Language button

in english

BT Login

Logga in Registrera

Logga in på ditt konto

Användarnamn
Lösenord
Användarnamn *
Lösenord *
Användarnamn *
Lösenord *
Kom ihåg mig

Skapa konto

Fält markerade med en asterisk (*) är obligatoriska.
För- och efternamn *
Användarnamn *
Lösenord *
Bekräfta lösenord *
E-post *
Bekräfta e-post *

Louise Nordström

154039

Okänd familj, far, mor och barn. Samma bunt som #154024

Fotografens namn & adressLouise Nordström, Stockholm
142063

Okänd präst

Fotografens namn & adressLouise Norström
136954

Selma Andersson. På baksida står död 3 juli 1894. Esai. 53:5. (Det gäller Jesajas bok i Gamla testamentet.) Porträttet från en samling se #136801, efter min mormor Gerda Modin född Wallmark se #24807.

Fotografens namn & adressLouise Nordström, Mäster Samuelsgatan 39
124102

Okänd person. Ur samma album som # 123949.

Fotografens namn & adressLouise Nordström, Mäster Samuelsgatan 39
103005

Okänd man från samma album som #102784

Fotografens namn & adressLouise Nordström, Mäster Samuelsgatan 39
103004

Okänd kvinna från samma album som #102784

Fotografens namn & adressLouise Nordström, Mäster Samuelsgatan 39
102317

Frans Karlsson i Mälby enligt text i albumet,kan då vara Rusthållaren Frans August Karlsson född 1840 i Gottröra (AB)bosatt 1890 i Mälby Väddö,från samma album som #101919

Fotografens namn & adressLouise Nordström, Mäster Samuelsgatan 39
102303

Norelius,från samma album som #101919

Fotografens namn & adressLouise Nordström, Mäster Samuelsgatan 39
102213

Predikant Törnkvist enligt text i albumet,bör då vara Resepredikanten Anders Gustaf Törnqvist född 1838 i Bällefors (R) bosatt 1900 i Ortala Väddö (AB)

Fotografens namn & adressLouise Nordström, Mäster Samuelsgatan 39
Kommentar
2010-04-28 16:25:16 Jan-Åke Holmbring, Linköping
(1901 10/4). A. G. Törnquist &#134,. Å diakonissanstaltens sjukhus afled den 10d:s efter någon tids sjukdom reseombudet Gustaf Törnquist i en ålder af 62 år. I många år hade han sitt hem hos den numera aflidne prosten Rosengren i Väddö och var liksom denne outtröttligt verksam i arbete särskildt bland fattiga och sjuka. Såsom Ev. fosterlandsstiftelsens reseombud var han i vida kretsar känd och värderad. Säkert skola många med deltagande höra om den i sällsynt grad oegennyttige mannens bortgång. (Kugenbergs klippsamling).
2010-03-14 14:05:51 Ingrid Norberg
I Evangeliska fosterlands-Stiftelsens (EFS) jubileumsalbum, Stockholm 1916, finns följande korta biografiska uppgift om A.G. Törnqvist: A.G. Törnqvist föddes 1838, verkade som predikant från 1860 till 1874 i Uppland och tidvis på Åland, anställdes som Stiftelsens reseombud 1874, efter hvilken tid han gjorde omfattande predikoresor i skilda delar af landet. Död 1901.
2010-03-10 20:40:39 Roine Schillén
Från samma album som #101919
101919

Anders Pers Petter i Ortala i knä: enligt text i albumet som innehåller 43 st visitfotografier och har anknytning till Edeby Väddö (AB)

Fotografens namn & adressLouise Nordström, Mäster Samuelsgatan 39
101775

Okänd man från samma album som #101747

Fotografens namn & adressLouise Nordström, Mäster Samuelsgatan 39
101774

Okänd kvinna från samma album som #101747

Fotografens namn & adressLouise Nordström
101771

Okänd kvinna från samma album som #101747

Fotografens namn & adressLouise Nordström, Stora Nygatan 38
101769

Okända barn från samma album som #101747

Fotografens namn & adressLouise Nordström
100846

Herr Utfall, står det på baksidan. Kan vara: Tjänsteman Carl Vilhelm von Utfall född 1866 i Hedvig Eleonora Stockholm. Källa: Sveriges Befolkning 1900.. Från samma bunt som #100006.

