Language button

in english

BT Login

Logga in Registrera

Logga in på ditt konto

Användarnamn
Lösenord
Användarnamn *
Lösenord *
Användarnamn *
Lösenord *
Kom ihåg mig

Skapa konto

Fält markerade med en asterisk (*) är obligatoriska.
För- och efternamn *
Användarnamn *
Lösenord *
Bekräfta lösenord *
E-post *
Bekräfta e-post *

Stöd Rötters Vänner

bli rv front

Google sökruta head

Vem är vem inom släktforskningen

Biografiska och bibliografiska uppgifter

Av Håkan Skogsjö, 2011-02-14

I början av 1980-talet började jag samla uppgifter till en biografiskt och bibliografiskt uppslagsverk om svenska släktforskare. Tanken var att den som fann en artikel eller bok med intressant innehåll snabbt skulle kunna hitta uppgifter om författaren. Jag har för länge sedan insett att arbetet aldrig kommer att fullbordas. Men kanske kan uppgifterna ändå vara till någon nytta, och därför publicerar jag dem här. Min mor Inga Skogsjö har bemödat sig med att skriva rent mina anteckningar.

Släktforskarna är ordnade i alfabetisk ordning på efternamnet. Om varje person har jag sökt uppgifter om födelse- och dödstid, yrke och andra intressanta biografiska data, vidare uppgifter om i vilka tidskrifter de medarbetat och om böcker de gett ut. Dessutom ges källhänvisningar.

Det behöver knappast påpekas att detta arbete är mycket ofullständigt. Många som gjort beundransvärda insatser saknas och bland dem som nämns saknas inte sällan väsentliga uppgifter (de senaste 20 åren är inte alls beaktade när det gäller urvalet). Min förhoppning är ändå att uppgifterna kan vara till någon nytta. Bland litteratur som gåtts igenom för att finna persondata kan nämnas nekrologer i SoH och MfGF, litteratur i SvSlkal 1965, 1974, SGL samt rec. och litt. i PHT 1924, 1925. 1926.

Förkortningar | Biografier | Signaturer

Förkortningar

Bördh = A.G. Bördh, Dalslandslitteratur (Mellerud 1964)
Hofberg = Svenskt biografiskt handlexikon av Herman Hofberg
Hildebrand = Bengt Hildebrand, Handbok i släkt- och personforskning
MfGF = Medlemsblad för Genealogiska Föreningen (1934–1949)
PHT = Personhistorisk Tidskrift
PHS =Personhistoriska samfundet
RBoV = Henning Rahmström, Bidrag till en bibligrafi om vallonerna (Sthlm 1963)
SGL = Svensk genealogisk litteratur förteckand av Joh. Ax. Almquist (skrifter och handlingar utgifna genom Svenska Autografsällskapet. VII.) (Sthlm 1905)
SoH = Släkt och Hävd (1950–)
VGoP = Västsvensk genealogi och personhistoria (Gbg 1971)
Wretman= Johan Wretman, Släktvetenskapen med hänsyn till svensk forskning (Sthlm 1924)
Väd = Vem är det

BIOGRAFIER

Abrahamsson, Ingeborg
Fil.mag.
Medarbetat i SoH 1975.

Adlersparre, Sophie (1850–1924)
Sophie Adlersparre medarbetade i PHT 1916 med en »fantasifull» artikel med titeln »Omkring Sigurdstenarna» (enligt Hildebrand, sid. 287). Enligt Libris har »S.H. Adlersparre» förutom denna artikel också skrivit »Ätter från Sveriges medeltid» i Antikvarisk tidskrift för sverige 1921. Dessutom har »S. Adlersparre» författat en skrift om »Sveriges riksvapen» 1914 och »Sophie Heliodora Adlersparre» boken »Religionsundervisning åt vära barn» 1898. Det betyder att hon måste vara identisk med stiftsjungfrun Sofia Heliodora Ottiliana Adlersparre, född 1850 i Karlskrona, död ogift 1924 i Eksjö, som omtalas i Elgenstierna ättertavlor (I:52). Hon ska inte förväxlas med hennes mer namnkunniga styvmor, skriftställarinnan Sophie Adlersparre (1823–1895).

Afzelius, CARL August
Född 1847, död 1938 11/8 i Gränna. Disponent.
Hedersledamot i GF 1934.
Hans samlingar rörande släkten Westman från Härnösand förvaras hos GF.
Skrifter: Släkten Westman (Härnösands-släkten) samt släkterna Söderberg, Tjernberg, Gallenius, Westman från Ångermanland, Hessler, Lindström, Sjöding, Schlytern, Fahlman, Eckhéll, Afzelius, Nordin, Wargentin, Gavelius (1919; rec. i PHT 1918–1919, s. 197–198). – Afze Larsson i Afzegården, Broddetorp, och hans ättlingar (1927). – Bröderna Wollgemuth i Härnösand (1937).
Källor: ÖÄ 7, s. 63. – Nekrolog av L[ennart] Z[ielfelt] i MfGF 1938, s 11. – SoH 1958, s. 144. – MfGF 1934 nr 3. – SHB. – PHT 1921, s. 169.

Ager, Johan Per HARALD J:son
Född 1900 24/3 i Malsta (B). Överingenjör vid AB Industribyrån.
Skrifter: Blackstad-släkten Ager från Blackstad, Boglösa församling, Uppsala län (maskinskrift, 1954). – I SvSlkal 1965, s. 391, hänvisas till: "Blackstasläkten Ager, 1924, hos överingenjören H. J:son Ager, Näsbypark." I SvSlkal 1982, s. 411, uppges den vara hos professor Bengt Ager, Hedemora.
Källor: Väd 1965.

Ahlbaum, K.A.
Tullkontrollör.
Han har överlämnat släkthandlingar och fotografier rörande släkten Ahlbaum till GF.
Källor: MfGF 1941, s. 7.

Alström, Olof Crispin
Född 1853, död 1918. Landskanslist, tryckeridirektör.
Har efterlämnat vidlyftiga samlingar rörande norrländska släkter. [enl. Wretman, s. 75].
Skrifter: Fahlander-Edelstam: Biografiska anteckningar (1895). – Norrländska slägter, del 1–2 (1890–1892).
Källor: SGL. – Wretman, s. 75.

Alenius, Sven
Skrifter: Register öfver släkten Alenius i Västergötland (1908).

Alm, HENRIK Johannes
Född 12 juni 1894 i Stockholm, son till rotemannen Carl Alm o.h.h. Anna Forsell, död där 5 juli 1966. Fil. lic., ledde visningar av Stockholm i många år för Riksantikvarieämbetet och Sthlms Stadsmuseum, populärvetenskaplig föreläsare, konsthistorisk kontrollant vid kyrkorestaureringar m.m, författare av skrifter om Stockholms bebyggelse etc.
Skrifter: Släkten Alm från Örebro, stamtavla (i vidsträckt bemärkelse).
Källor: MfGF 1934 (nr 4). Vem är det 1951, 1971.

Almegius, Folke
Född 1945.
Skrifter: Tusen anor från Orust, Tjörn och Inland (1982; rec. i SoH 4/1982, s. 23). – Länsmän och bönder från Orust. Släkten Åkerströms historia (1977).

Almquist, HELGE Knut Hjalmar
Född 1880 17/12 i Stockholm, död 1944 29/2. Fil.dr, riksarkivarie.
Ordförande i PHS 1943–1944, medarbetat i PHT.
Källor: PHT 1977, s. 117. – Väd 1927 och 1945. – Hildebrand, s. 283.

Almquist, Johan Axel
Född 1870 13/8 i Stockholm, död 1950 28/12 i Stockholm. Fil.dr, arkivråd.
Styrelseledamot i PHS 1910–1919 och ordförande 1919–1943, hedersledamot 1943–1950.
Medarbetat, i första hand som recensent, i PHT.
Skrifter: (signatur: Aqut, -u-, -qu-, -x-). Utförlig bibliografi i PHT 1955, s. 8–14. – Kontraktsprosten Abraham Almquists (född 1699, död 1760) fäderne- och mödernehärstamning (1916). – Svensk genealogisk litteratur (1905).
Källor: Nekrolog av P[ontus] M[öller] i SoH 1951, s. 194–195. – SGL. – Tacksägelseord av Bengt Hildebrand i PHT 1943, s. 1–4. – GT 1947, s. 146. – SBL. – PHT 1977, s. 117, och 1926, s. 10–11. – Minnesord av Bengt Hildebrand i PHT 1955, s. 1–7. – Hildebrand, s. 283, 301.

Almquist, JAN ERIC Georg Ludvig
Född 1894 16/10 i Uppsala, död 1976 18/11 i Djursholm. Professor i rättshistoria vid universitetet i Stockholm.
Hedersledamot i GF.
Medarbetat i SoH.
"Jan Eric Almquists bidrag i Släkt och Hävd 1953–1975" förtecknade av Pontus Möller i SoH 1977, s. 392–393.
Källor: Nekrolog av Pontus Möller i SoH 1977, s. 389–391. – SvSlkal. 1936.

Almqvist, ROBERT Magnus
Född 1857 14/5, död 1938. Fil.kand, bibliotekarie vid universitetsbiblioteket i Lund.
Skrifter: Smålandssläkten Almqvist 1657–1957 (tills. m. S. Almqvist, 1957). – Tabell, enligt SvSlkal 1936, s. 20, över Smålandssläkten Almqvist (1907).
Källor: SvsSlkal 1936 och 1984.

Almqvist, SVEN Ludvig Rudolf
Född 14 sept 1903 i Uppsala, död 4 april 1990 i Danderyd. Överste.
Medarbetat i SoH 1974, 1978.
Skrifter: Smålandssläkten Almqvist (1657–1957) (tills. m. R. Almqvist, 1957).
Källor: Sveriges dödbok.

Aminoff, TÖNNES Teodor
Född 1848 8/5 i Bällefors (R), död 1897 13/5 i Stockholm. Kapten vid Svea Livgarde, kontrollant och protokollsförande i Stockholms stads mantalsnämnd.
Skrifter: Släkten Aminoff. Efter kaptenen Tönnes Aminoffs efterlämnade manuskript (utg. 1898 av Otto Bergström).
Källor: SGL. – EÄ 1, s. 78.

Ammitzböll, IVAR Fred Christ
Dansk ? Bataljonsläkare.
Skrifter: Meddelelser (tryckt i Ystad) om familien Ammitzböll og Descendenter (1902; rec. i PHT 1903, s. 60).
Källor: SGL.

Amnéus, ABEL August
Född 1834, död 1899. Sjökapten, skogsinspektor i Hede, Härjedalen.
Skrifter: Anteckningar om släkten Amnéus... (tills. m. Herman Amnéus, 1892).
Källor: SGL, SvSlkal 1938, ÖÄ.

Amnéus, HERMAN Nestor Emanuel
Född 1842, död 1901. Landskamrerare i Skaraborgs län.
Skrifter: Anteckningar om släkten Amnéus (tills. m. Abel Amnéus, 1892).
Källor: SGL, SvSlkal 1938, ÖÄ.

Andersson, DAVID Leonard
Född 1872 27/8 i Gammalkil (E). Lantbrukare i Gammalkil; flyttade 1925 till Alingsås.
Skrifter: Krångestadsläkten. – Om släkten från Näs. – Eksjöhultsläkten. (Alla tre utg. på 30- och 40-t).
Källor: Medd. av Bo Lindwall.

Andersson-Meijerhelm, Karl August
Skrifter: se SGL.

Anderö, Georg HENRIK
Född 24 maj 1908 i Kisa (Ögl), död 12 dec 1991 i Linköping (dkfs). Rektor vid grundskolan i Linköping. Ordförande i Östgöta Genealogiska Förening 1980-82.
Skrifter: Läsebok för släktforskare (1979; rec. i GUT). Ordbok för släktforskare (1983; rec. i ShF 3/1983).
Källor: Sveriges dödbok.

Anell, JOHAN Olof O:son
Född 1960 18/4 i Floda (D). Studerande.
Skrifter: Stamtavla: Ättlingar till Eric Pehrsson på Bie gård och hans hustru Anna Birgitta Andersdotter. (Maskinskrift i GU:s samlingar, u.å. [1980]; rec. i GUT 1981:2, s. 55).
Källor: GUT 1981:1, s. 25.

Anjou, ANTON Frans Karl
Född 1854, död 1906 20/11. Notarie i Svea hovrätt, vice häradshövding.
Skrifter: Den vallonska slägten Anjou jemte förgreningar (1902). Även i Uppländska Bygder (1949). – Ätterna Nordenskjöld, del 2 (1902; rec. i PHT 1903, s. 155).
Källor: SGL. – Nekrolog av Alfred Levertin i PHT 1906, s. 113. – SBL 1, s. 793. – Wretman, s. 75.

Anna Fikkesdotter (Bülow)
Född på 1440-talet, död 1519 /1 i Vadstena. Abedissa i Vadstena kloster.
Gjorde 1514 eller 1515 anteckningar om sin egen och sin styvfaders släkt och deras närmare fränder inom högaristokratin. De utgavs 1718 av Johan Peringskiöld. (se SGL nr 41).
Källor: Hildebrand, s. 101. – SBL. – SMoK.

Anna Pedersdotter (Bielke)
Död 1551, i början av året, på Händelö.
Källor: Hildebrand, s. 102. – EÄ 1, s. 360. – SBL. 4, s. 167.

Annerstedt, Claes
Född 1839 7/6 i Uppsala, död 1927 20/11. Fil.dr, bibliotekarie vid Uppsala universitetsbibliotek; en av de aderton i Svenska Akademien.
Hans medeltidsgenealogiska samling förvaras på Uppsala universitetsbibliotek. (signum X 58:a-h).
Källor: Hildebrand, s. 272. – Hofberg.

Anrep, Johan GABRIEL
Född 1821 4/12 i Knista (T), död 1907. Genealogisk skriftställare; "grundaren av modern svensk släktforskning". [Hildebrand, s. 274].
"Anreps handskriftssamling rörande släkter, ej tryckta i Svenska Slägtboken" förvaras i KB.
Skrifter: Sveriges ridderskaps och adels kalender (1854–1904). – Svenska adelns ättar-taflor (1858–1864). – Svenska slägtboken (1871–1875). – Lilljehöökska frågan (1862). – Rikskansleren Axel Oxenstiernas år 1890 lefvande ättlingar bland svenska introducerade adeln (1890). – Kammarherren Axel Roos´ af Hjelmsäter, enligt "svenska adelns ättartaflor" och andra genealogiska arbeten, kända fäderne och möderne (1864).
Källor: SGL. – Hildebrand, s. 274-277. – GT 1947, s. 145. – MfGF 1934 nr 3 och 1946, s. 15.

Appelgren, ERIK Richard Kilian
Född 25 juli 1895 i Jönköping, död 21 april 1981 i Stockholm (Maria), son till föreståndaren Richard Appelgren och Millan Pettersén. Han genomgick KTH 1916-19, var elektroingenjör vid AB Arvid Böhlmarks Lampfabrik (på Södermalm i Stockholm) 1925-61, avlade reservofficersexamen 1918 och blev kapten i Hälsinge regementes reserv 1940. Bosatt i Stockholm.
Skrifter: Vallonernas namn. De äldsta valloninvandrarnas fullständiga namn, yrke, årtal, arbetsplats och ursprungsort (300 sidor, Stockholm 1968). Recension i Hufvudstadsbladet, Helsingfors, 29 nov 1968.
Övrigt: Hans samling om vallonerna i Sverige finns på Riksarkivet (ca 1,6 hyllmeter) och omfattar excerpter m m. Den lämnades enligt hans önskan som gåva till Riksarkivet 1981.
Källor: Sveriges dödbok 1968–1996. – Libris katalog. – Sällskapet Vallonättlingars hemsida. – Mejl (19 febr 1998) från Tord Påhlman. – Mejl (10 mars 1998) från Carl Henrik Carlsson, som hämtat uppgifter ur Svenskt författarlexikon 1966-70 och Svenskt biografiskt lexikons kortregister (Appelgren uppges i Svenskt författarlexikon ha varit civilingenjör, men det är tveksamt om det stämmer; han kallas vanligtvis endast ingenjör.)

Appelgren, Helge
Sommaren 1971, 74 år. Arkivarie i riksarkivet.
Arbetade på en matrikel över landsstaten i Östergötlands län efter 1630. Grundmaterialet till den förvaras på landsarkivet i Vadstena.
Källor: Nekrolog av Holger Wichman i SoH 1971, s. 462-463.

Appeltofft, P.G. (Percival Gustaf)
Född 1861. Död 1940. Tulldirektör.
Skrifter: Anteckningar och uttalanden om svenska släkten Heuman (1934).
Källor: SHB. Svenska släktkalendern 1992.

Arenander, E.O.
Professor.
Skrifter: En gammal bondesläkt i Södernånö by i Estuna under 1500- och 1600-talen. (1924; rec. i PHT 1924, s. 87).

Arvidsson, Eric
Skrifter: Släktregister med utgång från Petter Wasselius och Charin Benctsdotter från Dimbo socken i Västergötland (1922). – En smålandssläkt härstammande från Per Jonasson i Tolarp... (1922). – En släkt utgången från Järsnäs socken i Jönköpings län (1923).
Källor: PHT 1924, s. 96.

Asplund, Gustaf
Död 1948. Överläkare.
Skrifter: Släkten Giers (Gjers) från Göteborg jämte en del andra Gierssläkter [1943]. – Släkten Asplund från Torsåker i Ångermanland (1948).
Källor: MfGF 1949, s. 25.

Asplund, LARS Harald
Född 1906 27/3 i Göteborg (Haga), död 1969 30/10 på tillfälligt besök i Växjö (skr. i Sthlm, Oscar). Byrådirektör vid Statistiska Centralbyrån i Sthlm.
Revisor i GF 1956–1969.
Medarbetat i MfGF.
Källor: Nekrolog av Lennart Zielfelt i SoH 1970, s. 59-60.

Aurelius, Nils
Född 1760, död 1810. Kyrkoherde i Örtomta.
Utgivare av Strängnäs stifts herdaminne 1785.
Källor: Wretman, s. 76.

Axelson, Sven
Fil.dr.
Medarbetat i ÄSF.

Backström, Åke
Generalkonsul.
Medarbetat i SoH 1974.

Bagge, Ragnvald Richardson (KENTY)
Född 1903 12/11, död 24 mars 1991 i Saltsjöbaden. Jur. kand, ambassadör.
Skrifter: Släkten Bagge från Marstrand (1978).
Källor: SvSlkal 1980. Sveriges dödbok.

Bagge, Lorentz Benjamin (LARS)
Född 1835 15/6. Död 1914/18. Bibliotekarie i KB.
Skrifter: Genealogisk öfversikt öfver de ofrälse Bagge-släkterna i Sverige (1906). – Genealogisk öfversigt öfver slägten Bagge (från Marstrand) (1872, ny tillökad upplaga 1893).
Källor: SGL. – SvSlkal. 1914.

Beckman, Bjarne
(Son till Natan Beckman, se denne.)
Född 1899 3/10 i Nyköping, död 4 aug 1984 i Motala. Fil. dr.
Medverkat i GT.
Källor: Vem är vem? Svealandsdelen (1947). Sveriges dödbok.

Beckman, Karl Fredrik Natanael (NATAN)
Född 1868 26/1 i Hassle (R), död 1946 27/7. Professor i svenska språket vid Göteborgs högskola.
Ordf. i GF 1937–1942; hedersledamot 1942.
Medarbetare i MfGF.
Skrifter: Mina anor. Ett genealogiskt försök (1939). – Artiklar i SBL (1918–1931). – Om släkten Myra från Synnerby (maskinskrift i GLA, u.å.).
Källor: Väd 1945. – Hildebrand, s. 294. – Nekrolog av L[ennart] Zielfelt i MfGF 1946, s. 25. – S. Hallberg, Göteborgs högskolas matrikel 1916–1941 (1942), s. 45-50. – SoH 1958, s. 143-144.

Behm, Johan VIKTOR Leonard
Född 1842, död 1915. Länsman i Hackås.
Skrifter: Stamtafla för slägten Behm (1888, ny upplaga 1913). – Anteckningar om släkten Skunck (i: Jämtlands Läns Fornminnesförenings tidskrift, del 5 [1911], s. 59-76).
Källor: SGL.

Beijbom, Ulf
Född 13 dec 1935 i Härnösand. Fil. dr, professors namn. Föreståndare för Svenska Emigrantinstitutet i Växjö sedan 1966.
Skrifter (bland andra): Släkt- och hembygdsforskning (1978; rec. i GUT 1978:3, s. 20).

Belfrage, Jenny
Skrifter: Bidrag till släkten Belfrages historia (1916).

Belfrage, NILS Gustaf
Född 1885 5/9 i Mölndal, död 1964 21/10 i Stockholm (Oscar). Major i armén, kapten vid Västgöta reg, arkivofficer vid Krigsarkivet.
Upprättade ett gemensamt personregister till samtliga utkomna årgångar av SAT och PHT för PHS räkning. Det förvaras i SBL:s lokaler i Riksarkivet.
Källor: Nekrolog av P[ontus] M[öller] i SoH 1965, s. 373-374. – Hildebrand, s. 292.

Bendz, Gerda
Skrifter: Den skånska släkten Bendz (tills. m. Gerhard Bendz, 1941).

Bendz, Claes GERHARD Mortimer
Född 16 okt 1908 i Uppsala, död 31 jan 1985 i Lund (dkfs).
Skrifter: Den skånska släkten Bendz (tills. m. Gerda Bendz, 1941).
Källor: Sveriges dödbok.

Berg, Gösta
Född 31 juli 1903 i Örebro, död 12 mars 1993 i Stockholm (Katarina). VD i stiftelsen Skansen, professor.
Ordf. i redaktionskommittén för Svenska Släktkalendern sedan 1961 och utgivare (tills. m. ytterligare två personer) av verket sedan 1962.
Källor: Väd 1979.

Berg, Richard THEODOR
Född 1869 18/8, död 1946. Överste, chef för Göta trängkår.
Skrifter: Göteborgssläkten Melin (1727–1944) (1945). – Göteborgssläkten Melin (1727–1934) (1934). – Släkten Berg (omkring 1640–1934) samt "Nääsgrenens" härstamning från olika personer i äldre tid (1934). – Släkten Berg (omkring 1640–1944) (1944).
Källor: SHB. – SvSlkal. 1943 och 1963.

Berg, Georg VILHELM
Född 1839, död 1915. Byråchef vid Bergslagernas järnvägsaktiebolag, skriftställare.
Utgivare av samlingar till Göteborgs historia, Christinæ kyrkas böcker m.m.
Skrifter: Dragsmarks kloster och släkten Hammar (1902).
Källor: Wretman, s. 76. – SGL.

Berg von Linde, Vera
Skrifter: Kortfattad krönika över släkten Berg von Linde (1938, rec. i MfGF 1939, s. 7).
Källor: SHB.

Berger, SÖLVE Torsten
Född 1859, död 1917. Kanslisekreterare.
Skrifter: Släkten [Berger] (1880).
Källor: SGL. – SvSlkal. 1974.

Berggren, Gunnar E.
Skrifter: Fältprosten Johan Gabriel Berggren och hans ättlingar (1935).

Bergh, THORSTEN Christian Howard
Född 1901 1/10 i Malmö (S:t Petri). VD i Manufakturaktiebolaget i Malmö och i Malmö Yllefabriksaktiebolag, fransk konsularagent.
Skrifter: Malmösläkten Bergh (tills. m. Leif Ljungberg 1936).
Källor: Väd 1945 och 1965. – L. Ljungberg och Th. Bergh, Malmösläkten Bergh (1936), s. 81-82.

Berglund, Adolf Olof Osk.
Skrifter: (sign: Ad. Bd.): Några anteckningar om slägten Bohnsack (1878).
Källor: SGL.

Berglöf, ERIK Herman
Född 1906 21/8 i Stockholm (Nicolai), död 1959 12/10 i Stockholm (Maria Magdalena). Ingenjör.
Medarbetat i MfGF.
Källa: Nekrolog av L[ennart] Z[ielfelt] i SoH 1959, s. 317.

Bergman, Emanuel
Född 1887 11/8 i Örgryte, död 1948 2/9 på Eskilstuna lasarett. Med.dr, överläkare vid Eskilstuna lasarett.
Sin antavla publicerade han i Svenska Antavlor i listform I:1 (1947).
Medarbetat i SHT och Hembygden, tidskrift för hembygdsvård.
I Hembygden 1937, s. 126-130, och 1949, s. 141-142, finns tämligen ingående redogörelse för hans forskningar. Före sin bortgång stiftade han "Eskekärr-Tomasbolssläktens på Dal släktförening", som anförtroddes hans stora samlingar släktarkivalier och manuskript.
Källor: Nekrolog av J[ean] L[ouis] S[ilfving] i GT 1948, s. 223-224. – GT 1947, s. 152. – Hembygden 1937, s. 126-130. – Bördh. – Nekrolog av A[gnes] O[lsson] i Hembygden 1949, s. 136-147. – Hildebrand, s. 307.

Bergman, GUSTAF Engelbrekt
Född 1853 1/1 i Tösse (P), död 1918 9/4 på Södertälje lasarett (bosatt i Rönninge). Folkskollärare.
Hans samlingar övertogs dels av brorsonen, forskningsresanden Sten Bergman och dels av med. dr. Emanuel Bergman.
Skrifter: (signaturer: G. Bgn., G.B., G-n, G.-n, Brant Anund).
Källor: Nekrolog av Emanuel Bergman i Dalslands hembygdsförbunds årsskrift 1918, s. 30-38. – Hembygden 1937, s. 130-131.

Bergman, Karl GÖRAN
Född 1936 13/7 i Nora stadsförs. (T). Inköpare.
Skrifter: Släkten Israel Persson från Skrekarhyttan, Vikers socken, Örebro län, 1841–1982 (dupl., 1982; rec. i ShF 1/1983, s. 19). – Släkten Anders Ersson från Lobergsfallet, Carlsdals kapellförs., Örebro län, 1835–1980 (dupl., 1982; rec. i ShF 1/1983, s. 19).
Källor: G. Bergman, släkten Israel Persson... 1982, s. 45.

Bergman, Per Olov.
Född 1928, son till Emanuel Bergman (se denne).
Medarbetat i SoH 1979.

Bergmark, E.H.
Skrifter: Släkten Bergmark (Berghmark, Owen-Bergmark) från Eriksbergs socken, Västergötland (tills. m. P. Olof E. Wallin, 1949; rec. i SoH 1950, s. 72-73).

Bergström, Bo G.
Son till Gunnar B.

Bergström, Gunnar
Född 1890 17/8 i Torekov, död 1976 18/2. Tullförvaltare vid Lunds tullkammare.
Styrelseledamot i Skånes GF 1961–1967, hedersledamot 1967.
Skrifter: Personregister till T. Uggla och V. Ljungfors Svenska släkter (1908–1915). (1960).
Källor: Nekrolog av Bengt O.T. Sjögren i SoH 1976, s. 108-109.

Bergström, K.
Skrifter: Släkten Bergström (1937).
Källor: SHB.

