Language button

in english

BT Login

Logga in Registrera

Logga in på ditt konto

Användarnamn
Lösenord
Användarnamn *
Lösenord *
Användarnamn *
Lösenord *
Kom ihåg mig

Skapa konto

Fält markerade med en asterisk (*) är obligatoriska.
För- och efternamn *
Användarnamn *
Lösenord *
Bekräfta lösenord *
E-post *
Bekräfta e-post *

Stöd Rötters Vänner

bli rv front

Google sökruta head

 • Hem
  Hem Här hittar du alla blogginlägg på sidan.
 • Taggar
  Taggar Visar en lista på taggar som använts i bloggen.
 • Bloggare
  Bloggare Sök efter din favoritbloggare på sidan.
Postad av i Rötterbloggen
 • Teckensnitts storlek: Större Mindre
 • Träffar: 4934
 • 5 Kommentarer
 • Skriv ut

Nytt land - nytt namn!

Nytt land - nytt namn!

Följ med mig på en resa ut och in i de amerikanska källorna, på jakt efter en svårfångad familj, spårlöst (?) försvunnen alltsedan emigrationen från Osby i Skåne 1887. Här har ni dem:

b2ap3_thumbnail_Sven-Svensson.JPG

Den överstrukna familjen, bestående av far och mor, fyra döttrar och två söner, ger sig alltså iväg 1887, efter det att fadern, handlanden SVEN SVENSSON varit över i Amerika året innan för att rekognocera. Hustrun, Maria Kristina Nilsdotter är född 1851 15/6 Osby - dotter till Cecilia Piculell (1817-1883), en släkt som jag har ägnat mig åt i snart 50 år. Barnen är följande, alla födda i Osby:

Cecilia   *1872 10/11
Evelina   *1875 23/8
Klara   *1878 22/5
Edla   *1880 12/9
Fritz   *1882 8/10
Algot   *1884 30/8

Med så många sökbara familjemedlemmar med hyfsat ovanliga förnamn, borde det väl inte vara omöjligt att återfinna åtminstone några av dem i de amerikanska källorna och registren. Även om efternamnet är Svensson. Hmmm... det var visst inte så enkelt. Jakten börjar i de amerikanska folkräkningarna, som har utmärkta register där man med ett minimum av information kan filtrera fram just dem man söker. Tyvärr saknas folkräkningen 1890 - den brann upp - men i 1900 borde det väl ändå gå att lokalisera dem. Så icke! Jag prövar med Svensson, Swenson och Swanson, med Sven, Swen och Swan samt Maria, Marie och Mary. Förgäves! Nåväl, då får vi väl försöka med barnen i stället. EVELINA är ett bra och ovanligt namn att söka på och minsann hittar jag inte en sådan i 1900 års folkräkning för Chicago, Illinois:

b2ap3_thumbnail_Hiden_20170212-192703_1.JPG

Här finns en Evelina, som är född i augusti 1875 i Sverige - stämmer - och som kommer till USA 1887. Hon är gift med en August Hiden och har två barn. Ser lovande ut! Fram då med nästa folkräkning, den för 1910, men där finns det inte en enda person med namnet Hiden. Ej heller 1920, 1930 eller 1940. Brainstorming! Kan HIDEN vara en felskrivning? Skulle det egentligen ha stått HEDIN? Mycket riktigt - 1910 hittar jag följande familj:

b2ap3_thumbnail_Hedin-1910.JPG

Här har Evelina fått namnformen LINA, och när jag söker i dödregistret för Illinois 1916-1947 anmäler sig följande post:

b2ap3_thumbnail_Lena-Hedin.JPG

Fadern heter alltså OSCAR SWANBERG och modern MARIA ANDERSON. Stämmer dåligt. Denna Evelina får vi nog glömma. Låt oss pröva en annan anfallsvinkel; sönerna. FRITZ och ALGOT är födda 1882 respektive 1884. det innebär att de är i vapenför ålder 1917-1918 då USA mönstrar ca 24 miljoner unga män för eventuellt deltagande i Första Världskriget. Denna enorma databas är sökbar på födelsetid, varför jag lägger in "FRITZ och 1882 8/10" - inga träffar. Erfarenhetsmässigt vet jag emellertid att många emigranter med namnet Fritz amerikaniserar sitt tyskklingande namn till FRED eller FREDERICK, Då söker vi väl på det, och upp kommer följande kort:

