Language button

in english

BT Login

Logga in Skapa konto

Logga in på ditt konto

Användarnamn
Lösenord
Användarnamn *
Lösenord *
Användarnamn *
Lösenord *
Kom ihåg mig

Skapa konto

Fält markerade med en asterisk (*) är obligatoriska.
För- och efternamn
Användarnamn
Lösenord *
Bekräfta lösenord *
E-post *
Bekräfta e-post *

Stöd Rötters Vänner

bli rv front

Google sökruta head

Uppland: Senast kommenterade inlägg

34480

Lydia Johansson från Hillebola i Österlövsta (C). Uppgiften lämnad av Gösta Jansson född i Hillebola.

Fotografens namn & adressAtelier Hedström
Kommentar
2014-10-23 15:42:55 Aini Kjellberg
Kan bekräfta att detta är Lydia Maria Johansson (f. Sellén) Född 1888-03-20. Gift 1906-11-04 med Johan Verner Johansson. Död 1956-07-22 i Uppsala. Hon var min farmor.( Jag har ett identiskt foto.)
2014-07-02 05:16:51 Ann-Mari Bäckman
Fotot är från ca 1910-1915. Kvinnan kan vara 25-30 eller kanske något äldre. Så detta är inte en kvinna född före 1858, utan ca 1880-1890 eller ev några år före det.
2014-06-30 17:42:05 Jonas
Detta är inte Lydia Johansson från Stallbacka gård i Trollhättan. Hon gifte sig 1857 i Västra Tunhem med häradshövding Emil Sylvan från Solna, men dog året i barnsängsfeber.
2005-11-08 18:09:19 Anders Hedbom
Lydia Johansson dog som ensamstående i Hillebola bruk Norra Uppland
2004-11-17 17:33:23 Per Precht
Jag undrar om denna Lydia gifte sig med Carl Sylvan häradshövding? Hon hette Johansson innan och är väldigt lik ett ungdomsporträtt på denna kvinna, målat 1858 som jag har.
145103

Källarmäst. Hultberg, står det på baksidan. Från samma album som #145015.

Fotografens namn & adressP. Hansellis
Kommentar
2014-06-23 14:04:50 Ann-Mari Bäckman
Det kan vara källarmästare Bror Johan Emil Hultberg född 1846, Uppsala, bosatt 1900 i Stockholm. Källa: Sveriges Befolkning 1900
144289

Valborg Lilliesköld, Anna Ydén, Anna Göthlin, Karin Wiberg, Maria Ulander (1878-12-01--1959-11-22

Fotografens namn & adressAlfred Dahlgren, Dragarbrunnsgatan 48, Uppsala
Kommentar
2014-05-27 18:48:00 Ann-Mari Bäckman
Valborg Katarina Lilliesköld född 1877, Stockholm, dotter till kamreraren Erik Vilhelm Lilliesköld, född 1839, Sunne, Jämtland och Katarina Louise Nordenberg född 1843, Boteå, Ångermanland. Bosatt 1890 i Stockholm. Anna Göthlin född 1878, Viby Närke, dotter till kronofogden Agaton Göthlin född 1843, Kvistbro, Närke och Klara Augusta Jansson född 1850, Lerbäck, Närke. De bodde 1890 i Nora stad, Västmanland. Källa: Sveriges Befolkning 1890
143466

Okända personer ur ett album från auktion i Moga Almunge.

Fotografens namn & adressA. Larson Upsala
Kommentar
2014-05-12 21:18:46 Börje Hillfelt
Detta är Gustaf Paulus Jansson, f 1893-09-29, död 1984-05-16. gift 1915 m Maria Ingeborg Andersson, f 1896-01-01, död 1970-01-15. Hem.äg vid Berga, Almunge.
143308

Okända personer som kan ha anknytning till Alunda.