Bergström, OTTO Vilhelm
Född 1850 5/12 i Stockholm, död 1915 4/1 i Stockholm. Kapten vid Upplands Infanteriregemente, amanuens i Krigsarkivet, t.f. krigsarkivarie.
Medarbetat i SAT, PHT.
Sina omfattande genealogiska och personhistoriska samlingar testamenterade han till KB.
Skrifter: Utförlig bibliografi i SBL 3, s. 723 (sign. O.B.): Slägten Cronstrand (1884). – Slägten Aschan (1885). – Adliga ätten Ehrenstjerna (1887). – Svenska adelns ättartaflor ifrån år 1857, del 1-2 (tills. m. F.U. Wrangel, 1897–1900). – Vadstena Krigsmanshus Personhistoriska anteckningar (19..; rec. i PHT 1902, s. 75).
Källor: GT 1947, s. 145. – SBL. – Wretman, s. 76. – SGL. – Hildebrand, s. 281.

Bernström, JOHN Axel Richard
Född 1903 1/3 i Stockholm, Hedvig Eleonora, död där 20 jan 1989. Fil. hedersdr, skriftställare.
Medarbetat i PHT.
Skrifter: Nya svenska ättartal. 1. Släkten Westerberg från Noraskog (1948). 2. Släkten Sundström från Vindö (1948). 3. Släkten Öberg från Araslöv (1951). – Släkten Bernström från Värend under 300 år (1967).
Källor: SHB. – SvSlkal. 1982, s. 45 o. 51. – Hildebrand, s. 317. – Sveriges dödbok.

Bexell, Carl Otto
Skrifter: Släkten Bexell (1911).

Biberg, Jakob Fredrik
Född 1813, död 1890. Predikant vid Ulriksdals invalidhem.
Utgivare av Härnösands stifts historia och herdaminnen.
Källor: Wretman, s. 76.

Billbergh, Fingal Theodor af
Född 1812 23/12 i Stockholm, död 1880 31/12 i Stockholm. Fil.dr, kammarråd.
Skrifter: Skånska slägten Billberg (1883, nytryck 1930).
Källor: SGL. – EÄ I:386. – Pehr Henrik Törngren, Lovisa Maria Hjelms ättlingar 1772–1971 (1971), s. V.

Billbergh, Ture Arvid af
Född 1815 5/8 i Stockholm, död 1908 31/12 i Stockholm. Jur.kand, advokatfiskal.
Skrifter: Skånska slägten Billberg (1883, nytryck 1930).
Källor: SGL. – EÄ I:387. – Pehr Henrik Törngren, Lovisa Maria Hjelms ättlingar 1772–1971 (1971), s. V.

Billman, BROR Axel Harald
Född 1875 1/1 i Färnebo sn (S). Kapten vid Värmlands regemente.
Skrifter: Gamla minnen kring en gammal släkt [Billman] (1924).
Källor: B. Billman, Gamla minnen kring en gammal släkt (1924), s. 239.

Birgitta Andersdotter
Död 1532. Nunna i Vadstena kloster.
Se G. Carlsson i NTBB 1920, s. 60.
Källa: Hildebrand, s. 101-102.

Bjuggren, Sven ERIK
Född 1874 9/6 i Bondkyrka. Överste vid fortifikationen.
Skrifter: (signatur: S.E.B.). Släkten Bjuggren (1954). – Bjugg och Bjugge (maskinskrift i GLA, 1954). – Min antavla (1946). – Förekomsten av namnet Bjugg (Bjugge), preliminär utredning, (maskinskrift i GLA 1947).
Källor: S.E. Bjuggren, släkten Bjuggren (1954), s. 24.

Björkenheim, C.G.
Skrifter: Slägten Björkman från Värmland och de som härstamma från denna. (1913). [Enl. SvSlkal 1974, s. 72].

Björkman, LISS-ERIC Hugo
Född 10 juli 1913. Jur kand, häradshövding och lagman.
Medarbetat i SvSl. (Hedberg från Hedemora).
Källor: Svenska släktkalendern 1989.

Björkman, Per Erik THORSTEN
Född 1881 1/11 i Lista, död 1960 20/4 i Sollentuna. Telegrafkommissarie.
Källor: Nekrolog av L[ennart] Z[ielfelt] i SoH 1960, s. 107.

Blidberg, Per Gustaf
Född 1889 11/7 i Göteborg, död 1969 7/1 på tillfälligt besök i Sandviken (bosatt i Lund). Civilingenjör, chef för Vattenverket i Göteborg, överstelöjtnant i Kungl. Väg- och Vattenbyggnadskåren.
En av initiativtagarna till VSGF, revisor där 1946–1948 och styrelseledamot 1948–1956, sekreterare 1956–1964, hedersledamot 1964–1969.
Källor: Nekrolog av F[olke] Reyde i SoH 1969, s. 304-305. VGoP, s. 15.

Bloom, Gustaf Carnot Alexander
Skrifter: Släkten Blom från Luggnde [feltr. för Lagunda] härad 1707–1918 (1918).
Källor: PHT 1920, s. 173.

Bodell, CARL Ludvig
Född 1905 2/10 i Lerdal (P). Organist.
En redogörelse för hans forskningar om dalslandssläkter finns i Hembygden 1937, s. 131.
Har publicerat: "En gammal dalslandssläkt. Anteckningar om den s.k. Pålesläkten i Lerdal" (i: Färgelanda 1930, s. 4-15).
Källor: Hembygden 1937, s. 131.

Bodman, Erik ("Kis")
Född 1898 i Harlösa, död 1977 16/6. Redaktör på Kvällsposten, kriminaljournalist.
Styrelseledamot i Skånes GF 1951–1970, hedersledamot 1970–1977.
Källor: Nekrolog av Per Carlenfelt i SoH 1977, s. 399.

Boëthius, Simon BERTIL
Född 1885 31/1 i Uppsala, död 6 nov 1974. Fil.dr, riksarkivarie, professor.
Ordf. i PHS 1944–1955.
Medarbetat i PHT.
Källor: Väd 1945 och 1981. – PHT 1977, s. 117. – Hildebrand, s. 283.

Bolin, Maria
Skrifter: Familjen Bolins krönika (1913).

Bolling, Fredric
Skrifter: Gotländska släkten Lyth (1947).
Källor: MfGF 1948, s. 10.

Bonde, Carl Carlson
Född 1850 11/6 i Stockholm, död 1913. Friherre, överstekammarjunkare.
Ordf. i SAS 1896–1905 och PHS 1905–1913.
Medarbetat i PHT.
Källor: PHT 1977, s. 117. – Hildebrand, s. 282-283.

Bonde, Carl Jedvard
Född 1813 4/3 i Stora Malm (D), död 1895. Friherre, överstekammarherre.
Ordf. i SAS 1876–1895.
Källor: PHT 1977, s. 117. – Hildebrand, s. 282.

Borgström, AXEL Gustaf Sven
Justitieråd.
Källor: SGL. – MfGF 1935 (nr 8).

Bouvin, Lennart
Skrifter: Jean Bouvins ättlingar i Lövstabruk (1962, maskinskrift i GF:s arkiv). – Utdrag ur Österlövsta husförhörs- och mantalslängder, födelse-, vigsel- och dödböcker m.m. (1962, maskinskrift i GF:s arkiv).
Källor: RBoV.

Bowallius, BIRGER Gustaf Mauritz
Född 1864 20/6. Kontorsskrivare i Stockholms stads sparbank, skriftställare.
Skrifter: Genealogiska anteckningar om släkten Bowallius (1898). – Anteckningar om slägten Dobbin (1901).
Källor: SGL. – SvSlkal. 1930, s. 133. – SBL 5, s. 611.

Boye, EMIL Gustaf
Född 1866 2/3 i Göteborg, död 1948 4/9 i Göteborg. Civilingenjör, kamrer och kontorschef vid Göteborgs stads byggnadskontor.
En av initiativtagarna till VSGF, hedersledamot 1948.
Källor: Nekrolog av Manne Tistrand i MfGF 1948, s. 29. – Göteborgare 1923 (1923).

Brahe, Sophia
Född 1556, död 1643.
Hon sammanställde en släktbok, som förvaras i Lunds universitetsbibliotek. Ett antal kopieböcker med avskrifter av diplom, pergamentsbrev, vapenbeskrivningar jämte åtskilligt av hennes korrespondens förvaras på landsarkivet i Lund.
Källor: MfGF 1935 (nr 6).

Brandberg, C.F.E.
Skrifter: Stamtafla öfver släkten Brandberg. [Enl. SvSlkal 1974, s. 96. (kompl. 1963 av Eva Brandberg)].

Brask, Hans
Död 1538. Biskop.
Biskop Hans Brasks släktbok utg. av Personhistoriska samfundet genom Hans Gillingstam och Göran Setterkrans (stencil, 1970).
Källor: Hildebrand, s. 102.

Bratt, Helmer
Skrifter: Några anteckningar om släkten Bratt från Brattfors och med den sannolikt befryndade släkten med namnet Bratt (1951).

Brenner, S. Otto
Född 1899 3/8 i Köpenhamn, död 1971 7/5.
Stiftade Personalhistorisk Institut i Köpenhamn och var dess direktör 1920–1955, grundade därefter Arkiv för svensk släktforskning i Malmö och blev dess direktör.
Ordf. i Skånes GF 1962–1963, kassör 1957–1966.
Skrifter: Varbergs bouppteckningar 1641-70 (stencil, 1966). – Ystads bouppteckningar 1611-1735 (stencil, 1965). – Var folkungarna av fransk härkomst? (1959).
Källor: Nekrolog av Lennart Zielfelt i SoH 1975, s. 314-315. – SHB.

Bring, Erland Samuel
Skrifter: se SGL.

Brody, Abraham
Född 27 sept 1901, död 15 april 1995 i Stockholm (Adolf Fredrik).
Skrifter: Svensk-judiska pionjärer och stamfäder (tills. m. Martin Ivarsson, 1956).

Broman, Olof
Född 1676, död 1750. Kyrkoherde i Hudiksvall.
Skrifter: Hälsingesläkter ("Ættqvist") (1953).

Bromander, Carl Vilhelm
Född 1865 9/2 i Kila, död 1963 16/2 i Kila. Teol.dr, domprost i Karlstad.
Medarbetare i PHT. Har också bidragit med personhistoriska artiklar i bl.a. "Värmland förr och nu" och "Karlstads Stifts Julbok".
Skrifter: Se utförlig bibliografi i Edestam I: 161-162.- Anteckningar om den finsk-svenska släkten Lindberger (1903; rec. i PHT 1904, s. 50-51). – Värmländska ättartal (1915).
Källor: SGL. – A. Edestam, Karlstads stifts herdaminne, del 1, s. 158-162.

Broomé, John Robert BERTIL
Född 1913 23/6 i Stockholm (Oscar), död 1980 28/11 i Stockholm (Kungsholmen). Fil.dr, krigsarkivarie, professor.
Sekr. i PHS och redaktör för PHT 1951–1963, ordf. 1971–1977.
Skrifter: Släkten Broomé (1980).
Källor: B. Broomé, släkten Broomé (1980), s. 35. – Nekrolog av Ulf Brandell i PHT 1981, s. 41-45. – Hildebrand, s. 286.

Broomé, Lars Gustav
Född 1853 17/8 i Vanstad, död 1929 3/5 i Vanstad. Folkskollärare i Bårslöv, riksdagsman.
Han gjorde betydande samlingar om delar av släkten Broomé. De kompletterades senare av sonen, överläraren OTTO Georg Broomé (f. 1884), som var innehavare av materialet år 1980.
Källor: MfGF 1935 (nr 6). – B. Broomé, Släkten Broomé (1980), s. 1, 40-41 och 45.

Bruzelius, Anders Johan
Född 1831, död 1901. Sekreterare i Medicinalstyrelsen.
Utgivare av ättelängd över sin släkt, ny följd av Sveriges läkarehistoria och Sveriges apotekare-historia m.fl. arbeten och talrika nekrologer i pressen.
Skrifter: Ättelängd öfver slägten Bruzelius (1848).
Källor: Wretman, s. 76. – SGL.

Bucht, Henning
Född 1858 26/2 i Karl Gustaf (BD), död 1919 6/1 i Haparanda. Komminister i Nedertorneå och Haparanda stad, redaktör för Haparandabladet.
Han sammanbragte en större släkttavla rörande släkten Bucht, vilken han 1901 hoppades framdeles kunna publicera (det skedde dock troligen aldrig). Dessutom ägde han samlingar rörande släkten Hackzell.
Källor: PHT 1901, s. 108. – L. Bygdén, Härnösands stifts herdaminne, del 2, s. 266.

Bure (Bureus), Jonas
Född 1575, död 1655. Sekreterare i riksarkivet.
Hans släktbok (Genealogica 50, RA) har värde endast såsom alfabetiskt personregister (med sidhänvisningar) till Utter och Messenius.
Källor: Hildebrand, s. 104.

Butendorph
"Butendorphs genealogiska handskriftssamling" förvaras på KB.
Källor: MfGF 1946, s. 15.

Bygdén, Anders LEONARD
Född 1844 3/3 i Spånga (B), död 1929. Fil.dr, överbibliotekarie vid Uppsala universitetsbibl.
Medarbetat i PHT.
Skrifter: Hernösands stifts herdaminne, del 1-4 (1923-28). – Svenskt anonym- och pseudonymlexikon, del 1-2 (1898–1915).
Källor: Sv. uppslagsbok. – Väd 1927.

Byhr, Sven-Erik
Född 1 juni 1917 i Edåsa (Vgl), död 22 jan 1980 i Malmö (Slottsstaden). Ryttmästare.
Hans efterlämnade samlingar förvaras i landsarkivet i Lund.
Källor: SvSlkal. 1982, s. 240. Sveriges dödbok.

Bülow, Waldemar
Född 1864, död 1934. Redaktör.
"hyste starka genealogiska intressen. Hans egen släkt och därmed befryndade ha tryckts som manuskript."
Källor: MfGF 1935 (nr 8).

Bång, Jonas
Assessor.
Skrifter: se SGL.
Källor: Hildebrand, s. 109.

Bååt, Frithiof
Skrifter: Släkten Bååth från Uppåkra (1951).
Källor: SHB.

Bördh, ANDERS Gustav
Född 1895 19/2 i Bolstad (P) el. Grinstad (P), död 1968 28/12 i Grinstad (P). Skriftställare.
En redogörelse för hans forskningar om dalslandssläkter finns i Hembygden 1937, s. 131-133.
Medarbetat i Elfsborgs Läns Annonsblad, Dalsländsk Jul, Elfsborgs Läns Tidning, Färgelanda.
Minnesruna över honom i Hembygden 1969-70.
Signaturer: A.G.B., B.
Källor: Himmel och havrejord. En bok om Bolstad, Erikstad och Grinstad, del 1 (Vänersborg 1982), s. 102, 137-144. – Hembygden, s. 131-133. – Bördh.

Cajdert, Arne
Skrifter: Släkten Örling från Ör i Dalsland (maskinskrift i GF:s samlingar, 1959; rec. i SoH 1959, s. 331).
Källor: Bördh.

Carlquist, Gunnar
Född 1889 3/2 i Knästorp, död 1963 19/11 i Lund. Teol. och fil. dr, överbibliotekarie vid universitetsbiblioteket i Lund.
Medarbetat i PHT.
Källor: Nekrolog av Pontus Möller i SoH 1964, s. 47-48.

Carlquist, Sven
Skrifter: Ystadssläkter under trenne sekler (1977).

Carlsson, Alfred BERNHARD
Född 1881 6/5 i Munktorp (U), död 1959 22/9. Fil.dr, förste bibliotekarie vid Uppsala universitetsbibliotek.
Sekr. i PHS och redaktör för PHT 1918–19.
Källor: Väd 1945 och 1965. – PHT 1977, s. 117. – Hildebrand, s. 284.

Carlsson, Carl Alexander
Skrifter: Anteckningar om Gårdarna inom Kristdala Socken i Kalmar Län, Deras Ägare och de Släkter som därifrån utgått (1900, rec. i PHT 1901, s. 115).

Carlsson, Carl Henrik
Född 12 juli 1954 (son till professor Sten Carlsson, se denne). Fil. kand., bosatt i Uppsala. Medarbetare i Svenskt biografiskt lexikon.
Skrifter: Piteåsläkten [enl. SvSlkal 1974, s. 405] Wallstén (stencil, 1972).
Källor: Svenska släktkalendern 1984.

Carlsson, Gottfrid
Född 1887 18/12 i Burseryd, död 1964 7/3 i Lund. Professor i historia vid Lunds universitet.
Medarbetade vid utgivningen av Elgenstiernas ättartavlor (genomgick vissa delar av medeltidspartierna).
Medarbetat i PHT.
Källor: Nekrolog av Pontus Möller i SoH 1964, s. 50-51. – GT 1947, s. 147.

Carlsson, STEN Carl Oskar
Född 14 dec 1917 i Uppsala, död 5 aug 1989 i Uppsala (dkfs). Professor.
Medarbetat i ÄSF.
Källor: Sveriges dödbok, Svenska släktalendern 1984.

Carlsson, STIG-ÅKE Sören
Född 1928 18/6 i Asker (T). Reklamman.
Skrifter: Släktbok med familjetabeller över ättlingar till Carl Gustaf Svensson född den 13/3 1849 i Västra Ed, Kalmar län, och hans hustru Johanna Charlotta Andersdotter (Puff) född den 1/1 1848 i Rumskulla... (dupl., 1980; rec, i GUT 1981:2, s. 53).
Källor: S.-Å. Carlsson, Släktbok... (1980), s. 9.

Carlsson, Ullagreta
Född 1924. Redaktör för Svenska Släktkalendern sedan 1974–86.

Carpelan, TOR Harald
Född 1867 18/12 i Uskela sn, Finland, död 1960 9/3. Universitetssekreterare i Helsingfors, sedan riddarhusgenealog (i Finland), fil. hedersdr.
Vice ordf. i Genealogiska samfundet i Finland 1940-60.
Källor: Nekrolog av E[ric] v[on] B[orn] i SoH 1960, s. 53-54. – SGL.

Cavallin, BERNT Samuel Christian.
Född 6 maj 1862, död 1933. Rådman i Stockholm.
Skrifter: Släkten Cavallin från Håldala (1919; rec. i PHT 1918–1919, s. 199, och i SvD 1919 15/6).
Källor: PHT 1921, s. 167. Svenska släktkalendern 1927, 1976.

Cavallin, Severin
Född 1820, död 1886. Teol.dr, kyrkoherde i Vellinge.
Skrifter: Lunds stifts herdaminne, del 1-5 (1854–1858).
Källor: Wretman, s. 76.

Cederberg, Dan
Skrifter: Cederbergska släkten från Röddinge (1946).
Källor: SHB.

Centerwall, Senta
Medarbetat i MfGF.
Skrifter: Av hugenotternas stam (1936; rec. i PHT 1936, s. 217-218).
Källor: SHB.

Clemensson, GUSTAF Gerhard
Född 1884 28/12 i Kropp (M), död 1971 5/4. Fil.dr, landsarkivarie i Göteborg.
Källor: Väd 1965, SoH 1971, s. 500.

Collberg, Gustaf
Född 1881 3/8 i Follingbo (I), död 1958 26/2 i Stockholm. Ingenjör vid Telefon AB L.M. Ericsson i Stockholm.
Källor: Nekrolog av L[ennart] Z[ielfelt] i SoH 1958, s. 41.

Colliander, Elof
Född 1887. Bibliotekarie.
Skrifter: Släkten Colliander i Sverige och Finland (1939; rec. i Genos 1939, s. 98-99 och MfGF 1940, s. 12).
Källor: SHB. – Hildebrand, s. 328.

Colling, Lars Johan
Död 1785. Professor i Lund.
Hans efterlämnade samling adliga genealogier erbjöds riddarhuset till inlösen, men riddarhusdirektören Marks von Würtenberg avböjde erbjudandet.
Källor: F. Wernstedt: Ur riddarhusgenealogiernas historia (1937), s. 28.

Collmar, Knut MAGNUS Theodor
Född 12 okt 1900 i Stockholm (Klara), död 6 maj 1979 i Södertälje. Kyrkoherde i Salem.
Författare till Strängnäs stifts herdaminne, del I och II. Medarbetat i GT; SoH 1974. Källor: Sveriges dödbok.

Corin, Carl Fredrik
Född 1906. Stadsarkivarie i Stockholm.
Styrelseledamot i GF.
Källor: Hildebrand, s. 295.

Crona, Sune H.
Skrifter: Släkten Crona 1653–1930 (1930).

Croneborg, OTTO Ulrik
Kanslerssekreterare.
Medarbetat i PHT.
Skrifter: (sign.: O. C-g.).
Källor: SGL.

Dackman, Håkan
Universitetsadjunkt.
Medarbetat i SoH 1978.

Dahl, H.
Skrifter: Släktbok för släkten Klinker från Schleswig (tills. m. A. Klinker, 1945).
Källor: SHB.

Dahl, Olga
Född 1917. Fil.kand.
Medarbetat i SoH 1976. Styrelseledamot i VSGF 1963-64, sekreterare 1964-65 och bibliotekarie 1965-?.
Källor: VGoP, s. 16.

Dahl, Torsten
Fil.lic, bibliotekarie.
Redaktör för Svenska släktkalendern 1962, 1963 och 1965. – Tidigare huvudredaktör för SMoK och redaktör för Adelskalendern.

Dahlgren, E.W.
Skrifter: Ätten De Geer. Stamtavlor över samtliga dess grenar från äldsta till närvarande tid (1920).
Källor: RBoV.

Dalström-Söderberg, Elsa
Sekreterare i föreningen för Släktforskning 1948–1961 och tillika redaktör för Genealogisk Tidskrift samma tid. Hon har skrivit artiklar och recensioner i GT.
Signatur: E.D.S., E.D-m., E.D., E D-S, M.D-m. Att den sistnämnda sign. är hennes finns uppg. om i SHB 1936-50, s. 167.
Källor: GT.

Damberg, Yngve Bertil ANDERS
född 1943 10/1 (se släkten Damberg tab. 9). Bosatt (2003) på Väderkvarnsgatan 36, 753 29 Uppsala.
Skrifter: Släkten Damberg från Godegård i Östergötland (stencil, u.å. [1980]).

Danielsson, Carl
Lektor i Graversfors.
Skrifter: Danielsson från Näshult jämte andra ättlingar av Per Börjesson i Idanäs (1949; rec. i GT 1950, s. 151-152). – Swanberg från Karlshamn (1946).
Källor: SHB.

Djurklou, Nils GABRIEL
Född 1829 24/7 i Norrbyås (T), död 1904. Friherre, kammarherre och godsägare, fil. hedersdoktor.
Hans medeltidsgenealogiska samling förvaras på Riddarhuset (se SoH 1950, s. 98-107).
Medarbetat i PHT, Historiskt bibliotek, Historisk tidskrift, "särskilt kännare av svenska adeln under medeltiden" [Wretman, s. 76].
Skrifter: Bidrag till svenska frälsets historia under medeltiden, del 1-3 (1878, 1890, 1891). – Om Göran Månssons till Bolensnäs jordebok (1879). – Bidrag till svenska adelns historia (1876).
Källor: Hildebrand, s. 272 och 279. – GT 1947, s. 145. – SGL. – Wretman, s. 76.

Drake, Carl FREDRIK
Medarbetat i PHT.
Skrifter: Stamtaflor öfver adl. ätterna Hand och Drake af Hagelsrum (1898).
Källor: SGL.

Durchman, Osmo
Född 1890 11/7 i Ruovesi, Finland, död 1959 18/1 i Helsingfors, Finland. Kansliråd.
Hans antavla är publ. i Genealogiska samfundets i Finland årsskrift XXXVII 1957–1959 (Helsingfors 1960).
Källor: Nekrolog av G[eorg] L[uther] och E[ric] v[on] B[orn] i SoH 1959, s. 214-215.

Durling, Axel Emanuel
Född 1861, död 1934. Vice häradshövding, sekreterare i Svea hovrätt.
Skrifter: Anteckningar om slägten Durling och dess förgreningar (1899; rec. i PHT 1898–1899, s. 243).
Källor: SGL. – SvSlkal. 1965.

Edén, ANDERS Botvid
Född 1853 28/7 i Kristinehamn. Komminister i Nyed.
Bedrev på äldre dagar forskningar rörande Klevmarkssläkten (på Dal) och släkterna Edén, Billvall, Magnell och Laurell.
Källor: Hembygden 1937, s. 133.

Edestam, ANDERS Bernhard
Född 1898 1/6 i Dals-Ed, död 1977 12/12 i Dals-Ed. Adjunkt vid Karlstads högre allmänna läroverk, fil. hedersdoktor.
Medarbetat i Dalsländsk Jul, Nya Wermlands-Tidningen, Hembygden, SoH, Färgelanda, Nationen och Hembygden.
Skrifter: (sign: A.E.).
Källor: Nekrolog av Bengt O.T. Sjögren i SoH 1978, s. 96-97. – Bördh.

Edgren, Anders Gustaf Theodor
Född 1850 14/1 på Agneteberg vid Arvika, död 1900 5/2 i Lund. Disponent för Berlingska tryckeriet och stilgjuteriet i Lund.
Skrifter: Edgrenska slägtens stamtafla (1881). 2:a upplagan: Slägten Edgrens stamtafla (1894).
Källor: SGL. – K. K:son Leijonhufvud, Ny svensk slägtbok (1901–1906), s. 250.

Edgren, ANDERS Henning
Född 1874. Sjökapten.
Skrifter: Från Johan Edgren (född 1724, död 1789) härstammande släkter (1923).
Källor: SBL 12, s. 117.

Edlén, Gust. F.
Skrifter: Släktregister med utgång från Anders Fredriksson och Anna Maria Bengtsdotter från Smedsgården i Kungslena socken (1952).
Källor: SHB.

Edman, BJÖRN Anders Christer
Född 1944 19/4 i Göteborg. Med.lic, distriksläkare i Surte.
Medarbetat i SvSl (Edman från Dragsmark).
Skrifter: Släkten Edman från Dragsmark, Bohuslän (stencil, 1974).
Källor: Svsl I (1979), s. 47.

Egerbladh, Erik OSSIAN
Född 18 sept 1897 i Lycksele (Vbt), död 1 maj 1978 i Umeå stadsförsamling. Seminarielärare, kantor. (far till Berndt E.).
Forskat om kolonisationen av lappmarken och gett ut en lång rad böcker.

Ehrling, Henning SIGFRID
Född 1889 22/5 i Brunskog (S), död 1975 14/8. Fil.lic, redaktör i Svenska Akademiens ordboksredaktion, fil. hedersdoktor.
Skrifter: Släkten Brask från Nordmarks härad [förf:s mormors släkt] (1963). – En släkt från Ärtemark [förf:s fädernesläkt] (1961). – Svartengrenska släkten [förf:s mödernesläkt] (1965).
Källor: SoH 1966, s. 71. – Väd. 1959, 1965.

Eichhorn, Christopher
Född 1837, död 1889. Amanuens vid Kungl. Biblioteket.
Medarbetat i SAT. – Sekr. i SAS 1876–1885 och redaktör för SAT 1879–1885.
Signatur: -rn
Källor: SGL. – PHT. 1977, s. 117. – Hildebrand, s. 280.

Ekman, Ernst
Skrifter: Släkten Ekman (1907).

Ekstrand, Viktor
Skrifter: Svenska Landtmätare 1628–1900 (1896–1903).

Ekström, Gunnar
Född 16 febr 1893 i Falu Kristine (Dalarna), död 3 jan 1990 i Västerås (dkfs). Domkyrkosyssloman.
Medarbetat i PHT.
Skrifter: Västerås stifts herdaminne, del I-II (4 bd, 1939–1979).

