Stöd Rötters Vänner

bli rv front

Google sökruta head

Skadade handlingar från Gotlands norra häradsrätt - nu på nätet.

Gotlands norra häradsrättshandlingar blev svårt brandskadade i början av 1930-talet i samband med en brand hemma hos häradshövding Toll. Handlingarna bevaras sedan lång tid tillbaka vid Landsarkivet i Visby. Nu har filmerna skannats av SVAR-Svensk arkivinformation och finns tillgängliga på nätet.

Läs hela artikeln på
www.riksarkivet.se - klicka här!!