Besök årets Släktforskardagar 26-28 augusti i Norrköping!
2011-04-13 8:44
Besök årets Släktforskardagar 26-28 augusti i Norrköping!
Dags att boka in Er resa till Norrköping och Släktforskardagarna 2011.
Sveriges Släktforskarförbund 25 års-jubilerar och det präglar såväl Riksmötet, föreläsningsprogrammet, mässan som lördagens festmiddag i Värmekyrkan!

Vi kan erbjuda 23 högintressanta föreläsningar med bland andra kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth, Christoffer O´Regan och Bodil Jönsson. Mässan är i princip slutsåld och omfattar ett 60-tal utställare. Här erbjuds som vanligt intressanta möjligheter till kontaktutbyte och köp av litteratur och tjänster


Se hela listan på föreläsare och läs mer om släktforskardagarna på vår hemsida:  www.sfd2011.se

Läs även här för att se vad Släktforskardagarna i Norrköping har att erbjuda: sfd(1).pdf


Vill du berätta din historia i TV?
2011-04-12 8:30
Vill du berätta din historia i TV?

Snart påbörjar SVT en ny satsning på historia. Därför söker man hungriga, engagerade historiker/arkeologer som vill gräva fram okända berättelser från svenska orter. Vet du någon som du tror passar för att vara med i TV - för att förmedla upptäckarlust och brinnande historieintresse? Eller du själv kanske?

"Historia pågår" är titeln på programmet som ska produceras av Mediabruket, ett produktionsbolag med lång erfarenhet av historia på TV. I programmet kommer en programledare samt tre historiker ge sig ut till små orter i Sveriges alla landsändar. Historikernas uppgift blir att lyfta fram de berättelser som man inte trodde kunde finnas på dessa platser.

Vi söker därför historiker som brinner för att gräva där de står, att kamma arkiven, att fråga sig fram, intervjua ortsbefolkning, att lägga pusselbit till pusselbit, för att till slut kunna berätta spännande, tidigare okända berättelser om svenska orter. Det kan handla om allt från det glömda damfotbollslaget från 20-talet, till den anlagda branden i folkets hus eller det stora medeltida slaget.

Är du den vi söker, eller känner du någon som är det - se till att höra av dig. Mejlet bör innehålla några rader om den som söker uppdraget samt gärna ett foto. Det absolut bästa är dock om den sökande kan skicka med en film där hon eller han presenterar sig och ger en kort motivering till varför han/hon vill förmedla historia i TV. Filmen kan skickas digitalt/sprendat till mejl, eller annars på band/dvd/sticka etc. till postadress nedan. Insänt material returneras ej.

Läs här för ansökan: affisch historiker skes.pdf

Färgstarka kvinnor till årets släktforskardagar i Norrköping
2011-04-08 8:43
Färgstarka kvinnor till årets släktforskardagar i Norrköping
Lena Adelsohn Liljeroth är kulturminister i den borgliga regeringen sedan år 2006 och chef för kulturdepartementet med ansvarsområden för kultur, medier och idrott.Till yrket journalist och med politiska uppdrag för Moderata Samlingspartiet i riksdagen sedan 2002. Lena Adelsohn Liljeroth kommer att föreläsa på lördagen den 27 augusti, kl. 11.15-11.45 över ämnet: ”Ideella verksamheters betydelse för bevarandet av kulturarvet”.

Professor emerita Bodil Jönsson är fysiker och professor emerita i rehabiliterings teknisk forskning på Certec vid Lunds universitet. Förutom sin vetenskapliga produktion har hon skrivit flera böcker som vänder sig till en bredare läsekrets. Bodil Jönsson föreläser på lördagen den 27 augusti, kl. 14.30-15.15 på temat ur sin senaste bok: "När horisonten flyttar sig - Att bli gammal i en ny tid".

Landshövding Elisabeth Nilsson är officiell invigare av Släktforskardagarna 2011 i Norrköping är Östergötlands landshövding sedan juni förra året, Elisabeth Nilsson. Hon var tidigare VD för Jernkontoret och med en rad chefsbefattningar inom SSAB bakom sig i karriären. Invigningsceremonin äger rum på lördagen den 27 augusti, kl. 10.00-11.00 i De Geerhallen.

