Statistik

Länsindelning enligt Sveriges församlingar genom tiderna

Statistik uppdaterad 2016-06-30
  Antal klara församlingar/kbfd/delar  Antal poster Lediga Bokade Kompletteras Bör kompletteras Helt klara
Län Totalt Bokade Kompletteras Klara Lediga Bör kompl Totalt Bör kompl Klara Kompletteras
AB 276 43 20 68 50 95 215 582 132 720 63 358 19 504 18,1% 15,6% 7,2% 34,4% 24,6%
AC 97 5 9 47 16 20 73 080 30 483 33 005 9 592 16,5% 5,2% 9,3% 20,6% 48,5%
BD 71 4 1 11 15 40 54 495 33 147 20 792 556 21,1% 5,6% 1,4% 56,3% 15,5%
C 132 15 3 90 23 1 73 356 1 882 68 206 3 268 17,4% 11,4% 2,3% 0,8% 68,2%
D 100 0 13 52 10 25 94 194 24 465 46 368 23 361 10,0% 0,0% 13,0% 25,0% 52,0%
E 233 19 7 66 75 66 103 493 45 098 50 108 8 287 32,2% 8,2% 3,0% 28,3% 28,3%
F 141 6 0 27 35 6 17 708 3 850 13 858 0 24,8% 4,3% 0,0% 4,3% 19,1%
G 95 0 6 13 1 75 108 628 88 137 13 200 7 291 1,1% 0,0% 6,3% 78,9% 13,7%
H 172 2 10 26 3 131 182 783 155 561 10 504 16 718 1,7% 1,2% 5,8% 76,2% 15,1%
I 98 11 0 25 60 0 8 115 0 8 115 0 61,2% 11,2% 0,0% 0,0% 25,5%
K 73 8 6 49 5 5 81 210 12 665 54 980 13 565 6,8% 11,0% 8,2% 6,8% 67,1%
L 237 11 11 131 38 45 145 364 46 569 90 559 8 236 16,0% 4,6% 4,6% 19,0% 55,3%
M 353 40 15 137 120 41 125 569 22 428 87 214 15 927 34,0% 11,3% 4,2% 11,6% 38,8%
N 125 5 1 26 77 16 17 959 4 103 13 841 15 61,6% 4,0% 0,8% 12,8% 20,8%
O 160 23 11 27 66 95 65 841 24 218 30 698 10 925 41,3% 14,4% 6,9% 59,4% 16,9%
P 250 52 11 47 91 48 78 750 36 475 34 322 7 953 36,4% 20,8% 4,4% 19,2% 18,8%
R 275 50 2 98 64 50 73 650 20 545 52 654 451 23,3% 18,2% 0,7% 18,2% 35,6%
S 98 18 3 12 26 39 88 651 66 522 16 381 5 748 26,5% 18,4% 3,1% 39,8% 12,2%
T 93 16 1 44 14 18 65 986 7 535 57 842 609 15,1% 17,2% 1,1% 19,4% 47,3%
U 112 18 8 66 20 0 58 689 0 50 004 8 685 17,9% 16,1% 7,1% 0,0% 58,9%
W 104 12 1 26 24 34 42 586 10 515 31 996 75 23,1% 11,5% 1,0% 32,7% 25,0%
X 84 11 0 26 33 14 35 637 1 625 34 012 0 39,3% 13,1% 0,0% 16,7% 31,0%
Y 107 22 7 23 14 26 43 811 12 845 26 363 4 603 13,1% 20,6% 6,5% 24,3% 21,5%
Z 73 4 0 69 0 0 48 477 0 48 477 0 0,0% 5,5% 0,0% 0,0% 94,5%
Summa 3 559 395 146 1 206 880 890 1 903 614 781 388 956 857 165 369 24,7% 11,1% 4,1% 25,0% 33,9%
33,9% av församlingarna är helt klara, inkl födelseförsamlingar och civilståndsdatum
25,0% av församlingarna har alla namngetts, men uppgifter om födelseförsamling saknas
15,2% av församlingarna är under arbete
24,7% av församlingarna är inte alls påbörjade
956 857  poster är helt klara