Tillbaka
Medborgarskapshandlingar till Rötters Vänner
Wednesday - Feb 8, 2012 13:23
Medborgarskapshandlingar till Rötters Vänner
Nu har de sista Medborgarskapshandlingarna indexerats och blivit sökbara på Rötter www.genealogi.se/konsulatsarkiv. Det är 16.552 personer nämnda i svenskars ansökningar om förbehåll som nu lagt till i databasen.
 
År 1894 tillkom en lag som innebar att svenskar bosatta utomlands efter 10 år måste ansöka om förbehåll för att få behålla sitt svenska medborgarskap. Ansökningarna lämnades in till de svenska konsulaten ute i världen och kom med tiden att hamna i utrikesdepartementets arkiv på Riksarkivet.

De konsulat som tillkommit sedan förra uppdateringen är Antwerpen, Bordeaux, Hamburg, Helsingfors, Konstantinopel, Köpenhamn, Le Havre, Riga och Rouen.

Totalt finns nu 6 477 ansökningar med 28 115 nämnda personer sökbara för Rötter Vänner.
Ansökningarna omfattar åren 1881-1921.

Medborgarskapshandlingarna är nu färdigindexerad, men vi behöver fortfarande hjälp med att indexera återstående Nationalitetsmatriklar. Gå till www.genealogi.se/konsulatsarkiv och anmäl ditt intresse.