Language button

in english

BT Login

Logga in Registrera

Logga in på ditt konto

Användarnamn
Lösenord
Användarnamn *
Lösenord *
Användarnamn *
Lösenord *
Kom ihåg mig

Skapa konto

Fält markerade med en asterisk (*) är obligatoriska.
För- och efternamn *
Användarnamn *
Lösenord *
Bekräfta lösenord *
E-post *
Bekräfta e-post *


Bilder i album #134

150033

Emil Axberg (1852-93) finns på bilden men vet ej var. Född i Strömstad. Blev senare sjökapten.

Fotografens namn & adressOkänd fotograf
Kommentar
2014-11-12 18:58:47 ulla klingström
Styrman Johan Emil Axberg med hustru Bernhardina Karolina Fogelmark född 1851 i Strömstad. De står med i Sveiges Befolkning 1890. Kvinnan död 4 mars 1929. Hon står då som änka. Mannen styrmannen Johan Emil Axberg finns inte med i dödböckerna varför man kan antaga att han avled utomlands. Enligt dödbok 1901-1913 bodde Bernhardina Karolina Fogelmark-Axberg på Stadsäga 134 (Pauvres Honteux) Strömstad, Göteborg och Bohus län/O.I Sveriges befolkning 1890 står det två barn med. Nämligen Emma Sofia 1879 i Strömstad, samt Karl Johan 1886 i Strömstad.
126182

Ur samma album som #126083 På baksidan står det: Fru Louisa Palmqvist Stockholm &#134, 1898

Fotografens namn & adressHulda Malmgren, Stora Nygatan 38
Kommentar
2012-04-28 14:27:02 Ann-Mari Bäckman
Lovisa Palmqvist och furiren Johan Alfred Palmqvist flyttade till Wiska, Fredrika, Lappland 1867 från Stockholm, för att samma år flytta till Umeå stad, Västerbotten. Där står Lovisa som Lovisa Magnusdotter. Källa: Husförhör Fredrika, Lappland, sidan 186, 1863-1873
2012-04-26 16:34:00 Ann-Mari Bäckman
Lovisa född 24/12 1830 i Grimsö, Ramsberg, dotter till Magnus Persson och Brita Jacobsdotter. Hon var frånskild från handlande och serganten Johan Alfred Palmqvist född 7/10 1842 Eksjö. Paret bodde i Umeå stad från 1867-1884, då de separerade. Johan Alfred gifte om sig med Matilda Lovisa Klingvall född 3/2 1840, Norrbyås. Han dog 6/2 1888 i Stockholm. LOVISA Palmqvist dog den 19/6 1898 i Stockholm. Källor: Rotemansarkivet Husförhör Umeå stad sidan 203, 1877-1886 Husförhör Umeå stad sidan 207, 1867-1876 Födda Ramsberg 1830
111445

Carl Fr. Edström Göteborg 30/7 1873. (Briljant fyrverkeri på Lorenzberg), står det på baksidan. Kan vara: Carl Fredrik Edström född 1846 i Vänersborg Västergötland. Källa: Sveriges Befolkning 1890. Från samma album som #111403.

Fotografens namn & adressWald. Dahllöf, Östra Hamngatan 18
Kommentar
2010-12-15 12:54:36 Jan-Åke Holmbring, Linköping
(1892 3/7). C. F. Edström &#134,. I Göteborg afled den 3 dennes kaptenen och kompanichefen vid Hallands bataljon Carl Fredrik Edström uti en ålder af 46 år. Kapten Edström var född den 17 februari 1846 och utnämndes 1870 till underlöjtnant vid Gotlands nationalbeväring, hvarest han 1878 befordrades tioll löjtnant. År 1886 tog han transport till Hallands bataljon och utnämndes der 1890 till kapten. Han afled ogift. (Kugelbergs klippsamling).
2010-12-14 16:53:44 Ingrid Norberg
Bekräftas att detta är Carl Fredrik Edström, född 1846, död 1892. Kapten. Tjänstgjorde vid Gotlands nationalbeväring, Hallands infanteribataljon och Hallands bataljon. Källa: SVAR/Krigsarkivets porträttsamling med välliknande foto.
110835