För att läsa mer om Släktforskardagarna i Norrköping 2011: http://www.sfd2011.se/

Foto: Göran Billesson
Att åldras i glesbygd - samtalsinbjudan
2011-04-07 9:01
Att åldras i glesbygd - samtalsinbjudan
När horisonten flyttar sig – att bli gammal i en ny tid

Så heter Bodil Jönssons nya bok som kommer ut i början av april 2011. Boken lyfter fram effekterna av att flertalet äldre människor nu har så annorlunda erfarenheter, förutsättningar och förväntningar gentemot vad tidigare generationer
hade vid samma ålder. Dagens äldre känner helt enkelt inte igen sig i förebilderna för hur de ”skall” vara. Nu är de på väg att lära sig själva och varandra att bli gamla på nya sätt. Men vad kommer de då att vilja göra utifrån sina unika förutsättningar och hur kommer detta att påverka deras egen framtid och omvärldens?

Under våren, sommaren och hösten kommer det att arrangeras ett antal samtalstillfällen, främst på universiteten runt om i Sverige. Bodil Jönsson är även inbjuden till Norrköping under släkforskardagarna 27 augusti och kommer där att hålla föredrag om att åldras i glesbygd.

För att se program: Att åldras i glesbygd - samtalsinbjudan.pdf

För att hålla dig uppdaterad om Släktforskardagarna i Norrköping se: http://www.sfd2011.se/


Andra numret av Släkthistoriskt Forum ute nu!
2011-04-06 10:51
Andra numret av Släkthistoriskt Forum ute nu!
Årets andra nummer av Släkthistoriskt Forum är här. Släkthistoriskt Forum nr 2/2011 innehåller bland annat:
  • Nils Marelius är mannen som arbetat med folkbokföring hela sitt liv och fortfarande brinner för ämnet.
  • Läs Ted Rosvalls krönika från andra sidan klotet
  • Släktforskningens dag drar folk över hela landet
  • Ancestry och Genline växer samman med nya webbtjänster som kyrkböcker direkt i webbläsaren
Släkthistoriskt Forum kostar bara 210 kr för fem nummer. Du som ännu inte prenumererat kan göra det direkt i Rötterbokhandeln.
Svenska Haplogruppdatabasen - Nya släktforskningssajten för DNA-genealogi
2011-04-05 10:15
Svenska Haplogruppdatabasen  -  Nya släktforskningssajten för DNA-genealogi
Svenska Haplogruppdatabasen är en ny släktforskningssajt för DNA-genealogi och väldigt förenklat kan man säga att haplogrupper är en gruppering och klassificering av visst genetiskt material som förts vidare generation efter generation, från far till son och från mor till dotter. Genom noggranna vetenskapliga studier av detta genetiska material har man kunnat beräkna hur världens befolkning spridit sig ut ur Afrika, divergerat till olika etniciteter, och brett ut sig över jorden.

Då det blir allt vanligare att man som privatperson genomför DNA-tester, för att lära sig mer om sin släkt, blir det fler och fler som känner till sin/sina haplogrupper. Svenska Haplogruppdatabasen (SHD) är en databas vars ändamål är att samla och åskådliggöra svenska historiska personers haplogrupper och därigenom skapa ett verktyg för att infoga denna kunskap i den traditionella formen av släktforskning.

Det handlar om att skapa en databas över våra haplogrupper på raka fädernet (YDNA) och raka mödernet (MtDNA), som kommer ge oss fantastiska möjligheter att studera tillhörigheten inte bara för våra egna raka linjer utan för större delar av befolkningen på 1600-talet och 1700-talet och fördelningen lokalt i de socknar och landsändar vi är intresserade av. Och med potentiell möjlighet att avslöja felaktigheter i vår forskning, fäder som inte är fäder till sitt barn osv.


Läs mer på: http://dna.scangen.se/

Ny spännande produkt i bokhandeln: Nostradamus Profetior Anno 1555
2011-04-01 17:42
Ny spännande produkt i bokhandeln: Nostradamus Profetior Anno 1555

Översättning: Anna Carlstedt & Jan Stolpe

Nostradamus profetior, skrivna på rimmad vers, är en nattsvart fresk över mänskligt lidande. Olycksbådande järtecken löper som en röd tråd genom de märkliga visionerna av krig, tyranni och katastrofer.

De första profetiorna utgavs 1555. I sin inledande essä tecknar Anna Carlstedt bilden av Nostradamus liv och samtid. Profetiorna placeras i sitt ursprungliga sammanhang och fram träder en ny bild av Nostradamus - en humanist - och en mäktig text som manar till eftertanke.

Parallellt med översättningen följer en faksimil av originalutgåvan.

Köp den i Rötterbokhandeln.
Artikelnummer: 20120.
Pris: 195 kr. Medlemspris: 180 kr.


Sida 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47