135715

Fotografens namn & adress
Expres
Tryckt information på fotografiets baksida
No 29749
Ange vad fotografiet föreställer
Uppladdare
Uppgiftslämnare
Anders Nylander
135715
Okänd kvinna. Ur samma album som #135684