Tillhör samma samling som #110754. Okänd man. (präst)

Fotografens namn & adressJohn Nilsson
Kommentar
2011-01-16 11:01:29 Hans Medelius
Skall vara Södra Möckleby, ej Norra. Ursäkta felet.
2011-01-16 09:29:43 Jan-Åke Holmbring, Linköping
(1886 25/4). L. W. Höglund &#134,. Komministern i Smedby och Norra Möckleby församlingar på Öland Ludvig Wilhelm Höglund afled påskdagen å komministerbostället Gårdstorp uti en ålder af 34 år. Höglund var född i Elghult inom Vexiö stift den 17 september 1851 samt blef student i Upsala 1874. Han prestvigdes 1879 och anställdes 1883 som komminister i Smedby. Han var mycket omtyckt i de församlingar, der han tjenstgjort och en god predikant. Höglund saknade icke poetisk begåfning och har i tidningar och tidskrifter ganska flitigt lemnat bidrag i bunden form under signaturen Heliofilos. Han sörjes närmast af enka, född Medelius, samt moder. (Kugelbergs klippsamling).
2011-01-15 14:18:52 Hans Medelius Sthlm
Ludvig Vilhelm Höglund f. 1851, d. 1886. F. i Älghult av garv. Gustaf H. o Anna Margareta Fogelqvist. Komm.i N.Möckleby 1883-86. G. 1885 m. Hanna Katarina Gabriella Medelius dtr sedermera prosten J.A. Medelius, Högby o.h.h Emma Melén. Död 1947. H. skrev under pseudonym Heliofilos bidrag i flera tidningar. Källa: Bl.a. Olsson: Kalmar stifts herdaminne 4.
110758

Tillhör samma samling som #110754. Fil.Doktor G. Melén

Fotografens namn & adressJohn Nilsson
Kommentar
2011-03-01 18:08:28 Hans Medelius
Ja, Johan Gustaf Melén (har foto med påskrift i min ägo), och morbror till Eva Hildebrand, f. Medelius (som tydl. ägt fotosamlingen) och till min farfar Gustaf Medelius. Modern var född Klinth (ej Klintz) och dotter till kh i Sandby (H) Anders Klinth o.h.h. Helena Maria Swebilia. Om släkten Klinth, se http://www.adelsvapen.con/genealogi/Klinth
2010-11-26 22:25:08 Ann-Mari Bäckman
Detta kan vara läroverksadjunkt Johan Gustaf Melén född 1831 i Kalmar stad. Han var gift med Emelie Augusta Svanfelt född 1824 i Växjö, Småland. Hustrun kan vara en syster eller släkt till #110762 Uppgiften bör bekräftas. Källa: Sveriges befolkning 1890
2010-11-26 17:18:51 Jan-Åke Holmbring, Linköping
(1892 14/1). J. G. Melén &#134,. Adjunkten vid Kalmar allmänna läroverk, filosofie doktorn Johan Gustaf Melén har, enligt ingånget telegram, aflidit i Kalmar den 14 dennes efter en längre tids sjuklighet, i en ålder af 60 år. Melén, son af prosten i Gärdslösa, riksdagsmannen i presteståndet J. I. Melén och hans maka, född Klintz, var född i Kalmar den 10 december 1831 och belf 1850 student i Upsala, hvarest han 1863 promoverades till filosofie doktor. Året derefter blef han adjunkt vid Kalmar läroverk och blef 1872 äfven bibliotekarie vid läroverksbiblioteket derstädes. Han efterlemnar maka, född Svanfelt, men inga barn. (Kgelbergs klippsamling). Johan Gustaf Melén var gift med Emelie Augusta Svanfelt, f. i Växjö 1824, d. i Smedby (H) 1903. Sveriges befolkning 1890, Sveriges dödbok).
109846

