142500

Fotografens namn & adress
A. Stenholm, Nikanor Wallins gård, Köpmangatan 88, Hernösand
Tryckt information på fotografiets baksida
A. Stenholm, Nikanor Wallins gård, Köpmangatan 88, Hernösand. Rikstelefon 338. Plåten förvaras.
Ange vad fotografiet föreställer
Ägaruppgifter
M-L Mårtensson, Själevad
Uppladdare
142500
4 okända kvinnor. Kabinettsfoto från album #142336