Hans Persson Thel

Borgare.

Far: Per (Petter) Hansson Thel
Mor: Margareta Jonsdotter

Född: Gävle, GÄS 1) 
Bokhållare: Söderhamns gevärsfaktori, Söderhamn, HÄL 2) 
Jordtransaktion: 1674 Haga nr 3, Norrala sn, HÄL 3) Vid tinget för Norrala och Trönö socknar 1674 i maj (jag saknar datum i den kopia jag har tillgänglig) skrivs följande in i domboken:
"Factorens Skrifware Hans Thel, tilltalthe Borgaren wthi Söderhambn, Per Jönsson, om 11. fambnar Jordh för 15. D.r Kopp[ar]m.t, hwilken Jordh ähr kommen wndan Per Jonss hemman i Haga och sålt till Per Månsson i Söderhambn, af huilken Hans Thel hafuer samme Jordh sig tillhandlat, Så alldenstundh Per Jönsson [p. 10:] ähr till hemmaneth bordigh, kan honom icke förnekas samma Jordh inlösa för så mycket Jordhen ähr wthsatt före, och måtte så Per Jönsson samma penningar Hans Tehl tillställa."
Skrivare: omkring 1674 Söderhamns gevärsfaktori, Söderhamn, HÄL 4) 
Borgare/handelsman: omkring 1705 Söderhamn, HÄL 5) 
Fordran: 1705 Svartvik nr 2, Norrala sn, HÄL 6) Handelsman Hans Thel i Söderhamn låter i oktober 1705 på tinget i Mo uppbjuda sin fordran på 165 daler 28 öre kopparmynt i "Swartwijks Hemmanet" andra gången.
Fordran: 1705 Svartvik nr 2, Norrala sn, HÄL 7) Handelsman Hans Thel i Söderhamn låter i juli 1705 på tinget i Norrala uppbjuda sin fordran på 165 daler 28 öre kopparmynt i salig Mårten Larssons hemman i Svartvik.
Hemmansägare: omkring 1710 Borg nr 1, Norrala sn, HÄL 8) I domboken 1710 noteras vid hösttinget i oktober att tolvmännen i Norrala (Olof Mickelsson i Styvje, Knut Larsson i Boda och Anders Jonsson i Å) beordades "att werdera och skatta all den byggnad Olof Olsson i Siättene, som tillförene [f. 470v:] Warit H.r Theels Landbonde vppå Hemmanet Bårg", så att herr Thel finge vet vilken byggnad Olof Olsson gjort för de åren han hävdat och besuttit hemmanet. (Hans Thel omtalas i samma dombok som handelsman i Söderhamn.)
Omnämns: 1712 9) Han omnämns i samband med att hans änka Regina Schröder står som fadder till en dotter till landsskrivaren Petter Wahlman och hu. Maja Schröder i Trönö 1712 ("Sal: Her Hans Telhz Änkia Madam Regina Schröder").
Död: Söderhamn+, HÄL 10) 
Begravd: Söderhamns kyrka, Söderhamn, HÄL 11) Hälsingeprosten Broman anger i sin genealogi från 1700-talets förra hälft bl.a. följande om honom och hustrun:
"Efter Brigita Gadds död; som skedde 1695 [sic]; såsom är at se, så wäl af thet wackra Epitaphio uti Söderhamns kyrko upsatt, gentemot Prädikestolen, på södra wäggene; hwarest bägge theras Contrefaiter, och några Minesmärken äro fästade; Som utaf Ljk-Stenen, främst wid Chordören liggandes (---)". - Själva gravstenen "På stora gången främst N: 1. wid Chorsdören" är av Broman avritad i beskrivningen av Söderhamns nya kyrka [a.a., s. 425]. Enligt avritningen innehöll epitafiet texten "Hans Thel Brigita Gadd 1684."


Familj med Brita Andersdotter Gadd (- 1695)

Vigsel:  12)

Barn:
Margareta (Greta) Hansdotter Thel Djurberg (1679 - )


Familj med Regina Schröder

Vigsel: 1697 Söderhamn+, HÄL 11) Broman uppger att [råd- och handelsman] Hans Persson Thel trädde "uti senare ächtenskap; 1697; med B. Regina Christina Schröder, ägandes med henne, för än han afsomnade, 17.. thessa 7: st: Barn, näml. (---)".

Barn:
Petrus Hansson Thel (- 1737)


