Statistik

Statistik
Länsindelning enligt Sveriges församlingar genom tiderna
Statistik uppdaterad 2017-03-26
  Antal klara församlingar/kbfd/delar  Antal poster Lediga Bokade Kompletteras Bör kompletteras Helt klara
Län (1988) Totalt Bokade Kompletteras Klara Lediga Bör kompl Totalt Bör kompl Klara Kompletteras
Stockholm (AB)  305 34 22 176 36 37 262 383 93 713 131 083 37 587 11,8% 11,1% 7,2% 12,1% 57,7%
Västerbotten (AC)  98 6 5 84 2 1 109 992 3 915 90 650 15 427 2,0% 6,1% 5,1% 1,0% 85,7%
Norrbotten (BD)  72 4 3 19 11 35 65 123 31 487 32 226 1 410 15,3% 5,6% 4,2% 48,6% 26,4%
Uppsala (C)  132 4 1 127 0 0 103 541 0 101 170 2 371 0,0% 3,0% 0,8% 0,0% 96,2%
Södermanland (D)  99 0 11 88 0 0 100 882 0 89 153 11 729 0,0% 0,0% 11,1% 0,0% 88,9%
Östergötland (E)  236 14 11 108 52 51 148 030 39 938 99 560 8 532 22,0% 5,9% 4,7% 21,6% 45,8%
Jönköping (F)  141 6 1 41 24 4 28 412 2 466 24 968 978 17,0% 4,3% 0,7% 2,8% 29,1%
Kronoberg (G)  96 1 8 41 0 46 108 469 69 958 28 736 9 775 0,0% 1,0% 8,3% 47,9% 42,7%
Kalmar (H)  174 2 18 47 2 105 182 602 126 136 31 412 25 054 1,1% 1,1% 10,3% 60,3% 27,0%
Gotland (I)  96 14 0 63 19 0 23 197 0 23 197 0 19,8% 14,6% 0,0% 0,0% 65,6%
Blekinge (K)  74 9 1 63 0 1 88 583 5 343 82 752 488 0,0% 12,2% 1,4% 1,4% 85,1%
Kristianstad (L)  237 6 8 201 2 20 156 977 22 273 125 463 9 241 0,8% 2,5% 3,4% 8,4% 84,8%
Malmöhus (M)  361 36 6 296 12 11 194 845 10 906 175 508 8 431 3,3% 10,0% 1,7% 3,0% 82,0%
Halland (N)  125 10 3 37 63 12 24 306 2 645 20 229 1 432 50,4% 8,0% 2,4% 9,6% 29,6%
Göteborg och Bohuslän (O)  167 19 11 62 51 22 88 562 24 528 52 451 11 583 30,5% 11,4% 6,6% 13,2% 37,1%
Älvsborg (P)  257 47 7 150 27 25 123 001 26 250 91 008 5 743 10,5% 18,3% 2,7% 9,7% 58,4%
Skaraborg (R)  277 39 7 196 18 6 108 147 2 134 103 613 2 400 6,5% 14,1% 2,5% 2,2% 70,8%
Värmland (S)  106 16 1 34 20 35 107 665 61 041 44 114 2 510 18,9% 15,1% 0,9% 33,0% 32,1%
Örebro (T)  107 13 3 84 1 6 101 499 5 366 95 284 849 0,9% 12,1% 2,8% 5,6% 78,5%
Västmanland (U)  112 16 4 92 0 0 107 341 0 106 668 673 0,0% 14,3% 3,6% 0,0% 82,1%
Kopparberg (W)  113 15 5 63 10 13 93 626 3 556 86 687 3 383 8,8% 13,3% 4,4% 11,5% 55,8%
Gävleborg (X)  87 15 0 48 12 12 60 878 1 525 59 353 0 13,8% 17,2% 0,0% 13,8% 55,2%
Västernorrland (Y)  110 9 13 59 0 14 89 416 4 740 78 458 6 218 0,0% 8,2% 11,8% 12,7% 53,6%
Jämtland (Z)  73 0 0 73 0 0 52 122 0 52 122 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%
Summa 3 655 335 149 2 252 362 456 2 529 599 537 920 1 825 865 165 814 9,9% 9,2% 4,1% 12,5% 61,6%
61,6%  av församlingarna är helt klara, inkl födelseförsamlingar och civilståndsdatum
12,5%  av församlingarna har alla namngetts, men uppgifter om födelseförsamling saknas
13,2%  av församlingarna är under arbete
9,9%  av församlingarna är inte alls påbörjade
1 825 865  poster är helt klara