Fotografens namn & adressLouise Nordström, Mäster Samuelsgatan 39
Kommentar
2013-09-30 19:49:14 Ingrid Norberg
Bekräftas att detta är JACOB Gustaf Emil von Utfall, född 22 oktober 1836 i Stockholms Hedvig Eleonora, död där 29 juli 1910. Gift med Hilda Josefina (1832-1910). Redaktör. Medarbetare i Svenska Telegrambyrån från dess start 1867 och tidvis dess föreståndare. Redaktör och utgivare av bland annat Jernvägs- och Ångbåtstidning 1972-76, Correspondance de Stockholm 1869-78, Stockholmer Correspondenz 1872-76 och Schwedisch-Norwegische Corenspondens 1876-82. Källor: Svenskt porträttgalleri XVI, Stockholm 1897 med välliknande foto, Sveriges befolkning 1890(CD) och 1900(CD) samt Sveriges dödbok 1901-2009(CD).
2013-09-29 21:54:05 Ann-Mari Bäckman
Jag tror man får söka herr Utfall lite längre bak i tiden. Fotot kan vara från ca 1880. Mannen kan vara ca 40 år alltså född ca 1840. Kan det då vara bokhållaren Jacob Gustaf von Utfall född 1836, Stockholm, bosatt med sin familj i Stockholm 1880 enligt Sveriges Befolkning? Uppgiften bör bekräftas.
2010-04-28 16:44:27 Jan-Åke Holmbring, Linköping
Redaktören och tjänstemannen vid AB Svenska Telegrambyrån Carl Vilheln von Utfall var född i Hedvig Eleonora, Stockholm, 1866-03-21 och dog i Stockholm 1937, begr. där 24/2. Han var gift 1. 1894-10-25 med Anna Brita Carolina Leth (skild), 2. 1903.10-17 med Irma Regina Ulrika Haeger, f. 1874, d. 1958. (Sveriges befolkning 1900, Begr. i Sverige, Sveriges adelskalender).
72918

Okänd dam. Från samma bunt som #72576.

Fotografens namn & adressLouise Nordström, Mäster Samuelsgatan 39
63486

Okänd flicka. Ur samma album som #63319 från Backe, Fjällsjö, Y.

Fotografens namn & adressLouise Nordström, Mäster Samuelsgatan 39
49437

Okänd med anknytning till Herräng (B).

Fotografens namn & adressLouise Nordström, Mäster Samuelsgatan 39
49436

Okänd med anknytning till Herräng (B).

Fotografens namn & adressLouise Nordström
37799

Pehr (Petrus) Nordfors, född 6/1 1844 död 1911, från Vågdalen, Ström. Pastor i Uppsala. Missionär i Indien. Professor i fysik och historia. Gift med Josephine Cristine Claësson, född 20/10 1851, från Uppsala. Ur samma album som #37788, från Vågdalen, Ström.

Fotografens namn & adressLouise Nordström, Mäster Samuelsgatan 39
Kommentar
2012-03-21 21:26:19 Ingrid Norberg
Ett klarläggande: Petrus Nordfors var enligt Sveriges befolkning 1900 (CD) kontraktsadjunkt i Jokkmokk BD - inte i Ström Z. Ett foto av en avmagrad Petrus Nordfors finns i Evangeliska Fosterlands-Stiftelsens (EFS) Jubileumsalbum, Stockholm 1916. Utdrag ur dess biografiska notering samt ur Svenska kyrkans prästerskap 1901: Efter studier vid Fjellstedtska skolan student i Uppsala 1871, studier vid skotska frikyrkans college i Edinburgh 1874-76. Därefter utsänd som missionär till Chindwara i Indien i skotska frikyrkans tjänst, föreståndare för missionsinstitutet i Kanti 1878, professor i fysik och historia vid skotska frikyrkans college i Nagpur 1882-85. Prästvigd i Linköping 1895 och utsänd av EFS till Indien samma år. Vann inträde i svenska kyrkan 1898, kontraktsadjunkt i Västerbottens tredje kontrakt 1899. Avled som komminister i Uppsala Näs 18 december 1911.
2009-12-15 08:28:25 Carina Olsson
Det finns mycket fakta om Per Nordfors från Vågdalen, Ström. Att han varit missionär i Indien är alldeles riktigt. Det är mer troligt att det var denne Per som omnämns. Den andra Per, född 1879, som nämns var 1897 endast 18 år och torde i alla fall inte vara den som artikeln omtalar.
2009-12-13 11:05:42 Jan-Åke Holmbring, Linköping
Fosterlandsstiftelsens indiska missionärer. Den allmänna sjuklighet, som under detta år följt med torkan och hungersnöden i Indien har även sträckt sig till missionärerna. Deras led har betydligt glesnat och ännu synes det ej vara nog. Nu har även missionär P. Nordfors insjuknat och man har föga hopp om hans tillfrisknande. Enligt läkarens bestämda utlåtande måste N. lämna Indien om han skall återvinna hälsan.... 1897 november. (Kugelbergs klippsamling). Petrus Nordfors var 1900 kontraktsadjunkt i Ström (Sveriges befolkning 1900). Det är tveksamt om han även var den ovan omtalade professorn. Det fanns en annan Per Emanuel Persson Nordfors, f. i Lösen (K) 1879. Han var fil.kand. och läroverksadjunkt och var gift med Maria Andersson (1918-1972). (Sverigges befolkning 1900, Begr. i Sverige, Kugelbergs klippsamling).