Statistik
Länsindelning enligt Sveriges församlingar genom tiderna
Statistik uppdaterad 2017-01-21
  Antal klara församlingar/kbfd/delar  Antal poster Lediga Bokade Kompletteras Bör kompletteras Helt klara
Län (1988) Totalt Bokade Kompletteras Klara Lediga Bör kompl Totalt Bör kompl Klara Kompletteras
Stockholm (AB)  281 42 18 153 19 49 244 267 108 046 104 440 31 781 6,8% 14,9% 6,4% 17,4% 54,4%
Västerbotten (AC)  97 7 5 78 6 1 102 179 3 915 82 837 15 427 6,2% 7,2% 5,2% 1,0% 80,4%
Norrbotten (BD)  72 5 3 18 11 35 62 159 31 487 29 262 1 410 15,3% 6,9% 4,2% 48,6% 25,0%
Uppsala (C)  132 5 1 126 0 0 103 117 0 100 746 2 371 0,0% 3,8% 0,8% 0,0% 95,5%
Södermanland (D)  99 1 12 79 0 7 101 321 9 348 80 147 11 826 0,0% 1,0% 12,1% 7,1% 79,8%
Östergötland (E)  235 14 5 102 56 58 144 103 40 166 95 623 8 314 23,8% 6,0% 2,1% 24,7% 43,4%
Jönköping (F)  141 8 0 38 24 6 26 943 3 850 23 093 0 17,0% 5,7% 0,0% 4,3% 27,0%
Kronoberg (G)  96 0 8 30 1 57 108 511 71 755 25 995 10 761 1,0% 0,0% 8,3% 59,4% 31,3%
Kalmar (H)  174 2 14 40 2 116 182 273 139 984 24 118 18 171 1,1% 1,1% 8,0% 66,7% 23,0%
Gotland (I)  97 13 0 43 41 0 17 671 0 17 671 0 42,3% 13,4% 0,0% 0,0% 44,3%
Blekinge (K)  73 7 1 62 2 1 87 154 5 343 81 323 488 2,7% 9,6% 1,4% 1,4% 84,9%
Kristianstad (L)  236 7 9 188 5 27 156 769 33 111 117 049 6 609 2,1% 3,0% 3,8% 11,4% 79,7%
Malmöhus (M)  356 40 7 235 48 26 169 333 15 812 145 271 8 250 13,5% 11,2% 2,0% 7,3% 66,0%
Halland (N)  125 8 0 34 67 16 21 926 4 103 17 823 0 53,6% 6,4% 0,0% 12,8% 27,2%
Göteborg och Bohuslän (O)  168 21 13 55 55 21 83 165 22 861 48 469 11 835 32,7% 12,5% 7,7% 12,5% 32,7%
Älvsborg (P)  256 49 9 116 46 35 109 326 27 952 75 071 6 303 18,0% 19,1% 3,5% 13,7% 45,3%
Skaraborg (R)  277 49 13 164 25 15 98 340 5 262 87 405 5 673 9,0% 17,7% 4,7% 5,4% 59,2%
Värmland (S)  103 14 3 29 21 36 106 631 62 004 40 520 4 107 20,4% 13,6% 2,9% 35,0% 28,2%
Örebro (T)  107 16 4 79 2 6 99 571 5 366 92 654 1 551 1,9% 15,0% 3,7% 5,6% 73,8%
Västmanland (U)  112 19 4 88 1 0 100 285 0 99 612 673 0,9% 17,0% 3,6% 0,0% 78,6%
Kopparberg (W)  111 17 4 54 15 14 76 165 3 569 69 275 3 321 13,5% 15,3% 3,6% 12,6% 48,6%
Gävleborg (X)  88 14 1 42 19 12 55 010 1 525 53 403 82 21,6% 15,9% 1,1% 13,6% 47,7%
Västernorrland (Y)  110 15 14 51 0 15 76 569 4 946 64 951 6 672 0,0% 13,6% 12,7% 13,6% 46,4%
Jämtland (Z)  73 1 0 72 0 0 51 735 0 51 735 0 0,0% 1,4% 0,0% 0,0% 98,6%
Summa 3 619 374 148 1 976 466 553 2 384 523 600 405 1 628 493 155 625 12,9% 10,3% 4,1% 15,3% 54,6%
54,6%  av församlingarna är helt klara, inkl födelseförsamlingar och civilståndsdatum
15,3%  av församlingarna har alla namngetts, men uppgifter om födelseförsamling saknas
14,4%  av församlingarna är under arbete
12,9%  av församlingarna är inte alls påbörjade
1 628 493  poster är helt klara