142412

Fotografens namn & adress
A. Stenholm, Nikanor Wallins gård, Köpmangatan 88 Hernösand
Tryckt information på fotografiets baksida
A. Stenholm, Nikanor Wallins gård, Köpmangatan 88 Hernösand. Rikstelefon 338. Plåten förvaras.
Ange vad fotografiet föreställer
Ägaruppgifter
M-L Mårtensson, Själevad
Uppladdare
142412
Okänd kvinna. Från album #142336