Statistik

Länsindelning enligt Sveriges församlingar genom tiderna
Statistik uppdaterad 2013-11-10
  Antal församlingar Antal poster Lediga Bokade  
Län Totalt Bokade Kompletteras Klara Lediga Bör kompl Bör kompl Klara Kompletteras Kompletteras Bör kompletteras Helt klara
AB 252 10 22 136 0 84 169 767 81 365 24 624 0,0% 4,0% 8,7% 33,3% 54,0%
AC 72 0 9 7 0 56 65 345 9 444 14 604 0,0% 0,0% 12,5% 77,8% 9,7%
BD 76 15 4 21 0 36 23 737 18 150 15 659 0,0% 19,7% 5,3% 47,4% 27,6%
C 12 0 4 8 0 0 0 12 435 9 271 0,0% 0,0% 33,3% 0,0% 66,7%
D 64 0 0 64 0 0 0 58 350 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%
E 247 3 9 213 0 22 30 060 147 105 1 792 0,0% 1,2% 3,6% 8,9% 86,2%
F 122 0 0 122 0 0 0 77 439 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%
G 100 0 0 100 0 0 0 78 172 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%
H 108 2 20 61 0 25 28 127 59 110 25 444 0,0% 1,9% 18,5% 23,1% 56,5%
I 92 0 0 92 0 0 0 37 513 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%
K 46 0 0 46 0 0 0 57 359 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%
L 71 3 0 68 0 0 0 44 751 0 0,0% 4,2% 0,0% 0,0% 95,8%
M 128 7 19 103 0 1 1 594 81 952 25 205 0,0% 5,5% 14,8% 0,8% 80,5%
N 201 12 6 180 0 3 991 75 302 2 811 0,0% 6,0% 3,0% 1,5% 89,6%
O 74 5 7 54 0 8 20 449 62 154 13 989 0,0% 6,8% 9,5% 10,8% 73,0%
P 50 3 18 29 0 0 0 21 702 7 873 0,0% 6,0% 36,0% 0,0% 58,0%
R 6 0 0 6 0 0 0 5 160 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%
S 0 0 0 0 0 0 0 0 0          
T 31 0 8 16 0 7 12 656 12 181 8 488 0,0% 0,0% 25,8% 22,6% 51,6%
U 51 0 7 25 0 19 28 937 24 822 5 425 0,0% 0,0% 13,7% 37,3% 49,0%
W 92 9 3 62 0 18 11 190 58 519 2 878 0,0% 9,8% 3,3% 19,6% 67,4%
X 112 12 26 74 0 0 0 88 829 22 319 0,0% 10,7% 23,2% 0,0% 66,1%
Y 76 8 14 49 0 5 4 946 59 446 26 824 0,0% 10,5% 18,4% 6,6% 64,5%
Z 80 11 1 68 0 0 0 43 355 11 0,0% 13,8% 1,3% 0,0% 85,0%
Summa 2 163 100 177 1 604 0 284 397 799 1 214 615 207 217 0,0% 4,6% 8,2% 13,1% 74,2%
                           
                           
74,2% av församlingarna är helt klara, inkl födelseförsamlingar och civilståndsdatum
13,1% av församlingarna har alla namngetts, men uppgifter om födelseförsamling saknas
12,8% av församlingarna är under arbete              
0,0% av församlingarna är inte alls påbörjade
               

1 214 615

  personer är helt klara

 

