137047

Fotografens namn & adress
Expres
Tryckt information på fotografiets baksida
No 30875 (stämplat med rött)
Ange vad fotografiet föreställer
Ägaruppgifter
Gurli Holmgren, Yttersjön, Vindeln
Uppladdare
Uppgiftslämnare
Margareta Holmgren, Vindeln
137047
Karin Olsson Samma album som #136883