Language button

in english

BT Login

Logga in Registrera

Logga in på ditt konto

Användarnamn
Lösenord
Användarnamn *
Lösenord *
Användarnamn *
Lösenord *
Kom ihåg mig

Skapa konto

Fält markerade med en asterisk (*) är obligatoriska.
För- och efternamn *
Användarnamn *
Lösenord *
Bekräfta lösenord *
E-post *
Bekräfta e-post *

W. A. Eurenius & P. L. Quist / Eurenius & Quist

110980

Okänd man. Ur samma album som #110891 från Göteborg.

Fotografens namn & adressW. A. Eurenius & P. L. Quist, Regeringsgatan 18
Kommentar
2010-12-03 00:49:26 Rustan Gandvik
Edouard von Schoultz. Professor och föreståndare vid Chalmersska Institutet 1853-1881. Föreståndare för Göteborgs Slöjdförenings skola. Kommunalman, riksdagsman m.m. Se artikel i Svenskt Porträttgalleri del XXV samt Sven Schånbergs minnesord i Chalma Mater del 2 (1864-1903) s319.
110793

Tillhör samma samling som #110754. Okänd kvinna

Fotografens namn & adressW. A. Eurenius & P. L. Quist, Regeringsgatan 18
110759

Tillhör samma samling som #110754. Fredrik Sander

Fotografens namn & adressW. A. Eurenius & P. L. Quist, Regeringsgatan 18
Kommentar
2011-01-05 12:09:28 Jan-Åke Holmbring, Linköping
Sander, Nils Fredrik, skald konstkännare, ämbetsman. Född d. 26 sept. 1828 i Vintrosa församling i Närike, tillhörande en gammal bondesläkt. - Aflade studentexamen i Uppsala 1848, fil.kan.-ex. 1855 och promoverades, efter att ha utgifvit en gradualdisputation: Om Carl XII:s krigare under fångenskapen i Ryssland efter slaget vid Pultava till freden i Nystad, 1857 till fil. doktor. Under studietiden anställd såsom lärare för öfverste B. v. Schinkels son, fick S. med sin lärjunge göra en resa till Italien vintern 1852-53, hvilken färd blef af betydelse för hans blifvande verksamhet. Efter hemkomsten belönades han sistnämnda år med Svenska Akademiens stora pris för diktcykeln: Den fallande stjärnan, Sånger till Selma (särskildt utgifna 1858). Utgaf gemensamt med R. v. Kraemer, C. R. Nyblom och C. G. Stranberg Qvartetten poetisk kalender 1854, samt 1856 ensam Karlavagnen, en diktsamling. S., som ämnat bereda sig för en docentur i estetik, ingick emellertid på tjänstemannabanan 1856 såsom e.o. i eklsiastikdepartementets expedition och tjänstgjorde såsom notarie i prästeståndet under de fyra sista ståndsriksdagarna. Af Vitt.hist. och ant. akad. utnämnd till Letterstedtsk stipendiat, anträdde han våren 1864 en resa, som räckte nära ett och ett halft år. S. tog vägen öfver Tyskland, Ungern och Konstantinopel till Grekland, där han vistades några månader i Aten, samt gjorde utflykter i det inre af landet. Därefter genomreste han Sicilien och Italien samt i sällskap med grefve C. Snoilsky Spanien och besökte under hemvägen Paris. Efter sålunda vid många främmande museer idkade konsthistoriska studier, ingick han såsom e. o. amanuens vid det nybildade Nationalmuseum 1866, där han, som 1869 förordnades till förste amanuens, i åtta år deltog i konstsamlingarnas ordande och bearbetande samt såsom t.f. intendent 1873 emottog för statens räkning de af Carl XV till staten testamenterade samlingarna. S. utgaf Sveriges nationalmuseum, dess byggnadshistoria, dess arkitektur och samlingarna 1866, äfvensom det grundläggande arbetet Nationalmuseum. Bidrag till tafvelgalleriets historia 1872-76. För litterära och konsthistoriska studier företog S. ytterligare utländska resor till Tyskland, Belgien och Holland 1869, till Petersburg och Moskva 1870, ånyo till Grekland och Italien 1875, O.s.v. - Befordrad till kopist i eklesiastikdepartementets expedition 1866, till protokollsekreterare i K. maj:ts kansli 1870 och t.f. kanslisekreterare 1874, lämnade han sin tjänst vid museet men förordnandes i stället 1875 till led. af museinämnden. 1880 fick han anbud att bli nationalmuseums intendent, men undanbad sig. 1882 blef S. kansliråd och byråchef i eklesiastikdepartementet, hvilken post han beklädde till 1893, 1884 hedersledamot af konstakademien och 1889 en af de aderton i Svenska akademien. ------ Under senare delen af sitt lif slog sig S. på studiet af den fornnordiska litteraturen och den nordiska mytforskningen och utgaf på detta område en mängd skrifter, några på tyska och franska. Död d. 30 maj 1900. - Ogift. (Sveskt boigrafiskt handlexikon II:417).
2010-11-26 22:19:11 Ann-Mari Bäckman
Detta kan vara kanslirådet Nils Fredrik Sander född 26/9 1828 i Vintrosa, Örebro län. Han dog 30/5 1900 enligt Rotemansarkivet
110246

Okänt barn, en loppmarknadsbild.