b2ap3_thumbnail_Frederick-William-Swanberg-WWI.JPG

FREDERICK WILLIAM SWANBERG. Hmmmm, rätt födelsedag men alldeles fel efternamn. Och inte lägger man väl själv till ett förnamn? Var kommer William ifrån? Nej, detta är nog också en återvändsgränd ...  eller? SWANBERG! Var det inte så Evelina (här ovan) hette som flicka? Raskt tillbaka till folkräkningen 1900. Bland alla svenskar i Chicago återfinns följande familjegrupp:

b2ap3_thumbnail_Mary-Swanberg-1900.JPG

Här är de ju, nästan hela familjen! Modern kallas MARY SWANBERG, födelsetiden stämmer och hon står som änka. Hon har fött 7 barn, som alla lever. Fem bor fortfarande hemma: Ceila (Cecilia), Clara, Fred och Albert (Algot). Ett sjunde barn, Charlie, har fötts i Chicago några år efter ankomsten. Familjemedlemmarnas namnförändringar är logiska, man har ju ambitionen att bli amerikan så fort som möjligt och det går kanske bättre med ett icke avvikande förnamn. Maria blir MARY, Cecilia blir CEILA, Edla blir EDNA, Fritz blir FRED och Algot blir ALBERT.   

Men hur kan en SVEN SVENSSON förvandlas till OSCAR SWANBERG? Min teori är att han först har försökt med SWAN SWANSON, men inte varit nöjd med denna upprepning, som dessutom kan ha varit svår för honom själv och andra att uttala. Bättre då att skapa ett nytt efternamn som liknar SWANSON, varför inte SWANBERG? Och förnamnet då? Tja, så hette ju Sveriges och Norges konung, OSCAR II. Det kan aldrig vara fel ...

Fyra av barnen har jag hittat i Illinois dödregister. Förutom Evelina/Lena, även Fritz/Frederick, Cecilia och Edla/Edna. Vid samtliga tillfällen kallas fadern OSCAR SWANBERG, medan modern får fyra olika namn:

MARIA ANDERSON

MARY NIELSON

MARY PIKENELLY

MARY PIKNOLL

Det är alldeles uppenbart att det är mormors gamla vackra släktnamn, PICULELL, som spökar när ättlingarna skall förse myndigheterna med uppgifter till dödsattesterna. Roligt att skåda, ehuru felaktigt!

Hur gick det då för stackars Sven Svensson, alias Oscar Swanberg? Illa, illa! Han måste ju ha avlidit före 1900, eftersom frun då står som änka. Dödsnotisen återfinns i ett register för Cook County, d.v.s. Chicago:

b2ap3_thumbnail_Oscar-Swanberg-1898.JPG

Varför dör han då i så unga år? Chicago Tribune, den stora dagstidningen, vet svaret:

b2ap3_thumbnail_Murder.JPG

Skjuten till döds av en affärsidkare efter ett gräl, som handlade om att Oscar Swanbergs son skulle ha snattat cigarrer. Så gick det till i Chicago 1898, och så går det uppenbarligen till fortfarande ...  (2nd amendment)

Titelbilden är tagen på Ellis Island och visar immigranter, som grillas av myndigheterna inför insläppet i det nya landet. Då som nu ... Här kan många nya namnversioner ha uppstått, antingen genom missförstånd och felstavningar eller genom att Sven Svensson och hans gelikar under överfarten kan ha hunnit fundera på ett nytt amerikanskt namn. 

Nytt land - nytt namn!

 

Mer av denna vara, amerikanska källor och tips om hur man använder dem, hittar du i Anna-Lena Hultmans och min nya bok: EMIGRANTFORSKA PÅ NÄTET, som planeras utkomma i maj.

