126182

Fotografens namn & adress
Hulda Malmgren, Stora Nygatan 38
Tryckt information på fotografiets baksida
Hulda Malmgren STOCKHOLM 38 Stora Nygatan 38 Plåt No uppgifves vid efterbeställning.
Ange vad fotografiet föreställer
Ägaruppgifter
Tommy Bröderman
Uppladdare
Uppgiftslämnare
Johnny Wahlberg, Skogås
126182
Ur samma album som #126083 På baksidan står det: Fru Louisa Palmqvist Stockholm †, 1898