Har du sett att det har kommit en ny CD-skiva i bokhandeln?
2011-05-13 13:09
Har du sett att det har kommit en ny CD-skiva i bokhandeln?
CD-skivan "Smeder i Värmland och Dalsland o. 1650-1895" innehåller efternamns-, person- , och ortsregister och även några antavlor, 2011 ver. 9.

Artikelnummer: 10067
Pris:
300

Köp den i Rötterbokhandeln
Bli inspirerad om Släktforskning - Hitta dina rötter!
2011-05-13 9:59
Bli inspirerad om Släktforskning - Hitta dina rötter!
I morgon, lördag 14:e maj, arrangerar Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga en Släktforskningsdag. Detta tar plats i Göteborg, på Vasagatan 46 mellan klockan 13.00-17.00.

Klicka på länken för att se programmet: Program_slaktforskardag.pdf

Välkommen önskar arrangören!

Härnösands trivialskolas matrikel för 1647-1800
2011-05-13 9:19
Härnösands trivialskolas matrikel för 1647-1800
Det är inte ofta en ny skolmatrikel från äldre tider blir publicerad, men när så sker mottas den med samma förväntan som ett nytt herdaminne. Det betyder att decenniers forskningsarbete äntligen burit frukt.

Viktor Örnbergpristagarna från 1998 Per och hans far Teo Sundin har nu slutfört ett arbete som pågått i över 30 år, nämligen utforskandet av alla elever i Härnösands trivialskola för åren 1647-1800. De över 5.000 eleverna har i möjligaste mån spårats såväl till deras ursprung som hur deras liv efter skolan utvecklades. Dessutom har Per lagt ut resultatet av deras idoga arbete fritt för nedladdning här: http://www.slaktergardar.psem.se/

En trivialskola motsvarar vår grundskola. Det är därför långt ifrån som alla fortsatte till en akademisk karriär. Många återvände hem till gården och blev sedan vanliga bönder eller torpare, men bara att de fick gå i skolan ger en ytterligare färg åt familjens biografi. Ofta hittar man nämndemän eller på annat sätt betrodda sockenbor som fäder, men det förekommer också att pojkarna (som det naturligtvis bara var fråga om på den tiden) växt upp i till synes fattiga förhållanden.

Som Per skriver på hemsidan är han naturligtvis tacksam för kompletteringar och rättelser till arbetet, som på så vis kan förbättras ytterligare.

Nya leveranser av enskilda arkiv till Riksarkivet
2011-05-12 9:15
Nya leveranser av enskilda arkiv till Riksarkivet
Varje år tar Riksarkivet Marieberg-Arninge emot nya enskilda arkiv av riksintresse. Här förvaras person-, släkt- och godsarkiv, förenings- och organisationsarkiv, företagsarkiv, arkiv efter tidningar, föreningar och företag inom pressen, stiftelser och akademiers arkiv.

Sammanlagt finns det cirka 25 000 hyllmeter med enskilda arkiv - en guldgruva för forskare av olika slag. I de nyinkomna arkiven ingår ofta många intressanta, vackra, roliga eller på annat sätt anmärkningsvärda handlingar. Här visas några exempel på handlingar som tagits emot under 2010.

Brev sänt med kronopost
Kronopost var en speciell form av postbefordran som existerade parallellt med Postens befordran och som ombesörjdes av särskilda kronopostbönder. Systemet användes oftast inom häradsförvaltningen. Detta kronopostbrev är ställt till fjärdingsmannen Eric Ersson i Wickeby, Knivsta socken, och är daterat den 19 juni 1803. På adressidan står antecknat: "detta skall igenom natt och dag fort skaffas utan minuts uppehåll wid hårdaste answar och 10 plåtars wite". Detta är hämtat från ett sådant arkiv.

Klicka här för att läsa hela artikeln på Riksarkivsarkivets hemsida
SVAR har uppdaterat folkräkningen 1910 igen!
2011-05-11 9:54
Ytterligare 175 936 personer finns nu sökbara i Stockholms, Uppsala och Västernorrlands län.
Databasen har uppdaterats med 175 936 poster fördelade i 87 församlingar i 3 län; Stockholms län (46 församlingar), Uppsala län (36 församlingar) samt Västernorrlands län (5 församlingar)

Läs mer på: http://www.svar.ra.se/
DNA – möjlighet eller hot?
2011-05-05 13:24
Det talas mer och mer om DNA i vårt samhälle. Det används som bevis i rättegångar, det används för att klargöra människosläktets utbredning, det används för att förklara sjukdomars uppkomst och det kan också användas i släktforskning.