Elfstrand, PERCY Ivar
Fil.lic.
Bedrev undersökningar om gamla Gävlesläkter, som publicerades i Meddelanden av Gestriklands kulturhistoriska förening (t.ex. 1919, s. 35-46).
Sign.: End.
Källor: PHT 1924, s. 88. – PHT 1921, s. 167.

Elfving, Lars
Död före 1966. Folkskollärare.
Skrifter: Floda sockens släktbok (utg. av Floda hembygdsförening, stencil, 1966; rec. i SoH 1967, s. 275-276).

Elgenstierna, GUSTAF Magnus
Född 1871 26/8 i V. Vingåker (D), död 1948 21/3. Postkontrollör i Generalpoststyrelsen.
Skrifter: Slägten Petersohn (1896). – Köpings stads tjänstemän 1605–1905 (1907). – Den introducerade svenska adelns ättartavlor med tillägg och rättelser, del 1-9 (1925–1936). – Sveriges ridderskaps och adels kalender (1939–1948). – Svenska släktkalendern 1912, 1913, 1914, 1915-16, 1917, 1918, 1919, 1920-21, 1927, 1930, 1936, 1938, 1943. – Stockholms rådhus och råd.
Källor: SGL. – Väd 1947 och 1951. – Hildebrand, s. 302, 319.

Elgenstierna, Ulrika Sophia (Ulla)
Född 1909 6/10 i Stockholm (Gustav Vasa). Fil. kand, bibliotekarie vid Stocholms stadsbibliotek.
Skrifter: Svenska släktkalendern 1950.
Källor: Adelskalendern 1983. – Hildebrand, s. 302. – EÄ.

Elgqvist, ERIC Gustaf
Född 1 juni 1887 i Ljuder (Småland), död 16 juni 1977 i Lund (dkfs).
Skrifter: Råbygrenen av Malmösläkten Bager (1949).
Källor: Sveriges dödbok.

Elvers, Johan
Född 1866 29/9 i Årdala (D). Redaktör.
En utredning rörande släkten Fryxell skänkte han till PHS, som deponerat den på KB.
Källor: Hembygden 1937, s. 134.

Emanuelsson, Henry

Engelhart, GUSTAF Oscar Fabricius
Skrifter: Slägten Engelhart (från Norge) (1886).
Källor: SGL.

Engelke, Fredrik
Skrifter: Släkten Engelke (1950; rec. i SoH 1950, s. 149).

Englund, Nils
Skrifter: Hantverkarsläkter i Gefle på 1700-talet (1932).
Källor: SHB.

Engström, STEN Gunnar
Född 1895 3/12 i Oskarshamn, död 27 jan 1979 i Uppsala (dkfs). Fil.dr, landsarkivarie i Vadstena och sedan i Uppsala.
Medarbetat i PHT.
Källor: Väd 1945 och 1979. – GT 1947, s. 147. – Sveriges dödbok.

Ericsson, Erik GUNNAR Ingemar
Född 1924.
Medarbetat i GUT.
Revisor i VSGF 1968 -?.
Skrifter: Krog Olsson i Kyskefjäll (1977; rec. i GUT 1978:3, s. 20). – Tjänstemannakåren vid Aktiebolaget Volvo Göteborg 1939 (1982).
Källor: VGoP, s. 16.

Eriksson, Josef
Skrifter: En släktkrönika från Sevede och Tunalän (1946; rec. i GT 1947, s. 140).

Essen, Carl von
Kapten.
Skattmästare i Föreningen för släktforskning.
Medarbetat i GT.
Förmodl. id. m. CARL Reinhold Berndes von Essen, född 1907 9/8, tjänsteman i Sv. lifförsäkringsbolaget, löjtnant i underhållstruppernas reserv. (Stockholm) [Adelskal. 1950]. Enl. Sv. arméns rulla utn. till kapten 1951 1/1.
Signatur: v.En.
Källor: GT.

Essen, Gustaf Hansson von
Född 1864 21/11 i Köpenhamn. Greve.
Medarbetat i PHT 1898–1899.
Skrifter: (signatur: G.v.E.)
Källor: SGL.

Estlander, Robert
Fastighetsråd. Finländare.
Medarbetat i SoH 1975.

Euler-Chelpin, Sten Hansson von
Född 18 okt 1903 i Uppsala, död 17 juni 1991 i Stockholm (Oscar). Medarbetat i SoH 1979.
Skrifter: Släkten Kjersén (1972).
Källor: Sveriges dödbok.

Falk, Hjalmar
Hans efterlämnade genealogiska samlingar som bl.a. innehåller "Värmländska dödsnotiser från 1800-talet" förvaras i Värmlands museums arkiv.
Källor: Wermlandica 1986, s. 45.

Falkenberg, Fredrik
Född 1869, död 1948 17/12. Friherre, major.
Ordf. i GF 1933–1937, hedersledamot 1937.
Skrifter: Falkenbergska släktboken (1937). – Falkenbergska släktminnen jämte tillägg till släktboken (1942). – Stamtavla över släkten Falkenberg (1918). – Ätten Silfverstolpe och dess ursprung Hesselgren från Dalsland (1946).
Källor: SoH 1958, s. 143-144. – GT 1947, s. 149. – Bördh.

Falkman, Ludvig Berckhan
Skrifter: Malmö-slägten Falkman 1665–1900 (i utdrag utgivna jämte tillägg av sonen, grosshandlaren CARL Fredrik Falkman, 1901; rec. i PHT 1903, s. 53-56).
Källor: SGL.

Falkman, Thyra
Född 1891 28/4, död 1975 24/4. Huvudbokförerska.
Revisor i GF 1950–1953, kassaförvaltare 1953–1957.
Källor: Nekrolog av Lennart Zielfelt i SoH 1975, s. 376.

Fant, Johan Erik
Född 1815, död 1869. Fil.dr, kyrkoherde och prost i Sala stads- och landsförsamlingar.
Utgivare av en matrikel över ärkestiftet.
Skrifter: Upsala Ärkestifts herdaminne, del 1-3 (tills. m. August Theodor Låstbom, 1842–1845).
Källor: Wretman, s. 76.

Fant, Karl Holger
Född 1888, död 1954.
Hans släktanteckningar förvaras i GF:s samlingar.
Skall ha varit medförf. till en artikel i Gen. samfundets i Finland årsskrft X (1926) om släkten Fant.
Källor: SvSlkal. 1982, s. 128.

Fernow, Erik
Född 1735, död 1791.
Skrifter: se SGL.
Källor: Hildebrand, s. 111.

Fock, ADOLF Fredrik Konstantin
Medarbetat i PHT 1903.
Källor: SGL.

Fock, Henrik
Medarbetat i PHT 1903.

Fondin, William HARRY
Skrifter: Haverudssläkten. Anteckningar om en bondesläkt från Ärtemarks socken i Dalsland (1947).
Källor: Bördh.

Forsberg, Lovisa Ulrika
Skrifter: Släktregister över släkten Forsberg (tills. m. Wiktor Forsberg, 1959).
Källor: SHB.

Forsberg, Wiktor
Skrifter: Släktregister över släkten Forsberg (tills. m. Lovisa Ulrika Forsberg, 1959).
Källor: SHB.

Forssander
Forssanders samlingar om småländska prästsläkter förvaras i Växjö stiftsbibliotek.
Källor: Wretman, s. 55.

Fresk, ERIC Törner
Född 1899 30/9 i Toresund (Söd), död 12 dec 1984 i Göteborg (S:t Pauli). Affärsman.
Skrifter: Anteckningar om släkten Fresk 1970–1971 (med tillägg 1972–1973 enl. SvSlkal. 1974).
Källor: SvSlkal. 1974. Sveriges dödbok.

Frendenthal, Tolf GUNNAR
Skrifter: Släkten Frendenthal från Balticum och Värmland jämte Tössesläkten Frendenthal (1957).
Källor: Bördh.

Frenning, Helmer
Apotekare.

Friberger, Sven
Skrifter: Släkten Friberger – en krönika (stencil, 1980).

Frick, CARL Magnus
Skrifter: Släkten Frick i Sverige (1893, andra upplagan utg. 1934 av Ernst Frick).
Källor: SGL. – SHB.

Friedrichs, Carl OSCAR Herman von
Född 1877 6/10 i Kristianstad (Garnisons), död 1954 31/8 i Hölö (D). Fil.lic, byråchef i medicinalstyrelsen, sedan apotekare i Stockholm; med. hedersdr.
Skrifter: Släkten von Friedrichs från omkring 1500 jämte antecknningar om några med dem befryndade släkter (1947; rec. i MfGF 1948, s. 26, och PHT 1947, s. 101-102).
Källor: SHB. – Kalender över ointroducerad adels förening 1970, s. 154.

Fryxell, Fredrik
Född 1724, död 1805.
Fredrik Fryxells "Wermlands Slägt-Bok" förvaras i KB.
Skrifter: se SGL.
Källor: Hildebrand, s. 111. – MfGF 1934 (nr 1).

Fröding, Gustaf Hugo
Skrifter: (sign.: H.F.): Ur en Göteborgssläkts krönika [Fröding] (1898).
Källor: SGL.

Fröst, Carl Peter
Född 1847 25/1 i Rystad (E), död 1906 11/10. Komminister i Herrberga (E), utnämnd kyrkoherde i Normlösa (E) men avled innan tillträdet.
"Frösts kyrkoboks- och slägtanteckningar B 147-149" förvaras i Linköpings stifts- och landsbibliotek.
Källor: MfGF 1934 (nr 3) och 1946, s. 15. – Medd. av Bo Lindwall.

Funch, Uno
Född 1904 27/9 i Luleå, död 1978 30/8 i Örebro. Orkesterledare.
Forskade om borgare i Örebro. Hans samlingar – omfattande ca 40000 namn – förvaras på Nikolai pastorsexpedition i Örebro.
Källor: Nekrolog av Lars Nahlbom i SoH 1979, s. 266.

Furtenbach, BÖRJE Gustaf Ludvig
Född 1901 28/4 i Stockholm (Adolf Fredrik), död 1976 17/6 i Stockholm (Hägersten). Överste, chef för militärhistoriska avdelningen vid militärhögskolan.
Ordf. i GF 1957–1974, hedersledamot och hedersordf. 1974.- Medarbetat i SoH.
Skrifter: Släkten Göhle (1961). – Furtenbachska släktboken (1958).
Källor: Nekrolog av Pontus Möller i SoH 1976, s. 200-202. – SHB.

Fürst, Otto
Skrifter: Släkten Fürst (1970).

Gahn, Johan Henrik
Salpetersjuderistyresman.
"J.H. Gahns genealogiska samling över ofrälse släkter i Dalarna" förvaras i Uppsala universitetsbibliotek.
Källor: MfGF 1946, s. 15. – PHT 1966, s. 202.

Gedda, Hilding TORSTEN
Född 1879 15/11 i Göteborg. Rådman i Göteborg.
Död 1982-01-09 i Nynäshamn (AB).
Skrifter: Släkten Gedda från Bohuslän (Skövde 1953).

Geijer, Bengt Johan
Född 1837 18/7 i Nyed (S), död 1907. Postmästare i Ystad.
Skrifter: Geijerska slägten i Sverige (1897). – Bengt Gustaf Geijer till Uddeholm och hans ättlingar (1899).
Källor: SGL. – SvSlkal. 1974. – K. K:son Leijonhufvud, Ny svensk släktbok (1901–1906), s. 419. – Wretman, s. 76.

Geijer, Gustaf Eberhard
Född 1831 7/8 i Nyed (S), död 1879 27/8 i Laholm. Postmästare i Laholm.
Skrifter: Geijerska slägtens stamtafla (1865).
Källor: SGL. – K. K:son Leijonhufvud, Ny svensk släktbok (1901- 1906), s. 418.

Geijer, Johan LENNART
Född 1909 14/9. Jur.dr, statsråd och chef för justitiedepartementet.
Skrifter: Släkten Geijer (1953).
Källor: SvSlkal. 1974.

Genberg, Gösta P. (Paul Gösta)
Född 12 maj 1896 i Stockholm (Jacob), död 12 mars 1974 i Stockholm (Engelbrekt). Överingenjör.
Enl. MfGF 1944, s. 15, har han överlämnat tre maskinskrivna utredningar rörande släkten Genberg och Genvalla gård i Sunne sn (2).
Medarbetat i MfGF.
Källor: MfGF 1948, s. 20-21. Sveriges dödbok.

Genberg, K.B.
Medarbetat i GT (recension).

Gerber, Tage Erhard von
Född 1885, död 1966. Kapten i reserven, skriftställare.
Utgav under något olika titlar en presensmatrikel öfver ointroducerad adel, varav den första utkom 1912. Från årg. 3, 1916, var titeln Sveriges ointroducerade adels kalender. (Sista årg., 7, utkom 1928 ?) [Detta enl. Hildebrand men enl. Påhlsson i Ointroducerad adels kalender 1970 utkom den även åren 1931–1944 (se nedan)].
Skrifter: Nordisk adelskalender (1912), Nordisk adels & diplomatkalender (1913). Sveriges ointroducerade adels kalender (1916, 1919, 1922, 1925, 1928, 1931, 1934-35, 1938, 1941, 1944).
Källor: Hildebrand, s. 320-321. – Kalender över Ointroducerads adels förening 1970, s. 24 och 169.

Gerle, Thorsten
Skrifter: Släkten Gerle (1936).
Källor: SHB.

Gezelius, Karl Joh.
Skrifter: Släkten Sahlgren från Göteborg (1941; rec. i MfGF 1941, s. 14).

Gibson, JAMES Alexander
Skrifter: Uppgifter rörande Gibsonska slägten i Sverige från 1742 (1888).
Källor: SGL.

Gillingstam, HANS Vilhelm
Född 1925 22/2 i Stockholm. Fil.dr, redaktör vid Svenskt Biografiskt Lexikon.
Ledamot av redaktionsutskottet för PHT 1962–1976.
Skrifter: Ur Fasterna historia (1947). – Ätten Siöblads medeltida släktförbindelser och äldsta historia (1949 rec. i PHT 1951, s. 136; GT 1951, s. 220-225, genmäle i SoH 1951, s. 281-283). – Ätterna Oxenstierna och Vasa under medeltiden (1952–1953). – Den skånsk-norrländska släkten Svenonius (1966). – Medarbetat i PHT, SoH, GUT, ShF, ÄSF, SBL.
Publ. sin antavla i SoH 1950, s. 21-32.
Källor: Väd 1979.

Granberg, Einar
Född 1894 9/4 i Sveg (Z). Lärare vid Hissmons folkskola i Rödön (Z); upptecknare för Landsmålsarkivet i Uppsala.
Sekr. i Jämtlands läns släktforskareförening (1947).
Källor: GT 1947, s. 151. – Lärarkåren vid Jämtlands och Härjedalens folk- och småskolor (1938), s. 140.

Granström, G.A.
Skrifter: Några anteckningar om familjen Wertmüller (1919; rec. i PHT 1920, s. 170-171; i Saisonen 1919, s. 1011-1012).
Källor: PHT 1921, s. 169.

Grape, Ernst
Skrifter: Den gamla släkten Grape (1947; rec. i PHT 1947, s. 102-104 och MfGF 1948, s. 45).
Källor: SHB.

Grauers, Sven
Född 1891 20/12 i Göteborg (Haga), död 1977 13/9 i Stockholm (Engelbrekt). Professor.
Skrifter: Ätten Wachtmeister genom seklerna, del 1-3:2 (1941–1956).
Nekrolog i Karolinska förbundets årsbok 1977.
Källor: Sverige dödbok 1968–96. SHB. Hildebrand, s. 329. Meddelande av Ola Andréasson, Killeberg (nov 1999).

Grip, Margareta
Född 1538 (ej 37), död 1586.
Källor: Hildebrand, s. 346.

Grönvall, Fredrik W.
Född 1878, död 1930. Hovrättsråd i Svea hovrätt.
Sekr. i PHS och redaktör för PHT 1907–1908.
Hans personhistoriska samlingar förvarades 1935 hos systern, fröken Berta Grönvall i Ystad.
Källor: PHT 1977, s. 117. – MfGF 1935 (nr 6). – Hildebrand, s. 284.

Gullberg, Otto HJALMAR
Född 1847, död 1922. Förste aktuarie.
Utgivare av svensk justitiematrikel och, tills. m. Torsten Uggla, landsstatsmatrikel.
Källor: Wretman, s. 76-77.

Gyldenstolpe, (Wexionius), Michael
Professor i Åbo.
Han har i akademisk disputationsform behandlat adelssläkter. Dessutom hyste han planer på att utge ett fullständigt ättartavleverk över den svenska adeln, men tanken blev aldrig realiserad.
Skrifter: se SGL.
Källor: Hildebrand, s. 106. – F. Wernstedt, Ur riddarhusgenealogiernas historia (1937), s. 7-8.

Gyllenhaal, L.H.
Byrådirektör.
Skrifter: Anteckningar om släkten Aspegren (tills. m. U. Müllern-Aspegrén, 1934).
Källor: SHB.

Göransson, Werner
Död 1965 29/10. Byråchef.
Vice ordf. i VSGF 1946–1950.
Källor: VGoP, s. 15. – SoH 1966, s. 68.

Hæger, Anders IVAN
Född 1887 8/11 i Lilla Edet. Med. lic, praktiserande läkare i Vänersborg
Skrifter: Släkten Hæger (1951).
Källor: I. Hæger, släkten Hæger (1951), s. 157-159.

Hagander, NILS-GUSTAF Albert
Född 1907 5/11, död 1 juni 1994 i Heliga Trefaldighet (Kristianstad, Skåne). Jur. kand, direktör för AB Bröderna Hagander i Kristianstad.
Skrifter: Boken om Jan-Olof och Carl-Gustaf Haganders släkt (stencil, 1977).
Källor: SvSlkal. 1982, s. 154 och 156. Sveriges dödbok.

Hagelin, Björn
Forskningsingenjör i Täby (1977).
Medarbetat i SoH 1977.

Hagelin, Gösta
Fil. mag.
Skrifter: Östgötasläkten Hagelin från Svanhals (stencil, 1965; rec. SoH 1966, s. 73).

Hagström, K.A.
Skrifter: Strengnäs stifts herdaminne, del 1-4 (1896–1901).

Haij, CURT Holger Knutsson
Född 20 sept 1906 i Vänersborg, död 30 juli 1990 i Danderyd. Civilingenjör.
Medarbetat i SoH 1975, 1977, 1979.

Hall, Frans A.
Skrifter: Ryssnäs- och Näsbosläkterna (1903–1904; en av Alfhild Bergqvist, f. Hall, omarbetad version utkom 1939).
Källor: SGL. – MfGF 1948, s. 24.

Hallberg, BERTEL Ferdinand
Född 1886 i Vänersborg, död 1953 8/1. Borgmästare i Linköping.
Medarbetat i Vänersborgs Söners Gilles årsskrift.
Skrifter: Vänersborgs kyrkas död- och begravningsbok 1690-1700 (1925; rec. i PHT 1925, s. 207).
Källor: Nekrolog av L[ennart] Z[ielfelt] i SoH 1953, s. 178.

Hallerby, Nils
Född 6 jan 1921. Medverkat i Hundare och skepplag (Roslagssläkter IV. Släkten Erfors, 1944). – Farbror till Mats Hallerby, som medverkat flera gånger i Svenska Antavlor (utgivna av Sveriges Släktforskarförbund).
Källor: SHB.

Hallgren, C.J.
Skrifter: Gotländska släkter (1926).
Källor: SHB.

Hallgrim (Johansson), Nils THURE
Född 1893 19/8 i Stockholm (Jakob-Johannes), död 1977 31/3 i Stockholm (Vällingby). Inköpschef hos Rederi AB Nordstjernan.
Medarbetat i SoH, Västmanlands Fornminnesförenings årsskrift och Arboga Minnes årsbok.
Skrifter: Anders Ols ättlingar (1930). – Släkten Frestare (1947). – Släkten Hamrin från Västmanland (1936; rec. i MfGF 1939, s. 4). – Släkter från Arbogatrakten (1600- och 1700-talen) (1950).
Källor: Nekrolog av Carl-Fredrik Corin i SoH 1977, s. 312-313. – SHB.

Hammar, Adolf MARTIN
Född 1896 25/2 i Ängelholm, död 4 aug 1984 i Göteborg (Härlanda). Rådman i Göteborg.
Ordf. i VSGF 1946–1956, styrelseledamot 1956- ?. Hedersordf. 1971. Hedersledamot i GF 1956. Styrelseledamot i GF 1945- ?.
Skrifter: Släkten Dahlerus (1944; rec. i MfGF 1944, s. 14, och i Lychnos 1944/45, s. 327). – Släkten Hammar (1932; rec. i PHT 1932, s. 155-156).
Källor: VGoP, s. 15. – M. Hammar, Släkten Dahlerus (1944), s. 137-139. – SoH 1958, s. 144. – GT 1947, s. 151. – MfGF 1935 (nr 6). – SHB. – Sveriges dödbok.

Hammarén, Harald
Brukskamrer i Kiruna.
Skrifter: Släkten Hammarén från Toverud på Hammarön i Vänern (stencil, 1941–1943). – Släktregister. Släkten Hammarén (maskinskrift i GLA, 1942).
Källor: MfGF 1945, s. 13.

Hammarin, Johan
Kyrkoherde i Färgelanda.
Utg. av Karlstads stifts herdaminne.
Källor: Wretman, s. 77.

Hammarskjöld, Carl AGATHON Hilarion
Skrifter: Ätterna Nordenskjöld, del 1 (tills. m. K. K:son Leijonhufvud, 1902; rec. i PHT 1903, s. 155).
Källor: SGL.

Hammarskjöld, Nina
Skrifter: Ätten Hammarskjöld (1915).
Källor: Hildebrand, s. 330.

Hammarstrand, EINAR Vilhelm
Född 1884 28/7 i Ljung (O). Överjägmästare i Bergslagsdistriktet, Örebro.
Skrifter: Släkten Hammarstrand från Loftahammar (1962).
Källor: E. Hammarstrand, släkten Hammarstrand... (1962) s. 40.

Hansson, A. J.
Bodde 1927 i Bringåsen, Kyrkås.
Skrifter: Släktbok innehållande familjetabeller för släkter härstammande från Stuguns socken i Jämtlands län intill år 1927 (1927).

Hasselberg, Bertil
Död 30 nov 1965, 68 år gammal. Prost.
Skrifter: Släkten Arbman från Arboga, dess genealogi och historia (1939; rec. i PHT 1939–1940, s. 237-240). - "Bjärmeätten i Jämtland" publicerad i Norsk Slekhistorisk Tidskrift. - Aktiv i arbetet med släktkrönikorna: Gulliksboken samt Hovdsjösläkten I, II, III.
Källor: SHB. Meddelande av Jonas Eriksson (som hämtat uppgifterna ur "Bertil Hasselberg in memoriam" i Hovdsjösläkten III, skrivet av Sven Schylberg.)

Hasselberg, Carl J.E.
Kontraktsprost.
Skrifter: Släkten Hasselberg (maskinskrift i RA, 1923).
Källor: PHT 1924, s. 88.

Hasselgren, Henrik Constantin
Skrifter: Några släktminnen rörande släkten Hasselgren (1927). Källor: PHT 1926, s. 217.

Hasselrot, A.
Skrifter: Kalender över Hasselrot jämte de från samma stam utgrenade släkterna Hesselroth och Hasselroth (1923).
Källor: Bördh.

Heckscher, ELLA Bertha Amalia
Född 1882, död 1964. Yrkessläktforskare, innehade länge en släktforskningsbyrå i Uppsala.
En av grundarna av GF och kassaförvaltare där 1933–1937, hedersledamot 1937 men avböjde erbjudandet.
Medarbetare i GT.
Skrifter: Sex kapitel om släktforskning (1939 m.fl. upplagor).
Källor: SoH 1958, s. 144. – GT 1947, s. 146. – MfGF 1943, s. 13. – SBL, del 18, s. 376-377. – Hildebrand, s. 306-307.

Hedberg, ARVID Emanuel
Född 1867 4/12 i Själevad (Y), död 1953 6/12 i Täby (AB). Kassör vid Mo och Domsjö AB; målare och tecknare.
Har skänkt "Genealogiska anteckningar", del I-III, till GF.
Skrifter: Släkten Hedberg från Edsvära i Västergötland, del 1-2 (1940, 1941). – Släkten Bourdin (handskrift i GF:s samlingar, se MfGF 1948, s. 25).
Källor: MfGF 1943, s. 6. – Svenskt Konstnärslexikon, del 3 (1957). – SBL. – SHB.

Hedberg, Gerda
Född 1889 2/12, död 1961 7/5 i Stockholm (Hedvig Eleonora). Tjänsteman i Kammarkollegiums arkiv.
Deponerade sitt omfattande släktarkiv i SSA (Gerda Hedbergs släktsamling).
Källor: Svsl I (1979), s. 49 och 52.

Hedberg, Alf JONAS
Född 1903 18/4 i Karlstad. Major vid Kungl. Bergslagens reg. (1940-talet).
Skrifter: Stamtavlor över Värmlandssläkten Hedberg (maskinskrift i GLA, 1940, 1943, 1945 och 1947).
Källor: J. Hedberg, Stamtavlor... (1940–1947).

Heijkenskjöld, Syster
Skrifter: En bergsmanssläkts historia. Släkten Heijkenskjöld (1933; rec. i PHT 1933, s. 138-140).
Källor: SHB.

Heijne, Lennart von
Skrifter: Adliga ätten n:r 1594 von Heijne 1718–1918 (1918).
Källor: PHT 1920, s. 173.

Heimer, TAGE Anders
Född 1900 16/1 i Håbol, död 1981. Redaktör och skriftställare.
En redogörelse för hans forskningar rörande dalslandssläkter finns i Hembygden 1937, s. 134.
Skrifter: (sign.: he, Hegat, Lucifer, T.A.H., T.H.) – Korpralen Håkan Wångberg och hans ättlingar (tills. m. Ivan Löfgren, 1960).
Källor: Hembygden 1937, s. 134. – Bördh. – Nekrolog av Arvid Johansson i Hembygden 1982, s. 273.

Hellbom, Algot
Skrifter: Släkten Öström (Boussard el. Bössa) (1955, dupl.).
Källor: RBoV.

Hellerström, Erik
Född 1898 11/12 i Nättraby (K), död 1977 26/1 på Östhammars lasarett (bokf. i Öregrund). Fil.lic, rektor i Mora.
Medarbetat i SoH 1974.
"Erik Hellerströms tryckta skrifter", bibliografi sammanställd av Pontus Möller i SoH 1977, s. 398.
Källor: Nekrolog av Pontus Möller i SoH 1977, s. 394-397.

Hellström, CARL Daniel Ell
Född 1891 5/3 i Stockholm, död 1942 3/3. Civilingenjör, kapten i Väg- och vattenbyggnadskåren.
Styr.ledamot i GF 1933–1942, redaktör för MfGF 1934–1935.
Genealogiskt specialgebit: Hellström, alla släkter.
Källor: Nekrolog (osign.) i MfGF 1942, s. 7. – Svenska Teknologföreningen 1861–1936 (1937), s. 944.

Hellström, Gunnar
Skrifter: Stockholms stads herdaminne (1951).