Fotografens namn & adressAtelier Hacksell Vaksalagatan 9 Upsala
Kommentar
2014-05-03 21:18:28 Kenneth Pettersson
Ruben Ahlinders, född 19010608, syster Jenny och David Andersson. Jenny Matilda Andersson född 18990113 i Alunda, död 19910627 i Jortslunda. Gift 19250704 med Johan David Andersson född 18960624 i Alunda, död 19770113 i Jortslunda.
142998

Okänt par från Ester Jansson i Alundas album. På baksidan finns svårtydd text, No 95 bb båda en kopia verkar det stå + numret 73532

Fotografens namn & adressAtelier Sundbyberg Lindgren & Co.
Kommentar
2014-05-01 20:18:13 Ann-Mari Bäckman
bb kan betyda bröstbild, om det nu är en anvisning till fotografen om hur bilden ska monteras.
142964

Enligt uppgift ska detta vara Ernst Viktor* Herbert Eneroth född 18681022 i Kårsta Stockholm, död 19441123 i Öster Voxome 2:7 Alunda. Bilden ingår i Ester Jansson Alunda album.

Fotografens namn & adressHelin Sundbyberg
Kommentar
2014-05-01 13:02:25 Ann-Mari Bäckman
Kan denna uppgift stämma, att mannen på fotot var född 1868? Det är svårt att se exakt hur gammal han är, men om han skulle vara 30 år, då skulle fotot vara från 1898, vilket inte stämmer. Skulle han vara 40 år, så är fotot från 1908, vilket inte heller stämmer. Om man ser till frisyr och klädsel, så skulle jag tippa att fotot är från 1860-talet, ev från tidigt 1870-tal.
142965

Okänd person från Ester Jansson i Alundas album. På baksidan står en mycket svårtydd text: Mormor Anna Greta ... Ska låta en duktig släktforskare titta på det och återkommer om det lyckas.

Fotografens namn & adressAlexander Lindheborg Sundbyberg
Kommentar
2014-04-30 21:23:12 Ann-Mari Bäckman
Fotot är från tiden kring 1890, då dessa ärmkullar var moderna. Kan kvinnan vara ca 40 år? I så fall var hon född ca 1850.
19416

Bilden finns i samma album som bild #19409. Handskiven text på baksidan Stor saknad Mina är död

Fotografens namn & adressWald. Sparring
Kommentar
2014-04-29 18:06:38 Birgitta Ritzén
Detta är väl Maria Wilhelmina (Mina) Matsdotter f 1868-08-21 Knutby d 1949-11-10 Edsbro. Hon var min morfars fars andra hustru. Han hette Carl Petter Jansson.
142243

Text under bild: Otto Dandenell. Porträtt från en affisch föreställande lärare och elever på Ultuna Lantbruksinstitut 1885. #142149

Fotografens namn & adressOkänd
Kommentar
2014-04-14 08:37:07 Emil Broling
Ja det låter som rätt person! Passar åldersmässigt också.
2014-04-13 08:50:11 Aase Madsen
Kan det være ??? Otto Algot Dandenell, rigsdagsmand og agronom. Født 20. juli 1862, død 27. maj 1942.
65199

Gustaf Conrad Eckman född 12/11 1846. Taget 2/6 1869, står det på baksidan av kortet. Sjökapten Gustaf Konrad Eckman född 1846 i Uppsala. Gift med Tekla Kristina Maria Löfdahl född 1859. Källa: Sveriges Befolkning 1890. Från samma samling som #65021.

