Language button

in english

BT Login

Logga in Registrera

Logga in på ditt konto

Användarnamn
Lösenord
Användarnamn *
Lösenord *
Användarnamn *
Lösenord *
Kom ihåg mig

Skapa konto

Fält markerade med en asterisk (*) är obligatoriska.
För- och efternamn *
Användarnamn *
Lösenord *
Bekräfta lösenord *
E-post *
Bekräfta e-post *

Okänd fotograf

48096

Augusta Colén. Från samma album som #47994.

Fotografens namn & adressOkänd fotograf
48093

Okänd kvinna. Från samma album som #47994.

Fotografens namn & adressOkänd fotograf
48076

Handskriven text: Enequist. Från samma album som #47994.

Fotografens namn & adressOkänd fotograf
Kommentar
2010-01-25 19:11:32 Jan-Åke Holmbring, Linköping
Fredrik Leonard Enqvist dog i Stockholm 1919 och begr. där 1/12. Hans hustru Elsa Fredrika dog i Stockholm 1923. (Begr. i Sverige).
2005-10-03 14:53:42 Jan-Åke Holmbring, Linköping
Förmodligen är detta bergsingenjören Fredrik Leonard Enqvist, född i Sundsvall 1839. Han var elev vid Falu bergsskola 1867-1868. Han var gift med Elsa Fredrika Quennerstedt, född i Rydaholm (F) 1845. (Bergsman, E. B.: Fahlu Bergsskola 1819-1868, Sveriges befolkning 1890).
48075

Handskriven text: Dyverman (Guldgrefvare). Från samma album som #47994.

Fotografens namn & adressOkänd fotograf
48066

Okänd man från samma album som #47994.

Fotografens namn & adressOkänd fotograf
48064

Handskriven text: Barenekov ?. Från samma album som #47994.

Fotografens namn & adressOkänd fotograf
48019

Handskriven text: 1862. Min mormors far Adolf Wilhelm Tamm, född på Tvetaberg, Tveta sn, 1841-01-23, död i Stockholm 1920-05-15. Han var gift i Tveta 1869-08-01 med Anna Gustafva Enell, född 1849, död 1937. Årtalet 1862 avser det år då Adolf Tamm blev amanuens vid mineralogiska samlingarna vid Uppsala Universitet. (J-Å. Holmbring: ...som sanden i hafvet. Växjö 2000). Från samma album som #47994.

Fotografens namn & adressOkänd fotograf
48017

Handskriven text: Fröken Marlén. Från samma album som #47994.

Fotografens namn & adressOkänd fotograf
Kommentar
2005-08-15 17:49:39 Jan-Åke Holmbring, Linköping
Förmodligen är detta en dotter till stadsläkaren Hans Otto August Martin (#48016) och hans hustru Hedvig Amailia Charlotte Sasse (#48015) i Södertälje.
48016

Handskriven text: Doctor Marlén, Södertälje. Från samma album som #47994.

Fotografens namn & adressOkänd fotograf
Kommentar
2005-08-15 17:33:34 Jan-Åke Holmbring, Linköping
Den skrivna texten torde vara felaktig eller feltolkad. Porträttet föreställer nämligen förste stadsläkaren och provinsialläkaren Otto August Martin, född i Folkärna (W) 1827-09-09, död i Södertälje 1895-02-09. Efter medicine licentiatexamen och praktik blev Martin antagen som stadsläkare 1857 och upprätthöll tjänsten i 36 år. Martin tillhörde den första uppsättningen av stadsfullmäktigeledamöter och kom, trots att han fram till 1883 var ende läkare i staden, att livligt deltaga i det kommunala arbetet. I detta spelade han tillsammans med brodern, borgmästare Anton Martin, en ganska framskjuten roll. Vid sin pensionering 1893 invaldes Martin i andra kammaren, men avsade sig. (Södertälje stads historia, del II. Stockholm 1968).
48008

Fru Sjöberg. Från samma album som #47994.

Fotografens namn & adressOkänd fotograf
48007

Handskriven text: Sjöberg. Från samma album som #47994.

Fotografens namn & adressOkänd fotograf
48005

Okänd kvinna från samma album som #47994.

