116905

Fotografens namn & adress
Axel Barr, Järnvägsgatan 16
Tryckt information på fotografiets baksida
Axel Barr, Jernvågsgatan 16 (Slottsgatan 16) Örebro
Ange vad fotografiet föreställer
Ägaruppgifter
Anders Nylander, Sundsvall
Uppladdare
Uppgiftslämnare
Anders Nylander
116905
Selma står det i albumet och bör då vara SELMA Josefina Karlsson f 17/8 1876, d 8/12 1965, se även #116914. Ur samma album som #116895 från Örebro.