Language button

in english

BT Login

Logga in Registrera

Logga in på ditt konto

Användarnamn
Lösenord
Användarnamn *
Lösenord *
Användarnamn *
Lösenord *
Kom ihåg mig

Skapa konto

Fält markerade med en asterisk (*) är obligatoriska.
För- och efternamn *
Användarnamn *
Lösenord *
Bekräfta lösenord *
E-post *
Bekräfta e-post *

C. A. Brunstedt

175369

Okänd man ur Siri Thelanders släktalbum, ur samma album som #174709.

Fotografens namn & adressC.A. Brunstedt, Berstrahlska huset, Riddarhustorget, St...
165509

Okänd man ur album från Bredavik, Kristianopels församling, samma album som #164193. Antecknat: "Brunstedt"

Fotografens namn & adressC.A. Brunstedt, Bergstrahlska huset, Riddarhustorget, S...
160336

På fotografiets baksida står det Johannes Larsson, Bäckäng, far till Berta Pihlman. Se #156942.

Fotografens namn & adressC. A. Brunstedt, Bergstrahlska huset, Riddarhustorget, ...
146880

Bilden tillhör samma samling som #146875. Baksidan av bilden har påskriften: Victor Albert Theodor Swederus (född d: 26/9 42)". Det torde vara samma person som föddes 26/9 1842 i Norrköping, gifte sig 13/1 1881 och dog 21/1 1916 Rudbecksgatan 10, Örebro. Hustrun hette Emma Alice Mady Nathell, född 1855 i Kristianstad och dog 1931 i Örebro. Fler upplysningar om dessa personer mottages tacksamt.

Fotografens namn & adressC. A. Brunstedt, Regeringsgatan 13, Stockholm
137573

Okänd herre. Från samma album som #137394.

Fotografens namn & adressC. A. Brunstedt, Regeringsgatan 13
136322

Okänd man. Ur samma album som #136129

Fotografens namn & adressC. A. Brunstedt, Regeringsgatan 13
114085

O Möller, häradshövding. Ur samma album som #83817.

Fotografens namn & adressC. A. Brunstedt, Regeringsgatan 13
Kommentar
2011-02-09 16:00:09 Jan-Åke Holmbring, Linköping
Se #114086.
110834

Tillhör samma samling som #110754. Prosten I. Melén, Gärdslösa

Fotografens namn & adressC. A. Brunstedt, Regeringsgatan 13
Kommentar
2010-11-27 08:47:55 Jan-Åke Holmbring, Linköping
Johan Israel Melén var född i Torslunda (H) 1797-10-22 och dog i Gärdslösa (H) 1868-06-15. Han var son till kapvardikaptenen och fänriken Johan Israel Melén (1766-1835) och Johanna Sophia Corvin (1771-1837). Han blev student i Uppsala 1816, var lärare i Kalmar 1822, blev fil.mag. 1824, konrektor 1826, avlade pastoralexamen 1832 och prästvigdes i Ljungby samma år. Han blev först kyrkoherde i Torslunda och 1853 i Gärdslösa. Han var riksdagsman 1847-66. Han var gift i Kalmar 1829-09.-04 med Catharina Helena Klinth (1801-1873). (Kalmar stifts herdaminne 4:211-213).
110827

Tillhör samma samling som #10754. Okänd man

Fotografens namn & adressC. A. Brunstedt, Näckströmsgatan 1
110791

Tillhör samma samling som #110754. Kronofogde Eneman,Borgholm

Fotografens namn & adressC. A. Brunstedt, Riddarhustorget
Kommentar
2015-08-30 15:27:54 Tommy P
Om det var sonen så hette han Johan Hindrick/Henrik Eneman.
2010-11-27 18:48:05 Jan-Åke Holmbring, Linköping
Ja, du har naturligtvis rätt. Det bör vara sonen, kronofogde Johan Fredrik Eneman, född i Köping (H) 1821-02-23, död i Borgholm 1906-06-11. Han var son till ovanstående. Han var gift i Borgholm 1854-12-22 med Karin Jonsson, f. i Algutsrum (H) 1823, d. mellan 1890 och 1900. (sveriges befolkning 1890 o. 1900, Sveriges dödbok, PLF CD-4).
2010-11-27 14:34:01 Ann-Mari Bäckman
Kan det vara en son istället? Fotograf Brunstedt flyttade till Stockholm 1862 och dog 1870. Hustrun fortsatte att driva ateljén. Fotot ser ut att vara från 1860-1870-talet. mannen ser ut att vara 30-40 år. Han skulle då vara född mellan 1820-1840. Källa: Bernhard Johansons fotografregister
2010-11-27 09:26:58 Jan-Åke Holmbring, Linköping
Kronofogde Carl Gustaf Eneman var född i Köping (H) 1785-01-21 och dog i Borgholm 1864-05-16. Han var son till landsfiskalen Johan Eneman och Maria Hultin. Carl Gustaf Eneman var gift i Köping 1820-05-21 med Maria Catharina Sjöman från Kalmar. (PLF CD-4).
109207

Fru Maria Falk f. Falk står det i albumet. Ur samma album som #109194 från Västergötland.