 

***********************************************************************************************************************

Translation:  

NEW COUNTRY - NEW NAME

Come with me on a journey through various American sources, in search of an elusive family, lost since leaving the parish of Osby in southern Sweden in 1887. Here you have them:

b2ap3_thumbnail_Sven-Svensson.JPG

The crossed-over family in this Swedish household examination roll shows father and mother, four daughters and two sons, emigrating to America in 1887. The head of the family, shopkeeper Sven Svensson had been over to America the year before on a scouting expedition. His wife, Maria Christina Nilsdotter, born 1851 June 15th at Osby was the daughter of Cecilia Piculell (1817-1883), a family that I have devoted myself to for almost 50 years. Sven and Maria had the following children,  all born at Osby:

Cecilia   *1872 10/11
Evelina   *1875 23/8
Klara   *1878 22/5
Edla   *1880 12/9
Fritz   *1882 8/10
Algot   *1884 30/8

With so many family members with fairly unusual and this searchable first names, it should be possible to find at least some of them in US sources and indexes. Hmmm ... it was certainly not that simple. Let the search begin in the US censuses, which have excellent indexes. Even with a minimum of information, they often allow you to filter forth just about anyone. Unfortunately there is no census in 1890, it burned up, but in the 1900 one, it ought to be possible to locate them. In theory! I tried Svensson, Swenson and Swanson in combination with Sven, Swen and Swan and with Maria, Marie and Mary. No good! Well, let’s try some of the kids. EVELINA is an unusual name, well suited for a search, and yes, in the 1900 Census for Chicago, IL, I find the following: 

b2ap3_thumbnail_Hiden_20170212-192703_1.JPG

Here is an Evelina, born in August 1875 in Sweden and arriving in to the US in 1887. All fits! She is married to one August Hiden and has two children. Looks promising! In the following Census, that of 1910, there is however not a single family by the name HIDEN. Same thing in 1920, 1930 and 1940. Brainstorming! Can HIDEN be a clerical error? Could it instead possibly have been HEDIN? Sure enough, in the 1910 Census, I find the following family still residing in Chicago:

b2ap3_thumbnail_Hedin-1910.JPG

Notice that Evelina is called LINA, and when I look in the index of Deaths and Stillbirths in Illinois 1916-1947, I find the following entry:

b2ap3_thumbnail_Lena-Hedin.JPG

The father is named as OSCAR SWANBERG and the mother as MARIA ANDERSON. Most disagreeable! Although it looked very promising, this Evelina is probably not the person we are looking for. Let's try a different angle of attack; The sons, FRITZ and ALGOT born in 1882 and 1884, were of the right age to have had to muster for the Great War in 1917 or 1918. There are 24 Draft Registration Cards to search, luckily with an excellent index to them. This enormous database is also searchable by birthdates, which is why I put "FRITZ and 1882 and October 8th" into the search menue. No matches. I know however from experience that many emigrants named Fritz tend to Americanize their German-sounding name to FREDERICK or FRED. When I try this possibility, the following card emerges: 

b2ap3_thumbnail_Frederick-William-Swanberg-WWI.JPG

Frederick William Swanberg. Hmmmm, the right birthday but a totally different surname. And do you really add a middle name, William, just like that? No, this is probably another dead end ... or? Swanberg! Was'nt that the maiden name of Evelina in the above record? Back to the Chicago Census of 1900. Among all Swedes in Chicago the following family shows up:

b2ap3_thumbnail_Mary-Swanberg-1900.JPG

The mother is called MARY Swanberg, the month and year of birth is correct and she is a widow. She has given birth to seven children, who are all still living. Five are still at home: Ceila (Cecilia), Clara, Fred and Albert (Algot). A seventh child, Charlie, was born in Chicago a few years after the arrival. The new versions of the first names seem logical. As an immigrant, you are eager to become an American as soon as possible and it is perhaps better to have with a non-deviant first name. Thus Maria becomes MARY, Cecilia CEILA, Edla EDNA, Fritz FRED and Algot ALBERT.

But how can a Sven Svensson turn into an OSCAR SWANBERG? My theory is that he first tried SWAN SWANSON, but was not satisfied with the repetition, which also may have been difficult for him and others to pronounce. Better to create a totally new surname similar to Swanson, why not Swanberg? And the first name then? Well, who was the King of Sweden at Norway at the time? Oscar II ... 

