140664

Fotografens namn & adress
expres
Ange vad fotografiet föreställer
Ägaruppgifter
Höglund
Uppladdare
Uppgiftslämnare
Anders Nylander
140664
Ur samma samling som #74905. Originalbilden från Peterzén o Franke se #90199