142499

Fotografens namn & adress
Mikado-kort. Troligen fotograf B. Lindgren, Härnösand
Ange vad fotografiet föreställer
Ägaruppgifter
M-L Mårtensson, Själevad
Uppladdare
142499
Okänd kvinna från album #142336. Samma foto som #89302 av fotograf B. Lindgren, men monterat på ett Mikado-kort.