Fotografens namn & adressW. A. Eurenius & P. L. Quist, Regeringsgatan 18
109347

Martin Munte står det på baksidan. Ur samma samling som #109314

Fotografens namn & adressW. A. Eurenius & P. L. Quist, Regeringsgatan 18
Kommentar
2010-11-04 09:16:57 Jan-Åke Holmbring, Linköping
Snickaren Carl Martin Vilhelm Munthe var född i Björkö (F) 1823-07-14 och dog i Stockholm 1904-02-16. Han var gift med Emma Karolina (efternamn saknas), f. i Visby 1842, d. i Stockholm 1920. (Sveriges befolkning 1890 0. 1900, Sveriges dödbok).
2010-11-04 08:57:26 Ann-Mari Bäckman
Om det är rätt person, så skulle han vara far till den kände författaren och läkaren Axel Munthe född 31/10 1857 i Oskarshamn (Döderhult). Modern hette Ugarph.
2010-11-04 08:50:49 Ann-Mari Bäckman
Detta kan vara apotekare Martin Arnold Fredrik Munthe, far till Martin Axel Fredrik Munthe, född 31/10 1857, Döderhult, Småland. Apotekarhustrun hette Lovisa Aurora ( svårläst efternamn) född 16/3 1819, Stockholms län, död 10/4 1880 i Stockholm. Källor: Rotemansarkivet Födda 1857, Döderhult, Kalmar län
106093

Okänd herre. Från samma album som #105923.

Fotografens namn & adressW. A. Eurenius & P. L. Quist, Regeringsgatan 18
105319

På baksidan står det Fru Hellström, Hudiksvall . Ur samma album som #105211 från Hälsingland.

Fotografens namn & adressW. A. Eurenius & P. L. Quist, Regeringsgatan 18
Kommentar
2013-01-09 12:13:53 Birgitta Modin
Detta kan mycket väl vara Henrietta Augusta Emerentia Hellström f. Friis gift med #105317. 1843 01 26 -1928 12 21(min morfars mor) Den medaljong hon bär på bilden, ser ut, att vara identisk med en medaljong, som jag har i min ägo,och som jag vet var hennes. Ansiktsdragen stämmer även överens med äldre bilder jag har av henne, spec. öron och näsa.
2012-02-18 11:14:40 Ann-Mari Bäckman
105317

På baksidan står det Trävaruinsp Hellström, Hudiksvall . Ur samma album som #105211 från Hälsingland.

Fotografens namn & adressW. A. Eurenius & P. L. Quist, Regeringsgatan 18
Kommentar
2013-01-08 12:34:05 Birgitta Modin
Bilden föreställer Carl August Hellström i unga år. Han är min morfars far. Hans hustru hette Henrietta Augusta Emerentia (inte Emilie, som uppges) f. Friis, min morfars mor Paret förlovade sig i Gnarp 1862 12 26. Min morfar var nr 8 i barnaskaran av 9 barn (Källor handlingar i familjearkiv) Henrietta dog 1928 12 21
2011-05-15 09:50:11 Jan-Åke Holmbring, Linköping
Carl August Hellström dog i Hudiksvall 1913. Han var gift med Henrietta Augusta Emelie Friis f. i Stockholm 1843, d. där 1928. (Sveiges dödbok, Begr. i Sverige).
2011-05-14 09:52:52 Ann-Mari Bäckman
Det kan vara överinspektör Carl August Hellström född 1830, Jakob och Johannes, Stockholm. År 1890 bodde han med sin familj i Hudiksvall, Hälsingland. Uppgiften bör bekräftas. Källa: Sveriges befolkning 1890
105260

På baksidan står det Fru Wilh. Ekman f Öberg, Grängesberg . Ur samma album som #105211 från Hälsingland.

Fotografens namn & adressW. A. Eurenius & P. L. Quist, Regeringsgatan 18
Kommentar
2011-03-05 21:16:16 Anders Tingdal
Ann-Mari Bäckmans uppgift bekräftas. Hilda var min fmfm.
2010-08-18 17:07:12 Ann-Mari Bäckman
Enligt Begravda i Sverige hette hustrun Hilda Maria Öberg född 1/5 1842, död 26/4 1922 i Torsvi, Enköpings kommun.
2010-07-06 22:03:49 Ann-Mari Bäckman
Milda? Maria Öberg född 1842, Grangärde, hustru till #105259
105259

På baksidan står det Bruksförvaltare Wilh. Osckar Ekman, Gnarps bruk sedan Sh--- bruk. Född 1842, dog 1923 i Forsvi --- Enköping . Ur samma album som #105211 från Hälsingland.