Det finns många funderingar på vad kunskapen om DNA kan innebära, och vilka möjligheter och risker som det finns med detta. Är det försvarbart att använda DNA-teknologin för att påvisa släktskap eller kan det ställa till med tragedier, när ett släktskap definitivt kan avvisas?

Det, och mycket mer, kommer att vara i fokus på den temadag om DNA, som Genealogiska Föreningen genomför, i samarbete med Historiska Museet, den 17 september 2011. Det kommer att finnas företrädare för företag som sysslar med DNA, det kommer att finnas släktforskare som presenterar sina resultat, det kommer att belysas olika uppfattningar inom den vetenskapliga världen runt tillförlitlighet och mycket mer .  Har du funderingar eller frågor, idéer eller uppslag runt DNA som du vill ska belysas, eller vill du själv delta med information eller frågor, hör av dig till dna@genealogi.net. Det kommer att finnas möjligheter till utställning, föredrag, små eller större workshops runt olika ämnen relaterade till DNA, och det kommer också att finnas många intresserade människor att tala med.

Hör av dig, programmet blir bara bättre med just dina synpunkter, och boka redan nu in den 17 september.

27 miljoner färgbilder åt släktforskarna
2011-05-04 13:05
27 miljoner färgbilder åt släktforskarna
Från och med den gångna veckan har ArkivDigitals användare tillgång till fler än 27 miljoner digitala färgbilder (54 miljoner sidor) att forska i. På mindre än två månader har ytterligare en miljon bilder lagts till i databasen.

Släktforskningen i Sverige växer och internationellt finns det uppgifter om att genealogerna är den näst största gruppen användare av internet. Företaget ArkivDigital fortsätter också att utvecklas mycket positivt. Internettjänsten ADOnLine2 ökar snabbt i popularitet och alltfler uppskattar företagets satsning på hög kvalitet och god service. Med mer än trettiotusen registrerade användare har ArkivDigital etablerat sig som det ledande svenska släktforskningsföretaget med en stabil grund för sin fortsatta utveckling: ännu fler bilder samt en kundanpassad och lättanvänd internettjänst.
Samarbeten med de stora släktforskningsorganisationerna och privata släktforskare, ger förutsättningar för en utveckling som gynnar alla parter. Förbättringar i tjänsten ADOnLine2 genomförs med jämna mellanrum och programmet förses successivt med mer funktionalitet enligt användarnas önskemål. ArkivDigital ägs och drivs till stor del av släktforskare och utvecklingen gynnas av att företaget har en god uppfattning av släktforskningens utmaningar och användarnas behov.

ArkivDigitals internettjänst, ADOnLine2, finns idag på bibliotek över hela Sverige. Flera av de stora utbildningsorganisationerna, bl.a. ABF, Medborgarskolan och Studieförbundet Vuxenskolan, arbetar med ADOnLine2 i sina släktforskningsutbildningar. Även föreningar, företag och privatpersoner använder ADOnLine2 och ArkivDigitals informationsmaterial i sina utbildningar.

Alla är välkomna att prova ADOnLine2 med tillgång till en gratis församling och alla funktioner i programmet.

Med vänliga hälsningar
ArkivDigitalArkiv Digital AD AB  är det största svenska släktforskningsföretaget som tillhandahåller historiskt material, bl.a. Sveriges kyrkböcker, i abonnemangsform genom sin online-tjänst ADOnLine2.
Vi arbetar arbetar med nyfotografering av kyrkböcker och annat arkivmaterial som kan intressera släkt- och hembygdsforskare. Bakgrunden till bildandet av företaget är att materialet tidigare endast funnits i form av filmbilder med varierande läsbarhet. Personerna bakom ArkivDigital beslöt därför att genomföra en ny digitalfotografering med moderna verktyg. Företaget använder digitalkameror med hög upplösning för att fotografera originalböckerna, i färg, vilket ger hög bildkvalitet och läsbarhet.

ArkivDigital
av Släktforskare - för Släktforskare
Sida 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47