Statistiken 2013-10-28

  Antal församlingar Antal poster Lediga Bokade  
Län Totalt Bokade Kompletteras Klara Lediga Bör kompl Bör kompl Klara Kompletteras Kompletteras Bör kompletteras Helt klara
AB 249 11 26 128 0 84 171 675 78 567 26 902 0,0% 4,4% 10,4% 33,7% 51,4%
AC 72 0 9 7 0 56 65 345 9 444 14 604 0,0% 0,0% 12,5% 77,8% 9,7%
BD 76 15 5 20 0 36 23 737 16 541 17 286 0,0% 19,7% 6,6% 47,4% 26,3%
C 12 0 4 8 0 0 0 12 435 9 271 0,0% 0,0% 33,3% 0,0% 66,7%
D 64 0 0 64 0 0 0 58 350 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%
E 247 4 10 210 0 23 30 799 143 507 1 802 0,0% 1,6% 4,0% 9,3% 85,0%
F 122 0 0 122 0 0 0 77 439 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%
G 100 0 0 100 0 0 0 78 172 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%
H 108 3 23 57 0 25 28 127 57 949 26 413 0,0% 2,8% 21,3% 23,1% 52,8%
I 92 0 0 92 0 0 0 37 513 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%
K 46 0 0 46 0 0 0 57 359 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%
L 71 3 0 68 0 0 0 44 751 0 0,0% 4,2% 0,0% 0,0% 95,8%
M 126 7 19 100 0 0 0 79 955 29 583 0,0% 5,6% 15,1% 0,0% 79,4%
N 198 14 6 171 0 7 3 564 71 518 3 204 0,0% 7,1% 3,0% 3,5% 86,4%
O 73 5 9 52 0 7 18 952 58 146 13 989 0,0% 6,8% 12,3% 9,6% 71,2%
P 50 3 18 28 0 1 740 18 834 10 001 0,0% 6,0% 36,0% 2,0% 56,0%
R 6 0 0 6 0 0 0 5 160 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%
S 0 0 0 0 0 0 0 0 0          
T 32 1 11 12 0 8 12 755 10 638 6 110 0,0% 3,1% 34,4% 25,0% 37,5%
U 51 0 9 25 0 17 25 596 24 822 8 439 0,0% 0,0% 17,6% 33,3% 49,0%
W 91 15 3 59 0 18 11 190 56 133 2 878 0,0% 16,5% 3,3% 19,8% 64,8%
X 110 13 26 71 0 0 0 82 767 22 319 0,0% 11,8% 23,6% 0,0% 64,5%
Y 78 10 21 44 0 3 3 599 55 118 31 301 0,0% 12,8% 26,9% 3,8% 56,4%
Z 80 9 4 64 3 0 0 41 294 1 429 3,8% 11,3% 5,0% 0,0% 80,0%
Summa 2 154 113 203 1 554 3 285 396 079 1 176 412 225 531 0,1% 5,2% 9,4% 13,2% 72,1%
                           
                           
72,1% av församlingarna är helt klara, inkl födelseförsamlingar och civilståndsdatum
13,2% av församlingarna har alla namngetts, men uppgifter om födelseförsamling saknas
14,7% av församlingarna är under arbete              
0,1% av församlingarna är inte alls påbörjade
               

