Language button

in english

BT Login

Logga in Registrera

Logga in på ditt konto

Användarnamn
Lösenord
Användarnamn *
Lösenord *
Användarnamn *
Lösenord *
Kom ihåg mig

Skapa konto

Fält markerade med en asterisk (*) är obligatoriska.
För- och efternamn *
Användarnamn *
Lösenord *
Bekräfta lösenord *
E-post *
Bekräfta e-post *

Stöd Rötters Vänner

bli rv front

Google sökruta head

Uppland: Senast kommenterade inlägg

166920

Okänd man. Ur samma album som #166805 efter Inga Mathsdotter och Johan Wiström i Edsta, Stöde(Y)

Fotografens namn & adressH. Osti, Uppsala
Kommentar
2016-01-09 19:27:57 Nylander
Karl Gustaf Lagergren född 2/6 1846 i Östersund. I boken "Från Strids och arbetsfältet" som han skrivit finns samma bild och där står det Pastor Lagergren vid 35 års ålder
56202

Ivan Lönnberg, står det på baksidan av kortet. Kan vara Carl Ivan Lönnberg född 1882 i Malmö. Källa: Sveriges Befolkning 1890. Från samma album som #56050.

Fotografens namn & adressHenri Osti, Stora Kungsgatan 55
Kommentar
2016-01-06 15:20:37 Ann-Mari Bäckman
Mannen kan vara tjänstemannen Robert Ivan Lönberg född 8/1 1864, Dalby, Värmland. Fadern var skogsförvaltare Olof Robert Lönberg född 1826, Borås och modern var Teresia Veinberg född 1833, Göteborg. 1880 bodde familjen i Lerdal, Rättvik, Dalarna. Många kort i albumet verkar komma från Rättvik. 1900 återfinns han med hustru och barn i Stockholm. Källor: Sveriges befolkning 1880, 1890, 1900. Födda Dalby, Värmland, C:9, 8 januari 1864. Sveriges Dödbok 6.
2008-12-16 16:49:20 Ann-Mari Bäckman
Mannen ser ut att vara ca 22 år. Om han var född 1882, så skulle det innebära att fotot är från ca 1904 och det känns inte rätt. Om man tittar på de andra fotografierna där männen har samma typ av krage och kravatt/fluga så är de daterade kring 1879. Kan mannen vara född ca 1856 istället?
55240

Hilma Sabell, syster till Sabell gift med Clara Leffler, står det på baksidan av kortet. Kan vara Hilma Julia Math. Sabell Lärarinna f.1857 i Uppsala. Källa : Sveriges Befolkning 1890. Från samma bunt som #55236.

Fotografens namn & adressSophie Löfström, Östra Ågatan 17
Kommentar
2015-12-22 19:48:35 Ann-Mari Bäckman
Det kan mycket väl stämma med att det är Hilma Julia Sebell född 1/7 1857, Uppsala, men att hon hade en bror som var gift med en Leffler hittar jag inte. Däremot var hennes far boktryckare Frans Viktor Sebell och hennes mor Clara Vilhelmina Leffler. Clara Vilhelmina var en syster till provinsialläkare John Alfred Leffler född 1828, Uppsala. Källa: Födda Uppsala, Domkyrkoförsamling Ca:8, 1 juli 1857. Husförhör: Uppsala, Ånäbben No 1,2 (AIa:7a), 1831-1835
2010-10-22 14:14:28 Jan-Åke Holmbring, Linköping
Den ovan nämnda lärarinnan hette Sebell. Om det är henne bilden föreställer, gäller föjljande: Hilma Julia Mathilda Sebell var född i Uppsala 1857-07-01 och dog ogift i Lidingö (B) 1925-12-09. (Sveriges dödbok 5, Sveriges befolkning 1900).
55255

Anna E. Gammalsson. Från samma bunt som #55236.

Fotografens namn & adressKarl Brag, Klostergatan 16
Kommentar
2015-12-20 15:36:36 Ann-Mari Bäckman
Det bör vara Anna Elise Gammalsson född 1868, Norra Sandby Skåne. Hon var kassörska i Uppsala 1900. Källor: Sveriges befolkning 1880, 1900.
138889

Bröllop mellan August Henning Seger (1884-08-31) och Anna Sofia Elisabet Mattsson (1888-02-16) den 7/5 1910 i Norrtälje

Fotografens namn & adressHanna Gråberg
Kommentar
2015-12-08 08:10:40 Björn Alnebo
August var gift två gånger. Anna, på bilden, avled 1911 och 1913 gifte han om sig med Elin Matilda Karlsson. Med henne fick han tre döttrar, Iris, Anna-Stina och Brita Erika. Där har du säkert din sambos farmor. Hör av dig så kan du få alla uppgifter!
2015-12-08 00:03:18 Marianne
Hejsan! August Henning Seger är min sambos farfar! Men det är inte hans farmor på bilden... Fint foto!
165850

Albin Lundqvist Läkare, står det på baksidan. Från samma bunt som #165847.