Helmfrid, BJÖRN Hartwig
Född 1915 20/2 i Stockholm (Katarina), död 1999 29/7 i Rönö, Östergötland. Rektor, var bosatt i Norrköping.
Runolog 1936–38, officer 1938–48, arkivchef 1948–63, filosofie doktor i historia 1963, lektor 1963–66, studierektor 1966–67 och rektor 1967–81. En av grundarna till Näringslivets arkivråd och Svenska arkivsamfundet. Ordförande i Föreningen Gamla Norrköping. Under sina sista år arbetade han på att fullborda Linköpings stifts herdaminne.
Medarbetat i Släkt och Hävd (1974) och Släktforskarnas årsbok (1996). »Han skrev också många intressanta artiklar i årsskriften S:t Ragnhilds Gille om äldre tiders Söderköping (t.ex. 1700-talets). Inte direkt släktforskning men av visst värde för andras forskning, t.ex. min», meddelar Per-Anders Hörling (okt 2000).

Henning, Georg
Död 1948. Notarie.
Hans stora samling anteckningar om valloner förvaras i GF:s arkiv.
Källor: RBoV. – MfGF 1949, s. 25.

Herlenius, Emil
Skrifter: Värmlandssläkten Ferner, Ferrner (1926).

Herslow, ERNST Georg Carlsson
Född 1884, död 1967. Civilingenjör, VD för Skandinaviska banken.
Skrifter: Släkten Herslow (1963).
Källor: SvSlkal. 1982, s. 194–195.

Hesselfors, Gunnar
Fil.mag.
Medarbetat i SoH 1977.

Hesselroth, IWAN Holger
Skrifter: Släkten Hesselroth från Dalsland (översatt från danska av Anders Edestam, 1951; ny rev. uppl. 1964). – Släkten Hasselroth från Södra Råda (1961).
Källor: Bördh.

Heurgren, Paul
Skrifter: Släkten Hörgren-Heurgren från Lund (stencil, u.å; rec. i SoH 1958, s. 90).

Hiertstedt, Nils
Död 1947 17/10 på Mörby sjukhus, 70 år. Genealog.
Medarbetare i PHT, MfGF.
Hans genealogiska och biografiska anteckningar testamenterade han till GF, i vars samlingar de förvaras.
Källor: SHB. – MfGF 1948, s. 14.

Hildebrand, BENGT Olof Hildebrand
Född 1893 4/2 i Lund, död 1964 6/3 i Stockholm. Fil.dr, huvudredaktör för Svenskt Biografiskt Lexikon, professor.
Sekr. i PHS och redaktör för PHT 1928–1945, ordf. 1955–1964.
Medarbetat i PHT, SBL.
Skrifter: Handbok i släkt- och personforskning, del 1 (1961, nytryck 1977; rec. i PHT 1961, s. 73-76, SoH 1961, s. 321-323, GUT 1978:3, s. 20).
Källor: Nekrolog av Pontus Möller i SoH 1964, s. 48-50. – PHT 1977, s. 117. – Hildebrand, s. 283, 285-286.

Hildebrand, Bror Albin
Född 1844, död 1917. Läroverksadjunkt.
Utg. av Svenskt porträttgalleri och dess generalregister; samlare av värdefulla personhistoriska anteckningar.
Källor: Wretman, s. 77.

Hildebrand, ELIS Gustaf Adolf
Född 1869 17/5 i Köping (E), död 1965 15/2 i Stockholm. Major i Väg- och vattenbyggnadskåren, direktör för Nora bergslags och Dalkarlsbergs järnväg.
Hedersledamot i GF 1947.
Utfört omfattande registerarbeten för GF, bl.a. Register över personella notiser i Post- & Inrikes Tidningar (Stockholms Post-Tidningar) 1801–1860.
Medarbetat i MfGF.
Källor: Nekrolog av L[ennart] Z[ielfelt] i SoH 1965, s. 371-373. – SoH 1958, s. 144. – Hildebrand, s. 295.

Hildebrand, Henrik Robert Teodor EMIL
Född 1848, död 1919. Riksarkivarie.
Styr.ledamot i PHS 1903–1914 och ordf. 1914–1919.
Medarbetat i PHT.
Skrifter: (signatur: Hd., Ehd.)
Källor: SGL. – PHT 1977, s. 117. – PHT 1926, s. 10-11. – Wretman, s. 77. – Hildebrand, s. 282-283.

Hildebrand, Rolf
Vägdirektör i Visby (1977).
Medarbetat i SoH 1975, 1977.

Hildebrand, Sune
Född 1879, död 1922 /5, (son till Emil Hildebrand). Fil.dr, t.f. andre bibliotekarie vid KB.
Sekr. i PHS och redaktör för PHT 1919–1922.
Källor: PHT 1977, s. 117. – Hildebrand, s. 284-285.

Hillgren, BROR Gustaf
Född 1881 28/4 i Tierp (C), död 1955 18/1 i Stockholm (Hedvig Eleonora). Målare, författare.
Medarbetat i Vallonättlingen 1943–1950. – I Sällskapet Vallonättlingars arkiv förvaras släktutredningar och anteckningar av Hillgren om en del vallonsläkter vid Upplandsbruken.
Skrifter: (Se utförlig bibliografi i SBL 19, s. 80). – Några vallonsläkter och Delsbosläkter. Anteckningar ur Ö. Lövsta, Wässlands, Tierps och Delsbo kyrkböcker (1919). – Släkten Wass (1917). – Anteckningar om vallonsläkterna Sporrong-Tillman och Douhan (1920). – Min släkts historia (1923). – Antavla för syskonen Hildur, Carl, Alma, Bror och Ester Hillgren (1945).
Källor: SBL. – RBoV.

Hintze, Oscar GOTTFRID Engelbrekt
Född 1904 26/4 i Högestad (M), död 1979 9/1 i Solna, Råsunda förs. Trädgårdsmästare.
Hedersledamot i GF 1973–1979.
Källor: Nekrolog av Pontus Möller i SoH 1979, s. 358.

Hjelmberg, Hilding
Skrifter: Släkten Hjelmberg från Hjälmseryd (1962; rec. SoH 1966, s. 73).
Källor: SoH 1966, s. 73.

Hjort, Carl Richard
Född 1847, död 1923. Apotekare.
Utg. av ett herdaminne för Skara stift 1871–1893 och fem häradsbeskrivningar för Västergötland. Trägen genealogisk forskare och samlare.
Källor: Wretman, s. 77.

Hjort, Carl Vilhelm
Född 1867 27/7 i Torp (Y), död 1948. Länsagronom i Gävleborgs län.
Manuskriptet till "Genealogiska anteckningar..." jämte korrespondens m.m. förvaras i GF:s samlingar.
Skrifter: Genealogiska anteckningar om släkter och släktgrenar .., del 1-2 (1932 och 1937).
Källor: C.V. Hjort, Genealogiska anteckningar ... (1932), s. 17–18. – RBoV. – MfGF 1937, s. 6-7, och 1949, s. 25.

Hofberg, Johan Herman
Född 1823, död 1883. Fil.dr, föreståndare för livrustkammaren.
Utg. av Svenskt biografiskt handlexikon.
Källor: Wretman, s. 77.

Hoffstedt, Nils
Doktor i Vänersborg.
Medarbetat i GT.
Källor: SoH 1950, s. 73 och 77.

Hollberg-Wikmark, Astrid
Med.lic.
Medarbetat i SoH 1979.

Holmberg, ERIK Emanuel
Född 1852 26/3, död 1900. Stadsläkare i Vimmerby.
Skrifter: (signatur: E.E.H.) Stamtafla öfver Holmbergska slägten (1881). – Slägterna Holmberg från Jämtland (1897).
Källor: SGL. – A.J. Hansson: Släktbok innehållande familjetabeller för släkter härstammande från Stuguns socken ... (1927), s. 251.

Hoving, JOHANNES Walter Wilhelm
Född 1868 17/4 i Viborg, död 1954 28/11. Med. och fil.dr, läkare.
Ordf. i SSSS 1939- ?.
Skrifter: Stamtavla över släkten Hoving (1900). – Släkten Hoving (1938).
Källor: Släkten Hoving (1938), s. 31-33. – Väd 1945 och 1959. – SGL. – GT 1947, s. 148.

Humble, Erik Arnold SIXTEN
Född 1895 13/5 i Norrtälje. Fil.lic, direktör i Svenska Stadsförbundet.
Sekr. i PHS och redaktör för PHT 1925–1928.
Medarbetat i PHT.
Skrifter: Släkten Kempe från Pommern (tills. m. E. Kempe, 1937, rec. i PHT 1937, s. 236-238).
Källor: Väd 1945 och 1979. – PHT 1977, s. 117. – Hildebrand, s. 285.

Huss, Frans Johan Vilhelm
Skrifter: Genealogi af Huss-slägten (1889).
Källor: SGL.

Hylander, Ivar
Född 1900 24/7 i Norrköping (S:t Olai). Teol.dr, biskop i Luleå.
Skrifter: En västgötsk allmogesläkt under 250 år. Olstorpssläkten från Stora Mellby (1976, nyutgåva 1980).

Hülphers, Abraham Abrahamsson
Född 1734, död 1798. Handelsman i Västerås, tit. direktör.
"Hülpherska samlingen genealogica" förvaras i Västerås läroverksbibliotek.
Skrifter: (se även SGL). Ättar-tal öfver den svenska slägten Wallwik ... (1765; rec. i Lärda tidn. 1765, nr 37-38; nytryck 1911).
Källor: Hildebrand, s. 111. – MfGF 1934 (nr 1) och 1946, s. 15. – SGL. – Wretman, s. 77.

Hyltén-Cavallius, Gunnar Olof
Född 1818, död 1889. Fil.dr, chargé d´affaires och generalkonsul.
Han biografiska och genealogiska samlingar, vilka efter hans död kompletterats av brorsonen Henrik Hyltén-Cavallius i Växjö, var 1902 deponerade i Växjö gymnasie-bibliotek [PHT 1902, s. 78].
Skrifter: Ättelängd öfver slägten Cavallius, Cavallin, Cavalli (1843). – Slägt-minnen från Sunnanvik (1879).
Källor: SGL. – PHT 1902, s. 78. – SvSlkal 1918, s. 440.

Håhl, Johan Isak
Född 1807, död 1865. Kyrkoherde i Västra Vingåker.
Utg. av "Linköpings stifts herdaminne 1846."
Källor: Wretman, s. 77.

Hård af Segerstad, Erik
Byrådirektör.
Medverkat i SoH 1977.

Hård (af Segerstad), Karl
Född 1919 15/3 i Stockholm, död 1980 11/2 i Lidingö. Byrådirektör.
Styrelseledamot i GF under många år.
Medarbetat i SoH 1974.
Källor: Nekrolog av Kerstin Malmström i SoH 1980, s. 76-77.

Hård af Segerstad, Nils
Jur.kand.
Medarbetat i SoH 1977 och 1978, Svsl (Stomberg från Grönahög).
Skrifter: Släkten Berg från Söderhamn (1981).

Höjer, Nils
Född 1853, död 1923. Lektor.
Hans medetidsgenealogiska samling tillhör riksarkivet.
Källor: Hildebrand, s. 273.

Indebeton, Carl Daniel GOVERT
Född 1875 18/2 i Östra Vingåker, död 1955 26/7 i Östra Vingåker. Direktör i fondmäklerifirman Georg Strandberg.
Styrelseledamot i PHS 1919-20 och skattmästare 1920-43, hedersledamot 1943-55.
Medarbetat i PHT.
Skrifter: Enl. SvSlkal 1965, s. 385 och 138: Pertrus Arosenius stamträd (1911). – Se SGL.
Källor: Nekrolog av L[ennart] Z[ielfelt] i SoH 1955, s. 298. – Tacksägelseord av Bengt Hildebrand i PHT 1943, s. 5-7. – PHT 1926, s. 10-11.

Ingrid Persdotter (Gylta)
Död 1569. Nunna i Vadstena kloster.
Källa: Hildebrand, s. 102.

Irander, Ingvar
Skrifter: En bondesläkt i Folkungebygd [enl. SoH 1950, s. 75] (tills. m. Per Magnell, 1949; rec. i SoH 1950, s. 145-146).

Ivarsson, Martin
Född 1900, död 1962 26/5 i Jönköping. Läroverksadjunkt.
Skrifter: Svensk-judiska pionjärer och stamfäder (tills. m. Abraham Brody, 1956).
Källor: Nekrolog av L[ennart] Zielfelt i SoH 1962, s. 179.

Janson, John
Genealog.
Medarbetat i SoH 1974.

Jansson, E. Alfred
Skrifter: Släkten Hallonstén (1921).
Källor: MfGF 1947, s. 21.

Jansson, Heribert
Teol. kand.
Sekr. och ledande kraft i SGF (1947).
Källor: GT 1947, s. 150.

Jansson [Jonson ?], Malis Hans
i Bengtsheden, Svärdsjö sn (1940).
Han skänkte 1940 16/6 ett släktregister upptagande praktiskt taget alla gårdar inom Bengtshedens fjärding, Svärdsjö sn, till Svärdsjö hembygdsförening. Den handskrivna volymen omfattar över 900 sidor (allt enl. Dala-Demokraten 1940 18/6).
Källor: MfGF 1940, s. 8.

Johansson, Albin
Bokhållare i Östersund.
Ordf. i Jämtlands läns släktforskareförening (1947).
Skrifter: Från 1390 till 1935. Släktbok (1936).
Källor: GT 1947, s. 150. – SHB.

Johansson, Johan, i Noraskog
Född 1840, död 1905. Hemmansägare, riksdagsman.
Person- och kulturhistoriker för Noraskogs och Karlskoga bergslager.
Medarbetat i Nerikes Allehanda.
Skrifter: Vikers-Ekestubbe-slägten (1897).
Källor: Wretman, s. 77. – SGL.

Johansson, Johannes
Född 1868 8/5 i Bolstad (P). Lantbrukare.
En redogörelse för hans forskningar rörande dalslandssläkter finns i Hembygden 1937, s. 134.

Johansson, Johannes
Född 1882 3/4 i Ed (P). Byggmästare.
En redogörelse för hans forskningar rörande dalslandssläkter finns i Hembygden 1937, s. 134-135.

Johansson Nils THURE
(1893–1977).
se: Hallgrim (Johansson), Nils THURE

Johnsson, Folke
Skrifter: En släkt från Göinge, stammande från hemmansåbon Ola Persson å n:r 9, Ö. Broby (1752–1806) och hans ättefäder (1926; rec. i PHT 1926, s. 202-203).
I en antikvariatskatalog hittade jag följande: "Johnsson, Folke: En göingesläkt. Några anteckningar om en nordskånsk släkt... utgör resultat av forskningar rörande de s.k. Broby-Jonsingarnas släkt... 68 sid. Ill. Bil. släkttavla. Uppl. 150 ex. 4:o. Häft. [inget årtal nämns] 150:--".

Jonmyren, Kerstin
Folkskollärare.
Medarbetat i SoH 1974.

Julén, Jonatan
Skrifter: Släkttavla över två Dalslandssläkter (tills. m. Ivan Löfgren, 1955).
Källor: Bördh.

Jungbeck
"Jungbecks genealogiska handskriftssamling" förvaras i KB.
Källor: MfGF 1934 (nr 1) och 1946, s. 15.

Kaijser, Kurt Gunnarsson
Född 1908 28/1. Med.dr, klinikchef vid lasarettet i Eskilstuna.
Skrifter: Förteckning över släkten Kayser-Kaÿser (1980).
Källor: SvSlkal 1982, s. 223 och 226.

Karlberg, Gustaf
Skrifter: Svenska släkten Lokrantz (1906). – Engelbrekts-släkten från Kälkersrud (1918).
Källor: PHT 1920, s. 173.

Karlson, William
Född 1895 26/12 i Angerum (K), död 1959 25/8 i Lund. Fil.dr, förste antikvarie vid Kulturhistoriska museet i Lund.
En av stiftarna till Skånes GF; tillhörde från starten 1937 dess styrelse och var ordförande 1951–1956.
Skrifter: Borgs i Lund 1739–1939 (1939).
Källor: Nekrolog av C[arl]-G[erhard S[chönbeck] i SoH 1959, s. 316-317. – Väd 1959. – Hildebrand, s. 327.

Karlsson, Karl Henrik
Född 1856, död 1909. Fil.dr.
Medarbetat i PHT.
Sekr. i SAS och redaktör för SAT 1890–1892, styr.-ledamot i PHS 1907–1909.
Skrifter: (sign.: K.H.K.) Hans medeltidsgenealogiska samling tillhör Riddarhuset.
Källor: SGL. – Hildebrand, s. 272 och 279. – GT 1947, s. 145. – PHT 1977, s. 117.

Kempe, Erik
Skrifter: Släkten Kempe [enl. SvSlkal 1965, s. 172 och 1974, s. 207] från Pommern (tills. m. S. Humble, 1937).

Kempff, KURT Sixten Reinhold
Född 1891 19/11 i Västerås, död 1970 16/5 i Stockholm (Engelbrekt). Överste.
Medarbetare i SMoK, bd 7-8. Medarbetat i PHT som recensent. Han blåste liv i Svenska släktkalendern och stod som utgivare tills. m. Gösta Berg och Börje Furtenbach 1962–1967. Han var även redaktör för årg. 1967.
Skrifter: Släktbok. Hur man gör upp en antavla. Hjälpmedel och anvisningar (1964).
Källor: SvSlkal 1927. – Väd 1965. – SoH 1971, s. 500. – SBL.

Kinberg, AUGUST Vilhelm
Född 1844, död 1916. Revisor.
Skrifter: Gotländska slägter, del 1-2 (1889-97). – Slägten Laurin 1574–1886 (1886).
Källor: SGL. – Wretman, s. 77.

Kjellander, Rune G:son
Född 1920. Kamrer, arkivarie.
Medarbetar i SBL sedan band 18 som artikelförfattare.
Källor: GT 1947, s. 152.

Kjellin, PER Gustaf
Född 1863 6/7 i Åmål, död 1943. Byråchef i Järnvägsstyrelsen.
En redogörelse för hans forskningar rörande dalslandssläkter finns i Hembygden 1937, s. 135-136.
Skrifter: Anteckningar över släkterna Kjellin, Lagerlöf, Meyer, Billqvist samt de s.k. Domare- och Eketagssläkterna (utg. av Ingrid Kjellin- Kaijser, 1949).
Källor: SHB. – Bördh. – SBL 21, s. 215.

Kjellberg, Carl Carlsson
Född 1915 29/3 i Göteborg. Jur.kand, generalkonsul.
Medarbetat i SoH 1979.
Källor: SvSlkal 1976, Väd 1979.

Kjellberg, CARL Mauritz
Född 1866 28/7 i Göteborg (Domkyrko), död 1933 13/11 i Vadstena. Landsarkivarie i Vadstena.
Hans medeltidsgenealogiska samling förvaras i Uppsala universitetsbibliotek.
Skrifter: se SGL.
Källor: Hildebrand, s. 273. – SBL.

Kjellström, Johannes
Omtalas som död i SoH 1950, s. 74. Lektor vid Falu läroverk.
Skrifter: Ett svenskt-nordiskt släktforskningsinstitut (1945).
Källor: SoH 1961, s. 321. – SoH 1950, s. 74.

Kleberg, Henrik JOHAN Saxo
Född 1883 8/9 i Lund, död 1957 4/11 i Stockholm (Hedvig Eleonora). Notarie i Arméförvaltningen, sedan sekreterare i Riksheraldikerämbetet, tidvis t.f. riksheraldiker. Kapten i Vendes artilleriregementes reserv.
Styrelseledamot i GF 1933 (1939?) – 1957.
Skrifter: Enl. SvSlkal 1974, s. 66: Släkten Bexelius (1950, rev. uppl. 1963). – Svenska ämbetsverk, del 1-6:1 (1930–1957). – Kalender över Ointroducerad adels förening (1935, 1937, 1939, 1942, 1944, 1946, 1949).
Källor: Nekrolog av P[ontus] M[öller] i SoH 1958, s. 40. – SBL.

Klein, Carl Ernst
Källor: SGL.

Klercker, Adolf GÖRAN af
Född 1872 9/9 i Kristianstad, död 1958 30/5 i Stockholm. Kammarherre, kommendörkapten.
Källor: Nekrolog av L[ennart] Z[ielfelt] i SoH 1958, s. 79-80. – SBL 21, s. 292-293.

Klercker, Carl Ulrik af
Född 1778, död 1828. Kommendörkapten.
Han hopbragte genealogiska samlingar, som efter hans död ägdes av kamrer Carl Matton och av denne kompletterades samt numera finns i KB ("Klercker-Mattonska samlingen") liksom andra handlingar ur hans arkiv.
Källor: SBL. – MfGF 1946, s. 15.

Klingspor, Carl Arvid
Född 1829 30/3 i Aspö (D), död 1903 15/6 i Bogsta (D). Riksheraldiker, major i armén.
Medarbetat i PHT.
Skrifter: Den med sköldebref förlänade men ej å riddarhuset introducerade svenska adelns ättar-taflor (tills m. Bernhard Schlegel, 1875). – Om Uplands adel i äldre tider (1880). – Om Klingsporska slägten (1868).
Källor: GT 1947, s. 145. – SBL. – SGL. – Wretman, s. 77.

Klinker, A.
Skrifter: Släktbok för släkten Klinker från Schleswig (tills m. H. Dahl, 1945).
Källor: SHB.

Knös, ARVID Erik
Skrifter: Västgötasläkten Knös (1898).
Källor: SGL.

Kolt, Jakob
Fil.lic.
Medarbetat i ÄSF.
Skrifter: Rannsakningen om halvfrälset i Småland omkring 1575 (1953).

Konow, BJÖRN Halfdan von
Född 1880 17/9, död 1956 12/3 i Stockholm. Civilingenjör, förste baningenjör.
Vice ordf. i FfS.
Källor: Nekrolog (osign.) i GT 1956, s. 117-118.

Konow, Seth von
Född 1854 6/1 i Åtvid (E). Kommendörkapten.
Skrifter: Adliga ätten von Konow (1939; rec. i PHT 1939–1940, s. 237-240).
Källor: S.v.Konow, Adliga ätten von Konow (1939), s. 338-339.

Kræpelin, Alfhild
Född 1884 22/5, död 1960 14/3. Flickskolelärarinna.
Revisor i GF 1953–1957.
Källor: Nekrolog av L[ennart] Z[ielfelt] i SoH 1960, s. 54.

Kromnow, Ernst ÅKE
Född 1914 21/5 i Stockholm. Fil.lic, riksarkivarie.
Ordf. i PHS 1964–1971.
Källor: Väd 1979. – PHT 1977, s. 117.

Krusenstjerna, Julius Edvard von
Skrifter: Slägten von Krusenstjerna (1893).
Källor: SGL.

Kröningssvärd, Carl Gustaf
Född 1786 19/1 i Västerfärnebo (U), död 1859 6/9 i Stockholm (Klara). Häradshövding, t.f. bergsfiskal vid Stora Kopparberget. Historisk samlare, skriftställare.
Han efterlämnade en stor samling genealogier och urkunder rörande Västmanlands och Dalarnas äldre förhållanden, vilka förvaras i Uppsala universitetsbibliotek.
Skrifter: Matrikel över Svea rikes ridderskap och adel (1851). – Se SGL.
Källor: Hofberg. – Hildebrand, s. 109. – SBL.

Kugelberg, Bror ARVID August
Född 1880 30/8 i Allhelgona (E), död 1966 20/2 i Linköping. Kapten vid Första Livgrenadjärreg.
Skrifter: Gamla Linköpingsgårdar, del 1-2 (1943–1949).
Källor: Medd. av Bo Lindwall.

Kugelberg, Otto Mauritz
Född 1843, död 1916. Revisor i Generalpoststyrelsen.
"O.M. Kugelbergs samling av släktanteckningar" förvaras i KB.
Skrifter: Sveriges postmästare.
Källor: MfGF 1946, s. 15. – Wretman, s. 77-78.

Lager-Kromnow, Birgitta M.
Född 1920 17/3 i Stockholm. Fil.dr, huvudredaktör för Svenskt Biografiskt Lexikon.
Sekr. i PHS och redaktör för PHT 1963-73, ordf. sedan 1977.
Källor: Väd 1979. – PHT 1977, s. 117.

Lagerberg, Sven CARL Pontus
Född 1859 16/9 i Karlskrona, död 1922. Kammarherre.
Skrifter: Ätterna Lagerberg (1894; rec. i SAT 1894, s. 222-223). – Aschebergska grafkoret i Kristine kyrka i Göteborg jämte biografiska anteckningar om Aschebergska ätten (1899).
Källor: SGL.

Lagerberg, SVEN Carl Adam Pontusson
Född 1863 16/6 i Stjärnorp (E), död 1942. Vice häradshövding.
Medverkat i PHT 1898–1899, 1904.
Skrifter: Om släkterna Pfeffer och Bredberg samt deras egendomar vid Brunkebergstorg och Lilla Vattugatan (1918).
Källor: SGL. – PHT 1920, s. 174.

Lagerborg, Rolf
Skrifter: Ur en värmlandssläkts [Skragge, Lagerborg, Hermelin] öden (c. 1475–1875). En serie tidsbilder (1919; rec. i PHT 1918–1919, s. 199-200; i Historisk tidskrift för Finland 1919, s. 248-249, och 1920, s. 92-96; i SvD 1919 7/12).
Källor: PHT 1921, s. 169.

Lagerbring, Sven
Född 1707, död 1787.
Skrifter: se SGL.
Källor: Hildebrand, s. 107-108.

Lagergren
"Lagergrens samling till Växiö stifts herdaminne" och "Lagergrens 'Smålands Slägtbok' " förvaras båda på KB.
Källor: MfGF 1946, s. 15.

Lagergren, Knut HELMER
Född 1862 7/12 i Vika (X), död 1947 3/1 i Falun (Kristine). Postmästare i Luleå.
Hans anteckningar om släkten Lagergren förvaras i Stads- och Länsbiblioteket i Falun, och en del andra genealogier – bl.a. om släkten Roman – i Uppsala universitetsbibliotek.
Skrifter: Se [H. Lagergren]. Förteckning på skrifter utgivna från trycket av Helmer Lagergren (i: Värmland förr och nu, del 36 [1938], s. 23-38). – Kristinehamns kyrkas böcker, del 1-3 (1901–1909; rec. i PHT 1901, s. 174). – Några värmlandsfamiljer på 1600-talet (1916). – Värmländska släkter (1913–1914). – Serie öfver postmästarna i Kristinehamn 1642–1893 (1893).
Källor: SGL. – SBL.

Lagerholm, John
Skrifter: Släkten Wennberg från Uppland (1937). – Södermanland-Närkes nation ... 1595–1900 (1933).
Källor: SHB.

Landahl, G.
Skrifter: Prästsläkten Landahl från Vestergötland (tills. m. Erik C:son Swartz, 1948).
Källor: SHB.

Landby, Gösta
Skrifter: Släkten Landby (1923).
Källor: PHT 1924, s. 96.

Landergren, Hugo
Född 1850, död 1923. Postmästare.
"har utarbetat släkterna Gram och Landergren"
Källor: MfGF 1935 (nr 6).

Landsberg, Oskar Henrik
Skrifter: Stamtavla över släkten Landsberg omfattande tiden 1763–1953 (1954).
Källor: SHB.

