140950

Fotografens namn & adress
Sven Nilsson. Sundsvall.
Ange vad fotografiet föreställer
Ägaruppgifter
Kent Vinther. Söråker.
Uppladdare
140950
Finns en notering om att kvinnan heter Brita Janson.