Bokanmälan: Källor till invandringens historia 1840-2000

kallor t invandringens h1840 2000Vill du veta mer om dina invandrade anfäder? Eller har du hittat släktingar i oväntade delar av världen genom ditt DNA-test och vill veta mer?

Invandrare har i alla tider kommit till Sverige och många av oss invandrade anfäder i våra släktträd. Men trots att det finns många och tydliga spår av migrationen kan det vara svårt att hitta rätt i källmaterialet. Därför kan vi glädja oss åt att en ny, kraftigt omarbetad och utökad andra upplaga av Lars Hallbergs Källor till invandringens historia nyligen släppts av Riksarkivet.

Källor till invandringens historia har skrivits för att vägleda både den som studerar invandringsfrågor i allmänhet och den som är intresserad av enskilda människoöden, till exempel släktforskare.

Lagstiftning och arkivhandlingar

Den första upplagan av omfattade perioden 1840-1990 (utgavs 2001) och är sedan länge slutsåld. Den helt nya - andra upplagan - är kraftigt omarbetad och utökad.

Källor till invandringens historia 1840-2000 berättar om lagstiftningen som styrt myndigheternas verksamhet på invandringsområdet och de olika typer av arkivhandlingar som blivit resultatet av deras handläggning.

Det mesta av källmaterialet som tas upp i boken finns hos Riksarkivet, men även material hos andra myndigheter och arkivinstitutioner behandlas. Den nya upplagan sträcker sig till år 2000 (i vissa fall fram till 2016) och tar upp viktiga förändringar, till exempel lagändringar som följde på Sveriges anslutning till EU.

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button