Rötterbloggen
Rötterbloggen

Men snälla Isadora ... (en gammal skandal)

Men snälla Isadora ... (en gammal skandal)

De bland mina läsare som är rejält allmänbildade eller som är specialintresserade av dans vet kanske vem Isadora Duncan (1877-1927) var: en amerikansk dansös som räknas som en av den moderna dansens pionjärer. Hon fick ett liv fyllt av skandaler och tragik. Bland annat förlorade hon sina två barn och sin andre man. Dessutom slutade hennes eget liv på ett mycket udda sätt. Isadora ströps, när hennes långa scarf trasslade in sig i ekrarna på ett av hjulen på hennes nya sportbil. Men nu var det en helt annan Isadora denna blogg skulle handla om ...

b2ap3_thumbnail_Isafor-fb.JPGb2ap3_thumbnail_Isafor-fb.JPG

ISADORA  HENRIETTE SOPHIA de FALCK föddes 1773 11/3 på gården Björnsnäs i Kvillinge socken strax norr om Norrköping. Hennes föräldrar var löjtnanten Jacob Gustaf de Falck (1729-1817) och hans hustru, den spansk-holländska adelsdamen Christine Henriette y Velasco, Markisinna de Monteleone (1739-1806). Adel, och adel ... Så värst mycket av den varan handlade det kanske inte om. Christine Henriettes mor var visserligen den danska adelsdamen Marguerite Huguetan, Grevinde af Gyldensteen (1702-1766), men fadern var förvisso icke Marguerites äkte man, Don Antonio Casado de Acevedo, markis av Monteleone (1703-1740), utan en helt vanlig dödlig "d'un extraction bas" (av låg extraktion), som det står i en monografi över släkten Huguetan. Efter separationen från markisen omkring 1730, skaffade sig Marguerite alltså en älskare och fick med honom trenne döttrar, däribland Francoise Charlotte och Christine Henriette, som kom att gifta sig med två bröder de Falck från Herstaberg i Kvillinge. Även det lilla prefixet "de" är ett tecken på självadlandets ädla konst. Egentligen hette familjen FALK, rätt och slätt, men efter sina år i holländsk tjänst återkom bröderna så småningom till Herstaberg, inte bara med sina "markisinnor", utan också med det lilla förnäma "de" framför efternamnet. Mycket av denna säregna historia redovisar Maja Lundblad i Släkt och Hävd Nr 2/1964

b2ap3_thumbnail_tooopen_sy_179224198554.jpgb2ap3_thumbnail_tooopen_sy_179224198554.jpg

I äktenskapet med markisen hade Marguerite ytterligare två döttrar varav den ena, Françoise Henriette Casado de Acevedo, Markisinna de Monteleone (1725-1761), blev gift med den tyske riskgreven Heinrich VI, Reuss zu Plauen  (1707-1783). Från detta par härstammar en god del av Europas kungar, drottningar, prinsar och prinsessor, t.ex. kungarna av Sverige, Nederländerna, Belgien, Spanien och Grekland, Storhertigen av Luxemburg, Fursten av Liechtenstein och nästan alla tyska och österrikiska kejsardynastier, kungaätter och furstesläkter.   

Tillbaka till Isadora. Om henne visste jag, att hon var en s.k. "hemmadotter", ägnad uppgiften att ta hand om sina gamla föräldrar. Efter moderns död i Skärkind 1806 och faderns avflyttning till Norrköping några år senare, blir hon emellertid kvar i hemmet i Rökärr, Skärkind, och ingår 1819 - vid mogen ålder (46) får man säga - äktenskap med den 18 år yngre sergeanten, senare fältväbeln, Anders Daniel Sommelius (1791-1839). Makarna flyttar till fältväbelbostället Öjebytorp i Askeby socken. Isadora Sommelius avlider i torpet Asplund på Askeby ägor 1848.

Så kom då Arkiv Digitals nya och synnerligen välkomna satsning på bouppteckningsregister med direktlänkar till rätt sida i de ofta digra volymerna. Östergötland är väl representerat i detta register och jag gör omedelbart en raid bland alla mina förfäder och släkter i detta spännande landskap. Även i släkten de Falck, så klart. eftersom min mormors mormor var en sådan ... De flesta har jag naturligtvis redan studerat, men uppenbarligen inte Isadoras, som bjuder på en betydande överraskning. 

b2ap3_thumbnail_Isadoras-bou.JPGb2ap3_thumbnail_Isadoras-bou.JPG

Så här står det: ... Bouppteckning efter Enkefru Isadore Henriett Sophie Sommelius, född de Falk, som med döden afled den 3 mars och efter sig lemnade som arftagare, en dotter Christina Maria, gift med skomakaren Johannes Persson på Askeby ägor, vilka äger ett testamente  utgifvit af fältväbel herr A. D. Sommelius den 5 december 1831, att alla tillgångar skall ensamt tillhöra förenämde Christina ...