1 176 412

  personer är helt klara
Statistiken 2013-06-25
  Antal församlingar Antal poster Lediga Bokade  
Län Totalt Bokade Kompletteras Klara Lediga Bör kompl Bör kompl Klara Kompletteras Kompletteras Bör kompletteras Helt klara
AB 244 14 19 117 0 94 176 099 67 591 21 973 0,0% 5,7% 7,8% 38,5% 48,0%
AC 72 0 8 6 0 58 67 379 7 999 15 692 0,0% 0,0% 11,1% 80,6% 8,3%
BD 78 23 4 14 0 37 25 364 8 361 15 659 0,0% 29,5% 5,1% 47,4% 17,9%
C 12 0 4 8 0 0 0 12 435 9 271 0,0% 0,0% 33,3% 0,0% 66,7%
D 64 0 3 61 0 0 0 54 704 3 643 0,0% 0,0% 4,7% 0,0% 95,3%
E 248 30 25 168 0 25 29 618 117 351 8 506 0,0% 12,1% 10,1% 10,1% 67,7%
F 122 0 0 122 0 0 0 77 439 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%
G 100 2 0 98 0 0 0 73 679 0 0,0% 2,0% 0,0% 0,0% 98,0%
H 108 9 26 38 0 35 34 134 32 725 41 740 0,0% 8,3% 24,1% 32,4% 35,2%
I 93 0 2 91 0 0 0 31 108 6 848 0,0% 0,0% 2,2% 0,0% 97,8%
K 46 0 0 46 0 0 0 57 359 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%
L 69 10 0 59 0 0 0 36 027 0 0,0% 14,5% 0,0% 0,0% 85,5%
M 127 13 27 82 2 3 1 991 58 949 32 824 1,6% 10,2% 21,3% 2,4% 64,6%
N 197 36 7 106 22 26 9 626 45 767 10 840 11,2% 18,3% 3,6% 13,2% 53,8%
O 71 5 10 49 0 7 18 952 52 555 19 083 0,0% 7,0% 14,1% 9,9% 69,0%
P 49 3 18 28 0 0 0 18 834 10 001 0,0% 6,1% 36,7% 0,0% 57,1%
R 6 0 0 6 0 0 0 5 160 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%
S 0 0 0 0 0 0 0 0 0          
T 28 1 11 9 0 7 8 334 8 453 15 540 0,0% 3,6% 39,3% 25,0% 32,1%
U 48 0 17 10 0 21 39 175 9 525 12 522 0,0% 0,0% 35,4% 43,8% 20,8%
W 90 15 5 52 0 18 11 840 54 238 3 825 0,0% 16,7% 5,6% 20,0% 57,8%
X 108 19 10 63 0 16 10 549 65 998 15 221 0,0% 17,6% 9,3% 14,8% 58,3%
Y 79 12 21 43 0 3 4 921 54 281 30 105 0,0% 15,2% 26,6% 3,8% 54,4%
Z 73 12 4 52 0 5 2 098 30 690 739 0,0% 16,4% 5,5% 6,8% 71,2%
Summa 2 132 204 221 1 328 24 355 440 080 981 228 274 032 1,1% 9,6% 10,4% 16,7% 62,3%
                           
                           
62,3% av församlingarna är helt klara, inkl födelseförsamlingar och civilståndsdatum
16,7% av församlingarna har alla namngetts, men uppgifter om födelseförsamling saknas
19,9% av församlingarna är under arbete              
1,1% av församlingarna är inte alls påbörjade
               
 981 228 personer är helt klara

 

