Language button

in english

BT Login

Logga in Registrera

Logga in på ditt konto

Användarnamn
Lösenord
Användarnamn *
Lösenord *
Användarnamn *
Lösenord *
Kom ihåg mig

Skapa konto

Fält markerade med en asterisk (*) är obligatoriska.
För- och efternamn *
Användarnamn *
Lösenord *
Bekräfta lösenord *
E-post *
Bekräfta e-post *

Källor till invandringens historia i statliga myndigheters arkiv 1840-1990


Författare: Lars Hallberg
Utgivare: Riksarkivet
Tryckår: 2001
Antal sidor: 264

Beskrivning
Inbunden. Skrifter utgivna av Riksarkivet 17. ISBN 91-88366-55-3.

Bok registrerad: 2002-05-14 00:00:00 av Håkan Skogsjö | Senast uppdaterad: 2012-11-07 21:43:24


HEADER  

Nyttig handbok om invandring

#1 Gäst » -0001-11-30 01:00

I takt med att Sverige utvecklas till ett mångkulturellt samhälle kommer fler och fler svenska medborgare ha en heterogen härstamning. För att dessa skall ha en rimlig chans att söka sitt ursprung är det viktigt att identifiera och därmed tillgängliggöra källorna till den svenska invandringen. Det är just detta som, jämsides med den akademiska forskningen kring in-vand-ringens historia, är denna handboks mål och syfte. Författaren, som är arkivarie vid Riksarkivet, redogör dels för den lagstiftning som styrt myndigheternas verksamhet, dels för de olika typer av handlingar som blivit resultatet därav. Det mesta av detta material förvaras just på Riksarkivet, men boken redogör också för källmaterial som finns hos andra arkivinstitutio ner. Här presenteras passjournaler, viseringshandli ngar, centraldossier över utlänningar, nationalitetsre gister, medborgarskapsh and-lingar, arbetstillstånd , utländska artister, internationell adoption, särskilda utlänningsräkni ngar, flyk-ting-motta gande och mycket, mycket mer. Många typer av handlingar återges också i bild, gärna med kändisanknytnin g (Hermann Gö-ring, Greta Garbo, Nelly Sachs, John Lennon) och de grå faktarutorna kring de olika arkiven och grupperna av handlingar ger direkta ingångar till arkivens förteckningar och till själva materialet. Det mesta i denna handbok handlar om 1900-talsmateri al. Den som har förfäder, som invandrat under tidigare århundraden, kommer därför inte att hitta mycket av värde. Man skulle önska att myndigheterna på den tiden hade varit lika flitiga med att producera papper och dokument kring invandringen som deras sentida efterföljare. Källor till invandringens historia är emellertid en utmärkt vägledning till ett omfattande sentida material, som kommer att få ökad betydelse allt eftersom nya generationer av släktforskare växer fram.
Ted Rosvall
Recensionen har tidigare varit publicerad i Släkthistoriskt Forum 4/2001.

Gäst

Lägg till kommentar

Säkerhetskod
Uppdatera