Rötterbloggen
Rötterbloggen

På böljan den blå

 


Ombord på bogserbåten Stor-Erik arbetade en kvinna som kocka 1916, då den här bilden togs i Gävle hamn. Fotograf okänd, bild från Sundsvalls museums fotosamling.

Kvinnor har arbetat till sjöss sedan långt tillbaka. Hur lång tid vet jag inte men här har vi ett bevis på kvinnors arbete ombord redan vid mitten av 1800-talet:


Ångskonaren Westervik fördes av kaptenen Jonas Fredrik Sandström. Den 30 mars 1861 mönstrade han en ny besättning med bland annat tre kvinnor. Bildkälla: Arkiv Digital, Sjömanshuset i Västervik (H) DIa:1 (1853-1870) Bild 920.

De tre kvinnorna ombord på ångbåten Westervik hette Johanna Maria Olsson, Johanna Andersson och Johanna Carlsson. De var 27, 20 och 28 år gamla och arbetade som restauratris, kokerska och uppasserska. Någon lön finns inte antecknad för två av dem, bara för Johanna Carlsson som fick 8 riksdaler per månad, vilket var mindre än hälften än vad någon av männen hade i lön. De var mönstrade ombord men inte inskrivna i sjömanshuset, som männen var. Först 1935 kunde kvinnor bli inskrivna i sjömanshus, därför är de mycket svårare att hitta i arkivhandlingarna. Man måste veta var man ska leta efter dem.

Kapten Sandström hade anställt kvinnor tidigare. 1860 mönstrades Maria Olsson, Johanna Pettersson och Maria Lovisa Andersson ombord på S/S Westervik. 1859 arbetade två kvinnor ombord och 1858 en uppasserska som hette Augusta Willringhaus, då 21 år gammal. Detta verkar vara det första året med kvinnor mönstrade ombord på S/S Westervik. Kanske är det den första förekomsten av kvinnor i sjömanshusarkiven? Känner du till någon tidigare uppgift så berätta gärna om det i en kommentar här.

Troligen var ångbåten Westervik en passagerarbåt, kanske gick den mellan Stockholm och Västervik vid denna tid, eller kanske söderut i Östersjön. Det var framför allt de mindre fartygen som trafikerade hamnar i Östersjön som hade kvinnor anställda ombord, plus passagerarfartygen, både i oceantrafik och här hemma på kanaler och utmed kusterna. Kvinnorna arbetade i köket, städade och serverade. Det dröjde till mitten av 1900-talet innan andra yrken ombord på fartygen öppnades för kvinnor. Själv gick jag till sjöss som telegrafist 1974, men det är en annan historia...


På Isbrytaren II (som senare kom att byta namn till Sankt Erik) arbetade fem kvinnor när den här bilden togs av Eric Hedström, som var telegrafist ombord. Vilket år det är framgår inte, inte heller vad kvinnorna hette. Befälhavare var Georg Hilding. Några fler i besättningen är namngivna här. Bilden finns i Sjöhistoriska Museets bildsamling.


Två av de oidentifierade kvinnorna på Isbrytaren II. Den ena var kocka, den andra troligen uppasserska. Fotograf Eric Hedström, Sjöhistoriska Museets bildsamling. Läs mer om Isbrytaren II/Sankt Erik.


Restauratrisen Elli Pihlava på kanalbåten Nils var med om en dramatisk förlisning i januari 1929 och bidrog till att hennes arbetskamrater överlevde. Hon var enda kvinnan ombord och fungerade i stort sett som hushållerska åt besättningen. Västerviks-Tidningen den 21 januari 1929.


Besättningsbild från ett okänt fartyg 1917 i Arkösunds hamn. Minst två, kanske tre av besättningsmedlemmarna är kvinnor. Fjärde personen från vänster är Hans Oskar Flack, senare sjökapten. Fotograf okänd, foto från Katarina Frölings privata album.


Bogserbåten Stor-Erik såg ut så här 1916. Kockan står längst till vänster.
Fotograf okänd, bild från Sundsvalls museums fotosamling.

 

Tsarer och skandinaver
Digitala funderingar från en analog bloggare
 

Kommentarer 3

Carin Olofsson den lördag, 12 maj 2018 09:08

Kapten Sandström verkade ha en förkärlek för kvinnor vid namn Johanna.

Kapten Sandström verkade ha en förkärlek för kvinnor vid namn Johanna. ;)
Eva Johansson den lördag, 12 maj 2018 21:46

Carin: Ja, det kan man säga.

Carin: Ja, det kan man säga.
Birgitta Krantz den söndag, 13 maj 2018 19:30

Intressant att läsa om kvinnor som arbetat ombord. Min mormorsmor född 1857 arbetade som uppasserska på ett fartyg som hette Fredrik under 1880-talet. Hon berättade bland annat om att kockan ofta var onykter så mormorsmor fick laga mat till manskapet. Hon träffade sin blivande man, som var timmerman, ombord. Genom det hon berättade har jag försökt leta upp vad det var för båt, men inte lyckats. Tydligen fanns det vid den tiden flera fartyg som hette Fredrik enligt Sjöfartsmuseets arkiv. Hennes man har jag hittat uppgifter om i Gävle sjömanshus, men då var han på andra fartyg. Jag får fortsätta leta, för det vore roligt att få veta lite mer t.ex. om det stämmer att hon bland annat var i Sankt Petersburg. Jag kommer ihåg att hon hade en rysk docka, som jag tyckte var rolig att ta isär när jag hälsade på hemma hos henne.

Intressant att läsa om kvinnor som arbetat ombord. Min mormorsmor född 1857 arbetade som uppasserska på ett fartyg som hette Fredrik under 1880-talet. Hon berättade bland annat om att kockan ofta var onykter så mormorsmor fick laga mat till manskapet. Hon träffade sin blivande man, som var timmerman, ombord. Genom det hon berättade har jag försökt leta upp vad det var för båt, men inte lyckats. Tydligen fanns det vid den tiden flera fartyg som hette Fredrik enligt Sjöfartsmuseets arkiv. Hennes man har jag hittat uppgifter om i Gävle sjömanshus, men då var han på andra fartyg. Jag får fortsätta leta, för det vore roligt att få veta lite mer t.ex. om det stämmer att hon bland annat var i Sankt Petersburg. Jag kommer ihåg att hon hade en rysk docka, som jag tyckte var rolig att ta isär när jag hälsade på hemma hos henne.
Redan registrerad? Logga in här
Guest
21 januari 2019
Om du vill registrera dig, fyll i användarnamn och namnfältet

Captcha bild

Bloggare

Ted Rosvall
245 inlägg
Eva Johansson
217 inlägg
Markus Gunshaga
122 inlägg
Mats Ahlgren
52 inlägg
Helena Nordbäck
48 inlägg
Gästbloggare
21 inlägg

Annonser