134884

Fotografens namn & adress
B. Lindgren
Ange vad fotografiet föreställer
Ägaruppgifter
Anders Nylander, Sundsvall
Uppladdare
Uppgiftslämnare
Anders Nylander
134884
August kan det stå på fotot. Ur samma album som #134816 från Härnösand