Language button

in english

BT Login

Logga in Registrera

Logga in på ditt konto

Användarnamn
Lösenord
Användarnamn *
Lösenord *
Användarnamn *
Lösenord *
Kom ihåg mig

Skapa konto

Fält markerade med en asterisk (*) är obligatoriska.
För- och efternamn *
Användarnamn *
Lösenord *
Bekräfta lösenord *
E-post *
Bekräfta e-post *

Stöd Rötters Vänner

bli rv front

Google sökruta head

 • Hem
  Hem Här hittar du alla blogginlägg på sidan.
 • Taggar
  Taggar Visar en lista på taggar som använts i bloggen.
 • Bloggare
  Bloggare Sök efter din favoritbloggare på sidan.
Postad av i Rötterbloggen
 • Teckensnitts storlek: Större Mindre
 • Träffar: 3223
 • 4 Kommentarer
 • Skriv ut

Biografiska dödböcker

När man släktforskar i Skåne är man inte direkt bortskämd när det gäller mer utförliga biografiska död- och begravningsnotiser; de kyrkoböcker som innehåller sådana kan nog räknas på handens tio fingrar. Ett av dessa undantag är död- och begravningsböckerna för pastoratet Borgeby-Löddeköpinge. Det var kyrkoherden Christopher Adam Junghans (1681-1743) som påbörjade denna tradition, som sedan fortsattes av svärsonen, kyrkoherden Severin Schlüter (1716-1797). De utförliga notiserna och deras upphovsmän (i synnerhet den sistnämnde) är så märkvärdiga att de gav upphov till ett flertal artiklar och böcker mellan 1989 och 1994, och när jag för ett par år sedan läste en kurs om Skånes historia vid Lunds universitet ingick det att studera delar av notiserna. De ger inte bara en intressant inblick i dåtidens demografi, religiositet, sjukdomar, seder och bruk, utan är även ovärderliga för de släktforskare som har anor i Borgeby och Löddeköpinge. Jag tillhör själv denna skara släktforskare, och har dessutom anor i båda församlingarna under 1700-talet. Två av notiserna gäller min farfars mormors mormors farföräldrar, skräddaren Håkan Persson (1707-1779) och Ingeborg Thomasdotter (1716-1784):

b2ap3_thumbnail_Ldde-ddbok-1779.jpg

»Decembr: d: 19 Dödde Skräddaren Håken Pehrsson, född i Hofterup 1707. Hadde lärdt lässa i Book, och förstod väl sin Christendom: gift 1741 i Saxtorp, haft 9 barn af hvilcka 6 lefva. Sin mästa tijd haft en god helsa, men på 10 åhr varit svag, hvilken altmehr tiltog, i så högt mått, att han förlorade sitt förstånd, derföre har han icke på flere åhr kunnat begå den Heliga Nattvarden: och i sådant tillstånd afled han wid 72 åhrs ålder. uti sin välmackt war han en förnuftig och Christelig man. Gud bevare wårt förstånd!».

Man kan undra hur Håkan hade diagnostiserats idag; kanske var han senildement, eller hade han drabbats av en psykisk åkomma? Det sistnämnda verkar troligt, om man läser hustruns dödsnotis. Håkans öde blev i alla fall en påminnelse för församlingsborna om hur viktigt förståndet är, och man ser tydligt hur någon, antagligen Schlüter, i efterhand har lagt till ett utropstecken efter »Gud bevare wårt förstånd». Hade Ingeborg möjlighet att på egen hand sköta sin make, eller var hon alltför plågad av den gikt hon led av sedan många år? Hon överlevde i varje fall sin make med strax över fyra år, och avled 1784:

»Jan: d: 10 Dödde änkan Ingebor Håkens född 1716 i Saxtorp, der städes gift 1742 med Skräddaren Håken Persson ifrån Hofterup: bekom hemman i Södra Möinge, bodde der i 5 åhr, flytte till LyddeKiöpinge och bekom der huus, råkade i siukdom som betog honom förståndet och dödde i stort elände 1769. Haft 9 st: Barn af hvilka 6 lefva. denna äncka var väl uplyst, och lefde Christ:, i många år plågad af gickt, drog sin börda med tolamod. hennes ålder var vid 68 år».

Tyvärr stämmer inte födelseuppgifterna för Ingeborg, och Hofterups kyrkoböcker före 1716 har gått förlorade, men i annat hade dessa notiser kunnat föra mig vidare i forskningen bakåt. Det är emellertid de där andra uppgifterna som är så ovärderliga. Tack vare dem kan man måla upp en bild i sina tankar, bilden av det strävsamma gamla paret, den giktbrutna hustrun och hennes åldrige make som har förlorat förståndet. Om ändå alla död- och begravningsnotiser kunde vara lika utförliga...