Aha! Vad hava vi här? En tidigare okänd gren i släktträdet. Raskt in i husförhörslängden för Askeby:

b2ap3_thumbnail_jebytorp.JPGb2ap3_thumbnail_jebytorp.JPG

Ja ja, det står fosterdotter, men snart nog får hon heta Sommelius ... Det är uppenbart att detta är en biologisk dotter till Isadora (Isador/Isadore) och antagligen också till Anders Daniel Sommelius. Det senare antagandet styrks av det faktum att när Christina Maria själv får ett utomäktenskapligt barn 1839, en son som får namnet CARL HERMAN, kallas hon i Norrköping/Olai födelsebok för Maria Danielsson. Maria var ju hennes andra förnamn, och Danielsson är naturligtvis en blinkning åt fadern, Anders DANIEL Sommelius. Själv finns hon (naturligtvis) inte med i Skärkinds födelsebok 1813, ej heller i Norrköping.

Hur gick det då för denna kvartsadliga torpareflicka i Askeby? Christina Maria Sommelius lever länge, förblir Askeby trogen och avlider där först 1901 6/1. Efter hemkomsten med den utomäktenskaplige sonen, har hon emellertid 1844 gift sig med torparen Johan Persson (1819-1884) och fått en dotter, Mathilda Sophia Johansdotter (1844-1909). Den senare gifter sig 1863 med en byggmästare Carl Johan Johansson (1840-1925) och får en säger en son; OSKAR KARLSSON (eller JOHANSSON), född 1865 19/2 i Askeby. Han utvandrar 1887 till Muskegon i Michigan och är sedan dess försvunnen. Det kan förstås tänkas att föräldrarna visste var han befann sig, varför en titt i deras respektive bouppteckning kanske skulle göra susen. Tyvärr tycks dessa ännu inte vara digitaliserade, vare sig av SVAR eller Arkiv Digital.

Den utomäktenskaplige sonen, Carl Herman Johansson, lägger till namnet BERGSTRÖM, kanske en indikation på vem fadern kan ha varit, samt avlider 1894 av lungsot på ett fattighus i Göteborg. Ogift. Den ende som möjligen kan ha fört denna släktgren vidare in i vår egen tid är således Isidoras dotterdotters son, ovan nämnde Oskar Johansson. Men VAR ÄR OSKAR?

https://www.youtube.com/watch?v=fOb-kNihqLQ

Varför fick då Isadora ett så annorlunda namn? Jo, så ungefär hette hennes officielle morfars far, Don Ysidoro Casado de Acevedo y del Mazo, 1. Markis de Monteleone (1667-1739) - Spansk ambassadör i bl.a. Frankrike, England, Nederländerna och Italien. Eftersom Marguerites make, Don Antonio, INTE var biologisk morfar till Isadora, var detta naturligtvis felaktigt, men det gällde väl att upprätthålla myten om det förnäma ursprunget. Don Ysidoros mormors far var f.ö. den synnerligen berömde spanske hovmålaren VELASQUEZ (1599-1660). I hans mästerverk Hovdamerna (nedan) - där den lilla prinsessan Margarita Teresa står i centrum - har han målat in sig själv till vänster. Så titta noga, alla ni Europas kungar och drottningar, prinsar och prinsessor. Här har ni er illustre anfader!

b2ap3_thumbnail_vELASQUEZ.jpgb2ap3_thumbnail_vELASQUEZ.jpg

Resan
Efter Halmstad
 

Kommentarer 6

Niklas Hertzman den måndag, 04 september 2017 09:48

Hej Ted !Visst hittar du bouppteckningen efter Carl Johan Johansson 1925 i ArkivDigital. Inte i något sökbart register ännu, men den gamla släktforskargrenen "1000 sidor bläddring" funkar ännu.Linköpings domsaga (E) FII:2 1925-1925 Bild 5800 / Sida 50 (AID: v514309.b5800.s50, NAD: SE/VALA/03408)Här finns sonen Oscar nämnd och han lämnar fullmakt till sin "moder" Christina Johansson, även om det bör vara hans styvmoder.

