Statistik

Statistik
Länsindelning enligt Sveriges församlingar genom tiderna
Statistik uppdaterad 2017-02-23
  Antal klara församlingar/kbfd/delar  Antal poster Lediga Bokade Kompletteras Bör kompletteras Helt klara
Län (1988) Totalt Bokade Kompletteras Klara Lediga Bör kompl Totalt Bör kompl Klara Kompletteras
Stockholm (AB)  303 40 18 164 36 45 253 567 97 754 116 906 38 907 11,9% 13,2% 5,9% 14,9% 54,1%
Västerbotten (AC)  97 8 5 79 4 1 102 528 3 915 83 186 15 427 4,1% 8,2% 5,2% 1,0% 81,4%
Norrbotten (BD)  72 5 3 18 11 35 62 159 31 487 29 262 1 410 15,3% 6,9% 4,2% 48,6% 25,0%
Uppsala (C)  132 5 1 126 0 0 103 117 0 100 746 2 371 0,0% 3,8% 0,8% 0,0% 95,5%
Södermanland (D)  99 1 12 81 0 5 101 282 7 046 82 580 11 656 0,0% 1,0% 12,1% 5,1% 81,8%
Östergötland (E)  236 14 5 106 54 57 146 725 40 156 98 255 8 314 22,9% 5,9% 2,1% 24,2% 44,9%
Jönköping (F)  141 7 1 40 24 4 27 241 2 466 23 797 978 17,0% 5,0% 0,7% 2,8% 28,4%
Kronoberg (G)  96 0 6 34 1 55 108 468 70 895 28 286 9 287 1,0% 0,0% 6,3% 57,3% 35,4%
Kalmar (H)  174 2 15 42 2 113 182 170 134 964 26 817 20 389 1,1% 1,1% 8,6% 64,9% 24,1%
Gotland (I)  96 15 0 52 29 0 19 572 0 19 572 0 30,2% 15,6% 0,0% 0,0% 54,2%
Blekinge (K)  74 7 1 63 2 1 88 583 5 343 82 752 488 2,7% 9,5% 1,4% 1,4% 85,1%
Kristianstad (L)  237 8 10 190 4 25 156 728 30 292 118 264 8 172 1,7% 3,4% 4,2% 10,5% 80,2%
Malmöhus (M)  358 35 7 268 29 19 188 548 13 614 166 070 8 864 8,1% 9,8% 2,0% 5,3% 74,9%
Halland (N)  125 10 0 34 65 16 21 926 4 103 17 823 0 52,0% 8,0% 0,0% 12,8% 27,2%
Göteborg och Bohuslän (O)  167 20 12 59 52 21 85 076 22 861 50 593 11 622 31,1% 12,0% 7,2% 12,6% 35,3%
Älvsborg (P)  257 48 8 135 33 32 118 254 26 522 84 975 6 757 12,8% 18,7% 3,1% 12,5% 52,5%
Skaraborg (R)  277 43 9 179 21 14 104 660 4 731 96 433 3 496 7,6% 15,5% 3,2% 5,1% 64,6%
Värmland (S)  106 16 2 32 20 36 107 717 61 066 42 560 4 091 18,9% 15,1% 1,9% 34,0% 30,2%
Örebro (T)  107 13 3 83 2 6 101 236 5 366 95 021 849 1,9% 12,1% 2,8% 5,6% 77,6%
Västmanland (U)  112 18 4 90 0 0 105 435 0 104 762 673 0,0% 16,1% 3,6% 0,0% 80,4%
Kopparberg (W)  111 14 5 56 15 14 84 567 3 569 77 592 3 406 13,5% 12,6% 4,5% 12,6% 50,5%
Gävleborg (X)  88 14 1 44 17 12 56 104 1 525 54 497 82 19,3% 15,9% 1,1% 13,6% 50,0%
Västernorrland (Y)  110 12 13 56 0 14 86 507 4 740 75 549 6 218 0,0% 10,9% 11,8% 12,7% 50,9%
Jämtland (Z)  73 0 0 73 0 0 52 122 0 52 122 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%
Summa 3 648 355 141 2 104 421 525 2 464 292 572 415 1 728 420 163 457 11,5% 9,7% 3,9% 14,4% 57,7%
57,7%  av församlingarna är helt klara, inkl födelseförsamlingar och civilståndsdatum
14,4%  av församlingarna har alla namngetts, men uppgifter om födelseförsamling saknas
13,6%  av församlingarna är under arbete
11,5%  av församlingarna är inte alls påbörjade
1 728 420  poster är helt klara