Five of the children can be found in the Illinois death index. On all occasions the father is called OSCAR Swanberg, while the mother receives five different names:

MARIA ANDERSON

MARY NIELSON

MARY PIKENELLY

MARY PIKONELL

MARY PIKNOLL

 

It is quite obvious that it is the grandmother's original old family name, Piculell, that lurks in the background when the descendants are to provide the authorities with information for the death certificate. Nice to see, although incorrect!

So, what happened to poor Sven Svensson, AKA Oscar Swanberg? Bad things! As his wife Mary is then listed as a widow, he must have died before 1900. Why did he die at such a young age? The Chicago Tribune has the answer:

b2ap3_thumbnail_Oscar-Swanberg-1898.JPG

So, what happened to poor Sven Svensson, AKA Oscar Swanberg? Bad things! As his wife Mary is then listed as a widow, he must have died before 1900. Why did he die at such a young age? The Chicago Tribune has the answer:

b2ap3_thumbnail_Murder.JPG

Shot to death by a merchant after a quarrel, about Oscar’s being accused of shoplifting cigars. This was Chicago in 1898 …. Not too much different from today, it seems.

This title picture was taken at Ellis Island as immigrants were being grilled by the authorities prior to being admitted into. It has sometimes been assumed that many new name versions may have emerged here, either through misunderstanding or misspellings. It is however more likely that the new names were adapted shortly after the arrival, once the immigrants had started to make a new life for themselves and their families. 

New country - new name!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentarer

 • Rolf Berntzen
  Rolf Berntzen onsdag, 15 februari 2017

  Hej Ted.
  Mycket givande hur man kan komma tillrätta med det som de flesta stöter på. Jag själv har en familj som under åren 1901 till 1904 i olika omgångar reser till N. Amerika, läs USA. Har Arkivdigital och kan där gå igenom polisen i Göteborgs listor över de som åkt ut därifrån. Vilket kan vara den naturliga vägen om man kommer från Värmland. Men icke. Så provar jag Digitalarkivet och utresa från Kristiania/Oslo. Och mycket riktigt finner jag en son och dennes syster. Men redan där har systerns namn blivit fel. Det står att de har Minnesota som mål.
  Men nu har jag en fråga. De använder sig av en agent - Rasch. Finns det någon väg att komma fram till vem han är och eventuella handlingar efter honom.

 • Marius Hellerud
  Marius Hellerud tisdag, 14 februari 2017

  ...og så klarte jeg å feilskrive navnet selv også. Philip heter han jo! :D

 • Marius Hellerud
  Marius Hellerud tisdag, 14 februari 2017

  Er ikke dette med at nye navn oppstod/gamle ble forandret akkurat på Ellis Island bare en veldig seiglivet myte?

  Dick Eastman skrev om fenomenet i sin "Eastman's Online Genealogy Newsletter" (www.eogn.com) under tittelen "Why Your Family Name Was Not Changed at Ellis Island" den 13. oktober 2016 med henvisning til en artikkel av Phillip Sutton fra 2013, publisert på sidene til the New York Public Library. Her er en lenke: https://www.nypl.org/blog/2013/07/02/name-changes-ellis-island#.V_6ZRRHho3k.facebook

  Artikkelen virker, i hvert fall i mine øyne, å være både seriøs og vel underbygget. Derimot kan man jo ha valgt å forandre navnet sitt både før avreise, og – ikke minst – i møtet med det amerikanske samfunnet.

  Vennlig hilsen fra
  Marius Hellerud

 • Per Ekelund
  Per Ekelund måndag, 13 februari 2017

  Chicago 1898, Malmö 2017, utan amendments,,,

 • Chris (Kerstin) Bingefors
  Chris (Kerstin) Bingefors måndag, 13 februari 2017

  Och i den utmärkta databasen "Homicide in Chicago" hittar man fallet, 12 års fängelse i Joliet för mördaren. http://homicide.northwestern.edu/database/2211/?page=Object%20id%20#28

 • logga in först för att lämna en kommentar