med Anna Kristina Amanda Frid, f. i Stockholm 1852. (Sveriges befolkning 1900, Kugelbergs klippsamling).
88789

Från samma album som #88673. Okänd man.

Fotografens namn & adressC. Stadler, Stortorget 601
88788

Från samma album som #88673. Noterat på baksidan: A B Selander, Piteå, 1871. (Axel Bernhard Selander var skeppsklarerare och v.konsul enl. SvBef 1890)

Fotografens namn & adressAugust Roesler, Drottninggatan 23
Kommentar
2011-07-16 11:08:59 Jan-Åke Holmbring, Linköping
Axel Bernhard Haqvin Selander var född i Selånger (Y) 1838-05-09 och dog i Piteå 1915-12-18. Han var son till Erik Daniel Selander (1800-1853) och Hedvig Christina Ottiliana Almqvist (1801-1853). Han var gift med Elise Lundberg, f. i Piteå 1854, d. där 1932. (Sveriges befolkning, Sveriges dödbok).
88778

Från samma album som #88673. Okänd man.

Fotografens namn & adressC. Thalén, Mäster Samuelsgatan 39
88777

Från samma album som #88673. Namnteckning på baksidan: T Hjalm Ekbohrn (Enligt SvBef 1890 fanns en civ.ing. Tord Hjalmar Ekbohrn (1829-?))

Fotografens namn & adressRosalie Sjöman, Drottninggatan 42
Kommentar
2010-05-04 12:27:55 Jan-Åke Holmbring, Linköping
(1893 28/2). T. Hj. Ekbohrn &#134,. Efter blott några timmars sjukdom afled natten till i fredags f. d. telegrafkommissarien i Skellefteå Thord Hjalmar Ekbohrn uti en ålder af 64 år. Han var född den 13 maj 1829. Efter afslutade tekniska studier ingick han i telegrafverkets tjenst och blef 1855 telegrafassistent i Helsingborg samt utnämndes två år senare till telegrafkommissarie i Skellefteå. Efter tjugofem års tjenstgöring tog han 1882 afsked från denna tjenst. Sedan ett par år tillbaka har han varit bosatt härstädes (Stockholm). Telegrafkommissarien Ekbohrn var en duglig och pligttrogen telegraftjensteman. Enkling sörjes han närmast af dotter och syskon. (Kugelbergs klippsamling). Thord Hjalmare Ekbohrn begravdes i Stockholm 1893 3/8. Hans hustru var troligen Anna Margareta, begravd i Stockholm 1877. (Begr. i Sverige).
88776

Från samma album som #88673. Okänd man.

Fotografens namn & adressRobert Andrée
88775

Från samma album som #88673. Okänd man.

Fotografens namn & adressWald. Dahllöf, Östra Hamngatan 18
88774

Från samma album som #88673. Okänd man.

Fotografens namn & adressAugust Roesler, Drottninggatan 23
88773

Från samma album som #88673. Anteckning på baksidan: Eric Ersson 1867. f. 1811 Den 15/1

Fotografens namn & adressC. A. Brunstedt, Regeringsgatan 13
Kommentar
2010-04-17 13:50:01 Jan-Åke Holmbring, Linköping
Ersson, Erik, i Vallsta, riksdagsman, föddes d. 15 Jan. 1811 på fädernegården Vallsta, i Helsingland. Efter faderns död öfvertog han(1827) för arfvingarnas gemensamma räkning skötseln af gården, och 1841 blef han ensam egare af densamma. Med nit och intresse egnade han sig derefter åt kommunala angelägenheter af alla slag, och 1847 valdes han enhälligt till representant i boneståndet för Vestra Helsinglands domsaga. Vid 1850 års riksdag företedde han läkarebetyg om svag helsa och fick derför stanna hemma, men 1853, då detta hnder icke mera fanns, återvaldes han samt representerade sedan valkrtesen vid alla riksdagar till och med 1868, först i bondeståndet och derefter i andra kammaren. Medtagen af sjukdom drog han sig sistnämnda år helt och hållet tillbaka från det politiska lifvet. Han afled på sin fädernegård d. 21 Mars 1872. - Under ståndsrepresentationens sista skede var E. en af de allra inflytelserikaste männen inom bondeståndet, hvars protokoll på flere ställen berätta huru de flesta af ståndets medlemmar (stundom t. o. m. ståndets alla ledamöter) uppstego och förklarade sig instämma med E. Det stora anseende han sålunda åtnjöt inom bondeståndet förde han med sig, då han inträdde i andra kammaren, hvarest han träffade ett stort antal af sina forna ståndsbröder, och det var endast tilltagande sjuklighet, som gjorde, att han bland dem ej kom att intaga främsta platsen. Många vore de förtrendeuppdrag, som gåfvos honom. Under 1853-54 och 1856-58 års riksdagar tillhörde han lagutskottet, under alla de öfriga statsutskottet. 1865 var han medlem af talmanskonferensen, 1866-67 bankofullmäktige, 1857 och 1860 statrevisor, och vid Karl XV:s kröning i Throndhjem var han en af riksdagens deputerade. Af K. M:t insattes han 1864 i komitén för utredande af frågan om grundskatternas aflösning, och 1865 i komitén för utarbetande af nytt förenings-fördrag mellan Sverige och Norge. - I fråga om politiska åsigter stod E. på samma linie som det gamla bondeståndet och den n. v. majoriteten i andra kammaren. Såsom medlem af grundskattekomitén hyllade han pluralitetens i betänkandet uttalade åsigt att någon orättvisa ej kan anses tillfogad jordegaren derigenom att han tvingas att betala grundskatt, samt förordade aflösning, ej afskrifning, och detta t. o. m. endast der grundskatten stod i ett visst förhållande till hemmanets taxerigsvärde. (Nordisk familjebok 1881:697-698).
88696

Från samma album som #88673. Anteckning: Till vänlig hågkomst om vännen Carl(?) Olsson.

Fotografens namn & adressHanna Forthmeiier
88695

Från samma album som #88673. Okänd man.

Fotografens namn & adressF. Renard, Regeringsgatan 28 B