Lange, SVEN-ERIK Axel
Född 1918 26/5. Överstelöjtnant i flygvapnets reserv, bevakningschef vid OKG AB.
Medarbetat i GT.
Källor: Adelskalendern 1983, s. 917.

Lange, T.
Skrifter: Göteborgssläkten Lange jämte de med denna befryndade släkterna Liljequist och Jedeur (1940).
Källor: SHB.

Larsson, Andreas
Född 1820 i Bro sn (S), död 1880 i Kristinehamn. Läroverkskollega.
"Larssonska släktverket" (även kallat "Larsson-Alsterlundska släktsamlingsverket") förvaras i Kristinehamns läroverksbibliotek.
I Värmland förr och nu 1924 har C.V. Bromander skrivit en biografi över AL och där berättas om tillkomsten av hans släktverk, enl. PHT 1924, s. 90.
Källor: MfGF 1942, s. 7. – H. Lagergren, Värmländska släkter (1914), förordet.

Larsson, Ernst Ludvig
Född 1859 26/1 i Rådene sn (R). Bruksingenjör vid Stora Kopparbergs Bergslags AB i Falun.
Skrifter: Några västgötasläkter i registerform (1938).
Källor: E.L. Larsson, Några ... (1938).

Laurell, Herman
Skrifter: Släkten Laurell 1666–1917 (tills. m. Sven E. Laurell, 1917).

Laurell, SVEN Emil
Skrifter: Släkten Laurell 1666–1917 (tills. m. Herman Laurell, 1917).

Leijonhufvud, Erik Axelsson
Född 1853, död 1922. Överstelöjtnant vid Södermanlands reg.
Utg. av förteckningar över officerare vid gamla svenska männingsregementen och ståndsdragoner.
Källor: Wretman, s. 78.

Leijonhufvud, Gustaf C:son
(bror till Karl)
Född 1861, död 1944. Friherre, registrator.
Skrifter: Ny svensk släktbok (tills. m. Karl K:son Leijonhufvud, 1901–1906; rec. i PHT 1901, s. 116-117, 1902, s. 74, 1903, s. 58).
Källor: SGL. – Hildebrand, s. 309-310.

Leijonhufvud, KARL Axel Karlsson
(bror till Gustaf)
Född 1865 25/7 i Kungshusby, död 1952 17/10 i Strängnäs. Friherre, kapten vid Södermanlands regemente.
Medarbetat i PHT.
Skrifter: (sign.: K. L-d.): Ny svensk släktbok (tills. m. Gustaf C:son Leijonhufvud, 1901–1906; rec. i PHT 1901, s. 116-117, 1902, s. 74, 1903, s. 58). – Svensk adelskalender (1899–1906). – Ätterna Nordenskjöld, del 1 (tills. m. Agathon Hammarskjöld, 1902; rec. i PHT 1903, s. 155).
Källor: Nekrolog av P[ontus] M[öller] i SoH 1953, s. 177-178. – SGL. – Hildebrand, s. 309-310, 320.

Leksell, Gustaf
Skrifter: Cederbergska släkten från Röddinge (1926; rec. i MfGF 1944, s. 8).

Lemke, Otto Vilhelm
Född 1819, död 1900. Teol.dr, lektor vid Visby högre allmänna läroverk.
Utg. av Visby stifts herdaminne m.m.
Källor: Wretman, s. 78.

Lewenhaupt, ADAM Ludvig Carl
Född 1861 5/12 i Stockholm, död 1944 26/12. Greve. Riksheraldiker, förste arkivarie i riksarkivet, överstekammarherre; fil. hedersdoktor.
Medarbetat i PHT.
Styr.ledamot i PHS 1920- ?.
Skrifter: se SGL. – Sveriges ridderskaps och adels kalender (1905–1918). – Karl XII:s officerare (1920–1921, nytryck 19 ..).
Källor: PHT 1926, s. 11. – Väd 1943 och 1955.

Lewenhaupt, CLAËS Adam Sten Claësson.
Född 1880 12/8 i Ö. Vingåker (D). Levde 1955. Greve. Jur.utr.kand., överhovjägmästare och chef för hovjägeristaten.
Skrifter: Sveriges ridderskaps och adels kalender. (1919- 1938 ?).
Källor: Adelskalendern 1950. – Väd 1955.

Lewenhaupt, Carl Harald EUGÈNE
Född 1849 7/6 i Lillkyrka (C). Fil.kand, förste amanuens vid Uppsala universitetsbibliotek, fil.hedersdoktor.
Medarbetat i PHT 1898–1899.
Källor: SGL.

Levertin, Alfred
Född 1843, död 1920. Badläkare.
Utg. av Iduns matrikel och Sveriges apotekarehistoria m.m, "nitisk släktforskare". Källor: Wretman, s. 78.

Liedgren, Lars JAN
Född 1909 30/8 i Örebro, död 1995 28/8. Fil.lic, arkivarie i riksarkivet, redaktör för Svenskt Diplomatarium, teol.hedersdoktor.
Medarbetat i SoH 1975 och i Släktforskarnas årsbok (posthumt, 1996).
Källor: SvSlkal. 1965. – Väd 1979.

Liedholm, Johan Justus Albert
Skrifter: Slägten Liedholms stamtafla (1891). – Bihang till slägten Liedholms stamtafla innehållande rättelser och tillägg intill den 15 november 1900. (1900).
Källor: SGL.

Lijsing, Paul Martin
Född 1896 26/7. Fil.mag, adjunkt vid samrealskolan i Norrtälje.
Skrivit artiklar om vallonsläkter i Hundare och Skeppslag, t.ex. En av släkten Piras roslagsgrenar (1945, s. 140-143) och släkten Anjou av Gusum och Harö (1962, s. 101-106).
Källor: RBoV. – SvSlkal 1936.

Liljedahl, ERNST Torsten Sigfrid
Född 1869 6/12, död 1937. Kapten vid Första Livgrenadjärreg, författare och föreläsare; ledamot av riksdagens andra kammare.
Skrifter: Anor och minnen. En studie [enl. SvSlkal 1974, s. 225, utkom del 2 år 1930] över östgötasläkterna Liljedahl och Wallman jämte befryndade släkter, del 1 (1927; rec. i PHT 1927, s. 176-178).
Källor: SvSlkal 1936 och 1974.

Liljeholm, Adolf FILIP
Född 1883, död 1959 4/10 i Göteborg. Fil.lic, adjunkt vid Hvitfeldtska läroverket i Göteborg, fil.hedersdr.
Medetidsgenealog; medarbetade i bl.a. GT, PHT och ÄSF.
Källor: Hildebrand, s. 354-355.

Liljenberg, Carl-Gustaf (Carl Gustafsson)
Född 11/5 1908, död 27/8 1996 i Burlöv, Skåne. Bosatt i Landskrona (1983).
Medarbetat i SHT, Skåne Genealogen. Skrev ett flertal artiklar om bondesläkter i Osby och Loshults socknar under medeltiden och 1500-1600-talen i Osby hembygdsförenings årsböcker.
Nekrolog i Osby hembygdsförenings årsbok 1997.
Källor: Sveriges dödbok 1968–1996. Hildebrand, s. 300. - Meddelande av Ola Andréasson, Killeberg (nov 1999).

Lilliestam, Åke L.V.
Född 1925 23/10 i Malmö. Fil.dr, förste bibliotekarie vid KB.
Sekr. i PHS och redaktör för PHT 1973-81.
Källor: Väd 1979. – PHT 1977, s. 117, och 1981, s. 40.

Lind, Gustaf
Skrifter: Släkten Stenborg (1938). – Släkten Lind från Närke (1943).
Källor: SHB.

Lindberg, Otto
Landskanslist.
Källor: MfGF 1935 (nr 6).

Lindbergh, Nils
Bokhandlare.
Medarbetat i SoH 1975.

Lindblad, Lars
Född 1917 21/6 i Ludvika, död 1980 25/9 i Vånga (E).
Revisor i GF, sedan i ÖGF.
Källor: Nekrolog av Henric Sollbe (med ett "P.S." av Erik Thorell) i SoH 1981, s. 274-275.

Lindeberg, Per Eriksson
Född 1848, död 1929. Kyrkoherde i Vireda.
Han överlämnade genealogiska uppgifter om släkterna Lindeberg, Piculell, Barfoth och Hultgren till Lunds universitetsbibliotek.
En tidigare avliden son, postexpeditör till yrket, var intresserad genealog. Hans samlingar lär fadern ha skänkt till KB. Enl. MfGF 1946, s. 15, förvaras "Lindebergs genealogiska handskriftssamling" på KB.
Källor: MfGF 1935 (nr 6).

Lindén, BIRGER Gustav Peter
Född 1899 1/10 i Stockholm (Katarina), död 1961 14/10 i Djursholm. Fil. och jur.kand, förste arkivarie i riksarkivet.
Styr.ledamot i GF 1936–1961, redaktör för MfGF 1936–1949 och SoH 1954–1961 (tills. m. Lennart Zielfelt).
Skrifter: (signatur: B. L-n.).
Källor: Nekrolog av L[ennart] Z[ielfelt] i SoH 1961, s. 320-321. – Hildebrand, s. 295.

Linton, Carl OTTO Emil
Född 1904 27/12 i Göteborg (Garnisons), död 1962 16/5 på Länslasarettet i Mörby, Danderyd. Kapten vid Kungl. Gotlands artillerikår (A 7).
Skrifter: O.P. Anderson, Linton och Rosenhoff (1963).
Källor: C.O. Linton, O.P. Anderson, Linton och Rosenhoff (1963), s. 6, 30-31.

Ljung, Karl OLOF Mauritz
Född 1924. Museiassistent.
Sekr. i VSGF 1965–1967, redaktör för "Vem forskar vad" 1967–1970 och styrelseledamot 1970 – ?.
Skrifter: Ingevaldssläkten, del 1-2 (stencil, 1962, 1964). – Dannemannen Nils Torstenssons ättlingar. Södra Bäckebolssläkten (stencil, 1955). – Bataljonsgevaldiger Hans Dahls ättlingar (1969, ny kompletterad upplaga 1978).
Källor: VGoP, s. 16. – Bördh.

Ljungberg, LEIF Tore Bertil
Född 1900 11/4 i Gråmanstorp (M), död 1974 16/8 i Malmö. Stadsarkivarie i Malmö.
Skrifter: Malmösläkten Bergh (tills. m. Thorsten Bergh 1936).
Källor: Nekrolog av Pontus Möller i SoH 1974, s. 239.

Ljungfors, Vilhelm
Född 1875, död 1938 1/7 i Malmö. Läroverksadjunkt.
Vice ordf. i GF 1933–1938 och i Skånes GF 1937–1938.
Hans efterlämnade samlingar förvaras i Lunds universitetsbibliotek.
Skrifter: En skånsk bondestam från början af 1700-talet (1913). – Tre skånska bondesläkter från Västra Bara (tills. m. A.W. Lundberg). – Svenska släkter (tills. m. T. Uggla, 1908–1915).
Källor: Nekrolog av L[ennart] Z[ielfelt] i MfGF 1938, s. 11-12. – GT 1947, s. 145. – MfGF 1935 (nr 6). – Hildebrand, s. 310.

Lundberg
Skrifter: Släkten Lundberg från Askersund (1913). (Upptas i källförteckn. i Sigvard Sjöquists bok [se denne]).

Lundberg, August Waldemar
Född 1836, död 1907. Ingenjör, stadsarkitekt.
Medverkat i PHT.
"A.W. Lundbergs genealogiska samlingar" förvarades hos sonen, kyrkoherden Thorsten Lundberg i Glimåkra, till dennes död, varefter de överlämnades till Lunds universitetsbibliotek.
Skrifter: Ur skånska Båt-släktens häfder (1905). – Tre skånska bondesläkter från Västra Bara (tills. m. Vilhelm Ljungfors).
Källor: SGL. – MfGF 1935 (nr 6) och 1945, s. 14. – Wretman, s. 78.

Lundberg, Tage
Skrifter: Anteckningar rörande släkten Lundberg från Mörarp och Bjuf samt med denna befryndade släkter (1943).
Källor: SHB.

Lundberg, K. Uno G.
Född 1907 8/10 i Lund. Med.dr, flygöverläkare.
Sekr. SGF 1937 – ?.
Medarbetat i GT, MfGF.
Skrifter: Möllaren Olof Nilssons i Håstad efterkommande (stencil, 1940; rec. i MfGF 1941, s. 14). – "Rusmasläkten" (tills. m. Elsa Millquist, 1943; rec. i MfGF 1944, s. 8).
Källor: MfGF 1937, s. 1.

Lundbäck, Arvid
Budgetsekreterare.
Medarbetat i SoH 1974.

Lundell, Johan SVANTE
Född 1894 13/11 i Skellefteå, död 1971 27/2. Grosshandlare i Skellefteå.
Sekreterare, initiativtagare och drivande kraft i Genealogiska föreningen i Skellefteå, bildad 1937, som dock upphörde efter några år. Tydl. styr.ledamot i FfS 1946 – ?. [GT 1946, s. 2].
Medarbetat i GT, Västerbottenskuriren, Skelleftebladet.
Källor: SoH 1971, s. 500. – Vem är Vem? Norrlandsdelen (Örebro 1950). – Föreningen Skelleftebygdens släktforskare. Årsberättelse för 1981 (stencil), s. 1. – GT 1947, s. 150. – MfGF 1945, s. 15.

Lundgren, Hjalmar
Född 1880 16/2 i Norrköping, död 1953 5/10 i Norrköping. Fil.dr, bibliotekarie vid Norrköpings stadsbibliotek och intendent vid Norrköpings museum.
Ordf. i Östergötlands GF 1950–1953.
Källor: Nekrolog av L[ennart] Z[ielfelt] i SoH 1953, s. 283.

Lundgren, Sven-Börje
Född 1919 28/2 i Örebro, död 1979 18/8 i Eskilstuna. Kapten.
Styrelseledamot i GF 1978–1979 och Södermanslands släktforskareförening 1976–1979.
Källor: Nekrolog av Gunborg Nyman i SoH 1980, s. 76.

Lundholm, A.E.
"A.E. Lundholms genealogiska samling W 988-989" förvaras i Uppsala universitetsbibliotek.
Källor: MfGF 1946, s. 15.

Lundholm, Kjell-Gunnar
Docent. Medarbetat i ÄSF. Född 15/6 1927 i Malmö. Bosatt i Sundsvall, Norrköping och sedan åter i Malmö. Hade sommarhus i Killeberg i Loshults socken i Skåne, där fadern Tage Lundholm (1888-1958) var född. Avled hastigt 23/8 2006.

Lundholm fortsatte faderns forskningar kring sin härstamning från bönder i Loshult, där bonden Niels Jonsen i Höghult i början av 1600-talet var den äldste kände stamfadern på raka fädernet. Lundholm blev med tiden expert på de gamla Loshultssläkterna, men forskade även på sin mors sida.

Kända tryckta verk:

Gumsehuvud - ÄSF I s. 62-64

Sparre av Ellinge - ÄSF I:1 s. 82-84

Vinstorpaätten och släkter med denna ätts vapen - ÄSF I s. 95-105

Sture, sjöbladsätten - ÄSF I:2 s. 202-206

Drottning Katarina Karlsdotters förfäder - PHT 1958 s. 89-96

Smålänningar i 1600-talets Loshult - En hälsning till Loshults församling Jul- och Nyårshelgen 1997-1998 s.23-25

Jämnåriga kusiner med samma dopnamn - En hälsning till Loshults församling Jul- och Nyårshelgen 1998-1999 s.22-24

Efter Loshultskuppen - En hälsning till Loshults församling Jul- och Nyårshelgen 1999-2000 s.17-21

Den danske kungens tjänare i Loshult i Killeboda län - En hälsning till Loshults församling Jul- och Nyårshelgen 2000-2001 s.12-16

Nybyggare vid den gamla riksgränsen - En hälsning till Loshults församling Jul- och Nyårshelgen 2001-2002 s.19-22

Lundqvist, Bo G.V. V:son
Skrifter: Den yngre grenen av släkten Heuman (1949).

Lundqvist, Tyko

Lychou, Carl Gustaf
Född 1867 5/1 i Kristianstad, död 1951 1/1 i Djursholm. Banktjänsteman, senare anställd vid Stockholms rådhusarkiv och Stockholms stadsarkiv.
Upprättat många av Stockholms stadsarkivs register, t.ex. till bouppteckningar 1598–1800 och fattigbevis 1756–1875.
Källor: Nekrolog av P[ontus] M[öller] i SoH 1951, s. 195–196.

Lüdeke, Johann Anton August
Född 1772 24/8 i S:ta Catharina i Magdeburg, död 1838 26/12 i Stockholm (Tyska). Teol.dr, pastor i Tyska förs. i Stockholm.
Utgivare av två arbeten rörande Tyska förs. i Stockholm med värdefulla biografiska och genealogiska upplysningar (se SGL, nr 143).
Skrifter: Denkmal der Wieder-Eröffnung der Deutschen Kirche in Stockholm (1823).
Källor: Gunnar Hellström, Stockholms stads herdaminne (Sthlm 1951), s. 572. – Wretman, s. 78. – SBL.

Långström, ERLAND Samuel
Född 1880 28/9 i Göteborg, död 1948 19/10. Tullöverinspektör.
Sekreterare i Personhistoriska föreningen Äldre Göteborgssläkter 1921 – ?. – Ordf. i Skånes GF 193.. – ?. – Styr.ledamot i GF 1933–1945. – Hedersledamot i VSGF 1947–1948.
Källor: Göteborgare 1923. Biografisk uppslagsbok (1923). – VGoP, s. 14. – Nekrolog av L[ennart] Z[ielfelt] i MfGF 1948, s. 29.

Låstbom, August Theodor
Född 1815, död 1845. E.o. amanuens vid Uppsala universitetsbibliotek.
Låstboms samling till ämbetsmannamatriklar förvaras i RA.
Medarbetade flitigt i de tidigare banden av "Biographiskt lexicon".
Skrifter: Svea och Göta höfdingaminne, del 3. – Uppsala Ärkestifts herdaminne, del 1-3 (tills. m. Johan Erik Fant, 1842–1845).
Källor: Wretman, s. 78 och 54. – Sv. uppslagsbok.

Löfgren, IVAN Henry
Född 1889 27/4 i Ärtemark (P), död 1972 20/8. Lantbrukare i Ärtemark.
En redogörelse för hans forskningar rörande dalslandssläkter finns i Hembygden 1937, s. 136.
Medarbetat i Dalslänningen, Bengtsfors-Tidningen Dalslänningen.
Signaturer: I.L., -n -n.
Skrifter: (enl. A.G. Bördh, Dalslandslitteratur, 1964): Släkttavla över två Dalslandssläkter (tills. m. Jonatan Julén, stencil, 1955). – Bräckesläkten. Anteckningar om en bondesläkt från Ärtemarks socken i Dalsland (1932). – En släkt från Edsviken. (Bräckesläkten II) (1959). – Furnässläkten och med den befryndade släkter (stencil, u.å., rec. SoH 1950, s. 71; stencil, 1942). – Greasläkten, en Ärtemarkssläkt under 300 år (1955). – Greasläkten (1961). – Ur Håbolssläktens historia (1961). – Korpralen Håkan Wångberg och hans ättlingar (tills. m. Tage Heimer, 1960). - Bågenholm-Håbossläkten (1965).
Källor: Minnesruna av o.e. i Hembygden 1973, s. 229. – Hembygden 1937, s. 136. – Bördh.

Löfström, Karl
Född 1881 24/10 i Filipstad, död 1964 10/8 i Stockholm. Revisor i Sveriges Riksbank, hovintendent.
Medarbetat i PHT, Nya dagligt allehanda, MfGF.
Skrifter: Åskagssläkten (1931).
Källor: Nekrolog av L[ennart] Z[ielfelt] i SoH 1964, s. 189–190. – SHB.

Löwegren, Yngve
Skrifter: En lundensisk borgarsläkt [Löwegren] (1954).

Löwenadler, Lars HENRIK
Skrifter: Slägterna Kjellman och von Löwenadler samt deras ättlingar (1901; rec. i PHT 1902, s. 74-75).
Källor: SGL.

Magnell, Kjell
Medarbetat i MfGF.

Magnell, Per
Skrifter: En bondesläkt i Folkungabygd (tills. m. Ingvar Irander, 1949; rec. i SoH 1950, s. 145-146).

Malmborg, Boo von
Född 1905 5/12 i Gävle, död 1980 21/10 i Stockholm. Fil.lic, förste intendent vid Nationalmuseum.
Styrelseledamot i GF 1937 – ?.
Skrifter: Schough med släktgrenen Wichman (1937).
Källor: Nekrolog av Carl-Fredrik Corin i SoH 1981, s. 275-278. – Hildebrand, s. 295.

Malmborg, Hans Pehrsson
Skrifter: John Jespersson Ekegrens från Kyrkheddinge slägt-register, hans afkomlingar och stamförvandter jemte familjeanteckningar m.m. (1890).
Källor: SGL.

Mannerfelt, Carl OTTO
Född 1852 8/8.
Medarbetat i PHT.
Skrifter: Mannerfeltska släktboken, del 1 (1918).
Källor: PHT 1920, s. 174.

Marcus, Ludvig
Skrifter: Stamtafla öfver Marcuska familjen 1749–1900 (u.o.o.å. [1901], rec. i PHT 1903, s. 60-61).
Källor: SGL.

Margareta Clausdotter
Död 1486. Abbedissa i Vadstena kloster.
Gjorde anteckningar om heliga Birgittas släkt (tryckta senast i Scriptores rerum Svecicarum III:2, 1876, p. 207-216).
Källor: Hildebrand, s. 101.

Marklund, Arvid
trol. = avsynaren Knut Arvid Marklund, född 1929 31/8 i Burträsk (enl. släktkrönikan, s. 54).
Skrifter: Släktkrönika efter Jöns Marklund 1777–1848 (dupl., 1980).

Marks von Würtenberg, Nils Wilhelm
Född 1743, död 1817. Justitieråd.
Han utarbetade genealogier över adliga ätter, vilka han testamenterade till riddarhuset. Enligt beslut år 1818 ersatte de de s.k. originalgenealogierna. Källor: Hildebrand, s. 110-111. – F. Wernstedt, Ur riddarhusgenealogiernas historia (1937), s. 29-30.

Mattesson, Alfred
Rektor i Strömsund.
Skrifter: Strömsboken del II:1, häfte (1944) ff (häfte 17 omnämnes i SoH 1961, s. 280).

Matton, Carl
Kamrer.
Han ägde kommendörkapten Carl Ulrik av Klerckers genealogiska samling efter dennes död och kompletterade den. Numera förvaras den i KB ("Klercker-Mattonska samlingen").
Källor: SBL 21, s. 291. – MfGF 1946, s. 15.

Mattsson, Lars HÅKAN
Född 1954 29/1.
Skrifter: Nikolina Kollbergs anfäder; Lindome sn (stencil, 1980; rec. i GUT 1981:4, s. 109).

Mattsson, Karl-Gustaf
Skrifter: Antavla för Karl-Gustaf Mattsson (stencil, 1980; rec. i GUT 1981:1, s. 24).

Mebius, Johan
trol. id. m. sjökapten J.M. 1839–1912 (SvSlkal 1918).
Skrifter: Slägten Mebius 1690–1886 (1886).
Källor: SGL.

Mellgren, John
Avdelningschef.
Klubbmästare i VSGF 1946-52, revisor 1954-56 och vice ordf. 1956-65.
Källor: VGoP, s. 15.

Messenius, Johannes
Född 1579 /7 i V. Stenby (E), död 1636 /11 i Uleåborg, Finland (fängslad). Professor i Uppsala, assessor i Svea hovrätt.
Han är den förste som i Sverige utgivit ett tryckt genealogiskt arbete: Theatrum nobilitatis Suecanæ (1616).
Skrifter: se SGL.
Källor: Hofberg. – Hildebrand, s. 104-105.

Meurling, Charodotes
Född 1847, död 1923. Teol.kand, kyrkoherde i Kristdala, kontraktsprost.
Skrifter: Olof Meurlings stamträd vid början af tjugonde seklet (1902; rec. i PHT 1903, s. 50).
Källor: SGL. – SvSlkal 1965.

Meurling, Erik
Skrifter: Linköpings stifts herdaminne (tills. m. Johan Alfred Westerlund och Axel Johan Setterdahl, 19..–19..).

Millquist, Elsa
Medarbetat i GT.
Skrifter: "Rusmasläkten" (tills. m. Uno Lundberg, 1943; rec. i MfGF, 1944, s. 8).
Källor: SHB.

Moëll, Axel Hjalmar
Skrifter: Slägten Moëll 1571–1895 (tills. m. Augusta Charlotta Moëll, 1895).
Källor: SGL.

Moëll, Augusta Charlotta
Skrifter: Slägten Moëll 1571–1895 (tills. m. Axel Hjalmar Moëll, 1895).
Källor: SGL.

Molander, Karin SYNNØVE
Född 1961 13/1 i Kairo, Egypten.
Skrifter: Petter Bengtsson, "Storpetter i Häggum", 1765–1838 och hans ättlingar (1978).
Källor: K.S. Molander, Petter Bengtsson... (1978), s. 96.

Molin, Gösta Gideon
Död 1955 22/7 i Uppsala. Läroverksadjunkt i Uppsala.
Medarbetare i GT. – Sonsonen Göran Molin berättar (i mejl 2001) mer om sin farfar: Han var läroverksadjunkt i Uppsala, släktforskare och utgivare av det första bandet av »Smolandi Upsalienses: Smålandsstudenter i Uppsala på 1500- och 1600-talen: biografier med genealogiska notiser» [av Gösta Gideon Molin, Paul Wilstadius ; utg. genom Smålands nation). Den utkom efter hans död 1955. Forskade på familjerna Molin från Tofteryd och Lundbohm, Dalsland. Samt ovan nämnda studentmatrikel för Smålands Nation. Forskningen angående nationen tillföll väl denna, men hans forskning om familjen finns idag hos mig (Göran Molin).

Mollstadius, Carl Johan AXEL
Född 1889 4/11 i Trelleborg, död 1969 5/1 i Mjölby. Överstelöjtnant vid Smålands artillerireg.
Medarbetare i GT, MfGF.
Hans efterlämnade samlingar har övertagits av Huskvarna hembygdsförening.
Skrifter: Jönköpings fältartollerie 1691-1699 (1947).
Källor: Nekrolog av Lennart Zielfelt i SoH 1968, s. 151-152.

Munktell, Johan Fredrik
Född 1764, död 1848. Kyrkoherde och prost i Irsta, teol.hedersdr.
Skrifter: Westerås stifts herdaminne, del 1-3 (1843–1846).
Källor: Wretman, s. 78.

Munthe, Arne
Född 1901. Fil.dr, rektor
Har författat genealogin över släkten Munthe i Kalender öfver Ointroducerad adels förening 1937.
Skrifter: Släkten Arfwedson (tills. m. Holger Rosman, 1945). – Släkten Ekman (1958).
Källor: Hildebrand, s. 321, 326.

Munthe, Curt
Skrifter: Lilliehöökar. Släktöden under ett halvt årtusende. (1975).

Munthe, Carl David Vilhelm LUDVIG W:son
Skrifter: Munthe-slägten från mediet af 1000-talet till närvarande tid (1883, ny upplaga 1931: Släkten Munthe i Sverige).
Källor: SGL.

