Statistik
Länsindelning enligt Sveriges församlingar genom tiderna
Statistik uppdaterad 2016-08-16
  Antal klara församlingar/kbfd/delar  Antal poster Lediga Bokade Kompletteras Bör kompletteras Helt klara
Län Totalt Bokade Kompletteras Klara Lediga Bör kompl Totalt Bör kompl Klara Kompletteras
AB 278 42 21 85 47 83 217 528 125 630 67 625 24 273 16,9% 15,1% 7,6% 29,9% 30,6%
AC 97 5 14 62 14 2 86 558 4 631 55 272 26 655 14,4% 5,2% 14,4% 2,1% 63,9%
BD 71 7 1 11 13 39 53 937 32 589 20 792 556 18,3% 9,9% 1,4% 54,9% 15,5%
C 132 14 3 103 12 0 80 801 0 76 392 4 409 9,1% 10,6% 2,3% 0,0% 78,0%
D 100 0 11 58 7 23 96 751 22 221 52 513 22 017 7,0% 0,0% 11,0% 23,0% 58,0%
E 234 19 10 71 71 63 122 841 44 650 69 456 8 735 30,3% 8,1% 4,3% 26,9% 30,3%
F 141 4 0 29 35 6 21 297 3 850 17 447 0 24,8% 2,8% 0,0% 4,3% 20,6%
G 95 0 6 14 1 74 108 470 88 585 14 178 5 707 1,1% 0,0% 6,3% 77,9% 14,7%
H 173 2 13 27 3 128 182 755 154 328 11 337 17 090 1,7% 1,2% 7,5% 74,0% 15,6%
I 98 10 0 28 58 0 8 778 0 8 778 0 59,2% 10,2% 0,0% 0,0% 28,6%
K 74 9 4 52 4 5 81 109 12 665 60 723 7 721 5,4% 12,2% 5,4% 6,8% 70,3%
L 237 10 13 140 31 43 152 070 44 944 96 147 10 979 13,1% 4,2% 5,5% 18,1% 59,1%
M 354 38 14 156 108 38 140 371 21 101 97 214 22 056 30,5% 10,7% 4,0% 10,7% 44,1%
N 125 5 0 29 75 16 18 785 4 103 14 682 0 60,0% 4,0% 0,0% 12,8% 23,2%
O 162 24 12 32 64 27 68 036 23 020 33 174 11 842 39,5% 14,8% 7,4% 16,7% 19,8%
P 250 59 10 55 78 47 82 481 36 457 40 366 5 658 31,2% 23,6% 4,0% 18,8% 22,0%
R 276 52 3 109 54 47 77 654 18 582 57 109 1 963 19,6% 18,8% 1,1% 17,0% 39,5%
S 98 15 3 15 26 39 93 283 66 522 21 013 5 748 26,5% 15,3% 3,1% 39,8% 15,3%
T 94 19 1 48 9 17 66 882 7 492 58 781 609 9,6% 20,2% 1,1% 18,1% 51,1%
U 112 18 8 67 19 0 60 495 0 51 810 8 685 17,0% 16,1% 7,1% 0,0% 59,8%
W 104 11 1 28 23 34 46 867 10 515 36 277 75 22,1% 10,6% 1,0% 32,7% 26,9%
X 84 12 0 27 31 14 37 519 1 625 35 894 0 36,9% 14,3% 0,0% 16,7% 32,1%
Y 107 21 6 28 11 26 52 495 12 845 35 212 4 438 10,3% 19,6% 5,6% 24,3% 26,2%
Z 73 4 0 69 0 0 48 477 0 48 477 0 0,0% 5,5% 0,0% 0,0% 94,5%
Summa 3 569 400 154 1 343 794 771 2 006 240 736 355 1 080 669 189 216 22,2% 11,2% 4,3% 21,6% 37,6%
37,6% av församlingarna är helt klara, inkl födelseförsamlingar och civilståndsdatum
21,6% av församlingarna har alla namngetts, men uppgifter om födelseförsamling saknas
15,5% av församlingarna är under arbete
22,2% av församlingarna är inte alls påbörjade
1 080 669  poster är helt klara