105206

Fotografens namn & adress
Axel Barr, Järnvägsgatan 16
Ange vad fotografiet föreställer
Ägaruppgifter
Annsofi Sterner, Älandsbro
105206
Ur fotoalbum #104977.