142498

Fotografens namn & adress
Axel Barr, Järnvågsgatan 16 (Slottsgatan 23), Örebro
Ange vad fotografiet föreställer
Ägaruppgifter
Håkan Bergström, Bryssel
Uppladdare
142498
På grundval av uppgifter på foto #134495 bör detta vara: Birgitta/ Brita Katarina / Kajsa och är född 1841 i Rinkaby, Örebro län. Gift med Per Nilsson och de hade sonen Axel 1875-1952. Hon dog 1908.