Statistik

Statistik
Länsindelning enligt Sveriges församlingar genom tiderna
Statistik uppdaterad 2017-05-16
  Antal klara församlingar/kbfd/delar  Antal poster Lediga Bokade Kompletteras Bör kompletteras Helt klara
Län (1988) Totalt Bokade Kompletteras Klara Lediga Bör kompl Totalt Bör kompl Klara Kompletteras
Stockholm (AB)  305 31 15 191 34 34 280 657 87 310 160 900 32 447 11,1% 10,2% 4,9% 11,1% 62,6%
Västerbotten (AC)  100 7 5 85 2 1 112 552 3 915 93 210 15 427 2,0% 7,0% 5,0% 1,0% 85,0%
Norrbotten (BD)  72 7 3 21 8 33 65 118 31 342 33 080 696 11,1% 9,7% 4,2% 45,8% 29,2%
Uppsala (C)  132 3 1 128 0 0 104 472 0 102 101 2 371 0,0% 2,3% 0,8% 0,0% 97,0%
Södermanland (D)  99 0 7 92 0 0 100 917 0 91 046 9 871 0,0% 0,0% 7,1% 0,0% 92,9%
Östergötland (E)  236 15 27 126 44 24 158 083 37 131 110 087 10 865 18,6% 6,4% 11,4% 10,2% 53,4%
Jönköping (F)  144 3 8 51 19 63 97 376 58 631 31 229 7 516 13,2% 2,1% 5,6% 43,8% 35,4%
Kronoberg (G)  96 0 6 49 0 41 108 397 66 122 32 113 10 162 0,0% 0,0% 6,3% 42,7% 51,0%
Kalmar (H)  173 0 25 83 2 63 182 773 115 933 40 720 26 120 1,2% 0,0% 14,5% 36,4% 48,0%
Gotland (I)  96 10 0 85 1 0 30 479 0 30 479 0 1,0% 10,4% 0,0% 0,0% 88,5%
Blekinge (K)  74 5 1 68 0 0 100 038 0 94 695 5 343 0,0% 6,8% 1,4% 0,0% 91,9%
Kristianstad (L)  237 1 11 215 0 10 157 999 15 510 134 248 8 241 0,0% 0,4% 4,6% 4,2% 90,7%
Malmöhus (M)  362 25 9 321 4 3 215 905 3 007 193 720 19 178 1,1% 6,9% 2,5% 0,8% 88,7%
Halland (N)  126 11 3 45 55 12 28 492 2 645 24 415 1 432 43,7% 8,7% 2,4% 9,5% 35,7%
Göteborg och Bohuslän (O)  167 19 11 67 48 20 90 784 22 846 54 693 13 245 28,7% 11,4% 6,6% 12,0% 40,1%
Älvsborg (P)  259 47 8 162 17 24 129 826 25 902 97 833 6 091 6,6% 18,1% 3,1% 9,3% 62,5%
Skaraborg (R)  278 31 3 221 12 11 122 377 7 057 114 098 1 222 4,3% 11,2% 1,1% 4,0% 79,5%
Värmland (S)  106 16 3 38 19 30 108 495 54 791 50 831 2 873 17,9% 15,1% 2,8% 28,3% 35,8%
Örebro (T)  107 10 3 88 1 5 106 804 5 321 100 634 849 0,9% 9,3% 2,8% 4,7% 82,2%
Västmanland (U)  113 17 4 92 0 0 107 341 0 106 668 673 0,0% 15,0% 3,5% 0,0% 81,4%
Kopparberg (W)  113 12 8 68 12 13 97 018 3 556 90 169 3 293 10,6% 10,6% 7,1% 11,5% 60,2%
Gävleborg (X)  87 13 0 52 10 12 66 339 1 525 64 814 0 11,5% 14,9% 0,0% 13,8% 59,8%
Västernorrland (Y)  110 9 20 60 0 6 89 402 3 574 79 280 6 548 0,0% 8,2% 18,2% 5,5% 54,5%
Jämtland (Z)  73 0 0 73 0 0 52 122 0 52 122 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%
Summa 3 665 292 181 2 481 288 405 2 713 766 546 118 1 983 185 184 463 7,9% 8,0% 4,9% 11,1% 67,7%
67,7%  av församlingarna är helt klara, inkl födelseförsamlingar och civilståndsdatum
11,1%  av församlingarna har alla namngetts, men uppgifter om födelseförsamling saknas
12,9%  av församlingarna är under arbete
7,9%  av församlingarna är inte alls påbörjade
1 983 185  poster är helt klara