31784

Fotografens namn & adress
Tunell & Goës, Drottninggatan 51
Ange vad fotografiet föreställer
Ägaruppgifter
Arne Öhlén, Sundsvall
Uppladdare
Uppgiftslämnare
Anders Nylander
31784
Okänd sjöman. Ur samma album som #31720 från Sättna Y.