Hej Ted !Visst hittar du bouppteckningen efter Carl Johan Johansson 1925 i ArkivDigital. Inte i något sökbart register ännu, men den gamla släktforskargrenen "1000 sidor bläddring" funkar ännu.Linköpings domsaga (E) FII:2 1925-1925 Bild 5800 / Sida 50 (AID: v514309.b5800.s50, NAD: SE/VALA/03408)Här finns sonen Oscar nämnd och han lämnar fullmakt till sin "moder" Christina Johansson, även om det bör vara hans styvmoder.
Carin Olofsson den måndag, 04 september 2017 09:59

Som helsingborgare så reagerar man direkt man hör namnet Sommelius, eftersom de är nära förknippade med Helsingborgs Dagblad. Efter en snabb koll så kan det konstateras att släktskapet med Anders Daniel finns där, men det är mycket avlägset. Anders Daniel härstammar från Daniel Sommelius, och släkten Sommelius i Helsingborg härstammar från Johan Sommelius. Dessa två var bröder, och söner till den förste Sommelius, nämligen Magnus Nicolai.http://www.mattiasloman.se/forskning/index.php?title=Sommeliushttps://sv.wikipedia.org/wiki/Sommelius

Som helsingborgare så reagerar man direkt man hör namnet Sommelius, eftersom de är nära förknippade med Helsingborgs Dagblad. Efter en snabb koll så kan det konstateras att släktskapet med Anders Daniel finns där, men det är mycket avlägset. Anders Daniel härstammar från Daniel Sommelius, och släkten Sommelius i Helsingborg härstammar från Johan Sommelius. Dessa två var bröder, och söner till den förste Sommelius, nämligen Magnus Nicolai.http://www.mattiasloman.se/forskning/index.php?title=Sommeliushttps://sv.wikipedia.org/wiki/Sommelius
Ted Rosvall den måndag, 04 september 2017 19:34

Hej Niklas!Så bra att bouppteckningen fanns digitalt tillgänglig. Tyvärr skriver de inte var i "Norra Amerika" han är bosatt, men jag kollade vittnenas namn på fullmakten, och ett av dem var skonsamt ovanligt: Edwin Ernstrom. Jag hittade honom i 1930 års folkräkning som bosatt i Taylor county, Wisconsin, och i närheten finns också en "lämplig" Oscar Johnson, Grocery proprietor, född c1865 i Sweden, anländ 1885 (nästan rätt) samt med en mycket yngre hustru, Mary, född c1891. Blir dock svårt att bevisa att det rör sig om rätt person. Undrar just om arvskiftet, om det finns ett sådant, kan ge en exakt adress?Detta med häradsrätter som läggs ned eller går upp i andra och större enheter är ett problem ...När jag tittade i er Arkivinfo för Askeby, står det att socknen ingår i Bankekinds Häradsrätt.Tittar man så i motsvarande arkivinfo för Bankekinds häradsrätt framgår det att man 1888 uppgick i det nybildade Åkerbo, Bankekinds och Hanekinds häraders tingslag. Vidare där finner man till sist uppgiften att detta tingslag upphörde med utgången av år 1923 och 1924 tillsammans med Valkebo och Gullbergs domsaga bildade ett tingslag (Linköpings domsaga) med tingsställe i Linköping.Här skulle det vara utomordentligt bra om detta kunde framgå redan när man är på sockennivå, så här ungefär:Härad:Bankekind -1888Åkerbo, Bankekinds och Hanekinds Tingslag 1889-1923Linköpings domsaga 1924-Det skulle underlätta enormt!

Hej Niklas!Så bra att bouppteckningen fanns digitalt tillgänglig. Tyvärr skriver de inte var i "Norra Amerika" han är bosatt, men jag kollade vittnenas namn på fullmakten, och ett av dem var skonsamt ovanligt: Edwin Ernstrom. Jag hittade honom i 1930 års folkräkning som bosatt i Taylor county, Wisconsin, och i närheten finns också en "lämplig" Oscar Johnson, Grocery proprietor, född c1865 i Sweden, anländ 1885 (nästan rätt) samt med en mycket yngre hustru, Mary, född c1891. Blir dock svårt att bevisa att det rör sig om rätt person. Undrar just om arvskiftet, om det finns ett sådant, kan ge en exakt adress?Detta med häradsrätter som läggs ned eller går upp i andra och större enheter är ett problem ...När jag tittade i er Arkivinfo för Askeby, står det att socknen ingår i Bankekinds Häradsrätt.Tittar man så i motsvarande arkivinfo för Bankekinds häradsrätt framgår det att man 1888 uppgick i det nybildade Åkerbo, Bankekinds och Hanekinds häraders tingslag. Vidare där finner man till sist uppgiften att detta tingslag upphörde med utgången av år 1923 och 1924 tillsammans med Valkebo och Gullbergs domsaga bildade ett tingslag (Linköpings domsaga) med tingsställe i Linköping.Här skulle det vara utomordentligt bra om detta kunde framgå redan när man är på sockennivå, så här ungefär:Härad:Bankekind -1888Åkerbo, Bankekinds och Hanekinds Tingslag 1889-1923Linköpings domsaga 1924-Det skulle underlätta enormt!
Niklas Hertzman den tisdag, 05 september 2017 10:58

