Statistik
Länsindelning enligt Sveriges församlingar genom tiderna
Statistik uppdaterad 2016-09-13
  Antal klara församlingar/kbfd/delar  Antal poster Lediga Bokade Kompletteras Bör kompletteras Helt klara
Län Totalt Bokade Kompletteras Klara Lediga Bör kompl Totalt Bör kompl Klara Kompletteras
AB 278 41 19 95 44 79 221 681 121 288 73 168 27 225 15,8% 14,7% 6,8% 28,4% 34,2%
AC 97 5 7 71 13 1 91 310 3 915 70 475 16 920 13,4% 5,2% 7,2% 1,0% 73,2%
BD 71 7 2 12 12 38 54 469 32 393 21 324 752 16,9% 9,9% 2,8% 53,5% 16,9%
C 132 14 3 108 7 0 83 966 0 79 557 4 409 5,3% 10,6% 2,3% 0,0% 81,8%
D 100 0 12 61 7 19 96 580 19 641 54 082 22 857 7,0% 0,0% 12,0% 19,0% 61,0%
E 234 19 9 75 70 61 124 815 43 479 73 097 8 239 29,9% 8,1% 3,8% 26,1% 32,1%
F 141 10 0 31 29 6 22 322 3 850 18 472 0 20,6% 7,1% 0,0% 4,3% 22,0%
G 96 0 6 15 1 74 108 460 88 085 15 327 5 048 1,0% 0,0% 6,3% 77,1% 15,6%
H 173 2 12 28 3 128 182 752 154 328 11 749 16 675 1,7% 1,2% 6,9% 74,0% 16,2%
I 98 10 0 28 58 0 8 778 0 8 778 0 59,2% 10,2% 0,0% 0,0% 28,6%
K 72 8 3 53 4 4 80 623 7 982 64 923 7 718 5,6% 11,1% 4,2% 5,6% 73,6%
L 236 8 12 147 27 42 153 194 43 958 98 633 10 603 11,4% 3,4% 5,1% 17,8% 62,3%
M 353 40 14 169 98 32 150 540 18 364 109 494 22 682 27,8% 11,3% 4,0% 9,1% 47,9%
N 125 6 0 30 73 16 19 480 4 103 15 377 0 58,4% 4,8% 0,0% 12,8% 24,0%
O 163 23 12 33 65 27 68 435 23 020 33 573 11 842 39,9% 14,1% 7,4% 16,6% 20,2%
P 252 58 6 68 72 47 87 892 36 457 46 882 4 553 28,6% 23,0% 2,4% 18,7% 27,0%
R 277 50 5 115 53 43 79 802 17 104 60 456 2 242 19,1% 18,1% 1,8% 15,5% 41,5%
S 99 16 2 16 26 39 93 283 66 522 23 518 3 243 26,3% 16,2% 2,0% 39,4% 16,2%
T 98 24 4 51 6 13 68 898 7 042 61 406 450 6,1% 24,5% 4,1% 13,3% 52,0%
U 111 19 6 68 18 0 62 747 0 54 184 8 563 16,2% 17,1% 5,4% 0,0% 61,3%
W 104 10 1 29 23 34 51 421 10 515 40 831 75 22,1% 9,6% 1,0% 32,7% 27,9%
X 84 7 0 32 31 14 47 655 1 625 46 030 0 36,9% 8,3% 0,0% 16,7% 38,1%
Y 107 20 14 30 10 18 52 450 7 831 37 104 7 515 9,3% 18,7% 13,1% 16,8% 28,0%
Z 73 4 0 69 0 0 48 477 0 48 477 0 0,0% 5,5% 0,0% 0,0% 94,5%
Summa 3 574 401 149 1 434 750 735 2 060 030 711 502 1 166 917 181 611 21,0% 11,2% 4,2% 20,6% 40,1%
40,1%  av församlingarna är helt klara, inkl födelseförsamlingar och civilståndsdatum
20,6%  av församlingarna har alla namngetts, men uppgifter om födelseförsamling saknas
15,4%  av församlingarna är under arbete
21,0%  av församlingarna är inte alls påbörjade
1 166 917  poster är helt klara