Tillhör samma samling som #109803 Karin Uddenberg f. Wellin d. till prosten Israel Wellin i Sandby o h h f. Fornander. Karin Uddenberg f. 1829- d. 1903 gift 1854 med kamereraren Mortimer Uddenberg f. 1820 i Kastlösa - Död i Stockholm 1902

Fotografens namn & adressElin Wettergren, Brännkyrkagatan 3
Kommentar
2010-11-09 14:06:20 Jan-Åke Holmbring, Linköping
(1903 30/11). Carin Uddenberg &#134,. Änkefru Carin Uddenberg, född Wallin, framl. kamreraren i fångvårdsstyrelsen Mortimer Uddenbergs efterlemnade maka, afled den 30 november i Stockholm 74½ år gammal. Hon sörejes närmast af barn och barnbarn. (Kugelbergs klippsamling).
109403

Major, C. Ramberg.

Fotografens namn & adressOkänd fotograf
Kommentar
2010-11-05 08:49:16 Jan-Åke Holmbring, Linköping
(1892 15/9). C. N. Ramberg &#134,. Som förut i telegram omtalats, afled den 17 dennes i Ljungby i Sunnerbo (Småland) f. d. majoren i armén och kaptenen i Kronobergs regemente, riddaren af Svärdsorden C. N. Ramberg efter svårt och långvarigt lidande. Efter att i yngre åren haft åtskilliga egendomar, såsom Väreboda och Boaryd i Ryssby. m. fl. flyttade Ramberg, sedan han tagit afsked från militärtjensten till Ljungby, der han en tid tjenstgjorde såsom kassör vid Smålands enskilda banks afdelningskontor samt hade hvarjehanda kommunala uppdrag. I sin krafts dagar var R. en duglig och intresserad officer, hans begåfning stod öfver medelmåttan, och en viss godmodig torrolighet i hans umgängesskick gjorde honom gerna sedd i den trängre vänkretsen. Enkling seddan några år tillbaka, sörjes han närmast af tre söner och två döttrar. (Kugelbergs klippsamling).
2010-11-04 21:17:13 Ingrid Norberg
Carl Nikodemus Ramberg, född 1816, död 1892. Major vid Kronobergs regemente. Källa: SVAR/Krigsarkivet, Arméns porträttsamling med samma foto.
109264

Doktor Richard Ehrenborg står det i albumet. Ur samma album som #109194 från Västergötland.

Fotografens namn & adressEmma Kjellgren
Kommentar
2010-10-31 14:09:43 Jan-Åke Holmbring, Linköping
Det bör vara brukspatronen Richard Michaël Ehrenborg i Kråk,Mölltorp (R), född 1821-05-30, död i Skara 1887-10-19, gift 1851 med friherrinnan Catharina Eleonora Fredrika Märta Sparre, f. 1832, d. i Möllprp 1912. (Sveriges adelskalender, Begr. i Sverige). (1887 19/10). R. Ehrenborg &#134,. Bruksegaren, riddaran af nordstjerneorden, filosofie doktorn Richard Michaël Ehrenborg afled af hjertslag, enligt till Nya Dagligt Allehanda ingånget telegram, i går kl. 1 i Skara uti en ålder af 66 år. Bruksegaren Ehrenborg, son af rikets ständers justitieombudsman Casper Ehrenborg och hans maka, född Carlqvist, var född 1821 och promoverades i Upsala 1845 till filosofie doktor. Han var under flera år bosatt i hufvudstaden, der han bland annat gjorde sig känd som medarbetare i hufvudstadspressen. Har har äfven i öfrigt uppträdt på den literära banan såsom en ganska flitig öfversättare af flera religiösa verk. Sålunda har han till vårt språk öfverflyttat bland annat Moritz Menrers stora verk Luthes lefnad, en serie (elfa stycken) biografiska arbeten öfver reformationens stormän (under den gemensamma titeln Några Luthers samtida och vänner), Petri Postilla och Langbeins Betraktelsr för hvar dag under året, o. s.v. Af riksdagens andra kammare har Ehrenborg varit ledamot riksdagarne 1870-1875 såsom reresentant för Lindes domsaga inom Örebro och riksdagarne 1876-1879 såsom vald af södra Vadsbo domsaga inom Skaraborgs län. År 1875 afflyttade han från Stockholm till sin egendom Kråk nära Karlsborg och har sedan hösten 1880 varit bosatt i Skara. Gift 1851 med friherrinnnan Katarina Eleonora Fredrika Märta Sparre, sörjes han närmast af enka samt 4 söner och 4 döttrar. Döttern Märta är gift med professorn vid Lunds universitet, en af de aderton i svenska akademien, d:r Esaias Tegnér. (Kugelbegs klippsamling).
109237

