Statistik
Länsindelning enligt Sveriges församlingar genom tiderna
Statistik uppdaterad 2016-10-19
  Antal klara församlingar/kbfd/delar  Antal poster Lediga Bokade Kompletteras Bör kompletteras Helt klara
Län Totalt Bokade Kompletteras Klara Lediga Bör kompl Totalt Bör kompl Klara Kompletteras
AB 278 38 17 110 37 76 228 773 118 057 83 520 27 196 13,3% 13,7% 6,1% 27,3% 39,6%
AC 97 5 7 73 11 1 93 237 3 915 72 402 16 920 11,3% 5,2% 7,2% 1,0% 75,3%
BD 72 7 1 15 12 37 54 890 32 341 21 993 556 16,7% 9,7% 1,4% 51,4% 20,8%
C 132 10 2 117 3 0 91 215 0 88 688 2 527 2,3% 7,6% 1,5% 0,0% 88,6%
D 100 2 11 67 4 15 96 574 17 166 65 287 14 121 4,0% 2,0% 11,0% 15,0% 67,0%
E 234 17 7 86 65 59 131 432 41 860 81 451 8 121 27,8% 7,3% 3,0% 25,2% 36,8%
F 141 10 0 32 28 6 22 898 3 850 19 048 0 19,9% 7,1% 0,0% 4,3% 22,7%
G 96 0 5 18 1 72 108 408 86 529 17 374 4 505 1,0% 0,0% 5,2% 75,0% 18,8%
H 173 3 18 29 2 121 182 328 150 023 16 546 15 759 1,2% 1,7% 10,4% 69,9% 16,8%
I 99 11 0 29 57 0 9 442 0 9 442 0 57,6% 11,1% 0,0% 0,0% 29,3%
K 72 7 3 55 4 3 82 092 5 929 69 321 6 842 5,6% 9,7% 4,2% 4,2% 76,4%
L 236 12 8 154 21 41 153 367 42 867 104 752 5 748 8,9% 5,1% 3,4% 17,4% 65,3%
M 355 34 10 184 94 33 157 221 18 372 120 267 18 582 26,5% 9,6% 2,8% 9,3% 51,8%
N 125 8 0 31 70 16 19 928 4 103 15 825 0 56,0% 6,4% 0,0% 12,8% 24,8%
O 163 20 13 40 62 25 73 040 23 000 38 191 11 849 38,0% 12,3% 8,0% 15,3% 24,5%
P 255 59 8 76 67 44 93 492 34 327 53 288 5 877 26,3% 23,1% 3,1% 17,3% 29,8%
R 277 41 6 132 51 36 85 282 13 431 68 766 3 085 18,4% 14,8% 2,2% 13,0% 47,7%
S 100 16 1 20 24 39 93 837 65 746 27 315 776 24,0% 16,0% 1,0% 39,0% 20,0%
T 100 22 7 57 5 9 77 094 7 525 68 346 1 223 5,0% 22,0% 7,0% 9,0% 57,0%
U 111 19 6 71 15 0 67 241 0 58 678 8 563 13,5% 17,1% 5,4% 0,0% 64,0%
W 104 11 15 29 22 20 51 421 9 015 40 831 1 575 21,2% 10,6% 14,4% 19,2% 27,9%
X 87 10 0 34 29 14 49 487 1 625 47 862 0 33,3% 11,5% 0,0% 16,1% 39,1%
Y 107 19 13 39 4 17 59 480 7 283 45 262 6 935 3,7% 17,8% 12,1% 15,9% 36,4%
Z 73 4 0 69 0 0 48 477 0 48 477 0 0,0% 5,5% 0,0% 0,0% 94,5%
Summa 3 587 385 158 1 567 688 684 2 130 656 686 964 1 282 932 160 760 19,2% 10,7% 4,4% 19,1% 43,7%
43,7%  av församlingarna är helt klara, inkl födelseförsamlingar och civilståndsdatum
19,1%  av församlingarna har alla namngetts, men uppgifter om födelseförsamling saknas
15,1%  av församlingarna är under arbete
19,2%  av församlingarna är inte alls påbörjade
1 282 932  poster är helt klara