Statistik
Länsindelning enligt Sveriges församlingar genom tiderna
Statistik uppdaterad 2016-12-01
  Antal klara församlingar/kbfd/delar  Antal poster Lediga Bokade Kompletteras Bör kompletteras Helt klara
Län (1988) Totalt Bokade Kompletteras Klara Lediga Bör kompl Totalt Bör kompl Klara Kompletteras
Stockholm (AB)  279 44 29 120 26 60 235 197 114 499 89 876 30 822 9,3% 15,8% 10,4% 21,5% 43,0%
Västerbotten (AC)  97 5 5 77 9 1 100 468 3 915 81 126 15 427 9,3% 5,2% 5,2% 1,0% 79,4%
Norrbotten (BD)  72 8 1 15 11 37 54 890 32 341 21 993 556 15,3% 11,1% 1,4% 51,4% 20,8%
Uppsala (C)  132 7 1 124 0 0 97 090 0 94 719 2 371 0,0% 5,3% 0,8% 0,0% 93,9%
Södermanland (D)  99 2 11 75 0 11 100 017 12 852 71 200 15 965 0,0% 2,0% 11,1% 11,1% 75,8%
Östergötland (E)  235 16 6 95 60 58 137 640 40 166 88 830 8 644 25,5% 6,8% 2,6% 24,7% 40,4%
Jönköping (F)  141 9 0 33 28 6 23 653 3 850 19 803 0 19,9% 6,4% 0,0% 4,3% 23,4%
Kronoberg (G)  96 0 5 23 1 67 108 358 83 736 20 260 4 362 1,0% 0,0% 5,2% 69,8% 24,0%
Kalmar (H)  175 3 14 37 2 119 182 333 145 381 20 278 16 674 1,1% 1,7% 8,0% 68,0% 21,1%
Gotland (I)  99 13 0 35 49 0 14 508 0 14 508 0 49,5% 13,1% 0,0% 0,0% 35,4%
Blekinge (K)  72 6 3 58 3 2 86 015 5 831 73 350 6 834 4,2% 8,3% 4,2% 2,8% 80,6%
Kristianstad (L)  236 9 8 172 10 37 155 740 40 110 111 527 4 103 4,2% 3,8% 3,4% 15,7% 72,9%
Malmöhus (M)  356 33 13 201 80 29 159 461 16 229 129 954 13 278 22,5% 9,3% 3,7% 8,1% 56,5%
Halland (N)  125 8 0 33 68 16 21 290 4 103 17 187 0 54,4% 6,4% 0,0% 12,8% 26,4%
Göteborg och Bohuslän (O)  166 18 13 48 60 24 81 685 22 916 46 843 11 926 36,1% 10,8% 7,8% 14,5% 28,9%
Älvsborg (P)  254 53 9 92 58 41 102 110 31 963 62 567 7 580 22,8% 20,9% 3,5% 16,1% 36,2%
Skaraborg (R)  277 45 7 146 39 29 92 183 10 973 76 899 4 311 14,1% 16,2% 2,5% 10,5% 52,7%
Värmland (S)  102 15 1 23 24 39 96 731 65 746 30 209 776 23,5% 14,7% 1,0% 38,2% 22,5%
Örebro (T)  102 21 4 68 3 6 85 760 5 366 78 843 1 551 2,9% 20,6% 3,9% 5,9% 66,7%
Västmanland (U)  112 21 4 79 8 0 92 236 0 91 563 673 7,1% 18,8% 3,6% 0,0% 70,5%
Kopparberg (W)  110 10 2 51 21 19 73 966 7 083 66 808 75 19,1% 9,1% 1,8% 17,3% 46,4%
Gävleborg (X)  88 9 1 37 28 13 51 031 1 595 49 406 30 31,8% 10,2% 1,1% 14,8% 42,0%
Västernorrland (Y)  108 15 13 46 2 17 71 663 6 428 58 300 6 935 1,9% 13,9% 12,0% 15,7% 42,6%
Jämtland (Z)  73 2 0 71 0 0 50 994 0 50 994 0 0,0% 2,7% 0,0% 0,0% 97,3%
Summa 3 606 372 150 1 759 590 631 2 275 019 655 083 1 467 043 152 893 16,4% 10,3% 4,2% 17,5% 48,8%
48,8%  av församlingarna är helt klara, inkl födelseförsamlingar och civilståndsdatum
17,5%  av församlingarna har alla namngetts, men uppgifter om födelseförsamling saknas
14,5%  av församlingarna är under arbete
16,4%  av församlingarna är inte alls påbörjade
1 467 043  poster är helt klara