Fotografens namn & adressE. Dahlberg, Kungsgatan, Uppsala.
Kommentar
2015-12-06 14:15:02 Börje Hillfelt
Om det står "Albin Lundqvist, läkare" borde det vara den Johan Albin Lundqvist (1863-1902), som något äldre finns i Svenskt porträttgalleri.
2015-12-06 06:40:09 Ann-Mari Bäckman
Det bör vara medicine doktor Johan Albin Lundqvist född 1863, Stockhoöms stad, son till batteritrumpetare Johan Alfred Lundqvist född 1838, Skerike, Västmanland och Maria Sofia Ekström född 1837, Tuna, Småland. Han dog 1902, ogift. Källor: Sveriges begravda, Sveriges dödbok 6, Sveriges befolkning 1880, 1900
165851

Jöns Johansson Professor, står det på baksidan. Från samma bunt som #165847.

Fotografens namn & adressH. Osti, Stora Kungsgatan 53, Uppsala.
Kommentar
2015-12-06 14:10:36 Börje Hillfelt
Skulle kunna vara Johan Erik (Jöns) Johansson (1862-1938), fysiolog och professor vi Karolinska Institutet.
165860

Professor Hjalmar Örhvall 1905. 1851-1929, står det på baksidan. Kan vara: Docent Hjalmar August Öhrvall född 1851 i Nora Uppland. Från samma bunt som #165847.

Fotografens namn & adressHenni Osti, Kungsgatan 57, Uppsala.
Kommentar
2015-12-06 13:59:22 Börje Hillfelt
Visst är det väl Öhrvall. Man kan ju jämföra med en bild på Wikipedia, även om detta sökforum inte är 100-procentigt.
165847

Bjarne och Gustaf Colbjörnsen april 1897, står det på baksidan. Kan vara: Bjarne Colbjörnsen född 21/5 1895 i Helsingborg. Död 1984. Källa: Sveriges Dödbok. Bunt från Uppsala.

Fotografens namn & adressA. Larsson, Östra Ågatan 17, Uppsala.
Kommentar
2015-12-06 06:50:16 Ann-Mari Bäckman
Barnen hör till denna familj bosatt i Uppsala 1900: Professor Karl Ferdinand Johansson född 1860, Misterhult, Småland, mor: Ulrika Karolina Colbjörnsson född 1868, Norge, son: Erik Gustaf Colbjörnsson född 1892, Uppsala, son: Bjarne Colbjörnsson född 1895, Uppsala.
148609

Okänd. Bilden finns i samma album som #148234

Fotografens namn & adressA Larsson
Kommentar
2015-11-18 21:15:05 Kenth Hansson
Svea Almgren i Stjärnan, Norr Starfors och Västerlövsta socken
144952

Okänd kvinna som kan ha anknytning till Oskar och Ester Jansson i Sprötslinge Alunda.

Fotografens namn & adressHilda Nyman Alunda
Kommentar
2015-11-16 10:35:55 Robert Eriksson
Kvinnan på bilden är Berta Jansson f.Johansson f.1889 Alunda gift med Oskar Jansson Sund, Börstil f 1887-09-13 Berta är min farmors syster och kommer från Vettsta, Alunda
107278

Okänd man. Ur samma album som #107085

Fotografens namn & adressE. Dahlberg, Kungsgatan
Kommentar
2015-11-14 15:04:41 Lisbeth Petersson
Liknar #164973 Axel Vilhelm Oskar Egerström, Provinsialläkare i Ragunda. Fotografen är även samma.
65199

Gustaf Conrad Eckman född 12/11 1846. Taget 2/6 1869, står det på baksidan av kortet. Sjökapten Gustaf Konrad Eckman född 1846 i Uppsala. Gift med Tekla Kristina Maria Löfdahl född 1859. Källa: Sveriges Befolkning 1890. Från samma samling som #65021.