Hej igen Ted !Min kommentar kom på ett konstigt ställe så jag lägger in den som svar till dig också.Precis det som du efterlyser finns ju bland volymerna. Där finns länkar till respektive häradsrätt/tingslag/domsaga när det gäller bouppteckningar. En bit ner i volymlistan för Askebo står: ... Bouppteckningar 1736-1888 i Bankekinds häradsrätt Bouppteckningar 1889-1923 i Åkerbo, Bankekind och Hanekinda domsaga. Bouppteckningar 1924- i Linköpings domsaga.

Hej igen Ted !Min kommentar kom på ett konstigt ställe så jag lägger in den som svar till dig också.Precis det som du efterlyser finns ju bland volymerna. Där finns länkar till respektive häradsrätt/tingslag/domsaga när det gäller bouppteckningar. En bit ner i volymlistan för Askebo står: ... Bouppteckningar 1736-1888 i Bankekinds häradsrätt Bouppteckningar 1889-1923 i Åkerbo, Bankekind och Hanekinda domsaga. Bouppteckningar 1924- i Linköpings domsaga.
Niklas Hertzman den tisdag, 05 september 2017 10:57

Hej igen Ted !Precis det som du efterlyser finns ju bland volymerna. Där finns länkar till respektive häradsrätt/tingslag/domsaga när det gäller bouppteckningar. En bit ner i volymlistan för Askebo står:...Bouppteckningar 1736-1888 i Bankekinds häradsrättBouppteckningar 1889-1923 i Åkerbo, Bankekind och Hanekinda domsaga.Bouppteckningar 1924- i Linköpings domsaga....

Hej igen Ted !Precis det som du efterlyser finns ju bland volymerna. Där finns länkar till respektive häradsrätt/tingslag/domsaga när det gäller bouppteckningar. En bit ner i volymlistan för Askebo står:...Bouppteckningar 1736-1888 i Bankekinds häradsrättBouppteckningar 1889-1923 i Åkerbo, Bankekind och Hanekinda domsaga.Bouppteckningar 1924- i Linköpings domsaga....
Ted Rosvall den tisdag, 05 september 2017 11:05

Niklas,Var dag lär man sig något nytt. Detta har jag aldrig tidigare uppmärksammat - eller inte tagit till mig vidden av.Då är allt gott och väl för min del, men hur är det för alla era andra kunder? Om jag, som ändå är en smula garvad i gemet, inte sett denna funktion är risken stor att det är många andra, som inte heller har hajat och som sliter sitt hår när de inte hittar bouppteckningarna i Bankekind efter 1888. Jag har alltid gått på ARKIVINFO, som tydligen i vissa fall bara innehåller en del av sanningen. Vidhåller därför att det vore rasande bra med en total häradsinformation, i kortformat, även i Arkivinfo.I all välmeningTED

Niklas,Var dag lär man sig något nytt. Detta har jag aldrig tidigare uppmärksammat - eller inte tagit till mig vidden av.Då är allt gott och väl för min del, men hur är det för alla era andra kunder? Om jag, som ändå är en smula garvad i gemet, inte sett denna funktion är risken stor att det är många andra, som inte heller har hajat och som sliter sitt hår när de inte hittar bouppteckningarna i Bankekind efter 1888. Jag har alltid gått på ARKIVINFO, som tydligen i vissa fall bara innehåller en del av sanningen. Vidhåller därför att det vore rasande bra med en total häradsinformation, i kortformat, även i Arkivinfo.I all välmeningTED
Redan registrerad? Logga in här
Guest
23 juli 2018
Om du vill registrera dig, fyll i användarnamn och namnfältet

Captcha bild

Bloggare

Ted Rosvall
221 inlägg
Eva Johansson
191 inlägg
Markus Gunshaga
122 inlägg
Camilla Eriksson
85 inlägg
Mats Ahlgren
45 inlägg
Helena Nordbäck
29 inlägg
Peter Sjölund
16 inlägg
Fredrik Mejster
13 inlägg
Gästbloggare
10 inlägg