131194

Fotografens namn & adress
Eric Pettersson
Ange vad fotografiet föreställer
Ägaruppgifter
Karl-Erik Johansson, Laxå
Uppladdare
131194
Notering i album: Ingrid Nanna Granvik. Övriga uppgifter okända. Granvik ligger i Undenäs socken.