Bilder i album #35721

Kommentarer


35721

Okänd man. Bilden finns i ett album som tillhört Arnold Helgesson och hans hustru Inger, Stockholm.

Katalog:A. Larsson
Fotografens namn & adressA. Larsson, Vaksalagatan 15
Kommentar
2004-08-21 08:42:27 Mia Grubb
Enligt en dödnotis som låg tillsammans med fotografiet står att läsa: Carl Helgesson. Med. kand. af Göteborgs nation i Upsala Carl Helgesson afled på Akademiska sjukhuset i söndags eftermiddag. Carl Helgesson föddes i Göteborg den 25 maj 1888. Redan under skoltiden visade han stor begåfning och arbetskraft. Våren 1908 aflade han studentexamen vid latinläroverket härstädes. Hösten följande år inskrefs han vid Upsala universitet och började sina medicinska studier. Efter blottt tre års studier var han färdig med med.kandidatexamen och kunde ungefär samtidigt publicera i tryck sitt första forskningsresultat. Hans hälsa var emellertid aldrig stark, och detta hindrade honom ofta i hans arbete. Han hann dock med flera vackra tentamina och samtliga kurser till läkarexamen och tjänstgjorde bl. a. vid Moheds och Säfsjö sanatorier. Även en dödsannons låg tillsammans med bilden. Vår innerligt älskade Medicine Kandidaten Carl Helgesson insomnade stilla i dag å Upsala Akademiska sjukhus lämnande trolofvad, syskon och vänner i djupaste sorg. Upsala den 18 maj 1919. Sigrid Andersson. Syskonen.
35722

Okänt brudpar. Ur samma album som #35721

Fotografens namn & adressAlgot Anderson
35723

Bilden finns i samma album som #35721

Fotografens namn & adressPlathino & Olson, Stigbergstorget 2
35724

Bilden finns i samma album som #35721

Fotografens namn & adressPlathino & Olson
35725

Okänd dam. Bilden finns i samma album som #35721

Fotografens namn & adressO. H. Huszaugh, 522 North Clark Street
35726

Bilden finns i samma album som #35721

Fotografens namn & adressKarnell
35727

Bilden finns i samma album som #35721

Fotografens namn & adressWilh. Östergård, Korsgatan 10
35728

Okända kvinnor och okänt barn. Bilden finns i samma album som #35721

Fotografens namn & adressEllen Johansson
Kommentar
2010-09-08 01:27:04 Rustan Gandvik
Detta är fyra döttrar till Samuel Andersson i Berg, Ljungskile. Elin f.1889, Kristin f.1878, Agnes f.1880 och Signe f.1882
35867

Bilden finns i samma album som #35721

Fotografens namn & adressMoritz Fürst, Korsgatan 10
Kommentar
2007-02-13 15:30:27 Ingrid Norberg
Detta är Theodor Wallerius, född i Gamlestaden i Göteborg (O) den 17 oktober 1831, död den 20 april 1896. Student i Uppsala 1854, prästvigd 1857 och därefter församlingspräst i Torups pastorat till 1861, då han sedan tjänstgjorde i Starrkärrs pastorat i sex veckor. Från 1862 års början var han predikant vid Göteborgs och Bohusläns cellfängelse till sin död. Jämsides med denna tjänst undervisade han, särskilt i yngre år, i flera av stadens skolor. Sedan han fått befattningen vid fängelset gifte han sig med prostdottern Kristina Elisabeth Fredrika Beckman. Av de tre barnen, Ivar, Adolf och Anna, blev IVAR Daniel Wallerius också präst. Han kan ses på bild #43376. Källa: Artikel i Julhälsningar till församlingarna från präster i Göteborgs stift 1972.
35868

Bilden finns i samma album som #35721. På baksidan står antecknat: Göteborg den 22/12-98 K.S.

Katalog:Axel Larson
Fotografens namn & adressAxel Larson, Hörnet av Victoria och Vasagatorna
35872

Bilden finns i samma album som #35721

Fotografens namn & adressN. G. Hagman
Kommentar
2010-05-10 12:01:18 Jan-Åke Holmbring, Linköping
Kyrkoherde Olof Fredrik Öhrwall dog i Torestorp 1927-09-15. Han var gift med Julia Josefina Cardell, f. i Jönköping 1847, d. i Torestorp 1910. (Begr. i Sverige).
2004-08-25 21:28:18 Ingrid Norberg
Detta är OLOF Fredrik Öhrwall, född 15 mars 1852 i Lämnhult F. Student i Lund 1873, prästvigd 1876, pastorsadjunkt i Karl Johans församling, Göteborg, från 1883, kyrkoherde i Torestorp O från 1889. Källa: Svenskt porträttgalleri del X.8, Stockholm 1907 med samma foto.
35873

Bilden finns i samma album som #35721

Fotografens namn & adressWilh. Östergård, Korsgatan 10
Kommentar
2007-02-13 15:14:32 Ingrid Norberg
IVAR Daniel Wallerius, se #43376 för personuppgifter.
35874

Bilden finns i samma album som #35721

Fotografens namn & adressA. Jonason, Södra Hamngatan 43
35875

Bilden finns i samma album som #35721

Fotografens namn & adressOkänd fotograf
35876

Bilden finns i samma album som #35721

Fotografens namn & adressA. Jonason, Södra Hamngatan 43
35880

Bilden finns i samma album som #35721

Katalog:Alfred Back
Fotografens namn & adressAlfred Back, Södra Hamngatan 59
35881

Bilden finns i samma album som #35721

Fotografens namn & adressAlfred Peterson, Södra Hamngatan 29
35882

Bilden finns i samma album som #35721

Fotografens namn & adressMoritz Fürst, Korsgatan 10
35883

Bilden finns i samma album som #35721

Fotografens namn & adressEllen Hansson, Drottninggatan 68
35884

Bilden finns i samma album som #35721

Fotografens namn & adressGustaf Sandlund, Olskrokstorget
36214

Bilden finns i samma album som #35721

Fotografens namn & adressWilh. Östergård, Korsgatan 10

Sök i Porträttfynd

Sök bilder utifrån motiv