Statistik 2013-04-03
  Antal församlingar Antal poster Lediga Bokade  
Län Totalt Bokade Kompletteras Klara Lediga Bör kompl Bör kompl Klara Kompletteras Kompletteras Bör kompletteras Helt klara
AB 240 13 16 107 5 99 184 607 62 729 8 502 2,1% 5,4% 6,7% 41,3% 44,6%
AC 72 0 6 6 0 60 68 623 7 999 14 448 0,0% 0,0% 8,3% 83,3% 8,3%
BD 78 21 4 14 2 37 25 364 8 361 15 659 2,6% 26,9% 5,1% 47,4% 17,9%
C 12 0 6 6 0 0 0 8 925 11 615 0,0% 0,0% 50,0% 0,0% 50,0%
D 64 3 2 58 0 1 1 728 52 464 1 915 0,0% 4,7% 3,1% 1,6% 90,6%
E 248 30 14 148 0 56 37 998 108 488 6 540 0,0% 12,1% 5,6% 22,6% 59,7%
F 122 0 0 122 0 0 0 77 439 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%
G 100 3 0 97 0 0 0 72 227 0 0,0% 3,0% 0,0% 0,0% 97,0%
H 106 10 11 34 0 51 58 797 28 227 19 227 0,0% 9,4% 10,4% 48,1% 32,1%
I 93 0 2 91 0 0 0 31 108 6 848 0,0% 0,0% 2,2% 0,0% 97,8%
K 46 1 0 42 0 3 2 307 53 194 0 0,0% 2,2% 0,0% 6,5% 91,3%
L 69 10 2 57 0 0 0 35 424 667 0,0% 14,5% 2,9% 0,0% 82,6%
M 121 12 33 72 2 2 30 50 090 39 930 1,7% 9,9% 27,3% 1,7% 59,5%
N 187 33 4 93 31 26 11 206 42 677 6 923 16,6% 17,6% 2,1% 13,9% 49,7%
O 69 5 11 44 0 9 27 929 48 084 8 177 0,0% 7,2% 15,9% 13,0% 63,8%
P 48 5 24 19 0 0 0 16 585 12 042 0,0% 10,4% 50,0% 0,0% 39,6%
R 6 0 0 4 0 2 97 2 834 0 0,0% 0,0% 0,0% 33,3% 66,7%
S 0 0 0 0 0 0 0 0 0          
T 27 1 9 9 0 8 13 812 8 453 15 151 0,0% 3,7% 33,3% 29,6% 33,3%
U 46 0 7 9 2 28 46 425 5 635 8 037 4,3% 0,0% 15,2% 60,9% 19,6%
W 91 16 6 45 3 21 11 915 48 484 3 893 3,3% 17,6% 6,6% 23,1% 49,5%
X 107 19 6 54 6 22 17 755 62 235 8 500 5,6% 17,8% 5,6% 20,6% 50,5%
Y 79 12 21 43 0 3 4 921 54 281 30 105 0,0% 15,2% 26,6% 3,8% 54,4%
Z 72 14 5 46 2 5 2 098 26 012 927 2,8% 19,4% 6,9% 6,9% 63,9%
Summa 2 103 208 189 1 220 53 433 515 612 911 955 219 106 2,5% 9,9% 9,0% 20,6% 58,0%
                           
                           
58,0% av församlingarna är helt klara, inkl födelseförsamlingar och civilståndsdatum
20,6% av församlingarna har alla namngetts, men uppgifter om födelseförsamling saknas
18,9% av församlingarna är under arbete              
2,5% av församlingarna är inte alls påbörjade
               
              911 955 personer är helt klara

 

Samma sida 2012-12-20

  Antal församlingar Antal poster Lediga Bokade  
Län Totalt Bokade Kompletteras Klara Lediga Bör kompl Bör kompl Klara Kompletteras Kompletteras Bör kompletteras Helt klara
AB 238 21 24 98 0 95 176 547 57 888 14 223 0,0% 8,8% 10,1% 39,9% 41,2%
AC 72 0 4 3 0 65 73 337 6 219 11 466 0,0% 0,0% 5,6% 90,3% 4,2%
BD 79 12 7 11 14 35 24 498 6 353 17 906 17,7% 15,2% 8,9% 44,3% 13,9%
C 12 0 6 6 0 0 0 8 925 11 615 0,0% 0,0% 50,0% 0,0% 50,0%
D 64 4 4 55 0 1 1 728 49 302 3 901 0,0% 6,3% 6,3% 1,6% 85,9%
E 246 24 25 112 19 66 45 709 88 056 6 510 7,7% 9,8% 10,2% 26,8% 45,5%
F 122 7 0 115 0 0 0 73 834 0 0,0% 5,7% 0,0% 0,0% 94,3%
G 100 9 9 82 0 0 0 61 418 6 196 0,0% 9,0% 9,0% 0,0% 82,0%
H 105 14 10 24 12 43 42 032 15 583 17 826 11,4% 13,3% 9,5% 41,0% 22,9%
I 92 0 8 84 0 0 0 28 513 9 395 0,0% 0,0% 8,7% 0,0% 91,3%
K 46 2 6 35 0 3 2 307 48 701 1 013 0,0% 4,3% 13,0% 6,5% 76,1%
L 73 16 3 43 5 6 2 609 27 215 1 166 6,8% 21,9% 4,1% 8,2% 58,9%
M 120 11 21 56 6 28 11 062 29 631 41 964 5,0% 9,2% 17,5% 23,3% 46,7%
N 170 15 2 52 63 38 22 206 25 582 2 102 37,1% 8,8% 1,2% 22,4% 30,6%
O 68 10 6 36 0 16 31 733 39 082 9 890 0,0% 14,7% 8,8% 23,5% 52,9%
P 49 6 26 17 0 0 0 16 345 12 282 0,0% 12,2% 53,1% 0,0% 34,7%
R 6 0 0 4 0 2 97 2 834 0 0,0% 0,0% 0,0% 33,3% 66,7%
S 0 0 0 0 0 0 0 0 0          
T 27 1 5 8 0 13 25 879 7 756 3 780 0,0% 3,7% 18,5% 48,1% 29,6%
U 46 0 4 7 2 33 54 553 4 764 772 4,3% 0,0% 8,7% 71,7% 15,2%
W 91 17 4 41 4 25 12 466 47 442 3 376 4,4% 18,7% 4,4% 27,5% 45,1%
X 100 28 8 42 6 16 13 800 48 172 15 347 6,0% 28,0% 8,0% 16,0% 42,0%
Y 82 15 25 31 0 11 11 627 39 209 35 813 0,0% 18,3% 30,5% 13,4% 37,8%
Z 63 7 2 32 14 8 1 906 17 129 197 22,2% 11,1% 3,2% 12,7% 50,8%
Summa 2 071 219 209 994 145 504 554 096 749 953 226 740 7,0% 10,6% 10,1% 24,3% 48,0%
                           
