131807

Fotografens namn & adress
Expres
Ange vad fotografiet föreställer
Ägaruppgifter
Östen Sivertsson, Sundsvall
Uppladdare
131807
Magnusson noterat på bild från Nils Wests i Husås Lit album. Kan vara någon av Magnus Ersons, Prisgård söner.