Fotografens namn & adressP. Hansellis
Kommentar
2015-10-30 21:56:14 Ann-Mari Bäckman
År 1890 bodde familjen i Umeå, enligt Sveriges Befolkning.
2014-04-09 08:28:38 Erik Åhlander
Förutom i Uppsala finns en del av Eckmans insamlade material (fiskar) på Naturhistoriska Riksmuseet, Stockholm.
2010-10-22 12:18:54 Jan-Åke Holmbring, Linköping
(1896 25/2). Sjelfmord af svensk sjökapten. Enligt hit ingångna underrättelser har sjökaptenen Gustaf Conrad Eckman, befälhafvare å skeppet Engelbrekt från Umeå, den 25 februari skjutit sig å ett hotell i Havanna å Cuba. Hans fartyg, som räknade 618 registerton, strandade den 19 i samma månad på Mucoras ref (södra sidan af Great Bohoma bank). Besättningen, hvilken samma natt måste öfvergifva fartyget uti två af dess båtar, räddades af Havannaångaren Mortera på väg från S:t Japo de Cuba till Havanna med trapper. Såväl befäl som manskap blefvo ombord å ångaren behandlade på det mest förekommande och välvilliga sätt. Om kofferdikaptenen Gustaf Conrad Eckman, hvars dödsfall i Havanna vi förut omnämnt skrifver Upsalatidningen Fyris: Det är ej endast bland anhöriga och vänner kapten Eckman hugfäst sitt minne. För ett tiotal år sedan började han under en resa till Marseille och Savannah göra insamlingar för Upsala zoologiska institution. och redan hans första skörd, hvilken ankom dit under läsåret 1887-88, var synnerligen rikhaltig och värdefull. Vid ett besök i Upsala tog han sedan kännedom om de nyaste och lämpligaste konserveringsmetoderna särskildt för ömtåligare hafsdjur och har sedan dess med stort intresse och en aldrig tröttad energi egnat sin från sjömansbestyren lediga tid åt insamling och konservering, så väl under sjelfva resorna öfver hafvet, som i de hamnar han besökte. Derunder utbildade han också sin skicklighet i konservering i mycket hög grad. och en mängd af de af honom hemsända djuren äro så väl bibehållna, att de icke kunde varit bättre, om de konserverats på ett zoologiskt laboratorium, och detta oaktadt han naturligtvis om bord på ett ofta rullande fartyg hade vida större svårigheter att bekämpa än den, som i ett väl inredt laboratorium sysselsätter sig med dylika saker. Hvarje år sedan 1887 har också katpten E. från sina resor på Medehafvet och Atlanten samt från hamnar i Europa och Amerika hemsändt samlingar, hvilka ej blott utmärkt sig genom en stor mängd af former, utan också genom det utmärkta sätt hvarpå de äro konserverade. Men kapten E. inskränkte sig icke till att insamla och konservera djuren, han studerade dem äfven och lärde sig så småningom känna en hel del samt förde, synnerligen hvad hafsdjuren beträffar, noggranna anteckningar ej blott öfver de olika fångsterna, utan äfven öfver de mera egendomliga formernas färg och utseende i öfrigt vid upptagandet. Genom dessa sina samlingar har kapten Eckman gjort det zoologiska studiet i Upsala stora tjenster och rest sig sjelf en minnesvård, som ännu åt en sen efterverld skall bevara hans namn. (Kugelbergs klippsamling). Gustaf Conrad Eckman och Tekla Maria Kristina Löfdahl gifte sig i Uppsala 1888-06-08. Hustrun dog där 1898-03-28. (Kugelbergs klippsamling
164559

Inga Edvall född Englund, står det under kortet. Från samma album som #164030.

Fotografens namn & adressJoh. Strömberg, Kungsängsgatan 7, Uppsala.
Kommentar
2015-10-27 07:36:52 Ann-Mari Bäckman
Kvinnan bör vara Ingrid (Inga) Charlotta Englund född 1861, Säbrå, Ångermanland. Hon var dotter till handlande Gustaf Englund född 1831, Markaryd och Sara Häggqvist född 1839, Säbrå. Syskonen Gustava född 1864, Skog, finns på #164560 och Sara Christina (Kerstin) född 1868, Skog på #164562. Inga Englund gifte sig med skollärare Edvall Se #164146. Källor: Husförhör, sidan 48, Gallsäter, Skog, Ångermanland, (AI:9) 1863-1872. Sveriges Befolkning 1880, 1890, 1900.
148616

Okänd. Bilden finns i samma album som #148234

Fotografens namn & adressH Osti
Kommentar
2015-10-14 20:27:01 Heby
Lars Schedin är namnet på denne herre. Verksam med många annonser år andra i Sala Allehanda fram till ca 1915.
163932

I albumet står det Laura Hedström-Gerle. Från samma album som #163363.

Fotografens namn & adressHenri Osti, Stora Kungsgatan 53, Upsala
Kommentar
2015-10-13 04:35:53 Ann-Mari Bäckman
Se foto #87463
2015-10-11 20:28:53 Stig Hansson
Amalia Laura Matilda Gerle.f Hedström. Född i Tingstäde 16/11 1838. död i Uppsala 17/3 1918. Källa Sveriges dödbok
130927

Okänd kvinna. Ur samma album som #130877.

Fotografens namn & adressC. E. Lindbom
Kommentar
2015-10-07 01:43:23 TL
Efterforskning om fotograf *C. E. Lindbom, Enköping* i kyrkbokföring: 27 september 1924 flyttar en fotograf Karl Efraim Lindbom (1881-1963) med familj från Strängnäs till Västra Ringgatan 19 B i Enköping. 1926 flyttar familjen Lindbom vidare till Kyrkogatan 10, Enköping, där fotografen Anders Willmanson (1853-1924) tidigare drivit mångårig verksamhet. 2 september 1930 lämnar familjen slutligen staden och bosätter sig i Gustaf Vasa församling, Stockholm.