Fotografens namn & adressW. A. Eurenius & P. L. Quist, Regeringsgatan 18
Kommentar
2011-03-05 21:09:52 Anders Tingdal
Bekräftas. Han var min fmff
2010-08-18 16:45:34 Ann-Mari Bäckman
Bruksförvaltare Vilhelm Ottokar Ekman född 7/4 1841, död 11/9 1922 i Torsvi, Enköpings kommun, Uppsala län.
2010-07-06 22:02:18 Ann-Mari Bäckman
Detta bör vara inspektoren Wilhelm Ottokar! Ekman född 1841, Grangärde, gift med #105260 Källa: Husförhör, Hälsingland, Gnarp, Masugnen sidan 350, 1871-1875
104074

Bild ur album efter Jacob Andersson, Marnäs, Ludvika. Skänkt till Ludvika Hembygdsförening. Föreställer prinsarna Gustaf, Oscar och Carl som barn.

Fotografens namn & adressW. A. Eurenius & P. L. Quist, Regeringsgatan 18
103851

Grosshandlare Duvbergs i Arboga står det i albumet, och på baksidan står det Fru Duvberg, Arboga. Ur samma album som #103828.

Fotografens namn & adressW. A. Eurenius & P. L. Quist, Regeringsgatan 18
Kommentar
2011-07-02 22:50:27 Alan Dufberg
Detta är min farfars mor Maria Lovisa f Törnquist, g m Albrecht Ferdinand Dufberg
2010-05-29 20:20:37 Ann-Mari Bäckman
Detta bör vara Maria Lovisa Törnqvist född 1824, Arboga stad, gift med #103852. Källa: Sveriges befolkning 1890
100404

Okända barn. Ur samma album som #100301.

Fotografens namn & adressW. A. Eurenius & P. L. Quist, Regeringsgatan 18
100394

Okänt barn. Ur samma album som #100301.

Fotografens namn & adressW. A. Eurenius & P. L. Quist, Regeringsgatan 18
Kommentar
2011-10-15 06:00:04 Ann-Mari Bäckman
Samma flicka som #100393?
100393

Okänt barn. Ur samma album som #100301.

Fotografens namn & adressW. A. Eurenius & P. L. Quist, Regeringsgatan 18
Kommentar
2010-02-12 00:49:31 Anders Nylander, Sundsvall
Jag tror att det är Märta Elisabet Öström
2010-02-11 22:05:15 Ann-Mari Bäckman
Verkar vara samma flicka på foto #100394
98276

På baksidan står det Anna Unger dotter till Johan Thorell. Ur samma album som #98232 från Bjuråker.

Fotografens namn & adressW. A. Eurenius & P. L. Quist, Regeringsgatan 18
Kommentar
2011-02-27 16:02:33 Ann-Mari Bäckman
Anna Johansdotter Thorell född 17/8 1849, var dotter till Johan Jonsson Thorell född 21/3 1824 och Anna Hansdotter Ek född 6/9 1829. På samma sida står att Anna Thorell född 17/8 1849 gifte sig 1867 med inspektoren Adolf Fredrik Unger född 30/4 1838. Det första barnet Yngve föds 28/7 1868, men dör 18/11 1868. Fotot verkar vara från ca 1878 och vem av barnen det är, är svårt att säga. Källa Norra Elgerud, Bergsjö, Hälsingland, sidan 84, 1862-1871
2010-05-06 14:02:42 Ann-Mari Bäckman
I Sveriges befolkning 1890, finns en Anna Thorell född 1849 i Bergsjö, Hälsingland gift med bruksägare Adolf Unger född 1839, Gunnarskog, Värmland. uppgiften bör bekräftas.
94844

Pehr Isac Bagge född 3/8 1849 i Styrnäs förs, Västernorrland. Bruksbokhållare och Inspektor i Kramfors. Handlande i Sundsvall 1873. Avled 2/6 1884 i Sundsvall Familjefakta finns på länken: http://baggebo.nu/bagge/tree/000/0000/041.htm

Fotografens namn & adressW. A. Eurenius & P. L. Quist, Regeringsgatan 18
Kommentar
2011-07-29 20:52:45 Ann-Mari Bäckman
Han var tvillingbror till Carl Fredrik Bagge #94812
94730

Okänd kvinna. Ur samma bunt som #93877.

Fotografens namn & adressW. A. Eurenius & P. L. Quist, Regeringsgatan 18
94729

Okänd kvinna. Ur samma bunt som #93877.

Fotografens namn & adressW. A. Eurenius & P. L. Quist, Regeringsgatan 18
94633

Okänd man. Ur samma bunt som #93877.

Fotografens namn & adressW. A. Eurenius & P. L. Quist, Regeringsgatan 18