Kyrkoherde C. G. Sandzén står det i albumet. Ur samma album som #109194 från Västergötland.

Fotografens namn & adressC. E. Kjellin
Kommentar
2010-11-01 10:59:44 Jan-Åke Holmbring, Linköping
(1894 26/5). C. G. Sandzén &#134,. Kyrkoherden i Främmestads pastorat i Skara stift Carl Gustaf Sandzén afled den 26 d:s i sitt 71:sta lefnadsår. Han var född i Bottnaryd 1823, prestvigdes 1851 och blef kyrkoherde i Främmestads Patronela pastorat. (Kugelbergs klippsamling) Carl Gustaf Sandzén var gift med Maria Christina Laurentia Sylvén, f. i Bitterna (R) 1834, d. i Börstig (R) 1902. (Sveriges dödbok 5, Sveriges befolkning 1890).
107205

Anna Klemming + 1889. Ur samma album som #107085. Se även #20394

Fotografens namn & adressAlfr. J:son Dahllöf, Hamngatan 38
Kommentar
2010-08-27 09:26:47 Jan-Åke Holmbring, Linköping
(1889 8/8). Anna Klemming &#134,. Den ovanligt lofvande operasångerskan Anna Maria Klemming afled härstädes i torsdags kl. 12 midd. i en ålder af 25 år. Fröken Klemming har vid vår opera intagit en mycket framstående plats. Med henne bortgår en stor framtidsförhoppning för vår lyriska scen. Hon sörjes närmast af moder och syskon. Anna Maria Klemming var född i Stockholm den 6 februari 1864, hennes föräldrar voro bleckslagerimästaren Wilhelm Klemming och han maka Elisabeth Burman. Vid 17 års ålder började fröken K. sina sångstudier vid härvarande konservatorium. Sedan hon tillbragt några år vid detta läroverk begaf hon sig utomlands för att fortsätta sina studier. Hon stannade då i Köpenhamn, der hon erhöll Fritz Arlberg till lärare och förblef under denna ledning i två år. Hon uppträdde derunder äfven vid åtskilliga sångtillställningar, deribland i Tivoli konsertsal. År 1887 debuterade den unga sångerskan å vår operascen i Mathildas parti (Wilhelm Tell), och detta, som litet hvar torde minnas, med afgjord framgång. Ännu större vardt dock denna vid de åtföljande debuterna, särskildt då hon utförde Julias stora parti. Sedan dess fick hon sig tilldelade många stora och ansträngande roller, och om hon än icke lyckades lika fullständigt i dem alla, röjde hon dock i dem alla egenskaper, som inneburo löften om en stor framtid. Bland de partier hon sjungit, må nämnas Eudora, Elsa, Agatha, Prinsessan (Per Svinaherde), Bellina, Katarina (Hårdt mot hårdt). Särskildt var man ense i att beundra hennes ovanliga stämbegåvning, och man kan med skäl säga, att fröken K. var i besittning af en af den nutida scenens allra förnämsta stämmor. Härtill kom att hon egde en ovanligt tilltalande scenisk apparation. Då hon dertill var samvetsgrann i sitt arbete, kunde man med rätta förespå henne många triumfer i den bana hon valt. Det var sagt, att fröken K. nästa år ernade fortsätta sina studier i Paris. Denna plan har dock den obevklige liemannen nu krossat till stor sorg för hennes anhöriga och de många vännerna af den unga sångerskans löftesrika konstnärsbana. (Kugelbergs klippsamling).
2010-08-27 08:31:38 Ann-Mari Bäckman
Anna Maria Klemming född 6/2 1864 i Solna, dog 8 augusti 1889. Hon bodde i Stockholm vid sin död. Modern var bleckslagaränkan Anna Elisabet Klemming född 17/2 1821, Skellefteå, Västerbotten. Källor: Rotemansarkivet Sveriges befolkning 1890
105308

På baksidan står det Prosten Landgren i L:a Mellösa . Ur samma album som #105211 från Hälsingland.

