Nytt nummer av Angeläget ute nu!
2010-05-21 15:45
Angeläget nummer 2 2010 finns nu att hämta.

Ur innehållet:
  • Förslag till verksamhetsplan för 2011
  • Årets motioner
  • Proposition om ny utmärkelse
  • Välkommen till Örebro!
Gå och hämta Angeläget nr 2 2010 nu!
Rötters vänner på Facebook!
2010-03-08 16:20
Finns du på FaceBook? Där finns nu också Rötters Vänner. Kika in där du också – Klicka här!
Nytt nummer av Angeläget ute nu!
2010-02-19 17:00
Nytt nummer av Angeläget ute nu!
Angeläget nummer 1 2010 finns nu att hämta.

Ur innehållet:
Nya förbundsförsäkringar klara
Förbundets ekonomi
Släktforskning i utomnordiska länder
Gravstensinventeringen får nytt liv

Gå och hämta Angeläget nr 1 2010 nu!

Nya förbundsförsäkringar klara
2010-01-01 15:00
Sveriges Släktforskarförbund har tecknat två nya försäkringar gällande för föreningar anslutna till förbundet.

Försäkringarna är:

1. Olycksfallsförsäkring gällande från 2010-01-01
Försäkringen har tecknats hos försäkringsbolaget if och är en olycksfallsförsäkring. Försäkringen gäller för medlemsföreningarnas medlemmar och gäller för kroppsskada som orsakats av olycksfall som inträffat under organiserad föreningsverksamhet t.ex. möten, konferenser, resor etc. – samt under resa till eller från verksamheten. Om personliga tillhörigheter – glasögon, kläder etc. - skadas i samband med olycksfallet
ersätts även dessa.

2. Sakförsäkring gällande från 2010-03-01
Försäkringen har tecknats hos försäkringsbolaget if och är en ”företagsförsäkring” gällande för föreningar anslutna till Sveriges Släktforskarförbund. Försäkringen gäller för inträffade skador på lös
egendom i föreningen samt i övrigt enligt tabell.

Klicka här för att läsa fullständiga villkor för försäkringarna.
Sida 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47