Fotografens namn & adressOkänd fotograf
48004

Handskriven text: Borgmästaren i Södertälje. Från samma album som #47994. Borgmästaren i Södertälje hette i mitten av 1800-talet F. Sjöberg. Det är troligen denne, men ytterligare data saknas.

Fotografens namn & adressOkänd fotograf
Kommentar
2005-08-15 17:20:25 Jan-Åke Holmbring, Linköping
Detta torde dock vara borgmästare Gustaf Danielsson. Han kom 1842 som vice häradshövding från Västmanland till Södertälje för att vikariera på borgmästartjänsten. Efter 1846 års bormästarval erhöll han befattningen och upprätthöll tjänsten till sitt frånfälle 1870. (Söderetälje stads historia, del I. Stockholm 1968).
48001

Handskriven text: Fru Lidman (Lidmans pensionat Södertälje). Från samma album som #47994.

Fotografens namn & adressOkänd fotograf
Kommentar
2006-06-09 17:33:42 Sven Kullman
För mera information om fru Lidman, se Södertäljeprofiler från adertonhundratalet av Jakob Pettersson.
2005-08-15 17:13:19 Jan-Åke Holmbring, Linköping
Detta torde vara apotekarfrun Johnta Lidman, som under 1800-talet i Södertälje hade en helpension vid Stora torget, där infödda språklärarinnor bibragte stadens och traktens unga damer insikter i franska, tyska och engelska. Exakta data om fru Lidman saknas emellertid. (Södertäljes stads historia, del I. Stockholm 1968).
47999

I albumet står antecknat: Kyrkoherde Kullman. Johan Petter Kullman var född 1795 och dog 1869. Han var kyrkoherde och kontraktsprost i Södertälje och Vreta 1828-1869. (Claes Tamm: Pappas lydige son. Västervik 2000). Från samma album som #47994.

Fotografens namn & adressOkänd fotograf
Kommentar
2013-02-07 22:26:58 Ingrid Norberg
Sonen Sven Abraham Reinhold, #51911.
2006-06-09 17:03:29 Sven Kullman
Hej Jo, detta är min ff ff. Vill Du veta mera kan du ta kontakt med mig. Jag är nyfiken på hur det kommer sig att du har detta kort. Med bästa hälsningar Sven Kullman
2005-07-05 21:20:44 Gudrun Dahl
Johan Petter var son till Erik Kullman 1758-09-08 - 1804-12-25, och hans hustru Anna Bauer 1768-11-11 - 1834-08-18. Föräldrarna gifte sig 1786 i Göteborg. Fadern var i sin tur son till Sven Kullman och Maria Hülphers. Information om dessa finns på annan plats i Anbytarforum, vill jag minnas
47995

Anna Maria von Troil,f. Tham, född 1775-02-03, död 1859-12-12, dotter till direktören Gustaf Tham och Christina Maria Grill. Gift i Stockholm 1803-06-30 med kanslirådet Lars David von Troil, född 1764, död 1827. Från samma album som #47994.

Fotografens namn & adressOkänd fotograf
47994

verste i armén och kommendant i Stockholm Fredrik von Troil, född 1806, död 1873, ogift. Från album I tillhörigt släktgården Backegården, Karlstorp (F).

Fotografens namn & adressOkänd fotograf
Kommentar
2013-03-26 22:34:08 Frank Felton
Komplettering av ovanstående: Fredrik Adolf von Troil, född 24 maj 1806 i Stockholm, död ogift 28 februari 1873 i Stockholm. Överste och kommendant. Student i Uppsala 1820-03-18. Därefter verksam vid Svea livgarde: Fanjunkare 1824, fänrik 1825, löjtnant 1831, kapten 1845, major 1855, överstelöjtnant i armén 1858, överste i armén och kommendant för Stockholms garnison 1860. Källor: SVAR/Krigsarkivet, Arméns porträttsamling med samma foto samt http://www.vontroil.com/house/stamtavla-sve.htm
47992

Okänd man. Från samma samling som #47989.

Fotografens namn & adressOkänd fotograf
47988

Handskriven text: Emma Göransson, Stina Larsson, Ida. Från samma album som #47929.

Fotografens namn & adressOkänd fotograf
47844

Okänd man. Från samma album som #47808.

Fotografens namn & adressOkänd fotograf