Fotografens namn & adressP. Hansellis
Kommentar
2014-04-09 08:28:38 Erik Åhlander
Förutom i Uppsala finns en del av Eckmans insamlade material (fiskar) på Naturhistoriska Riksmuseet, Stockholm.
2010-10-22 12:18:54 Jan-Åke Holmbring, Linköping
(1896 25/2). Sjelfmord af svensk sjökapten. Enligt hit ingångna underrättelser har sjökaptenen Gustaf Conrad Eckman, befälhafvare å skeppet Engelbrekt från Umeå, den 25 februari skjutit sig å ett hotell i Havanna å Cuba. Hans fartyg, som räknade 618 registerton, strandade den 19 i samma månad på Mucoras ref (södra sidan af Great Bohoma bank). Besättningen, hvilken samma natt måste öfvergifva fartyget uti två af dess båtar, räddades af Havannaångaren Mortera på väg från S:t Japo de Cuba till Havanna med trapper. Såväl befäl som manskap blefvo ombord å ångaren behandlade på det mest förekommande och välvilliga sätt. Om kofferdikaptenen Gustaf Conrad Eckman, hvars dödsfall i Havanna vi förut omnämnt skrifver Upsalatidningen Fyris: Det är ej endast bland anhöriga och vänner kapten Eckman hugfäst sitt minne. För ett tiotal år sedan började han under en resa till Marseille och Savannah göra insamlingar för Upsala zoologiska institution. och redan hans första skörd, hvilken ankom dit under läsåret 1887-88, var synnerligen rikhaltig och värdefull. Vid ett besök i Upsala tog han sedan kännedom om de nyaste och lämpligaste konserveringsmetoderna särskildt för ömtåligare hafsdjur och har sedan dess med stort intresse och en aldrig tröttad energi egnat sin från sjömansbestyren lediga tid åt insamling och konservering, så väl under sjelfva resorna öfver hafvet, som i de hamnar han besökte. Derunder utbildade han också sin skicklighet i konservering i mycket hög grad. och en mängd af de af honom hemsända djuren äro så väl bibehållna, att de icke kunde varit bättre, om de konserverats på ett zoologiskt laboratorium, och detta oaktadt han naturligtvis om bord på ett ofta rullande fartyg hade vida större svårigheter att bekämpa än den, som i ett väl inredt laboratorium sysselsätter sig med dylika saker. Hvarje år sedan 1887 har också katpten E. från sina resor på Medehafvet och Atlanten samt från hamnar i Europa och Amerika hemsändt samlingar, hvilka ej blott utmärkt sig genom en stor mängd af former, utan också genom det utmärkta sätt hvarpå de äro konserverade. Men kapten E. inskränkte sig icke till att insamla och konservera djuren, han studerade dem äfven och lärde sig så småningom känna en hel del samt förde, synnerligen hvad hafsdjuren beträffar, noggranna anteckningar ej blott öfver de olika fångsterna, utan äfven öfver de mera egendomliga formernas färg och utseende i öfrigt vid upptagandet. Genom dessa sina samlingar har kapten Eckman gjort det zoologiska studiet i Upsala stora tjenster och rest sig sjelf en minnesvård, som ännu åt en sen efterverld skall bevara hans namn. (Kugelbergs klippsamling). Gustaf Conrad Eckman och Tekla Maria Kristina Löfdahl gifte sig i Uppsala 1888-06-08. Hustrun dog där 1898-03-28. (Kugelbergs klippsamling
26240

Samma album som #25794. Okänd man

Fotografens namn & adressLina Lundewall, Kyrkogatan 16
Kommentar
2014-03-18 21:49:09 Göran Källgården
Det ÄR doktor Ernst Westerlund, 1839 - 1924
2004-03-19 09:43:01 Mikaela Berglund
Detta porträtt är identiskt med bild nr #8632, som enligt en kommentar till bilden skulle kunna föreställa den kände Enköpingsdoktorn Ernst Westerlund, se bild #8632 för vidare information.
141356

Kortet har tillhört min morfar Sven Edberg. Kortet föreställer hans faster Elsa* Augusta Edberg född 1901-11-03 Nybyholm Tedarön i Enköpings- Näs. Kortet taget i samband med hennes konfirmation 1914. Står 1915 på framsidan av kortet. Elsa gifte sig med Harry Ringström. De har tre söner ihop. Elsas föräldrar var trädgårdsmästaren Erik Robert* Edberg och hans hustru Augusta* Maria född Blomqvist. se bild #149585

Fotografens namn & adressA Willmansson Enköping
Kommentar
2014-03-09 23:05:57
#141475 föreställer Elsas mor Augusta och hennes lillebror Ejnar
3992

Från min mors fotosamling. Hon föddes i Valö 1897. Bilden föreställer en av hennes ungdomskamrater - Julius Björklund i Faringe. När bilden togs (1917) bodde hon själv i Faringe.

Fotografens namn & adressA. Larsson, Vaksalagatan 15
Kommentar
2014-03-07 10:56:04 Kurt Karlsson
Föräldrar till Julius och Herbert #3997 var Johan Wilhelm Björklund (1866-1936) och hans hustru Amanda Johanna (f Karlson) 1871-1953. Båda födda i Upplands-Tuna.
2002-12-23 17:51:56 Stig Hansson
Johan Julius Björklund föddes 26/12 1901 i Faringe och dog 15/4 1972. Han var då bosatt i Katarina församling i Stockholm. Han gifte sig 1/4 1944. (Uppgifter ur Sveriges Dödsbok)
11248

Okänd man. Ur samma album som #11149.

