Stöd Rötters Vänner

bli rv front

Google sökruta head

Över 2000 nya båtsmän i Blekinge Båtsmansregister!

Blekinge Båtsmansregister har under de senaste månaderna uppdaterats med uppgifter från militära källor. Erland Eliasson, medlem och adjungerad styrelseledamot, har med hjälp av sin närhet till Krigsarkivet i Stockholm utfört arbetet. Under hösten 2010 arbetade han ingeom socknarna Mörrum, Elleholm och Gammalstorp och gjorde en total uppdatering för hela båtsmansperioden (1680-talet till ca. 1900). Samtliga befintliga båtsmän har granskats, nya båtsmän har tillförts samt uppgifter från kyrkoböckerna har påförts.

Läs mer på Blekinge släktforskarförening-www.blekingesf.se