Noteringar
I Sehlberg, Erik: Gefle och dess slägter, H 38a:1:3, p. 145-152, handskriftsavd., Kungliga Biblioteket, finns en stamtavla som utgår från Hans Thels far och som tydligen i mycket hämtar sina uppgifter från prosten Olof Johannis Bromans genealogi från 1700-talets första hälft. Den inleds:
"[p. 145:] "Slägtens stamfader var Tullnäs på Gottland, ägande en Son, Petter Hansson Tehl, Handelsman i Gefle, som hade till hustru Margreta Jonsd:r, syster till Factoren [i marginalen tillagt: ["Se pag. 558"] Daniel Behm [ska vara: Hans Behm, vilken var bror till Daniel] i Söderhamn, af den vidsträckta Behmske Famillien. De ägde tillsammans 14 Barn af hvilka 5 st dödde i barndommen, men de Lefvande voro dessa: 1 Anna, 2 Hans. 3 Daniel. 4 Catrina. 5 Jonas 6 Helena. 7 Lars 8 Albrect. 9 Michael."
(---)
2. Class Hans Pedersson Tehl född i Gefle [blankt] blef sedan Råd & Handelsman i Söderhamn och gift 2 gånger. A. med Brigitta Gadd, Landtmätaren i Norrland Anders Birgersson Gadds dotter. Barnen voro innan hon dog 1695 desse 4: 1 Margreta 2 Cecilia. 3 Anders 4 Petrus. (---)".
---
I en stamtavla över ättlingarna till borgmästaren "Jonas Bem Mickelsson" i Gävle, åtminstone delvis upprättad på 1760-talet, redovisas också ättlingarna till Hans Thel i Söderhamn. Hans Thels dotter Greta, änka efter domprosten i Uppsala Daniel Djurberg, anges ha lämnat uppgifterna om sina egna barn och barnbarn år 1762, med tillägget: "äfven underrättelse om Thelska slägten hvad hon derom hade sig bekant."Hans Thel[;] Reste till Danzig at lära Köpmans Bokhålleri; blef Factorie Bokhållare hos sin Morbror Hans Bem i Söderhamn och sedan Köppman i samma stöd.
g. 1.o m. Brita Gadd
2.o m Stina [sic - ska vara Regina] Schröder". [Stamtavla över ättlingarna till borgmästaren Jonas Mickelsson (Behm) i Gävle, Nordin 270, Nordinska samlingen, Uppsala] Universitetsbibliotek] Hans Thel, Greta Thels far, anges emellertid där vara son till orgelbyggaren Hans Thel i Gävle och dennes hustru Greta Behm.


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1653       Systern Helena Persdotter Thel föds 1653 Gävle+, GÄS 13).
1674       Jordtransaktion 1674 Haga nr 3, Norrala sn, HÄL.  3)
~1674       Skrivare omkring 1674 Söderhamns gevärsfaktori, Söderhamn, HÄL.  4)
1679       Dottern Margareta (Greta) Hansdotter Thel Djurberg föds 06.07.1679 Söderhamn, HÄL 14).
1695       Makan Brita Andersdotter Gadd dör 1695 Söderhamn, HÄL 14).
1697       Vigsel Regina Schröder 1697 Söderhamn+, HÄL.  11)
~1705       Borgare/handelsman omkring 1705 Söderhamn, HÄL.  5)
1705       Fordran 1705 Svartvik nr 2, Norrala sn, HÄL.  6)
1705       Fordran 1705 Svartvik nr 2, Norrala sn, HÄL.  7)
1709       Systern Helena Persdotter Thel dör 1709 13).
~1710       Hemmansägare omkring 1710 Borg nr 1, Norrala sn, HÄL.  8)
1712       Omnämns 1712.  9)
1737       Sonen Petrus Hansson Thel dör 1737 Söderhamn, HÄL 15).


Källor
 1) Sehlberg, Erik: Gefle och dess slägter, H 38a:1:3, p. 145, handskriftsavd., Kungliga Biblioteket
 2) Stamtavla över ättlingarna till borgmästaren Jonas Mickelsson (Behm) i Gävle, Nordin 270, Nordinska samlingen, Uppsala
 3) Dombok för Hälsingland 1674, p. 9, 10, HLA
 4) Se Jordtransaktion
 5) Se Fordran
 6) Renoverade småprotokoll 1705, häradsrätter, Gävleborg, vol. 2, pag. 2530, Advokatfiskalen, Svea hovrätt, RA
 7) Renoverade småprotokoll 1705, häradsrätter, Gävleborg, vol. 2, pag. 2524, Advokatfiskalen, Svea hovrätt, RA
 8) Dombok för Hälsingland 1710, renoverad, Gävleborg:65, f. 470r-470v, Häradsrätter, Advokatfiskalen, Svea hovrätt, Riksarkivet
 9) Trönö C:1, p. 130
 10) Se Begravning
 11) Broman, Olof Johansson: Glysisvallur och öfriga skrifter rörande Helsingland, utg. genom Karl A. Haegermarck & Anders Grape, avd. AEttqvisl, genealogi för släkten Thel (d. 2, Uppsala 1912-1953), s. 723
 12) Broman, Olof Johansson: Glysisvallur och öfriga skrifter rörande Helsingland, utg. genom Karl A. Haegermarck & Anders Grape, avd. AEttqvisl, genealogi för släkten Nerbelius resp. släkten Thel (d. 2, Uppsala 1912-1953), s. 676 resp. s. 719
 13) Sehlberg, Erik: Gefle och dess slägter, H 38a:1:3, p. 151, handskriftsavd., Kungliga Biblioteket
 14) Broman, Olof Johansson: Glysisvallur och öfriga skrifter rörande Helsingland, utg. genom Karl A. Haegermarck & Anders Grape, avd. AEttqvisl, genealogi för släkten Thel (d. 2, Uppsala 1912-1953), s. 719
 15) Broman, Olof Johansson: Glysisvallur och öfriga skrifter rörande Helsingland, utg. genom Karl A. Haegermarck & Anders Grape, avd. AEttqvisl, genealogi för släkten Thel (d. 2, Uppsala 1912-1953), s. 723<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.6, Programmet tillhör: Crister Lindström