48437

Fotografens namn & adress
Didrik Jansson (Firma O. Wiklund)
Tryckt information på fotografiets baksida
O. Wiklund, Westerås. Prisbelönt: Wien 1873, London 1874, Eskilstuna 1878. Plåten förvaras för efterbeställning minst 1 år.
Ange vad fotografiet föreställer
Ägaruppgifter
Släktgården Backegården Karlstorp
Uppladdare
Uppgiftslämnare
Jan-Åke Holmbring, Linköping
48437
Okända barn från samma album som #48306.