Müllern-Aspegrén, U.
Skrifter: Anteckningar om släkten Aspegren (tills. m. L.H. Gyllenhaal, 1934).
Källor: SHB.

Möller, Carl Åke
Skrifter: Förteckning över Möller-släkter (1961, maskinskrift i GF:s arkiv).
Källor: RBoV.

Möller, Sven GUNNAR
Född 1912 5/7 i Göteborg (Annedal). Tjänsteman i rederiaktiebolaget Transatlantic i Göteborg.
Skrifter: Ättlingarna till ägarna av gårdarna 1/4 mtl kronoskattehemman Björsared och Olofstorp Hallen... i Bergums socken i Västergötland (dupl, 1951). – Släkten Möller från Södra Vram och Allerum med några förgreningar på spinnsidan (dupl, 1954).
Källor: G. Möller, Släkten Möller... (1954), s. 10.

Möller, Axel Edvard PONTUS
Född 1921 29/8 i Vadstena. Fil.kand, riddarhusgenealog.
Styr.ledamot i GF 1949–1975, vice ordf. 1965–1975, hedersledamot sedan 1977. Redaktör för SoH 1950–1953 och 1962–1965. – Styr.ledamot i PHS 1971 – ?. – Redaktör för Sveriges ridderskap och adelskalender sedan 1961.
Medarbetat i Arte et Marte, 1972.
Källor: Väd 1979. – SvSlkal 1982, s. 277.

Nahlbom, Lars
Posttjänsteman.
Medarbetat i SoH 1977 och 1979.

Nilsson, Edvard
Död före 1936 31/12. Handlande i Mellerud.
Bedrev forskning i sin egen släkt, Nilssönerna från Dalskog, och i Grönhultssläkten från Dalsskog.
Källor: Hembygden 1937, s. 136.

Nilson, K. JOSEF
Död 1970 24/5, 77 år gammal. Ingenjör.
Utarbetat ett flertal släktregister (vissa utgivna under titeln Sveriges släktregister resp. Min släkt) för socknar i Gävleborgs län, t.ex. Ovanåker (1945), Alfta (1947), Bjuråker, Delsbo och Norrbo (1949), Bergsjö och Hassela (1965), Järvsö (1953), Arbrå (1955), Årsunda (1943), Hedesunda (1941).
Källor: PHT 1966, s. 163. – Hildebrand, s. 318-319. – Husförhörsnytt 1985:3 [stencil]. – ShF 1/82 s. 23.

Nilsson, Karl
Skrifter: Släktbok över Bäckarpssläkten 1818–1952 (1952).
Källor: SHB.

Nilsson, Nils Petter
Skrifter: se SGL.

Nilzén, Göran
Docent.
Sekr. i PHS och redaktör för PHT 1981- ?.
Källor: PHT 1981, s. 40.

Nordström, JOHN Anders
Född 1896 8/11 i Stenkyrka (O), död 1983. Med.lic, överläkare.
Skrifter: Klövedals släkter intill 1727 (handskrift i GLA, kopia i bl.a. GU:s samlingar, 1965; rec. i ShF 2/1982, s. 23).
Källor: Svenska läkare. Porträttgalleri (1927).

Nordwall, Birger
Skrifter: Några anteckningar om slägten Nordwall (1925). Enl. rec. i PHT 1926 s. 211-212 har skriften utgivits i en 2:a utökad upplaga och då i två delar.
Källor: PHT 1925, s. 216.

Noréen, Karl ARVID Emanuel
Född 1859, död 1919. Major.
Skrifter: Släkten Noréen från Värmland och andra ofrälse ättlingar av Erlandus Gudmundi (1917). – Släkten Poignant (1919). – Anteckningar om Kungl. Hallands regemente.
Källor: RBoV. – Bördh. – Wretman, s. 78. – PHT 1921, s. 168.

Norlander, Lars GUSTAF Fredrik
Född 1848. Fil.kand, läroverksadjunkt i Umeå.
Medarbetat i PHT.
Skrifter: Anteckningar rörande några äldre medeltidssläkter (1900).
Källor: ÖÄ 2, s. 217. – SGL.

Nyberg, Johan EMIL
Född 1867. Löjtnant vid södra skånska infanteriregementet, sedan syssloman vid S:t Olofs sjukhus i Visby.
Skrifter: Gotländsk släktbok (1910–1911, ny rev. upplaga 1938).
Källor: E. Nyberg, Gotländsk släktbok (1938), s. 511.

Nyberg, Helge
Gjort släktregister för många medelpadssocknar.

Nyberg, Johan Peter
Skrifter: Wieselska slägtregistret (1873).
Källor: SGL.

Nyberg, Paul
Född 1889 4/1 i Borgå, Finland, död 1968 28/12 i Helsingfors. Fil.dr, professor, överbibliotekarie vid Helsingfors universitetsbibliotek.
Sekr. i Genealogiska samfundet i Finland 1935–1940.
Källor: Nekrolog av Lennart Zielfelt i SoH 1968, s. 152-153.

Nycander, Oscar
Direktör.
Skrifter: Adliga ätten n:o 1963 von Matern och dess ofrälse släktingar Matern (1925; rec. PHT 1925, s. 209).

Nyman, Fridolf Vilhelm
Skrifter: (sign.: F.V.N.): Nymanska slägttaflan (1885).
Källor: SGL.

Nyström, L.
Skrifter: Upsala Ärkestifts herdaminne. Ny följd (1893).

Nyströmer, Carl Bertil
Född 1904 1/10. Civilekonom, kapten i Livgrenadjärregementets reserv.
Skrifter: Släkten Nyströmer 1690–1973 (1974).
Källor: SvSlkal 1974.

Näsström, Yngve
Död 1966 16/9 i Härnösand. Länskolinspektör.
Medverkat i SoH med kompletteringar och rättelser till EÄ.
Källor: SoH 1967, s. 267.

Odén, Karl Gustaf
Född 1846, död 1910. Förste aktuarie, statistiker.
Skrifter: Östgötars minne ... 1595–1900 (1902).
Källor: Wretman, s. 78.

Olaus Petri
Född (1493 6/1)* i Örebro, död 1552 19/4 i Stockholm. Reformator; konungens kansler, sedermera kyrkoherde i S:t Nikolai förs, Stockholm.
*Denna födelsetid är fel – påhittad av Rabenius.
Olaus Petri har visat sitt genealogiska intresse i sin svenska krönika.
Källor: Hildebrand, s. 102. – Hofberg. – Gunnar Hellström, Stockholms stads herdaminne, s. 414-416.

Olausson, Ulf PETER
Skrifter: Kompendium i läsning av äldre handstilar (stencil, 1983).

Olin, A.H.
Skrifter: Förteckning öfver Skånesläkten Olin (1905).

Olsson, Anton
Arkivforskare.
Innehade, enl. MfGF 1948, s. 15, Svenska Arkivbyrån.

Olsson, Bror
Medarbetat i GT (recension).
Skrifter: Kalmar stifts herdaminne.

Olsson, Mari-Anne

Olsson, Olaus
i Bräcke (på Tjörn).
Skrifter: Släkten Brems (maskinskrift i GLA, 1932).

Olsson, Sven Olber
Född 1882 22/7 i Gärdserum (H), död 1944.
"en av den svenska släktforskningens mera mystiska gestalter". [Hildebrand, s. 315].
Medarbetade i Genealogia Gothica, där han svarade för de högst egenartade furstegenealogierna. "De äro löjligt ovederhäftiga i alla avseenden och fullständigt värdelösa." [Hildebrand, s. 316].
Källor: Hildebrand, s. 315-316.

Palm, August
Född 1826, död 1907. Fil.dr, vice bibliotekarie vid Lunds universitetsbibliotek.
Hans "Biografiska och genealogiska anteckningar" (redogörelse för innehållet i MfGF 1935, nr 6) förvaras i Lunds universitetsbibliotek.
Källor: MfGF 1935 (nr 6).

Palm, GERDA Martina
Född 1871 14/10 i Ånimskog (P), död 1949 25/1 i Göteborg, konstnärinna och skriftställare.
Har skrivit ett flertal artiklar i tidningar och tidskrifter (t.ex. Hembygden och Dalsländsk Jul) rörande dalbor och dalslandssläkter (se förteckning i Hembygden 1937, s. 137).
Källor: Nekrolog av A[nders] G[ustav] Bördh i Hembygden 1949, s. 155-156. – Svenskt Konstnärslexikon, del 4 (1961).

Palmborg, Sune
Major.
Skrifter: Släkten Palmborg (stencil, 1948; rec. i MfGF 1948, s. 25).

Palme, Olof
Född 1884 21/9 i Borgå landsförs, Finland, död 1918 3/4 (stupad vid Tammerfors i Finland). Fil.lic, historiker och politisk skriftställare.
Skrifter: Släkten Palme intill år 1815, del 1-2 (tills. m. Gunnar Palme, 1917). [Gunnar Palme har enligt förordet tydl. inte gjort ngt arbete på boken.]
Källor: SvSlkal 1965. – Till minnet af Olof Palme. Ord om och af honom, samlade för hans barn (1918). – SMoK.

Palmskiöld (Runell), Elias
Född 1667 18/7 i Stockholm, död 1719 7/4 i Stockholm. Sekreterare i riksarkivet.
"Palmskiöldska samlingen genealogica" förvaras i Uppsala universitetsbibliotek. De avskrevs på 1780-talet för riddarhusets räkning.
Källor: Hildebrand, s. 110. – F. Wernstedt, Ur riddarhusgenealogiernas histora (1937), s. 27. – MfGf 1946, s. 15. – SMoK.

Pauli, JAMES Mauritz
Född 1857 22/9 i Jönköping. Jägmästare i Klotens revir i Bergslagen.
Skrifter: Adliga ätten Pauli (Paul von Nagerschigg) (1920).
Källor: J. Pauli, Adliga ätten Pauli ... (1920), s. 204-205.

Peringskiöld (Peringer), Johan
Född 1654 6/10 i Strängnäs, död 1720 24/3 i Stockholm. Sekreterare i Antikvitetsarkivet, kansliråd.
Hans samlingar innehållande adliga genealogier inköptes efter hans död av riddarhuset.
"Ett mera fantastiskt, om den rudbeckianska skolan påminnande drag hos P. kommer fram i hans genealogiska verk", ss. "Ättar-tal för Swea och Götha konunga-hus" (postumt utg. 1725). [SMoK].
Skrifter: se SGL.
Källor: Hofberg. – Hildebrand, s. 106-107. – SMoK.

Perlinge, Anders
Skrifter: Majores Andreæ Nikolai Vangensis (stencil, 1980; rec. i GUT 1981:4, s. 109). – Nämndemannen Trued Nilssons härstamning. Appendix till Majores Andreæ Nikolai Vangensis (stencil, 1981).

Petersson, Anders Gustav
Född 1863 27/9 i Bjurtjärn (S), död 1936 12/12 i Filipstad. Ägare, redaktör och utgivare av Kristinehamns-Tidningen.
Skrifter: Släkten Eldh från Kväggen i Bjurkärn (1926). – Tvenne släkter från Karlskoga bergslag. 1. Månssläkten (1912), 2. Kexsundssläkten (1913). – Nytorpssläkten (1923). – Släkten Wikström – En gammal klockaresläkt från Bjurkärn – (1927). – Släkten Smedberg (1928). – Alkvetterns säteri i Bjurkärn (1930).
Källor: Kexsunds-släkten (1913). – SMoK.

Petré, Jacob
Född 1868 21/5 i Åmål. Överstelöjtnant.
En redogörelse för hans forskningar finns i Hembygden 1937, s. 137-138.

Pettersson, AXEL Valdemar
Skrifter: Biografiska anteckningar om slägten Wærn (utg. av Ph. H. G. Hagberg, 1901; rec. i PHT 1902, s. 73).
Källor: Bördh. – SGL.

Pettersson, Karl-Uno
Fil.mag, läroverksadjunkt.
Medarbetat i ÄSF.
Källor: Hildebrand, s. 315.

Pihl, Christian Adam
Skrifter: Matrikel öfver Pihlska slägtleden i Sverige och Amerika 1891 (1891).
Källor: SGL.

Planting-Gyllenbåga, Gustaf Henrik WILHELM
Medarbetat i PHT 1900–1901.
Källor: SGL.

Platen, Gösta L:son von
Skrifter: Ätten von Platen (tills. m. Philip Fr:son von Platen, 1909).

Platen, Philip Fr:son von
Skrifter: Ätten von Platen (tills. m. Gösta L:son von Platen, 1909).

Polin, J.
Skrifter: Mina mödernesläkter Malm och Roos. Ett supplement till "Släkten Polin" (1945).
Källor: SHB.

Pontén, Johan
Född 1776 2/5 i Vederslöv (G), död 1857 23/9 i Korsberga (G). Kyrkoherde i Korsberga (G), prost.
Skrifter: Den Ponténska stam- och slägt-taflan ... (1855).
Källor: SGL. – G. Virdestam, Växjö stifts herdaminne, del 6, s. 236-244. – SMoK.

Post, ADOLF Jakob Reinhold von
Skrifter: Adliga ätten von Post n:o 687 (1902).
Källor: SGL.

Post, E. von
Skrifter: Adliga ätten n:o 121 Hierta och de friherrliga ättegrenarna n:is 250 och 381 samt den ofrälse grenen Järta till och med 1921. (1924, rec. i PHT 1924, s. 193).

Psilander, Albert
Skrifter: Slägten Psilander (1886).
Källor: SGL.

Pursche, Werner
Landsarkivarie.
Medarbetat i SoH 1976.

Påhlsson, Leif
Skriftställare.
Bibliotekarie i VSGF 1961–1965, styrelseledamot 1965–1967 och sekreterare 1967–1978.
Medarbetat i Arte et Marte 1972, 1973.
Signatur: L.P-n
Källor: VGoP, s. 16.

Pålsson, Jöns
Född 1870 14/11 i Anderslöv (M). Lantbrukare i Anderslöv, politiker; ledamot av riksdagens första kammare.
Skrifter: Släktbok: Trehundrafemtio år ur Påhlsasläktens nr 1 Anderslöf samt Faddersläktens nr 18 och 20 Anderslöf tillvaro (1947; rec. i MfGF 1949, s. 11).
Källor: SMoK.

Qvist, F.A.
Skrifter: Släkten Engelbrekt... (1973).

Rambe, Swen
Byrådirektör.
Medarbetat i SoH 1978.

Ramshage, Bengt
Född 2 mars 1919 i Göteborg, död 25 februari 1999. Metallurg, först vid Esab och senare vid SSAB.
"Han höll på med släktforskningen i nästan hela sitt liv, det var bara det sista året när synen blev för dålig som han lade av. Han släktforskade på den grenen av släkten som kommer från Alvhem i Götaälvdalen", skriver sondottern Caisa Ramshage i ett mejl till Nättidningen RÖTTER (maj 1999).
Skrifter: Släkten från Jätteberget (1946).

Rasmus Ludvigsson
Född på 1510-talet i Stockholm, död 1594 /8. Sekreterare i Gustav Vasas, Erik XIV:s och Johan III:s tjänst.
"Den svenska släktforskningens fader" [Hildebrand]. Om honom, se Holger Rosman: Rasmus Ludvigsson som genealog (1897) och S. Bergh: Svenska riksarkivet 1618–1837 (1916).
Hans föregångare byggde främst på släkttradition. Rasmus L. använde i största utsträckning urkunder av olika slag jämte sigiHens ? vapenmärken. De flesta medeltidssläkter, som nu är kända, blev föremål för hans undersökningar.
Källor: Hildebrand, s. 102-103. – SMoK.

Rehbinder, Johan Adam
Född 1733 29/6 i Gottröra (B), död 1809 28/1 i Stockholm. Sekreterare i konungens kansli, lagman.
Biografisk och genealogisk samlare.
Skrifter: se SGL.
Källor: Hofberg. – Hildebrand, s. 109. – SMoK.

Rehbinder, Viktor
Överste.
Skrifter: Ätten Rehbinder genom åtta sekler (1925; rec. i PHT 1925, s. 209-212).

Renhorn, GUSTAF Jones
Född 1886 23/6 i Skellefteå, död i början av 1960-talet [S-H Viklund]. Folkskollärare och stadsbibliotekarie i Skellefteå.
Ordf. i Genealogiska föreningen i Skellefteå, bildad 1937, men upphörde efter några år.
Källor: Vem är vem? Norrlandsdelen (Örebro 1950). – Föreningen Skelleftebygdens släktforskare. Årsberättelse för 1981 (stencil), s. 1.

Reuterswärd, KNUT Axel Hakon
Skrifter: Tafla öfver "Edh-slägten" (1893). – Tafla över Edh-slägten [Lindström] (1918).
Båda skrifterna har "Knut Reuterswärd" som författare. I SGL är denne id. med Knut Axel Hakon [född 1873] medan PHT 1918 id. honom som fadern Knut Axel Herman [född 1838, död 1930]. I PHT 1898–1899, s. 44, anges förf. vara K.K:son Reuterswärd.
Källor: SGL. – PHT 1920, s. 174.

Reyde, Folke
Född 1896 25/6 i Göteborg, död 1981 21/12 i Göteborg. Civilingenjör, driftsingenjör vid Göteborgs stads renhållningsverk.
En av stiftarna av VSGF. Sekreterare 1946–1950, v. ordf. 1950–1956, ordförande 1956–1964 och styrelseledamot 1964–1965. Hedersledamot i GF 1964–1981.
Signatur: F R
Källor: Nekrolog av Johan von Sydow i SoH 1982, s. 170-171, VGoP, s. 15. – GT 1947, s. 151.

Rhyzelius, Andreas Olai
Född 1677 4/10 i Od (P), död 1761 24/3 i Linköping. Teol.dr, biskop i Linköping.
"...herdaminnets skapare" [SMoK].
Skrifter: Episcoposcopia Sviogothica. – Se SGL.
Källor: F. Wernstedt, Ur riddarhusgenealogiernas historia (1937), s. 16. – SMoK.

Ripa, OSWALD August
Född 1876 25/10 i Malmö, död 1946 16/4 i Stockholm. Apotekare i Stockholm.
Skrifter: Slägten Ripa (1910).
Källor: MfGF 1945, s. 12. – SMoK.

Roempke, Gösta
Född 1902. Kontorschef.
Revisor i VSGF 1957–1964, ledamot 1964–1965 och v. ordf. 1965-?
Källor: VGoP, s. 15.

Romdahl, Gunnar
Född 1883 25/10 i Linköping, död 1953 6/4 i Stockholm. Major.
Källor: Nekrolog av W[ilhelm] T[ham] i SoH 1953, s. 179.

Rosengren, Idolf
Död 1944 11/3 nära 89 år. Regementsläkare.
Testamenterat ett flertal handskrivna genealogier till GF.
Källor: MfGF 1945, s. 13.

Roslund, Karl Johan
Född 1917.
Skrifter: Släktforskning i nordvästra Skåne och datorn som medium (1981).

Rosman, Holger
(son t. Johan Oskar Rosman)
Född 1871 1/2 i Visby, död 1937 19/8 i Stockholm. Fil.dr, verkställande direktör för Stockholms handelskammare.
Medarbetare i SAT, PHT.
Sekr. i SAS och PHS samt redaktör för PHT 1903–1907.
Skrifter: Utförlig bibliografi i PHT 1937. – Rasmus Ludvigsson som genealog (1897). – Bjärka-Säby och dess ägare, del 1-3 (1923–1927). – Polhems släkt och dess minnen på Gotland (1911). – Släkten Arfwedson (tills. m. Arne Munthe, 1945).
Källor: GT 1947, s. 145. – PHT 1977, s. 117. – Hildebrand, s. 279-280, 283-284, 326. – SGL. – SMoK.

Rosman, Johan OSKAR
Läroverksadjunkt i Visby.
Skrifter: Genealogiska anteckningar om några Gotländska slägter (1887). – Tabeller öfver gotländska slägter (utg. av Holger Rosman, 1935; rec. i PHT 1935, s. 160-161). – Slägten Hägg på Gotland (1878).
Källor: SGL.

Rosvall, Ted
Medarbetat i SvSl (Sandgren från Slöta).

Rothlieb, CARL Fredrik
Född 1783 24/11 i Fagerhult (H), död 1835 8/11 i Stockholm. Förste expeditionssekreterare.
Skrifter: Ättar-tal för Hans Kongl. Höghet Kron-prinsens af Sverige Joseph Frans Oscars utkorade gemål, Hennes Durchlantighet Josephina Maximiliana Eugenia, prinsessa af Leuchtenberg och Eichstädt, furstinna af Galeari (1822). – Matrikel öfver Svea rikes ridderskap och adel (1816). – Matrikel öfver dem af Svea-rikes ridderskap och adel, som ifrån år 1794 till närvarande tid blifvit introducerade, samt adopterade, och i riddare-classen flyttade (1807). – Matrikel öfver dem af Svea-rikes ridderskap och adel, som ifrån år 1807 till närvarande tid blifvit introducerade och adopterade (1818). – Matrikel öfver dem af Svea-rikes ridderskap och adel, som ifrån år 1817 till närvarande tid blifvit på riddarhuset introducerade (1823).
Källor: Hildebrand, s. 109. – F. Wernstedt, Ur riddarhusgenealogiernas historia (1937), s. 26. – SGL. – Wretman, s. 78. – SMoK.

Roupe, G. T.
Avdelningsdirektör.
Medarbetat i SoH 1978.

Rudelius, Nils
Född 1739, död 1797. Kyrkoherde i Örberga och Nässja.
"Rudelii genealogiska samlingar" förvaras i Linköpings stifts- och landsbibliotek. De innehåller anteckningar om släkten Rudelius och hundratals andra östgöta- och smålandssläkter.
Källor: MfGF 1946, s. 15. – SMoK 6, s. 394.

Rune, Lars ALBIN
Skrifter: Dalbosläkten Larsson-Rune (1942).
Källor: Bördh.

Ryberg, Carl Magnus
Född 1899 16/3 i Lund, död 1951 26/2 i Lund. Med.lic, praktiserande läkare i Lund.
Ordf. i Skånes GF 1947–1951.
Källor: Nekrolog av William Karlson i SoH 1951, s. 257.

Rydberg, Sven A.
Skrifter: Handledning i släktforskning (1938).
Källor: Hildebrand, s. 307.

Rönnäng, Harald
i Velanda (Bohuslän).
Släktforskare.

Sacklén, Johan Fredrik
Född 1763, död 1851. Regementsläkare.
Utg. av Sveriges läkarhistoria intill 1835 och apotekarhistoria till 1833.
Källor: Wretman, s. 78-79.

Samzelius, Johan Axel HUGO
Född 1867, död 1918. Länsjägmästare.
Medarbetat i PHT.
Skrifter: (sign.: H. Szs., Szs.): Anteckningar om släkten Samzelius (1901; rec. i PHT 1901, s. 171-172). – Kongl. Skogs- och Jägeristaten 1539–1900, del 1-2 (18..–1902; rec. i PHT 1900, s. 39, och 1903, s. 59-60).
Källor: SGL. – Wretman, s. 79.

Sandberg
"Sandbergska samlingen", som bl.a. innehåller genealogiskt material, förvaras i Kammararkivet, RA.
Källor: MfGF 1934 (nr 3) och 1946, s. 15.

Sandegren, Iris
Död 1967 21/1. Fru, Danderyd.
Källor: SoH 1968, s. 153.

Santesson, GUNNAR Otto Carl Harder
Född 1915 3/7 i Stockholm. Med.lic, praktiserande läkare i Stockholm.
Skrifter: Släkten Santesson från Långaryd (under medverkan av B.G. Rudolph Santesson och Bror-Oscar Santesson, 1982).
Källor: G. Santesson, Släkten Santesson... (1982), s. 71.

Santesson, Frits Bernhard HUGO
Född 1850 8/1 i Asarum (K), död 1931 22/6 i Uppsala. Bandirektör vid SJ:s femte distrikt (Luleå).
Skrifter: Släkten Santesson och några andra släkter med liknande namn (1923; rec. i PHT 1924, s. 89-90).
Källor: G. Santesson, Släkten Santesson från Långaryd (1982), s. 146.

Saxon, Johan Lindström
Skrifter: Turegårdssläkten [Lindström] (1918).
Källor: PHT 1920, s. 174.

Schantz, Carl Ludvig von
Född 1681 25/5 i Stockholm, död 1734 25/3 i Stockholm. Assessor i Antikvitetsarkivet.
Utarbetade en Matrikel öfwer Sweriges rikes ridderskap och adel (1731) och upprättade 1733 på Stockholms magistrats anmodan tvenne stora släkttavlor över Helmfeltska ätten. Han har efterlämnat en genealogisk samling på Riddarhuset, omfattande omkring 1000 stamtavlor bundna i tre folieband.
"Genealogica nr 93: C.L. von Schantz´ lösa genealogier, släktvis ordnade" förvaras på RA.
Skrifter: se SGL.
Källor: Hofberg. – Hildebrand, s. 107. – MfGF 1946, s. 15.

Schartau, Johan Alarik
Född 1844, död 1925. Häradshövding.
Skrifter: Slägten Schartau 1648–1902. (1902).
Källor: SvSlkal 1974. – SGL.

Schlegel, Ernst BERNHARD
Född 1838, död 1896. E.o. notarie i Kammarkollegium, skriftställare.
Skrifter: Slägten Kempe (1876). – Den med sköldebref förlänade men ej å riddarhuset introducerade svenska adelns ättar-taflor (tills. m. Carl Arvid Klingspor, 1875).
Källor: GT 1947, s. 145. – SGL. – Wretman, s. 79.

Schlyter, RAGNAR Olof Oskar Ragnarsson
Född 1890 3/9 i Hjortsberga (K) eller Karlskrona, död 1954 11/2 i Stockholm. Civilingenjör, överdirektör och chef för Statens hantverksinstitut i Stockholm.
Ordf. i GF 1942–1948, hedersledamot 1948.
Källor: Pehr Henrik Törngren, Lovisa Maria Hjelms ättlingar 1772–1971 (1971), s. 479. – Hildebrand, s. 294. – Nekrolog av L[ennart] Z[ielfelt] i SoH 1954, s. 74-75.

Schmidt, KARL August af
Född 1840 16/6 i Nyköping, död 1902 30/6. [1902 års dödlista]
I SAS:s medl.fört. 1899 kallas han godsägare i Nyköping, 1900 amanuens i Vadstena, 1905 1/5 är han inte med.
Medarbetat i PHT.
"Karl af Schmidts genealogiska och biografiska anteckningar" förvaras i Vitterhets-Historie och Antikvitets-Akamemiens arkiv.
Skrifter: (Sign: -a-).
Källor: MfGF 1946, s. 15. – SGL.

Schram, CLAËS Erik
Död 1934 /9, 56 år. Kamrer.
Skrifter: Uppsalasläkten Schram (1926; rec. i PHT 1927, s. 176). – Några anteckningar om släkten Björkman från Björkeryd... (1909). – 1878 års män. – Skolmästare i Östhammar (1925; rec. i PHT 1925, s. 212).
Källor: Nekrolog av E. Hkr. i MfGF 1934 (nr 3).

