93727

Fotografens namn & adress
Axel Barr, Järnvägsgatan 16
Tryckt information på fotografiets baksida
Axel Barr Örebro Jernvågsgatan 16 (Slottsgatan 23.) Plåten förvaras för efterbeställning
Ange vad fotografiet föreställer
Ägaruppgifter
Ingvar Boo, Högsjö (D)
Uppladdare
Uppgiftslämnare
Ingvar Boo, Högsjö
93727
Frans OSKAR Strömberg född 1881 i Svalnäs Bo (T) död 1972 i Hjortkvarn Bo. Lantbrukare i Åh och Dyrbol, Bo. Gift 1909 med ELLEN Lovisa Andersson född 1887 i Slätmo Bo död 1963 Bo. Noterat på baksidan Oskar Strömberg f. 1881 Oskar Strömberg är bror till #93695