Stöd Rötters Vänner

bli rv front

Google sökruta head

Rötters hemsida nere vid två tillfällen

Under söndagen den 3 juli och måndag den 4 juli låg Rötters hemsida nere. En undersökning om vad som orsakat server/stoppet pågår just nu och Sveriges Släktforskarförbund beklagar eventuella olägenheter som detta kan ha orsakat.

I fortsättningen kommer eventuella driftsstörningar att informeras om här.

Felanmälningar är varmt mottagna till följande adress:
redaktor@genealogi.se