Schönbeck, Carl-Gerhard
Född 1917 6/4 i Malmö (Johannes), död 1986 29/4 i Stockholm. Assuransdirektör.
Medarbetat i SoH 1978.
Ordf. i Skånes Genealogiska Förening 1956 8/3 – 1962 5/3.
Ordf. i Genealogiska Föreningen 1974 22/4 – 1979 31/12.
Revisor i Genealogiska Föreningen 1970 28/4 – 1974 22/4.
Källor: SoH; muntl. medd. från Erik Thorell 1986 9/5.

Schönfelt, Carl von
Död 1784.
Skrifter: Matrikel öfver Svea rikes ridderskap och adel (1770).
Källor: SGL.

Sederholm, Johan
Skrifter: Genealogiska anteckningar rörande slägten Sederholm och dess utgreningar (1880).
Källor: SGL.

Sehlberg, Elias
Född 1794 28/2 i Gävle, död 1842 20/11. Hemmansägare i Sätra.
"E. Sehlbergs genealogiska handskriftssamlingar, del 1 och 2", även benämnd "Gefle och dess slägter, förnämligast under 17:e och 18:e århundradet", förvaras i Gävle högre allmänna läroverks bibliotek.
Källor: MfGF 1936, s. 9, och 1946, s. 15.

Setterdahl, Johan AXEL
Född 1856 9/3 i Oppeby (E), död 1919. Komminister i Slaka.
Meddelat 2 släkter till Ljungfors-Uggla, Sv Släkter.
Skrifter: Östgöta nation i Lund 1668–1913 (1913). – Linköpings stifts herdaminne (tills. m. Johan Alfred Westerlund och Erik Meurling).
Källor: MfGF 1935 (nr 6). – Wretman, s. 79.

Settergren, Anders Niklas (NISSE)
Född 1825, död 1887. Lantbrukare.
"Settergrens Slägtbok (Genealogica 225)" förvaras i RA.
Källor: MfGF 1934 (nr 3) och 1946, s. 15.

Setterkrans, Göran
Född 1929 23/4 i Linköping, död 1962 13/7. Fil.lic, arkivarie vid Stockholms stadsarkiv.
Styr. ledamot i GF 1962.
Källor: Nekrolog av Carl-Fredrik Corin i SoH 1962, s. 130.

Silfverstolpe, CARL Gudmund Uno
Född 1840 31/3 i Stockholm, död 1899 3/6 i Stockholm. Fil.hedersdr, hovmarskalk, arkivarie i riksarkivet.
En av SAS:s stiftare. – Styr. ledamot i SAS 1876–1899 och dess skattmästare 1878–1899.
Medarbetat i PHT, SAT.
Skrifter: Några anteckningar om adliga ätten Silfverstolpe (1884). Utg: C.G.U. Silfverstolpe. Flera förf. däribland han själv.
Källor: SGL. – Bördh. – Nekrolog av Th. W-n. i PHT 1898-99, s. 135-139.

Silfving, (Olsson), Jean Louis
Född 1887, död 1969 16/12, bosatt i Bromma. Direktör.
Ordf. i FfS 1948 – (1961?).
Medarbetare i GT.
Han gav under 1910-talet ut ett antal sockenbeskrivningar från Värmland.
Hans efterlämnade samling finns på Värmlands arkiv i Karlstad (se Nytt från Värmlands Släktforskarförening 1985:3).
Skrifter: (sign.: J.L.S., J.S., Sig.).
Källor: SoH 1970, s. 61.

Silverhammar (Fransson), HANS Oscar Folke
Född 1916 19/9 i Stockholm (Gustav Vasa), död 1949 7/11 vid en trafikolycka i Liljansskogen, Stockholm. Innehade 1943–1946 Genealogiska (1946–1947 Nordiska) Antikvariatet i Stockholm; ägnade sig därefter helt åt släktforskning och släktboksutgivning.
Skrifter: Svenska släkter. Tidskrift för släktkunskap (2 häften, 1948).
Källor: Nekrolog (osign.) i SoH 1950, s. 68. – Hildebrand, s. 316-317.

Simonis, Rudolf
Cand.phil, genealog.
trol. = arkivarie Rudolf Simonis som enl. SoH 1950, s. 156 bodde på Blåsutv. 22 i Enskede.
Medarbetat i MfGF.
Skrifter: Enl. SvSlkal 1974, s. 90: Genealogisk förteckning över ättlingar till Gerhard Bonnier (1956). – Genealogi över släkten Lamm (maskinskrift i GF:s samlingar, 1942; rec. i MfGF 1942, s. 16).

Simonsson, Ivar
Född 1891 7/7, död 1925 5/1. Fil.lic, andre arkivarie i Stockholms stadsarkiv.
Medarbetat i S:t Eriks årsbok, Holmia, PHT, SBL.
Sekr. i PHS och redaktör för PHT 1923–1925.
Medarbetade i festskriften Stockholms rådhus och råd, i vilken han torde ha författat större delen av 1500-talsbiografierna.
Källor: PHT 1977, s. 117. – Nekrolog (osign.) i PHT 1924, s. 97-100. – Hildebrand, s. 285.

Sjöblom, Thorvald
Född 1889 29/1 i Ronneby, död 1972 19/8. Civilekonom, bosatt i Stockholm från 1907 till sin död.
Hans genealogiska samling i landsarkivet i Lund består av ett stort antal bondegenealogier från nordöstra Skåne under tidsperioden 1500-talet till första halvan av 1800-talet. Finns i kopior på mikrofiche på Osby bibliotek.
Medverkat i Göinge hembygdsförenings årsböcker:
1956: Några anteckningar angående Mattis Jonssons i Drakeberga ättlingar;
1959: Skriftställare Pehr Jonssons härstamning och släktförhållanden;
1965: Jon Jonsson i Skörje. En vice talman i bondeståndet med härstamning från Göinge;
1967: Några anteckningar omkring pastor i Glimåkra och Örkened Dinus Hansson Colding.
Nekrolog i Västra Göinge Hembygdsförenings skriftserie 1973. En artikel om Thorvald Sjöblom finns i Osby hembygdsförenings årsbok 1990.
Källor: SvSlkal 1982, s. 433. – Hildebrand, s. 325. – Meddelande från Ola Andréasson, Killeberg (nov 1999).

Sjögreen, Axel A:son
Generalmajor.
Skrifter: Anteckningar om släkten Sjögreen (1927; rec. i PHT 1927, s. 175-176).

Sjögren, Josef
Skrifter: Anna-Margareta Svedelius´ barn, släkt och efterkommande (1956). – Arhusiander-ättlingar i Malung (1955). – Frögeliusättlingar (1957). – Acta genealogica Malungensia (1963).
Källor: SHB.

Sjöqvist, SIGVARD Johan Erland
Född 1920 8/1 i Grödinge (B). Teckningslärare vid läroverket i Skövde (1953).
Skrifter: Släkten följa släktens gång [förf:s antavla] (1953).
Källor: S. Sjöqvist, Släkten... (1953), s. 17.

Sjöström, CARL Johan
Född 1851 i Lund, död 1918 6/7 i Lund. Stadsfogde i Lund.
Medarbetat i PHT.
"C. Sjöströms efterlämnade genealogiska anteckningar" förvaras i Lunds universitetsbibliotek.
Skrifter: Göteborgs nation i Lund 1669–1906 (1907). – Vestgöta nation i Lund 1683–1910 (1911). – Blekingska nationen 1697–1900 (1901). – Kalmar nation i Lund 1670–1914 (1915). – Norrlands nation i Lund (1902). – Södermanlands nation i Lund (1911). – Skånska nationen före afdelningarnas tid (1682–1832) (1897). – Skånska nationen 1833–1889 (1904). – Vermlands nation i Lund 1682–1907 (1908). – Smålands nation i Lund 1668–1921. (Postumt utg. av Nationens matrikelkommitté, 1922).
Källor: MfGF 1935 (nr 6). – Wretman, s. 79.

Sjöström, F.W.
Död 1944. Apotekare.
Skrifter: Kopparslagaresläkten Sjöström från Kristianstad (1937).
Källor: SHB. – MfGF 1945, s. 23.

Skafte, Carl DOMAR
Född 1907 6/5 i Sillerud. Teol.kand., kyrkoherde i Sunne (S).
Skrifter: Domaresläkten i Sillerud, Laxarby, Vårvik, Trankil, Silbodal, Blomskog och Långserud (stencil, 1968).
Källor: A. Edestam, Karlstads stifts herdaminne, del 3, s. 217-218. – Bördh.

Skantze, A.
Skrifter: Anteckningar rörande släkten Skantze, del 1-2 (1928, 1942).
Källor: SHB.

Skarstedt, Carl Wilhelm
Född 1815, död 1908. Teol.dr, professor i Lund.
"utgivare av 'Den teologiska fakultetens i Lund album 1825–1875', 'Det teologiska doktoratet i Sverige 1593–1893', 'Göteborgs stifts herdaminne', vilka förtjänstfulla arbeten utmärka sig genom den för författaren egendomliga humorn." [Wretman, s. 79].
Källor: Wretman, s. 79.

Skogsjö, Lars Håkan
Medarbetat i SoH 1979.

Skuncke, Herje
Landsfiskal.
Medarbetat i SoH 1979.

Sodenstierna, Per Henning Wilhelm LEOPOLD
Född 1828 12/4 i Norrköping, död 1900. Jägmästare i Karlstads revir.
Medarbetat i PHT.
Källor: SGL. – Wrangel och Bergström, del 2, s. 415. – Adelskalendern 1983.

Sollbe, Henric
Direktör.
Medarbetat i SoH 1974.

Sommelius, Gustaf
Född 1726, död 1800. Professor i Lund.
Sommeliuska samlingarna förvaras i Lunds universitetsbibliotek.
Källor: MfGF 1935 (nr 6).

Sondén, PER Henning Simeon
Född 1853 12/4 i Linköping, död 1955 16/9 i Djursholm (102 år). Fil.dr, förste arkivarie i riksarkivet.
En av stiftarna till GF, hederledamot 1934–1955.
Källor: Nekrolog av B[irger] L[indé]n i SoH 1955, s. 297-298. – Väd 1945.

Spak, Henrik Fredrik
Född 1876 21/5 i Stockholm (Hedvig Eleonora). Vice pastor i Vada och Angarn i Ärkestiftet 1902.
Skrifter: Anteckningar och minnen ur släkten Spaks historia (1900).
Källor: SGL. – K. K:son Leijonhufvud, Ny svensk släktbok (1901–1906), s. 296-297.

Sparre, Gustaf Adolf Vive
Född 1802, död 1886. Riksmarskalk, greve.
Hans medeltidsgenealogiska samling ingår i Trolleholms arkiv.
Källa: Hildebrand, s. 272-273.

Sparre, Lars Siggesson
Död 1554. Marsk.
Nedskrev anteckningar om sin egen släkt.
Källor: Hildebrand, s. 104.

Spens, Erik
Greve, hovrättsråd.
Medarbetat i SoH 1979, Arte et Marte 1973, GUT, ShF.

Stedingk, Victor von
Skrifter: Ättlingar till Johan Printz, guvernör i Nya Sverige (1937).
Källor: SHB.

Stenbock, Willfried Benvenuto Carl Magnus
Född 1874, död 1923. Greve, fil.dr, stiftsbibliotekarie i Linköping.
Sekr. i PHS och redaktör för PHT 1908–1917.
Utg. av Erik XIV:s almanacksanteckningar, brevsamlingar m.m.
Skrifter: Mörnerska släktboken 1468-1653 (1909). – Ny svensk adelskalender (1910).
Källor: PHT 1977, s. 117. – GT 1947, s. 146. – Wretman, s. 79. – Hildebrand, s. 284 och 320.

Stenström, Asta
"en synnerligen hängiven, samvetsgrann och energisk forskare." [MfGF 1947, s. 17].
Skrifter: Släkthistoria. I. Norrlänningen Carl Arvid Fältströms förfäder och ättlingar. II. Skånesläkten Kullberg från Hälsingborg med befryndade släkter (1947; rec. i MfGF 1948, s. 10).

Stiernman, Anders Anton von
Född 1695, död 1765. Sekreterare i riksarkivet, tit. kansliråd.
Hans efterlämnade samlingar förvaras i Uppsala universitetsbibliotek.
Skrifter: (se även SGL): Matrikel öfver Svea rikes ridderskap och adel ..., del 1-2 (1754, 1755; rec. i Lärda tidn. 1754 nr 89 och 1755 nr 33, 34 samt i Stockh. Hist. bibl. (1755), s. 231). – Den ädle och välborne Munck-slächtens ättar-tal af Fålkulla (1756). – Svea och Göta hövdingaminne, del 1-2.
Källor: Hildebrand, s. 108-109. – F. Wernstedt, Ur riddarhusgenealogiernas historia (1937), s. 17–18. – Wretman, s. 79. - Se PHT 1944, s. 32.

Stille, ARTHUR Gustaf Henrik
Född 1863 16/7 i Osby (L), död 1922 19/4 i Lund. Fil.dr, professor i historia vid Lunds universitet.
Skrifter: Några anteckningar om nordskånska släkter (i: Skånska samlingar III:2, 1893, tryckt 1896).
Källor: SMoK. – SGL. – MfGF 1935 (nr 6).

Strandberg, Sigrid Aurora
Skrifter: Biografiska anteckningar öfver medlemmar af familjen Strandberg (1885).
Källor: SGL.

Stridsberg, Gustaf
Född 1877 5/7, död 1943 3/11.
Källor: Nekrolog av Bengt Hildebrand i PHT 1943, s. 136-140.

Strokirk, Oscar Fredrik
Född 1860 21/2, död 1926. Kapten.
Skrifter: Kultur- och personhistoriska anteckningar, del 1-3 (1915, 1918, 1920). – Adeliga ätterna von Malmborg n:o 2337 och Malmborg n:o 2318 (1924).
Källor: GT 1947, s. 145. – SvSlkal 1917, s. 671. – Hildebrand, s. 310-311.

Strömbom, Sixten
Skapade Svenska porträttarkivet [SoH 1981, s. 277].

Styffe, Carl Gustaf
Född 1817, död 1908. Universitetsbibliotekarie i Uppsala.
Har lämnat viktiga bidrag till den svenska medeltidsgenealogin i sina verk "Skandinavien under unionstiden" (1867) och "Bidrag till Skandinaviens historia" (1859–1884).
Källor: Hildebrand, s. 278.

Stårck, Per Johan (JOHN) Xenofon
Född 1884 14/4 i Ulricehamn. Fil.dr, lektor vid Göteborgs högre latinläroverk.
Skrifter: Stårckska släktboken, del I-II (1924, 1962, 1964; rec. i PHT 1924, s. 195–196).
Källor: Stårckska släktboken II (1962), s. 128-129.

Sundberg, Gustav EMIL
Född 1863 4/10 i By (S), död 1952 13/10. Justitieråd.
Skrifter: Ätten von Segebadens krönika (1936). – Den från Pommern härstammande svenska ätten von Braun (1938). – Ätten Cronsioe-Sjöcrona (1940; rec. i PHT 1944–1945, s. 130-131, och MfGF 1941, s. 6). – Släkten Fälling (1946). – Vallonsläkten Lemon (Lemoine) (maskinskrift i GF:s arkiv, rec i MfGF 1949, s. 38-39). – Stamtavlor för vallonsläkten Lemon (1949).
Källor: Nekrolog av L[ennart] Z[ielfelt] i SoH 1953, s. 179. – Väd 1945. – RBoV.

Sundberg, Halvar G.F.
Skrifter: Enl. SvSlkal 1982, s. 335: Släkten Sundberg från Askersund (1968).

Sundblad, Göran Olof
Skrifter: Om Askersunds stad i Örebro län samt de tolf äldsta och största slägterna derstädes ... (1885).
Källor: SGL.

Sundbäck, STEFAN Emanuel
Född 1961 22/9 i Nederkalix. Teol.stud. i Uppsala.
Medarbetat i SvSl (Norrlandssläkten Sundbäck).
Källor: Svsl I (1979), s. 77.

Sundholm
"Sundholmska manuskriptsamlingen" förvaras i Skara stifts- och landsbibliotek.
Källor: MfGF 1936, s. 3 och 1946, s. 15.

Sundin, Per
Medverkat i SvSl (Släkten från Salberg nr 2 i Nordingrå).

Sundström, Ingrid
Skrifter: Släkten Sundström från Harg (1944).
Källor: SHB.

Swartz, Erik C:son
Född 1887 18/5 i Norrköping, död 1963 27/1 i Höganäs. Löjtnant* vid Kungl. Livregementets dragoners reserv; affärsman, innehade tidvis pensionatsrörelse.
*Chr.v. Warnstedt kallar honom kapten i GT 1947, s. 147.
Sekr. i SSSS i omkring 20 år.
Skrifter: (utgivare): Genealogia Gothica (10 häften, 1930- ?).
Skrifter: Prästsläkten Landahl från Vestergötland (tills. m. G. Landahl, 1948).
Källor: Nekrolog av L[ennart] Z[ielfelt] i SoH 1963, s. 269-271. – GT 1947, s. 147. – SHB. – Hildebrand, s. 293.

Svenonius, Finn
Skrifter: Släkten Svenonius under 450 år (1935), rec. i PHT 1934, s. 237-238).
Källor: SHB.

Svenson, Brynolf
Skrifter: Släkterna Björk, Bergström och Axell (1972). – Utredning om agnatiska ättlingar till cornetten Gudmund Bohlin från Kyrkefalla (1971).

Svänsson, Gustaf Adolf
Skrifter: Register till ättlingarna till korporalen Olof Art i Arta by, Fristad (1945). – Ättlingarna i Arta-Olofsgårdssläkten från Arta by, Fristad (1953).

Sydow, Johan von
Rådman i Göteborg.
Styrelseledamot i VSGF 1963–1964, ordförande sedan 1964.
Signatur: J.v.S., JvS
Skrifter: Kalender över Ointroducerad adels förening 1967 (tills. m. Leif Påhlsson).
Källor: VGoP, s. 16.

Sydow, Knut von

Sydow, Kristian August von
Skrifter: Stambok för den svenska slägten von Sydow (1885).
Källor: SGL.

Synnelius, Rune
Skrifter: Ryttaren under Carl XI:s danska krig, rusthållaren Börje Eriksson och hans ättlingar (stencil, 1982).

Söderbaum, Wilh.
Skrifter: Släkten Söderbaum och dess sidogrenar, del 1 (1949; rec. i SoH 1950, s. 147).

Söderhielm, AXEL Wilhelm Fredrik
Född 1838 12/7 i Enåker (U), död 1915. Civilingenjör.
Skrifter: Några minnesteckningar öfver Söderhielmska ätten (1900; rec. i PHT 1900, s. 168-169).
Källor: SGL.

Söderhielm, Georg SIXTEN Mauritz
Född 1885 22/7 i Hamrånge (X), död 1965 3/11 i Falun. Major i armén.
Styrelseledamot i GF 1933–1952, skattmästare 1937–1949; hedersledamot 1952.
Medarbetat i MfGF.
Skrifter: Ätten Söderhielm, del 1 (1961).
Källor: Nekrolog av Lennart Zielfelt i SoH 1966, s. 65-67.

Söderlund, B.J.
I SvSlkal 1982, s. 400, anges bl.a. litteratur: "B.J. Söderlund, Leksand, släktutredning, 1932".

Söderman (?), Anton
levde i början av 1900-talet.
"farbror Anton i Strömstad".
Hans samlingar finns på GLA.
Uppg. om honom i ngn bok om Strömstads historia av Birger Strandell.

Söderstéen, HERMAN Ferdinand
Född 1864 13/8 i Norrköping (S:t Olai). Fil.kand, kyrkoherde i Askers landsförs.
Medarbetat i Genealogiska samfundets i Finland årsskrift 1918.
Hans genealogiska anteckningar ägdes 1953 av fröken Ella Heckscher i Uppsala.
Skrifter: Släkten Hummel 1600–1918 (1918).
Källor: S. Sjöqvist, släkten följa släktens gång (1953), källhänvisningar, s. 91. – MfGF 1948, s. 24. – K.A. Hagström, Strengnäs stifts herdaminne, del 4, s. 449-450. – Väd 1927.
Skrifter: (enl. Väd 1927): Släkten Platin (1916), genealogia lundborgiana m.fl. släktböcker (1918), upps. i Till hembygden, Tidskrift för Norra Vätterbygden, kalendrar och släktböcker.

Tegel, Erik Jöransson
Född trol. 1563, död 1636. Historieskrivare.
Påbörjade ett arbete om adelns härkomst som skulle innehålla vapenbilder i färg. Det stannade dock vid en del utkast (bl.a. Genealogica 48, RA). Någon egentlig betydelse som genealog fick Tegel inte.
Källor: Hildebrand, s. 105-106.

Tengvall, Gustaf
Tengwall ?
Född 1860 2/8.
Skrifter: Danckwardtsättlingar. Borgmästaren Joachim Danckwardts afkomlingar, del 1-2 (1912–1913). – Försök till slägtregister öfver slägten Tengvall och derifrån härstammande slägter (1894).
Källor: SGL.

Tengvall, Ivar
Överingenjör.
Medarbetat i SoH 1974.

Tersmeden, Carl HERMAN
Född 1844 27/5 i Fittja (C), död 1918 (1917 enl. Hildebrand). Kammarjunkare.
Skrifter: Kalender öfver i Sverige lefvande ointoducerad adel (1886). – Kalender öfver i Sverige lefvande ointoducerad adel, svensk och utländsk. Årg. 2 (1899; rec. i PHT 1900, s. 39-49). – Storfurstendömet Finlands ridderskaps och adels kalender för år 1883 (1883).
Källor: SGL. – Wretman, s. 79. – F.U. Wrangel och O. Bergström, Svenska adelns ättartavlor ifrån år 1857, del 2 (1900), s. 544. – Hildebrand, s. 320.

Tersmeden, Wilhelm
Född 1882 20/11 i Örebro, död 1950 9/11 i Stockholm. Expeditionschef i riksmarskalkämbetet, legationsråd.
Ordf. i Tersmedenska släktföreningen.
Källor: Nekrolog av L[ennart] Z[ielfelt] i SoH 1951, s. 194.

Tham, WILHELM Rikard Sebastian
Född 1907 14/11 i Skövde. Fil.dr, vice VD i AB P.A. Norstedt & Söner.
Ordf. i GF 1948–1957, hedersledamot 1958.
Källor: Väd 1955 och 1979.

Thelaus, STEN Harald
Född 1917 16/1. Leg.läkare, stadsläkare i Falköping.
Skrifter: Elias Thelaus förfäder (1979).
Källor: SvSlkal 1982, s. 383 och 389.

Thiel, S.
Skrifter: Jean Jaques Thiels anfäder och ättlingar (1979). Enl. SvSlkal 1982, s. 389.

Tholander, Elsa
Medarbetat i SoH 1979.

Tholén, A.
Skrifter: Släktbeskrifning. Arnesläkten i Brunskog och Stafnäs (1916). – Brunskogs sockens husförhörsbok åren 1760-1769 (1916). – Släktbeskrifning. Doktorssläkten i Arvika och Brunskogs socknar (1921). – Släktbeskrifning öfver Jan Erssonska släkten i Toltan (1914).

Thomée, Olof
Född 1850. Grosshandlare i Malmö.
Skrifter: Släkten Thomæus.
Källor: SGL.

Thordeman, Karl
Hans handskrivna anteckningar i släktforskning betr. valloner vid Upplandsbruken tillhör Ella Heckscher i Uppsala, enl. Rahmströms vallonbibliografi, tryckt 1963. Ev. skulle de senare överlämnas till ULA.
Källor: RBoV.

Thärnström, BJÖRN Tommy
Född 1946 4/7 i Örebro (Olaus Petri). Byrådirektör i Riksskatteverket.
Skrifter: Torparen Johan Fredrik Thärnström – förfäder och ättlingar (1983).
Källor: B. Thärnström, Torparen... (1983), s. 63.

Tibell, G.V.
"G.V. Tibells genealogiska och heraldiska handskriftssamling" förvaras i Vitterhets-Historie och Antikvitets-Akademiens arkiv.
Källor: MfGF 1946, s. 15.

Tilas, Daniel
Född 1712 13/3 i Gunnilbo (U), död 1772 27/10. Friherre. Assessor i Bergskollegium, bergsråd, tit. landshövding.
Hans efterlämnade samlingar förvaras i riksarkivets genealogicaavdelning. (Genealogica Tilas, vol. 107-120). Ett släkt- och personnamnsregister är tryckt i GT 1953, s. 137-149. – Hans samling av brud-, lyckönsknings- och gravskrifter förvaras på KB. Register tryckt i GT 1954, s. 188–194.
Skrifter: se SGL.
Källor: Hildebrand, s. 109. – GT 1953, s. 137-149.

Tistrand, Emanuel (Manne)
Död 1964 28/12 i Göteborg. Tullkontrollör, kapten.
Styr.ledamot i VSGF 1946–1948, skattmästare 1948–1950.
Källor: VGoP, s. 15. – SoH 1965, s. 374.

Torén, CARL-AXEL Oscar
Född 1887 8/3 i Stockholm (Svea artillerireg.), död 1961 21/10. Överste i armén.
Skrifter: Släkten Torén (1955).
Källor: C.-A. Torén, släkten Torén (1955), s. 49-50. – SMoK. – Väd 1971.

Tornée, Per Olov HARALD
Född 1902 30/9 i Simrishamn. Postassistent i Kinna (1944).
Medverkar i GUT.
Skrifter: Anteckningar om släkterna Laurell från Österplana och Håtorp (stencil, u.å. [1978?]).
Källor: Postmatrikel 1944 (1944).

de Trier Almén, Ingemar
Död våren 1976 [SoH 1976, s. 131].
Medverkat i SoH 1976.

Trolle-Bonde, Carl Johan
Född 1843, död 1912. Greve.
Framstående arkivkännare och utgivare av Anteckningar om Bondesläkten.
Källor: Wretman, s. 76.

Trägårdh, Carl Emanuel
Skrifter: Trägårdska slägtens stamtafla (1882).
Källor: SGL.

Trägårdh, KURT Georg
Född 1923 11/6. Major i flygvapnet.
Medarbetat i SoH 1974.
Skrifter: Släkten Trägårdh från Skåne (1978).
Källor: SvSlkal 1974, s. 365.

Törngren, Pehr Henrik
Född 1908 29/10 i Stockholm (Hedvig Eleonora), död 1965 19/1 i Stockholm (Kungsholm). Med.lic, praktiserande läkare i Stockholm.
Stiftare av och ordförande 1954–1965 i Släktföreningen "Lovisa Maria Hjelms ättlingar".
Skrifter: Lovisa Maria Hjelms ättlingar 1772–1971 (1971, utg. av Gerhard Bendz, Beatrice von Hofsten och Bengt O.T. Sjögren).
Källor: Lovisa Maria Hjelms ättlingar (1971), s. 322-323. – SMoK.

Uggla, Carl Hildebrandsson
Född 1725, död 1803. Kammarherre, godsägare.
Personhistorisk och topografisk författare; utgivare av Svea rikes rådslängd från äldsta tider till år 1789, m.m.
Källor: Wretman, s. 80.

Uggla, Erik T:son
trol. = Torsten Ugglas son Erik Torstensson Uggla, född 1906 17/2 i Lund [EÄ 8, s. 422].
Signatur: E.T.U.