Fotografens namn & adressA. Jonsson, Götgatan 3
Kommentar
2012-02-18 20:38:05 Ingrid Norberg
Hustrun Kristina Vilhelmina (MINA) Ahlbom (1819-1900), se #105307.
2010-11-23 12:01:37 Jan-Åke Holmbring, Linköping
(1904 16/6) C. J. Landgren &#134,. Senioren bland Strengnäs stifts prästerskap, kyrkoherden i Lilla Mellösa och Flen, prosten Carl Johan Landgren afled i dag på morgonen efter ett par veckors sjukdom, meddelar ett telegream från Nyköping den 16 d:s. Prosten Landgren var född den 11 mars 1817 i Segersta församling i Helsingland, där hans fader var komminister. Han prästvigdes efter studier i Uppsala 1840, blef samma år pastorsadjunkt i Huddinge, hvarefter han innehade prästliga förordnanden i Gnarp och vid Uppsala hospital. 1845 blef han förste lärare vid Prins Gustafs folkskola i Uppsala och tillika direktör vid dåvarande folkskollärareseminarium. 1850 utnämndes han till kyrkoherde i L:a Mellösa och 1881 till kontraktsprost i Villåttinge kontrakt. Den aflidne var under en följd af år landstingsman, valdes 1866, då han var riksdagsman i prästeståndet, till statsrevisorssuppleant och fungerade 1869-76 som folkskoleinspektör. Dessutom hade han äfven en del andra offentliga uppdrag. Han var riddare ef Vasa- och Nordstjärneordnarna och har utgifvit några läroböcker i matematik, afsedda för seminarierna. L. sörjes närmast af barn, af hvilka sonen Karl Gösta är fil. doktor och redaktör för Södermanlands läns tidning. (Kugelbergs klippsamling).
2010-07-04 23:12:08 Ann-Mari Bäckman
Troligtvis är detta kyrkoherden Karl Johan Landgren född 1817, Segersta, Hälsingland, bosatt 1900 i Mälby, Lilla Mellösa. Källa: Sveriges befolkning 1900
105272

På baksidan står det Jägmästare Fredholm Franshammars . Ur samma album som #105211 från Hälsingland.

Fotografens namn & adressRosalie Sjöman, Regeringsgatan 6
Kommentar
2011-01-04 10:21:30 Jan-Åke Holmbring, Linköping
C. Fredholm &#134,. F. d. järgmästaren Carl Fredholm har aflidit å Alingsås lasarett natten till måndagen efter kortare tids sjuklighet, hvartill för omkring 4 veckor sedan kom ett svårare benbrott. Den bortgångne födddes i Stockholm den 21 februari 1834 och var son till den då mycket kände grosshandlaren Per Adolf Fredholm härstädes. Sedan han hade genomgått skogsinstitutet, blef hans tjänstgöring snart förlagd till Hälsingland, där han blef förvaltare af Västra Hälsinglands revir 1867, hvarifrån han 1873 fick transport till Norra Hälsinglands revir. Från jägarmästartjänsten erhöll han afsked 1899, då han flyttade till Alingsås. Fredholm var i yngre dagar en framstående jägare, hvarför han ock på den tiden var mycket känd i jägarkretsar. Inom dessa liksom ock i öfrigt bland kamraterna i kåren var han mycket uppburen för sitt alltid friska och vänsälla väsen. Närmast sörjade äro hans maka, född Hammarström, samt tre barn och barnbarn. (Kugelbergs klippsamling).
2010-07-05 11:30:29 Ann-Mari Bäckman
Jägmästare Carl Herman Fredholm född 1834, Stockholm, gift med Emma Ulla Kristina Hammarström född 1845, Ytterhogdal, Hälsingland. År 1890 bodde de i Franshammar, Hassela, Hälsingland. Källa: Sveriges befolkning 1890
105037

