Statistik

Länsindelning enligt Sveriges församlingar genom tiderna

Statistik uppdaterad 2015-10-14
  Antal klara församlingar/kbfd/delar  Antal poster Lediga Bokade Kompletteras Bör kompletteras Helt klara
Län Totalt Bokade Kompletteras Klara Lediga Bör kompl Totalt Bör kompl Klara Kompletteras
AB 275 34 13 20 98 110 179 422 142 473 24 552 12 397 35,6% 12,4% 4,7% 40,0% 7,3%
AC 94 5 34 2 19 34 63 463 41 712 1 634 20 117 20,2% 5,3% 36,2% 36,2% 2,1%
BD 71 8 1 5 16 41 44 604 34 697 9 351 556 22,5% 11,3% 1,4% 57,7% 7,0%
C 130 15 0 23 83 9 24 887 7 533 17 354 0 63,8% 11,5% 0,0% 6,9% 17,7%
D 98 3 3 34 12 16 63 764 24 845 34 643 4 276 12,2% 3,1% 3,1% 16,3% 34,7%
E 234 26 5 24 105 74 75 654 50 757 21 816 3 081 44,9% 11,1% 2,1% 31,6% 10,3%
F 145 6 4 20 43 6 10 416 3 850 4 896 1 670 29,7% 4,1% 2,8% 4,1% 13,8%
G 93 0 3 3 1 86 108 491 101 936 2 343 4 212 1,1% 0,0% 3,2% 92,5% 3,2%
H 173 3 15 2 3 150 180 067 171 895 773 7 399 1,7% 1,7% 8,7% 86,7% 1,2%
I 97 3 0 10 82 0 2 313 0 2 313 0 84,5% 3,1% 0,0% 0,0% 10,3%
K 70 7 3 21 21 18 59 094 33 857 19 714 5 523 30,0% 10,0% 4,3% 25,7% 30,0%
L 253 18 11 78 74 71 131 074 65 378 55 034 10 662 29,2% 7,1% 4,3% 28,1% 30,8%
M 359 43 8 32 208 68 73 380 45 533 21 144 6 703 57,9% 12,0% 2,2% 18,9% 8,9%
N 125 7 0 16 83 19 11 525 4 658 6 867 0 66,4% 5,6% 0,0% 15,2% 12,8%
O 151 23 6 8 84 110 35 143 23 162 11 435 546 55,6% 15,2% 4,0% 72,8% 5,3%
P 239 35 7 20 123 53 63 836 39 668 16 278 7 890 51,5% 14,6% 2,9% 22,2% 8,4%
R 275 56 0 23 131 3 10 818 202 10 616 0 47,6% 20,4% 0,0% 1,1% 8,4%
S 93 12 0 2 35 44 77 012 74 789 2 223 0 37,6% 12,9% 0,0% 47,3% 2,2%
T 91 21 1 5 44 20 13 744 8 573 5 049 122 48,4% 23,1% 1,1% 22,0% 5,5%
U 112 19 14 31 30 18 45 550 9 798 30 281 5 471 26,8% 17,0% 12,5% 16,1% 27,7%
W 105 23 1 8 32 34 13 463 10 515 2 873 75 30,5% 21,9% 1,0% 32,4% 7,6%
X 80 5 1 15 45 14 19 336 1 632 17 629 75 56,3% 6,3% 1,3% 17,5% 18,8%
Y 108 19 8 3 32 29 23 309 16 142 2 754 4 413 29,6% 17,6% 7,4% 26,9% 2,8%
Z 72 24 0 33 15 0 25 295 0 25 295 0 20,8% 33,3% 0,0% 0,0% 45,8%
Summa 3 543 415 138 438 1 419 1 027 1 355 660 913 605 346 867 95 188 40,1% 11,7% 3,9% 29,0% 12,4%

12,4% av församlingarna är helt klara, inkl födelseförsamlingar och civilståndsdatum
29,0% av församlingarna har alla namngetts, men uppgifter om födelseförsamling saknas
15,6% av församlingarna är under arbete
40,1% av församlingarna är inte alls påbörjade
346 867 poster är helt klara