Uggla, Torsten
Född 1869 27/4 i Lund, död 1923 17/4 i Lund. Krigsdomare i krigsrätterna vid Södra Skånska inf.reg, Kronprinsens husarreg. och Skånska dragonreg.
Genealogisk samlare. [Wretman s. 80].
Skrifter: Svenska släkter (tills. m. V. Ljungfors, 1908–1915).
Källor: EÄ 8, s. 421-422. – Wretman, s. 80. – Hildebrand, s. 310.

Ulff, Carl ERIK Carlsson
Född 1894 11/4. Överstelöjtnant i armén.
Medarbetat i SoH 1966 och 1976.
Skrifter: Släkten Ulff från Östergötland (manuskript, 1972).
Källor: SvSlkal 1974.

Ulrich, Carl Johan
Född 1869, död 1940 22/6 i Södertälje. Auditör vid Livregementets dragoner.
Revisor i GF 1933–1940.
Var Örnberg behjälplig med vissa genealogier i Svenska ättartal, där både hans anträd och släkt ingå.
Källor: Nekrolog av L[ennart] Z[ielfelt] i MfGF 1940, s. 8.

Utter, Per (Peder) Månsson
Född 1566 19/9 i Stockholm, död 1623 23/9. Sekreterare i riksarkivet.
Resultatet av sina genealogiska forskningar, till stor del bedrivna omkr. år 1600, samlade han i verket "Collectonea genealogica", som förvaras i riksarkivet.
Skrifter: se SGL.
Källor: Hildebrand, s. 103-104. – SMoK.

Wærn, Arne C.
Död 1981 9/9. Grosshandlare, VD i Carl Fr. Wærn & Co.
Källor: Nekrolog av O.e. i Hembygden 1983, s. 278.

Wærn, Orvar HAKON Gibson
Född 1889 16/5 i Örtofta (M). Civilingenjör, driftingenjör vid Kvarnsvedens pappersbruk.
Skrifter: Släkten Wærn (1971). – Wærnska släktens historia (1970).
Källor: SvSlkal 1974. – H. Wærn, Släkten Wærn (1971), s. 103.

Wahlberg, Erik
Född 1918, bosatt i Soukolojärvi, Övertorneå. Fil. dr i finska ortnamn i norra Sverige (Uppsala). Skrev 1962-1963 avhandlingen om finska ortnamn i norra Sverige. Forskat och skrivit bland annat om birkarlar och birkarlasläkter i Tornedalen (Tornedalica nr 1, 1962) och om bondeskalden Antti Keksi (Norrbotten 1955, Tornedalica 1988). Är outsinnlig i frågor rörande finska och finskliknande namn, ortnamn som släktnamn.
Källor: Meddelade av Sture Torikka, kommunarkivarie i Boden. (4 febr 1999)

Wahlgren, Axel Död 1944. Förste sekreterare.
Skrifter: Släkten Heurlin från Berga församling i Sunnerbo härad m.m. (1944; rec. i MfGF 1944, s. 14-15, och Lychnos 1944/45, s. 327-328).
Källor: SHB. – MfGF 1945, s. 23.

Waldenström, Gustaf Frithiof
Skrifter: se SGL.

Wallberg, GUNNAR Gottfrid
Född 1887 31/7 i Stockholm, död 1967 23/9 i Stockholm. Jur.kand, advokat i Stockholm.
Medverkat i GT med minnesteckningar över Lovisa Maria Hjelm (1954), Gustaf Johan Billberg (1956) och Johan Peter af Billbergh (1958).
Källor: Pehr Henrik Törngren, Lovisa Maria Hjelms ättlingar 1772–1971 (1971), s. 72.

Wallenius, Ivar
Född 1863 30/9 i Länna, död 1954 13/8 på Norrtälje lasarett (i sviterna efter en bilolycka). Agronom.
Källor: Nekrolog av L[ennart] Z[ielfelt] i SoH 1954, s. 166.

Wallensteen, Johan August
Kammarrättsråd.
Medarbetat i PHT.
Skrifter: (sign.: J.A.W.)
Källor: SGL.

Wallin, P. OLOF E.
Född 1913. [medl. i GU 1983]. Ombudsman [SoH 1950].
Skrifter: Släkten Bergmark (Berghmark, Owen-Bergmark) från Eriksbergs socken, Västergötland (tills.m. E.H. Bergmark, 1949; rec. i SoH 1950, s. 72-73). – Släkten Wallin från Fjärdhundra (1939; rec. i MfGF 1939, s. 8).

Warholm, Johan Wilhelm
Född 1817, död 1908. Fil. dr, kyrkoherde i Amnehärad.
Utg. av Skara stifts herdaminne, matriklar för samma stift m.m.
Skrifter: Skara stifts herdaminne, del 1-2 (1867–1874).
Källor: Wretman, s. 80.

Warnstedt, Carl Gustaf CHRISTOPHER Wilhelm Kanaris von
Son t. Wilhelm Edvard von Wernstedt.
Född 30 augusti 1918, död 18 februari 1998 i Stockholm. Filosofie kandidat, skriftställare, bosatt i Stockholm.
Redaktör för GT 1946–1948.
Medarbetat i GT, SoH, SHT.
Skrifter: (sign.: Ch.v.W.)
Källor: GT 1947, s. 152. – Adelskalendern 1983. – Hildebrand, s. 299-300.

Weibull, C.G.
Landsarkivarie.

Weizer
Anställd vid Posten i Linköping.
Framstående östgötaforskare enl. BL.

Vejde, PEHR Gunnar
Född 1885 19/9 i Växjö, död 1966 2/2 i Växjö. Folkskollärare, fil.hedersdoktor.
Medarbetare i MfGF.
Källor: Nekrolog av L[ennart] Z[ielfelt] i SoH 1966, s. 67.

Wellingk, Adolf Axel
Född 1625, död 1672. Överstelöjtnant vid finska kavalleriet.
Han uppsatte en större volym genealogiska tabeller, berörande bl.a. hustruns släkt (Drake). De tillhörde 1903 det Ridderstadska arkivet och biblioteket å Bjerga.
Källor: PHT 1898–1899, s. 207 och 1903, s. 63.

Weman, Gösta Gustafsson
Skrifter: Om släkten Weman och dem, som härstamma från denna, samt anteckningar över många med Wemännerna befryndade eller nära allierade släkter (1912).
Källor: MfGF 1945, s. 13.

Wennerholm, STURE Torsten Bertil C:son
Född 1899 5/10 i Stockholm. Major.
Medarbetat i SoH 1978.
Källor: SoH 1978, s. 90.

Wennström, IDA Maria Dorotea
Född 1892 14/6 i Ränneslöv (N), död 1969 4/8 i Lund. Småskollärarinna i Lund.
Sekr. i Skånes GF 1938–1943; hedersledamot där 1962–1969.
Skrifter: Släkten Settergren från Stocksäter i Närke (1952). – Släkten Wennström från Fembecke i Wendel (1965).
Källor: Nekrolog av P[er] O.W. Carlenfelt i SoH 1970, s. 57-59. – I. Wennström, Släkten Wennström... (1965), s. 30.

Wernstedt, FOLKE Lage Fredrik
Född 1886 1/8 i Östra Torsås (G), död 1967 10/1 i Stockholm (Matteus). Major i armén, riddarhusgenealog (1948–1962), fil.hedersdoktor.
Vice ordf. i GF 1933–1962, hedersledamot 1959–1967.
Medarbetat i MfGF, PHT, Meddelanden från Riddarhuset, Arte et Marte.
Skrifter: Riddarhusets stamtavlor: historik, läge, önskemål (1946).
Källor: Nekrolog av Pontus Möller i SoH 1967, s. 329-332.

Wernstedt,WILHELM Edvard von
Född 1872, död 1962. Med.dr, professor.
Ordf. i FfS 1946–1948.
Medarbetat i GT.
Källor: GT 1947, s. 152.

Westén, Aron
Född 1737, död 1814. Teol.dr, kyrkoherde i Arboga.
Skrifter: Svenska Kongl. Hof-dericiets Historia, del 1-3 (1801–1814).
Källor: Wretman, s. 80.

Westerlund, Sam Wilhelm
Skrifter: Förteckning öfver kyrkoherden i Jockmock Gustaf Westerlunds och kapellanen i Kortesjärvi Hans Nyströms ättlingar upprättad 1883 (1883; utg. andra gången 1890; utg. tredje gången 1902 av Carl Westerlund; utg. fjärde gången 1907 av Gustaf W. Rignell; utg. femte gången 1918 av Oscar Westerlund).
Källor: SGL. – PHT 1920, s. 175.

Westerlund, Johan Alfred
Född 1849 24/10 i V. Husby (E), död 1925 6/2. Kyrkoherde i Skänninge.
Skrifter: Linköpings stifts herdaminne (tills. m. Johan Axel Setterdahl och Erik Meurling, 19..–19..).
Källor: Medd. från Bo Lindwall.

Westin
"Westinska samlingens genealogiska material" förvaras i Uppsala universitetsbibliotek.
Källor: MfGF 1946, s. 15.

Westman, Adolf
Skrifter: Ättlingar till majoren m.m. Jonas (John) Alstermark född 1831 6/6, död 1902 28/2 (1955).
Källor: SHB.

Westrin, A.
Landssekreterare.
Enl. SvSlkal 1965, s. 57: Hans genealogiska samlingar förvaras i Kalmar läns museum.
"Westrinska samlingens genealogiska avdelning" förvaras hos Kalmar läns fornminnesförening i Kalmar.
Källor: MfGF 1946, s. 15.

Wettergren, Elis
Skrifter: Släktanteckningar. 1. Carl Daniel Luthman (1943). 2. Nio förfäder, som underskrevo Uppsala mötes beslut (1943).

Wiberg, Åke
Direktör, hovintendent.
Skrifter: Bjärasläkten*, del 2 (1944; rec. i MfGF 1945, s. 14). – Bjärasläkten*, del 1 (1958, s. 88-89). – En herrgårdsidyll [släkten Flodin] (1959). – När klockorna klämtade [släkten Wiberg] (1959).
* Bjärasläkten, del 1-2, bygger på forskningar av fadern, direktör YNGVE WIBERG, (enl. rec. i SoH 1958, s. 88-89).
Källor: SHB.

Widekindi, Johan
Död 1678. Historiograf.
Åtog sig vid 1668 års riksdag arbetet med att utge adelns ättartavlor, men arbetet fullbordades aldrig. "Någon särskilt intresserad genealog synes Widekindi ej hava varit" [Folke Wernstedt].
Källor: F. Wernstedt, Ur riddarhusgenealogiernas historia (1937), s. 8-10.

Widmark, Gustaf Wilhelmsson
Född 1885 16/12 i Helsingborg, död 1967 26/4. Arkitekt SAR, praktiserande arkitekt i Helsingborg.
Skrifter: Släkten Widmark från Löfånger (1930).
Källor: MfGF 1934 (nr 3) och 1935 (nr 6). – Väv. Skåne, Halland, Blekinge (1966). – SMoK 8, s. 348-349. – Väd 1971.

Wiede
"Wiedeska samlingen" förvaras i Linköpings stifts- och landsbibliotek.
Källor: MfGF 1934 (nr 1) och 1946, s. 15.

Wijkström, Filip
Skrifter: Släkthistoriska m.fl. anteckningar kring ett köpmanshus i snart 300 år. Släkten Wijkström i Oskarshamn (1941). – Släkten Weijdling (stencil, 1945; rec. i MfGF 1946, s. 19).
Källor: SHB.

Wildte, Fridolf
Född 1896 i Göteborg, död 1970 15/3 i Göteborg. Stiftssekreterare vid domkapitlet i Göteborg.
Revisor i VSGF 1955-57, styrelseledamot 1957-63.
Källor: Nekrolog av Johan von Sydow i SoH 1971, s. 419-420. VGoP, s. 15.

Willers, Uno
Född 1911. Fil.dr, riksbibliotekarie.
Sekr. i PHS och redaktör för PHT 1946-50.
Källor: PHT 1977, s. 117. – Hildebrand, s. 286.

Wilskman, S.
Hans "Westgötske Ätteflockar" förvaras i Skara stifts- och landsbibliotek.
Källor: MfGF 1946, s. 15.

Wilstadius, PAUL Oskar
Född 1905 24/5 i Villstad (F), död 1978 2/7 i Höör (M). Sågverksarbetare, sedan praktiserande tandläkare i Lund, fil.hedersdr.
Medarbetat i GT, SoH 1975, SHT.
Skrifter: (signatur: W-s).
Källor: Nekrolog av Sten Carlsson i SoH 1979, s. 264-265. – GT 1947, s. 151.

Windell, Carl-Gösta
Bokhandlare.
Skrifter: (signatur: Wll.)
Källor: GT 1947, s. 151.

Wingqvist, H.
Skrifter: Släkten Wingqvist från Södra Ving jämte upptecknarens antavla (1936).
Källor: SHB.

Wingård, Hugo
Redaktör.
Skrifter: Släkten Wingård. Kort släkthistorisk utredning (maskinskrift i GLA, 1959).

Vistrand, Pehr Gustaf
Född 1852, död 1912. Intendent vid Nordiska museet.
Utg. av personhistoriska arbeten rörande skråväsendet och Smålands nation i Uppsala. Genealogisk samlare.
Skrifter: Smålands nation i Upsala (1894).
Källor: Wretman, s. 80.

Witt, Otto
Skrifter: Ur släkten Witts krönika (1900; rec. i PHT 1900, s. 168).

Wrangel, Fredrik Ulrik
Född 1853, död 1929. Greve, skriftställare, kammarherre.
Medarbetat i PHT, Nya Dagligt Allehanda, SAT, Historisk Tidskrift.
Sekr. i SAS 1892–1903 samt redaktör för SAT 1892-97 och för PHT 1898–1903; styr.ledamot i SAS/PHS 1903–1907.
Skrifter: (sign.: Sauss., F.U.W.): Svenska adelns ättartaflor ifrån år 1857, del 1-2 (tills. m. Otto Bergström, 1897–1900).
Källor: GT 1947, s. 145. – PHT 1977, s. 117. – PHT 1926, s. 10-11. – Hildebrand, s. 280-281. – SGL.

Wretman, Johan
Född 1852 24/10 i Stockholm, död 1923. Jur.utr.kand, rådman i Stockholm.
Medarbetat i PHT.
Skrifter: (sign.: J.W.): Kort handbok i svensk släktforskning (1916). – Släktvetenskapen med hänsyn till svensk forskning (1924).
Källor: GT 1947, s. 146. – Hjalmar Gullberg, Justitiematrikel 1914 (1914). – Hildebrand, s. 301, 306.

Zielfelt, Lennart
Född 1895 8/12 i Kullerstad (E), död 1976 24/6 på Finspångs lasarett (bokf. i Kullerstad). Kapten i Livgrenadjärsregementets reserv, tjänsteman vid Svenska Handelsbankens huvudkontor i Stockholm.
"Sekreterare, primus motor och allt i allo" (Pontus Möller) i GF 1933–1957.
Medarbetat i MfGF, SoH, Värmdö skeppslags fornminnesförenings årsbok.
Skrifter: (signatur: L.Z.): Släkten Zielfelt (1938). – Kommerserådet Lundgrens i Ystad släkt (1950; rec. i SoH 1951, s. 263). – Kullerstad sockens minne. Tiden före år 1700 (1966). – "Lennart Zielfelts bibliografi" av Pontus Möller i SoH 1976, s. 206-208.
Källor: Nekrolog av Pontus Möller i SoH 1976, s. 203-205. – GT 1947, s. 150. – SHB.

Åberg, Alf
Fil.dr, krigsarkivarie.
Skrifter: Läsning av gamla handstilar (1950 m.fl. upplagor).

Åberg, Johan Adolf INGEMAR
Född 1908 14/7 i Stugun (Z). Stationsinspektor i Sundsvall, kapten i reserven.
Medarbetat i SoH 1979, SvSl (Åberg från Dalsland).
Källor: SvSl I (1979), s. 93.

Åberg, Kjell G.
Arkivarie, forskare. Spec. rättshistoria, smeder i Värmland (tillsammans med Sven Myhl).
Skrifter: Tusen svenska hamrar och järnbruk, anlagda o. 1540-1870, 4:e utökade uppl. 1999
Svenska Pappers- och Glasbruk, anlagda o. 1540-1900, 1996
Namn på socknar, härader, städer och län. Baklänges- och framlängeslistor, 2:a utökade uppl. 1999.
Register till:
Färnebo härads domböcker 1638-1690 (S) (tillsammans med Sven Myhl), 1-2, 1992
Värmlands Bergstingsrätters domböcker 1657-1690, 1992
Grythytte härads domböcker (T) 1641-1680, 1992
Grythytte härads bergstingsrätters domböcker 1662-1690, 1991
Kinne härads domböcker (R) 1650-1680, 1-2, 1990
Torpa borgrätt (P) 1660-1691 (spridda år), 1993
Öckerö kyrkbok C 1, 1994
Öckerö kyrkbok C 2, 1994
Källor: Meddelande från Kjell G. Åberg i 17 febr 2000.

Åkerstein, Johan Otto
Död 1766. Registrator i riksarkivet, assessor.
Hans ansenliga genealogiska samlingar inköptes efter hans död av riddarhuset.
Skrifter: se SGL.
Källor: Hildebrand, s. 110. – F. Wernstedt, Ur riddarhusgenealogiernas historia (1937), s. 23.

Åkesson, Karl
Skrifter: Min släkt (1951).

Ödberg, Jonas FRIDOLF
Född 1845 14/2 i Arnäs (Y), död 1916 20/4 i Lidköping. Fil.dr, lektor i historia och svenska och tillika rektor vid högre allmänna läroverket i Skara.
Skrivit ett flertal personhistoriska uppsatser, främst rörande 1500- och 1600-talen i Västergötlands Fornminnesförenings tidskrift. Hans bibliografi, sammanställd av I. Wilcke, finns i samma tidskrift 1918, s. 12-15.
Källor: Nekrolog av Fredrik Nordin i Västergötlands Fornminnesförenings tidskrift 1918, s. 6-11. – SMoK. – Wretman, s. 80. – SGL.

Öhlin, PAUL Gustaf
Född 1887 27/6 i Böne (P), död 1957. Fil. dr, lektor vid Skara högre allmänna läroverk.
Hans antavla är publicerad i Kringlarpssläkten... (1937), s. 52-53.
Skrifter: Kringlarpssläkten från Kringlarp i Börstig (1937).
Källor: P. Öhlin, Kringlarpssläkten... (1937), s. 24-25. – SvSlkal 1965.

Öman, Aron
Skrifter: Enl. P. Öhlin, Kringlarpssläkten, s. 8: Vår släkt (tills. m. Carl Öman, 1931).

Öman, Carl
Skrifter: Enl. P. Öhlin, Kringlarpssläkten, s. 8: Vår släkt (tills. m. Aron Öman, 1931).

Örnberg, Lars Magnus VICTOR
Född 1839, död 1908. Hovintendent, landsarkivarie (Sveriges förste) i Vadstena; "den moderna svenska borgerliga släktforskningens grundläggare" [Hildebrand, s. 278].
Medarbetat i Historisk tidskrift, Historiskt bibliotek, SAT, PHT.
Sekr. i SAS och redaktör för SAT 1885–1890.
Hans samlingar förvaras i Landsarkivet i Vadstena.
Skrifter: (sign.: X., Vittorio Aquilmonte, Aquilmonte). – Svensk slägt-kalender för år 1885 [och årligen t.o.m.] 1888 (1884-87). – Svenska ättartal för år 1889 [och årligen utom 1895 och 1897 t.o.m.] 1898... (1889-98; rec. se SGL). – 14:e och sista årgången af slägtsamlingsverket Svenska ättartal 1908 (1908). – 13:e årgången af stägtsamlingsverket Svenska ättartal 1905 (1905).
Källor: ÖÄ 6, s. 443. – GT 1947, s. 145. – PHT 1977, s. 117. – SGL. – Hildebrand, s. 277-278, 308-309.

Örnevinge, Johan
Skrifter: se SGL.

Östby, Anders O:son
Född 1893 13/6 i Lindes landsförs. (T). Civilekonom, kapten i Norra Smålands regementes reserv.
Skrifter: Bergslagssläkter. Släktbok över Mosserud-, Björka-, Lindesby-, Bengtstorp-, Nor-, Skallerud- och V. Borssläkterna från Västmanlands bergslag (1935). – Föreningen Östanbysläkten. Komplement till Boken Bergslagssläkter 1935 (1957).
Källor: SHB. – A. Östby, Föreningen Östanbysläkten... (1957), s. 11.

Övdén, OSCAR Arvid
Född 1890 3/12 i Västra Torsås (G), död i början av 1970-talet i Södertälje [enl. BL]. Läroverksadjunkt i Södertälje.
Källor: GT 1948, s. 43.

SIGNATURER

Se också Släkt och Hävd 1965, sidan 446, där en förteckning finns över signaturer som förekommit i tidskriften åren 1950–65.

Aqut = Johan Axel Almquist
B.L-n. = Birger Lindén
C.-G.S. = Carl-Gerhard Schönbeck
Ch.v.W. = Christopher von Warnstedt (i GT)
D.S. = ? (i GT)
E. D-n. = ? (GT 1957, s. 243).
E.D.S. alt. E.D. alt. E. D-m. = Elsa Dalström-Söderberg (i GT)
E.v.B. = Eric von Born
E.Å-n. = ? (GT 1956, s. 164).
G.L. = Georg Luther
J.L.S. alt. J.S. alt. Sig. = Jean Louis Silfving (i GT)
K-s = ? (i GT)
M.D. = ? (i GT)
M. D-m = ? (i GT)
P.M. = Pontus Möller
LZ alt. L.Z. = Lennart Zielfelt
Tobb. = ? (i GT)
v.En. = Carl von Essen (i GT)
W.T. = Wilhelm Tham
Wll. = Carl-Gösta Windell (i GT)
W-s. = Paul Wilstadius (i GT)

Veckobrev från förbundsordföranden

Tidigare Förbundsordföranden Ted Rosvall gav sin syn på väsentliga ting inom släktforskningen. Breven till läsarna utkom nästan varje vecka.

De finns bevarade här:

Veckobrev 2005-2008
Veckobrev 2000-2004

Vigselbok för Kisa 1634–1799

Av Bo Lindwall, Vadstena
Uppdaterad 20 september 1996

Detta är inte en avskrift av Kisa vigselbok under 1600- och 1700-talet, utan en bearbetad och kompletterad version. Vigselboken är ett delresultat av mitt arbete med att genealogiskt kartlägga befolkningen i Kisa, Tidersrum och Västra Eneby socknar i Östergötland.

Hämta Födelsebok för Kisa 1634-1799 här (pdf)

Senaste nytt

2017-11-16 16:11
arsbok-2018
Har du löst intressanta släktforskningsproblem och vill berätta om hur du gick till väga? Har du hittat uppgifter i en tidigare ganska outnyttjad källserie? Har du släktingar som levt under ovanliga eller spännande förhållanden? Berätta om...
2017-11-15 18:11
veckans-svenskamerikan-margaret-mattson
Den enda häxprocessen i delstaten Pennsylvanias historia drevs mot en svenska. Det såg mörkt ut för veckans svenskamerikan när hon tvingades inför skranket 1683 för hot, trolleri och andra häxkonster. Men rättegången tog en oväntad...
2017-11-14 15:44
sondera-terraengen-naer-du-slaektforskar
Sök samtidigt i NAD, LIBRIS och SMDB och få en överblick av hur en person eller händelse har dokumenterats i skrift, originalhandlingar, radio och TV. Det är möjligt i Kungliga bibliotekets sökmotor Sondera. I den Nationella Arkivdatabasen,...
2017-11-10 13:30
arkiv-digital-bjuder-pa-gratis-slaektforskning-i-helgen
Nu i helgen 11-12 november firar vi Arkivens dag ochArkiv Digital öppnar dörrarna till sitt digitala arkiv och ger alla som vill prova på gratis tillträde. Nya användare och de som har Bas-abonnemang kan under helgen använda hela databasen,...
2017-11-09 10:22
veckans-svenskamerikan-herman-theodor-lundgren
Han led skeppsbrott och gick från att vara svensk sjöman till att bli vicekonsul och en mycket framgångsrik affärsman på andra sidan Atlanten. I Brasilien har veckans svensk(syd)amerikan – Herman Theodor Lundgren – gett namn till gator,...
2017-11-08 13:19
carina-stroemberg
I år prisas nitton framstående forskare av Kungl. Gustav Adolfs Akademien, som har som uppgift är att främja forskning om svensk folkkultur. En av pristagarna är Sveriges Släktforskarförbunds styrelseledamot, förre landsarkivarien Carina...
2017-11-06 14:57
vinnarna-i-allhelgonabilden
Vi har fått in en otrolig mängd bilder och historier till tävlingen Allhelgonabilden 2017. Vi vill därför börja med att tacka alla tävlingsdeltagare som verkligen har lyst upp i höstmörkret med sina vackra och ibland sorgliga släktberättelser...
2017-11-02 14:46
digitalisera-dina-bilder-utan-skanner
Vill du bevara dina gamla porträttbilder digitalt och kanske lägga upp dem i Porträttfynd, men saknar skanner? Då kan du använda dig av din mobiltelefon i stället – numera finns nämligen riktigt bra fotoskanningsteknik att ladda ned som...
2017-11-02 11:59
Arkiv Digital har i samarbete med MyHeritage utökat registret Sveriges befolkning 1880-1920 med två decennier, nämligen 1860 och 1870. Det sökbara personregistret har utökats med 26 miljoner poster och nu innehåller databasen Sveriges...
2017-10-31 16:45
veckans-svenskamerikan-lillian-asplund
Hon var den sista av överlevarna med minnen från förlisningen. Men liksom sin mor, som också klarade sig, ville hon aldrig berätta om sin upplevelse. Veckans svenskamerikan blev ofrivilligt kändis som en av få överlevande från en av historiens...
2017-10-30 10:09
sa-raeddar-du-dina-gamla-portraett
Det pratas mycket om hur vi på bästa sätt ska bevara våra gamla fotografier för att de inte ska förgås av tidens tand. Men vi måste också se till att bevara det som är ännu mer förgängligt – nämligen kunskapen om vem porträttet...
2017-10-26 16:02
portraettfynd-foer-framtiden
Sveriges Släktforskarförbunds databas Porträttfynd skapades med syftet att bevara och identifiera våra äldre porträttfotografier. Många gånger saknas uppgiften om vem bilden föreställer och den som hade kunnat berätta har för länge sedan gått...
2017-10-25 14:08
omslaget-till-nya-doedboken-framroestat
Vi behövde hjälp att bestämma oss för vilket omslag den nya Dödboken skulle få. Därför bad vi er som följer oss här på Rötter och Facebook att hjälpa till genom att säga er mening i en omröstning. Nu har vi resultatet – som blev en klar...
2017-10-24 16:00
tema-pa-roetter-portraett
Nu närmar sig Allhelgona och det tänkte vi fira med ett hejdundrande Porträttema här på Rötter! Först ut på temat är veckans svenskamerikan: Johan von Schneidau som fann sin passion i porträttfotograferandet på andra sidan Atlanten och kom...
2017-10-24 16:02
veckans-svenskamerikan-johan-polycarpus-von-schneidau
Svensken som så småningom kom att bli släkt med Churchill tvingades emigrera på grund av sin kärlek. Förmodligen var det det bästa som kunde hänt honom – det, tillsammans med hans talang tog honom till händelsernas centrum och till...