Statistik

Statistik
Länsindelning enligt Sveriges församlingar genom tiderna
Statistik uppdaterad 2017-04-25
  Antal klara församlingar/kbfd/delar  Antal poster Lediga Bokade Kompletteras Bör kompletteras Helt klara
Län (1988) Totalt Bokade Kompletteras Klara Lediga Bör kompl Totalt Bör kompl Klara Kompletteras
Stockholm (AB)  305 33 16 186 34 36 276 280 89 394 149 117 37 769 11,1% 10,8% 5,2% 11,8% 61,0%
Västerbotten (AC)  99 6 5 85 2 1 112 552 3 915 93 210 15 427 2,0% 6,1% 5,1% 1,0% 85,9%
Norrbotten (BD)  72 7 2 21 8 34 65 118 31 470 33 080 568 11,1% 9,7% 2,8% 47,2% 29,2%
Uppsala (C)  132 4 1 127 0 0 103 541 0 101 170 2 371 0,0% 3,0% 0,8% 0,0% 96,2%
Södermanland (D)  99 0 7 92 0 0 100 917 0 91 046 9 871 0,0% 0,0% 7,1% 0,0% 92,9%
Östergötland (E)  236 16 22 121 46 31 154 706 38 031 106 594 10 081 19,5% 6,8% 9,3% 13,1% 51,3%
Jönköping (F)  144 4 8 46 19 67 96 462 61 470 28 687 6 305 13,2% 2,8% 5,6% 46,5% 31,9%
Kronoberg (G)  96 0 7 47 0 42 108 407 66 593 31 314 10 500 0,0% 0,0% 7,3% 43,8% 49,0%
Kalmar (H)  173 2 17 76 2 76 182 558 120 015 39 002 23 541 1,2% 1,2% 9,8% 43,9% 43,9%
Gotland (I)  96 9 0 79 8 0 28 621 0 28 621 0 8,3% 9,4% 0,0% 0,0% 82,3%
Blekinge (K)  74 6 1 67 0 0 98 793 0 93 450 5 343 0,0% 8,1% 1,4% 0,0% 90,5%
Kristianstad (L)  237 1 11 211 1 13 157 706 17 397 131 988 8 321 0,4% 0,4% 4,6% 5,5% 89,0%
Malmöhus (M)  362 31 7 309 6 9 211 902 19 509 187 635 4 758 1,7% 8,6% 1,9% 2,5% 85,4%
Halland (N)  125 14 3 38 58 12 24 569 2 645 20 492 1 432 46,4% 11,2% 2,4% 9,6% 30,4%
Göteborg och Bohuslän (O)  167 19 12 66 48 20 90 784 22 846 54 688 13 250 28,7% 11,4% 7,2% 12,0% 39,5%
Älvsborg (P)  258 49 7 156 20 25 127 701 26 250 95 708 5 743 7,8% 19,0% 2,7% 9,7% 60,5%
Skaraborg (R)  278 33 5 212 17 11 119 479 7 057 110 720 1 702 6,1% 11,9% 1,8% 4,0% 76,3%
Värmland (S)  106 16 4 36 19 31 108 488 56 271 47 447 4 770 17,9% 15,1% 3,8% 29,2% 34,0%
Örebro (T)  107 11 3 86 1 6 104 204 5 366 97 989 849 0,9% 10,3% 2,8% 5,6% 80,4%
Västmanland (U)  112 16 4 92 0 0 107 341 0 106 668 673 0,0% 14,3% 3,6% 0,0% 82,1%
Kopparberg (W)  112 12 9 66 10 13 96 009 3 556 89 085 3 368 8,9% 10,7% 8,0% 11,6% 58,9%
Gävleborg (X)  87 13 0 51 11 12 64 456 1 525 62 931 0 12,6% 14,9% 0,0% 13,8% 58,6%
Västernorrland (Y)  110 9 12 60 0 14 89 402 4 740 79 280 5 382 0,0% 8,2% 10,9% 12,7% 54,5%
Jämtland (Z)  73 0 0 73 0 0 52 122 0 52 122 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%
Summa 3 660 311 163 2 403 310 453 2 682 118 578 050 1 932 044 172 024 8,5% 8,5% 4,5% 12,4% 65,7%
65,7%  av församlingarna är helt klara, inkl födelseförsamlingar och civilståndsdatum
12,4%  av församlingarna har alla namngetts, men uppgifter om födelseförsamling saknas
13,0%  av församlingarna är under arbete
8,5%  av församlingarna är inte alls påbörjade
1 932 044  poster är helt klara