Fotografens namn & adressC. A. Brunstedt, Riddarhustorget
Kommentar
2012-02-19 21:30:54 Ann-Mari Bäckman
Helena Maria Falk född 1812, var änka efter kyrkoherde N O Falk #109206. I samma hushåll i Skattegård, Källby, Västergötland bodde också systern Mathilda Kristina Lundqvist född Falk, född 1824 och Mathildas son studerande Anders Werner Lundqvist född 2/8 1861, Grolanda, Västergötland #10920, #109209. Systrarna dog med 1 dags mellanrum, båda av lunginflammation i Källby. Matilda Kristina dog den 15/11 1894 och Helena Maria den 14/11 1894. Källor: Husförhör Källby, Västergötland Skattegård, sidan 45 1887-1899 SCB döda i Källby 1894 Sveriges Befolkning 1890
108917

Lina Verling står det på baksidan. lösbild

Fotografens namn & adressC. A. Brunstedt, Regeringsgatan 13
108915

Annette D'unker står det på baksidan. lösbild

Fotografens namn & adressC. A. Brunstedt, Riddarhustorget
Kommentar
2017-01-14 22:50:56 A Byrenius
Kan vara Annette Kristina d'Unker född Brunstedt f 1788-12-10, gift 1825-05-28 i Klara, A. Död 1877-06-28 i Maria Magdalena, A
104440

Ur ett album efter Jacob Andersson, Marnäs, Ludvika. Samma album som #104074

Fotografens namn & adressC. A. Brunstedt, Regeringsgatan 13
104434

Ur ett album efter Jacob Andersson, Marnäs, Ludvika. Samma album som #104074

Fotografens namn & adressC. A. Brunstedt, Riddarhustorget
104136

Okänd kvinna. Ur samma samling som #104016.

Fotografens namn & adressC. A. Brunstedt, Regeringsgatan 13
90872

Fader står det i albumet. Ur samma album som #90856.

Fotografens namn & adressC. A. Brunstedt, Riddarhustorget
90008

Troligen häradsdomare Per Ulrik Ljuslin född 1828 i Skön se #25991. Ur samma samling som #89939 från Skön eller Timrå.

Fotografens namn & adressC. A. Brunstedt, Regeringsgatan 13
Kommentar
2013-03-03 15:19:12 Ingrid Norberg
Bekräftas att detta är PER ULRIK Ljuslin enligt ovan. Samma foto finns i Svenskt porträttgalleri XXV.2, Stockholm 1905.
88923

Från samma album som #88870. Okänd kvinna med barn.

Fotografens namn & adressC. A. Brunstedt, Riddarhustorget
Kommentar
2009-12-07 16:37:02 Jan-Åke Holmbring, Linköping
Helmy Maria Berggrén v ar född i Klara, Stockholm, 1880-01-25 och dog ogift i Danderyd (B) 1972-08-03. (Sveriges dödbok 1947-2003).
2009-01-17 16:11:42 Bo-Arne Östborg
Efter samråd med släkting till albumägarinnan Helmy Berggrén har vi kommit fram till att bilden visar Helmy som barn med sin mormor Catharina Ählström (#89009). När Helmy var tre år 1883 dog hennes mor (#88873), varefter mormodern tog hand om henne.
88773

Från samma album som #88673. Anteckning på baksidan: Eric Ersson 1867. f. 1811 Den 15/1

Fotografens namn & adressC. A. Brunstedt, Regeringsgatan 13
Kommentar
2010-04-17 13:50:01 Jan-Åke Holmbring, Linköping
Ersson, Erik, i Vallsta, riksdagsman, föddes d. 15 Jan. 1811 på fädernegården Vallsta, i Helsingland. Efter faderns död öfvertog han(1827) för arfvingarnas gemensamma räkning skötseln af gården, och 1841 blef han ensam egare af densamma. Med nit och intresse egnade han sig derefter åt kommunala angelägenheter af alla slag, och 1847 valdes han enhälligt till representant i boneståndet för Vestra Helsinglands domsaga. Vid 1850 års riksdag företedde han läkarebetyg om svag helsa och fick derför stanna hemma, men 1853, då detta hnder icke mera fanns, återvaldes han samt representerade sedan valkrtesen vid alla riksdagar till och med 1868, först i bondeståndet och derefter i andra kammaren. Medtagen af sjukdom drog han sig sistnämnda år helt och hållet tillbaka från det politiska lifvet. Han afled på sin fädernegård d. 21 Mars 1872. - Under ståndsrepresentationens sista skede var E. en af de allra inflytelserikaste männen inom bondeståndet, hvars protokoll på flere ställen berätta huru de flesta af ståndets medlemmar (stundom t. o. m. ståndets alla ledamöter) uppstego och förklarade sig instämma med E. Det stora anseende han sålunda åtnjöt inom bondeståndet förde han med sig, då han inträdde i andra kammaren, hvarest han träffade ett stort antal af sina forna ståndsbröder, och det var endast tilltagande sjuklighet, som gjorde, att han bland dem ej kom att intaga främsta platsen. Många vore de förtrendeuppdrag, som gåfvos honom. Under 1853-54 och 1856-58 års riksdagar tillhörde han lagutskottet, under alla de öfriga statsutskottet. 1865 var han medlem af talmanskonferensen, 1866-67 bankofullmäktige, 1857 och 1860 statrevisor, och vid Karl XV:s kröning i Throndhjem var han en af riksdagens deputerade. Af K. M:t insattes han 1864 i komitén för utredande af frågan om grundskatternas aflösning, och 1865 i komitén för utarbetande af nytt förenings-fördrag mellan Sverige och Norge. - I fråga om politiska åsigter stod E. på samma linie som det gamla bondeståndet och den n. v. majoriteten i andra kammaren. Såsom medlem af grundskattekomitén hyllade han pluralitetens i betänkandet uttalade åsigt att någon orättvisa ej kan anses tillfogad jordegaren derigenom att han tvingas att betala grundskatt, samt förordade aflösning, ej afskrifning, och detta t. o. m. endast der grundskatten stod i ett visst förhållande till hemmanets taxerigsvärde. (Nordisk familjebok 1881:697-698).