Ur fotoalbum #104977. Karl Fredrik Larsson född 1853-08-15 i Nora berg/T, död 1925-05-25 i Lindesberg/T. Skomakare, hovslagare och sadelmakare till yrket. Lär ha haft en otrolig fin sångröst. Sjöng ofta i kyrkan i Nora och Lindesberg. Gift med Johanna Karlsdotter född 1853-04-08 i Ramsberg/T, &#134, 1908-04-01. Paret, deras dotter Anna Helena och sönerna Karl Gustav född 1874-12-16 i Ramsberg samt Otto Hjalmar född 1878-08-06 i Ramsberg begav sig till Amerika 1893-09-10. Resan tog 13 dagar med b ...
Läs mer...

Fotografens namn & adressAlfr. Michelson
104933

Ur fotoalbum #98418. Sally Kaufeldt född 1892-04-13 i Njurunda/Y. Syster till #104797 och #104789. Fadern var sågverksarbetare Fredrik Vilhelm Kaufeldt född 1850-10-03 i Eda/S, &#134, 1926-10-26 i Njurunda/Y. Modern var Matilda Kristina Hollsten född 1854-01-14 i Fryksände/S, &#134, 1932-07-01 i Njurunda/. Sally gifte sig 1913-02-02 med Anders Teodore Hedlund född 1888-06-18 i Ekshärad/S. Paret emigrerade till Kanada och hade åtminstone fyra barn födda där på 1910- och 1920-talet.

Fotografens namn & adressN. Sjöström
104798

Ur fotoalbum #98418. Dagny Pellfock född 1905-08-19 i Njurunda, &#134, 1979-12-09 i Stockholm. Gift 1931-10-10 med Thorvald Rickard Hjalmar Lindvall i Stockholm. Dotter till #104797.

Fotografens namn & adressPeterzén & Franke, Esplanaden
104797

Ur fotoalbum #98418. Lydia Kaufeldt född 1884-10-01 i Njurunda, &#134, 1978-12-01 i Njurunda. Syster till #104789. Gift före 1905 med Karl Oskar Pellfock född 1877-11-11 i Närpes/FIN, &#134, 1922-11-21. Omgift 1954-10-15 med Salomon Vincentius Klaesson.

Fotografens namn & adressN. Sjöström
104790

Ur fotoalbum: #98418. Hildur Kölqvist född Abrahamsson 1890-01-24 i Njurunda/Y, &#134, 1975-10-08 i Njurunda/Y.

Fotografens namn & adressSjöström
Kommentar
2010-11-13 21:58:43 Anne-Marie Dufva
Vilket fint kort på min mormor Hildur, ett kort jag själv saknar. Jag har annars flera gemensamma foton med album #98414.
104776

Ur fotoalbum #98418. Verner Pettersson född 1895-02-26 i Njurunda/Y, &#134, 1962-04-12 i Njurunda. Bror till Axel #104761, Henny, Emmy och Albert #104743 och Jenny #104746 + #104763. Deras föräldrar se #104743 och #104727.

Fotografens namn & adressPeterzén & Franke, Esplanaden
104775

Ur fotoalbum #98418. Axel Pettersson född 1889-08-11 i Njurunda/Y, &#134, 1965-02-28 i Njurunda/Y, se även #104761. Hans kusin Elma Widmark, se även #104750.

Fotografens namn & adressJohansson & Westberg
104763

Ur fotoalbum: #98418. Fotot är från 1907. Jenny Pettersson född 1887-06-09 i Njurunda/Y, &#134, 1960-03-31. Gift med #104745. Dotter till #104727 och #104743. Syster till #104761 samt Emmy, Albert och Henny #104743. Kusin med #104750. Se även #104746.

Fotografens namn & adressN. Sjöström