Kommentarer

 • Claes-Göran Magnusson
  Claes-Göran Magnusson torsdag, 13 mars 2014

  Om det är någon som är sugen på att skriva av sådana här personalier vet jag att webmastern för Gräsö-arkivet är väldigt tacksam för bidrag. Se Handlingar > Kyrkohandlingar > Personalia för att kontrollera vad som redan är gjort. Mycket saknas dock ännu.

 • Markus Gunshaga
  Markus Gunshaga onsdag, 12 mars 2014

  Ah, så det finns biografiska dödböcker även i Småland? Jag som alltid föreställt mig att även Småland i regel saknar sådana, men det kanske mest är i "mina" socknar, Västra Torsås och Skatelöv i Kronobergs län? Dock vet jag att t.ex. Stenbrohult (Kronob.) har biografiska dödböcker, så jag har nog bara haft otur i min småländska forskning. Formuleringarna i dessa dödböcker kan emellanåt bli riktigt poetiska, exemplet "med barnslig ömhet och tårar" ovan är ju slående vackert!

 • Claes-Göran Magnusson
  Claes-Göran Magnusson onsdag, 12 mars 2014

  Exempel från Gräsö F:1 (1764-1786):

  "Erich Månsson uti Hackbol war född 1715 uti Ängsholmen på Norrön af ärliga och Christeliga föräldrar, fadren Torpare thersamastädes i lifstiden ärlige och beskedelige Måns Ersson och modren ärliga och dygdesama hustru Brita hwilcke efter Ch:sti befallning befordrade denne sin k. son till det H. dopet uti hwilcket han född af watten wardt rentwagen i:n synden och till et Gudz nåde barn upptagen, anförde afteen honom och tillägande åren till Ch:eliga dygder, lärde honom känna sitt modersmål, sin Gud och sin Ch:stendom, att han wardt en wärdig ledamot uti thet Christna samhället. Sedan han fyllt sina 20 år trädde han uti et Ch:stel:t ägtenskap med sin för detta afledna hustru i lifstiden ärliga och dygdesama Chjerstin Erichsdotter, med hwilcken han uti utmärckt wänskap och kärlek sammanlefde uti 49 och har Herren wälsignat theras ägtenskap med 3 barn, alla döttrar af hwilcka 1 äro före sina föräldrar afsomnadt, men 2 ännu lefwa och hafwa i dag befordrat sin faders lekamen till sitt hvilorum med barnslig ömhet och tårar. På sin höga höga ålderdom flyttade wår saliga döde hit til Gräsö 1769 och således wardt här wistande uti 16 år. Under sitt vistande ibl. oss har han gort sig känd för en stilla, ärlig och from man, som med äran närt sig och lefwat i godt f:stånd med sin jem Christen. har i sista åren af sin lefnad warit mycket sjuklig och bräckelig och när han begynte afmatt. och svaghet och swaghet stapla och icke mera förmådde, gorde et åkommit slag förl. Juledag slut på hans wandel; I thet han sedermera icke förmådde att längre uthärda i än till Nyårsdagen, då han trött af ålder och besvär försont med Gud, förnogd med sig sjelf sal. insomnade sedan han här i werlden lefwat i 70 år och 3 månader. Testam. til kyrckan 2 D 8 S."

  Se fler exempel på gräsöarkivet.se!

 • Martin Brandt
  Martin Brandt måndag, 10 mars 2014

  Exempel från Höreda i jönköpings län där det också är utförligt, mina exempel:

  1700
  Novembris d. 25 begrovs änkian hr Elisabet Danielsdotter i Tannarp, född i Flÿsbÿ av Prästerliga föräldrar, fadern Prost och Kÿrkoherde där sammanstädes; 2 gånger gift med 2 Rÿttare som i det Pålska och Danska kriget blefwo slagna och omsÿder död i Tannarp 82 år gambal, til begrafvning hulpen av sina 2 söner Daniel och Daniel i Tannarp.

  1732
  d. 3 Decemb: begrof Danjel Danjelßon i Tannarp som war född af ärl. och Christel. föräldr i Torrsjö och Flisbÿ sochn. Hans fader war Quartwermästare sal. Danjel Anderßon som hade sal. pastoris Hr Danjels dr i Flisby Elizabeth till hustru och war hennes moder. Hoos vilka han Christel. upföddes til dess han kom i tjenst hos sal. Rådmannen Päder Svenßon Ekebom uti Eksjö. Trädde sedan i ächtenskap med då warande pigan sin nu efterlefwande hustru h. Ingrid Larsdotr ifrån Wimmarp hvilken för under 50 åhrs kärl. äktenskap födde 2ne Söner och 3 döttrar. En son och 1 dotter äro döda för än fadern och de andra lefwa ännu wäl försynta. Han har alltid bott och rustat för Tannarps rusthåld sedan han blev gift; warit hälsosam in till detta sista året, då han efter Christel. beredelse dödde på sitt 78 ålders åhr sali. En alfwarsam, flitig och fogel. man

 • logga in först för att lämna en kommentar