                           
48,0% av församlingarna är helt klara, inkl födelseförsamlingar och civilståndsdatum
24,3% av församlingarna har alla namngetts, men uppgifter om födelseförsamling saknas
20,7% av församlingarna är under arbete              
7,0% av församlingarna är inte alls påbörjade
               
           749 953 personer är helt klara
 
 
Samma sida 2012-11-12
 
  Antal församlingar Antal poster Lediga Bokade  
Län Totalt Bokade Kompletteras Klara Lediga Bör kompl Bör kompl Klara Kompletteras Kompletteras Bör kompletteras Helt klara
AB 238 21 27 93 0 97 177 103 54 730 17 220 0,0% 8,8% 11,3% 40,8% 39,1%
AC 72 0 4 2 0 66 73 661 2 035 15 334 0,0% 0,0% 5,6% 91,7% 2,8%
BD 79 13 6 9 16 35 24 589 5 307 17 678 20,3% 16,5% 7,6% 44,3% 11,4%
C 12 0 6 6 0 0 0 8 925 11 615 0,0% 0,0% 50,0% 0,0% 50,0%
D 64 4 5 55 0 0 0 49 302 5 629 0,0% 6,3% 7,8% 0,0% 85,9%
E 245 28 26 103 25 63 45 165 83 924 6 573 10,2% 11,4% 10,6% 25,7% 42,0%
F 122 7 0 115 0 0 0 73 834 0 0,0% 5,7% 0,0% 0,0% 94,3%
G 99 15 9 76 0 0 0 59 327 6 196 0,0% 15,2% 9,1% 0,0% 76,8%
H 105 14 8 24 15 44 42 899 15 301 15 301 14,3% 13,3% 7,6% 41,9% 22,9%
I 91 0 18 73 0 0 0 24 918 12 885 0,0% 0,0% 19,8% 0,0% 80,2%
K 46 3 6 34 8 3 2 307 48 603 1 013 17,4% 6,5% 13,0% 6,5% 73,9%
L 74 12 2 35 15 10 3 967 23 140 440 20,3% 16,2% 2,7% 13,5% 47,3%
M 120 11 20 55 7 27 16 810 29 550 34 924 5,8% 9,2% 16,7% 22,5% 45,8%
N 163 15 3 37 68 40