Fotografens namn & adressA. Larsson, Vaksalagatan 15
Kommentar
2014-02-26 19:23:33 Julie White
hej! Jag är på jakt efter en Kandidat Wieselgren som 1910 framåt bodde inneboende i Uppsala hos Erland Theodor och Sofie Klingberg och som var kusin med Gerda Posse (1890-1936). Eftersom kortet verkar vara taget i Uppsala undrar jag om det kan vara han. mvh Julie white, Uppsala
2013-07-31 20:57:08 Ingrid Norberg
Knut Peter EINAR Wieselgren som barn, #136226.
2009-02-24 08:16:40 Suzanne Latko
Caption: OkÃ"nd man. Unknown man. Bilden ur Olle Nystedts album, samma album som #11149 . The image from Olle Nystedt album, the album as # 11149. Stad (ort): City (town): Uppsala (Uppland) Uppsala (Uppland) Fotograf: Photographer: A. Larsson, Vaksalagatan 15 A. Larsson, Vaksala Street 15 Ã&#133,r: Year: 1909 1909 Ã&#132,gare: Owner: Anders Nylander, Sundsvall Anders Nylander, Sundsvall Baksida: Rear: Bild nr: Image No: #11248 Would you be willing to sell this photograph of my cousin, as well as the other ones of him that you have?
2003-11-17 20:49:40 Ingrid Norberg
Ur Olle Nystedts memoarer Strövtåg i minnet och dagboken, Stockholm 1963: Einar Wieselgren var den av kamraterna, som jag var mest tillsammans med. --- Han blev sedermera kyrkoherde i Annedal. Detta är Knut Peter EINAR Wieselgren, född 21 januari 1887 i Göteborg O. Studentexamen i Göteborg 1907, prästvigd för Göteborgs stift 1913. Därefter verksam i Uppsala, senare i Göteborg och från 1938 kyrkoherde i Annedal, Göteborg O. Källa: Porträttgalleriet Svenska kyrkans prästerskap 1939, Göteborg 1939. Wieelgren finns även på #11195, #11204, #11219 och #11279.
130365

Om detta foto vet jag inte mer än att det har funnits i Dannemora-Film. Den jag en gång fick kopian av är död, barnlös. Fotografen Ellen Claeson hade en filial i Dannemora.

Fotografens namn & adressEllen Claeson
Kommentar
2014-02-26 18:39:53 Kristina Östervall
Detta är Johan Pettersson "Knyppla-Pelle" född 1880 i Hasselsbo, Vendel. Han var bosatt vid Skarbo, Vendel. Östra sidan om Vendelsjön. Han var gift och troligtvis barnlös. Han var kusin med min mans mormor.
140954

Okänd man från album efter Nanny Karlsson, född Axén, född 1881-05-16 i Klinte (I), död 1960-06-16 i Ervalla (T).

Fotografens namn & adressA Willmansons Atelier, Enköping
Kommentar
2014-02-20 10:52:04 Ann-Mari Bäckman
Fotot kan vara från tiden kring 1880 (Tidstypiskt sätt att posera) Jag har inte kontrollerat fotografens verksamhetstid. Mannen ser ut att vara 22-25 år och skulle då vara född ca 1855-1857
133626

Okänd präst. Ur samma album som #133614.

Fotografens namn & adressOkänd fotograf
Kommentar
2014-02-09 13:20:35 Ann-Mari Bäckman
Troligtvis är detta komminister Axel Leonard Kristoffer Jonsson född 1863 i Svea Livgarde, Stockholm (alltså inte fotografens namn). Enligt Sveriges Befolkning 1900 var han verksam på Ingarö, Uppland, där han också avled 1943 (källa: Begravda i Sverige). Personen som har ägt albumet kan ha haft en koppling till Ingarö, Uppland. Kortet kan ha haft med konfirmationen att göra.
140320

Ur ett album från Vattholma. Axel Söderman född 1854, död 1929 i Lena (C). Bror till #139459 och #139456.

Fotografens namn & adressA. Larsson, Östra Ågatan 17, Upsala
Kommentar
2014-01-29 07:57:34
Går det att ta bort dubbleringarna? Ja, bara jag får veta vilka som har dubbletter/Admin