Statistik

Statistik
Länsindelning enligt Sveriges församlingar genom tiderna
Statistik uppdaterad 2017-09-23
  Antal klara församlingar/kbfd/delar  Antal poster Lediga Bokade Kompletteras Bör kompletteras Helt klara
Län (1988) Totalt Bokade Kompletteras Klara Lediga Bör kompl Totalt Bör kompl Klara Kompletteras
Stockholm (AB)  304 36 19 217 13 19 305 121 67 496 202 160 35 465 4,3% 11,8% 6,3% 6,3% 71,4%
Västerbotten (AC)  103 5 1 96 1 0 123 782 0 123 125 657 1,0% 4,9% 1,0% 0,0% 93,2%
Norrbotten (BD)  72 8 5 28 7 24 65 119 29 593 33 464 2 062 9,7% 11,1% 6,9% 33,3% 38,9%
Uppsala (C)  132 3 0 129 0 0 104 417 0 104 417 0 0,0% 2,3% 0,0% 0,0% 97,7%
Södermanland (D)  99 0 6 93 0 0 100 583 0 93 947 6 636 0,0% 0,0% 6,1% 0,0% 93,9%
Östergötland (E)  238 20 6 163 30 19 166 061 29 866 124 616 11 579 12,6% 8,4% 2,5% 8,0% 68,5%
Jönköping (F)  145 5 8 65 15 52 97 934 51 838 38 195 7 901 10,3% 3,4% 5,5% 35,9% 44,8%
Kronoberg (G)  96 0 8 62 0 26 107 177 48 638 46 109 12 430 0,0% 0,0% 8,3% 27,1% 64,6%
Kalmar (H)  175 0 17 110 1 47 182 646 81 622 61 580 39 444 0,6% 0,0% 9,7% 26,9% 62,9%
Gotland (I)  97 4 0 92 1 0 33 960 0 33 960 0 1,0% 4,1% 0,0% 0,0% 94,8%
Blekinge (K)  74 3 0 71 0 0 104 974 0 104 974 0 0,0% 4,1% 0,0% 0,0% 95,9%
Kristianstad (L)  237 1 10 226 0 0 157 176 0 145 170 12 006 0,0% 0,4% 4,2% 0,0% 95,4%
Malmöhus (M)  365 17 3 345 0 0 223 749 0 221 075 2 674 0,0% 4,7% 0,8% 0,0% 94,5%
Halland (N)  126 13 1 53 48 11 32 048 2 539 29 466 43 38,1% 10,3% 0,8% 8,7% 42,1%
Göteborg och Bohuslän (O)  169 20 7 73 46 23 96 107 28 107 60 049 7 951 27,2% 11,8% 4,1% 13,6% 43,2%
Älvsborg (P)  259 41 9 177 11 21 138 627 24 687 108 079 5 861 4,2% 15,8% 3,5% 8,1% 68,3%
Skaraborg (R)  278 22 5 248 0 3 139 469 3 368 133 211 2 890 0,0% 7,9% 1,8% 1,1% 89,2%
Värmland (S)  106 14 10 53 14 15 122 390 27 630 74 429 20 331 13,2% 13,2% 9,4% 14,2% 50,0%
Örebro (T)  108 6 5 96 0 1 115 179 1 728 109 476 3 975 0,0% 5,6% 4,6% 0,9% 88,9%
Västmanland (U)  113 9 4 100 0 0 117 877 0 104 918 12 959 0,0% 8,0% 3,5% 0,0% 88,5%
Kopparberg (W)  115 13 9 88 3 2 138 117 2 007 117 312 18 798 2,6% 11,3% 7,8% 1,7% 76,5%
Gävleborg (X)  90 9 1 76 4 0 103 146 0 101 198 1 948 4,4% 10,0% 1,1% 0,0% 84,4%
Västernorrland (Y)  119 12 9 81 13 4 120 009 2 551 100 520 16 938 10,9% 10,1% 7,6% 3,4% 68,1%
Jämtland (Z)  73 0 0 73 0 0 52 122 0 52 122 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%
Summa 3 693 261 143 2 815 207 267 2 947 790 401 670 2 323 572 222 548 5,6% 7,1% 3,9% 7,2% 76,2%
76,2%  av församlingarna är helt klara, inkl födelseförsamlingar och civilståndsdatum
7,2%  av församlingarna har alla namngetts, men uppgifter om födelseförsamling saknas
10,9%  av församlingarna är under arbete
5,6%  av församlingarna är inte alls påbörjade
2 323 572  poster är helt klara