Sveriges Släktforskarförbund

Tillbaka till listan 

Sala Kristina gamla kyrkogård församling i Sala


Sala stads 1600-talskyrka byggd av gråsten och tegel. Den tillkom i samband med stadens grundläggning och invigdes 1641. Ursprungligen hade kyrkan ett enormt högt torn och spåntak. Uppförandet av tornspiran drog ut på tiden och belastade staden tungt ekonomiskt. I stadsbranden 1736 totalförstördes taket och den prestigefyllda tornhuven störtade brinnande ner. En ny men betydligt blygsammare huv uppfördes istället.

 I kyrkan finns predikstol, altaruppsättning och orgelfasad från 1700-talet. Altartavlan som visar den sista måltiden torde ha utförts av hovmålaren Georg Schröder. Den skänktes till kyrkan av drottning Ulrika Eleonora d.y. 1738 som ett tack till Sala då hovet under pesten 1710–11 vistades i staden. De änglar som flankerar uppsatsen räddades under branden och är även de en tidigare kunglig gåva. Marmoreringarna på altarringen och predikstolen ska föra tankarna till de bergarter som finns i silvergruvan.   Nuvarande orgelverk byggdes av E. Hammer 1969 och renoverades 1997.

När kyrkan renoverades i början av förra seklet försågs den med rosdekor i jugendstil, därav tillnamnet Rosenkyrkan. På kyrkogården finns även stoftet efter Ivan Aguéli – helt nära sin födelseplats i det angränsande kvarteret.
Textkälla:
Foto: Peo Blomkvist 

 

 ©2011 Sveriges Släktforskarförbund
 Observera att alla bilder på denna webbsida är skyddade av upphovsrätten.