Stöd Rötters Vänner

bli rv front

Google sökruta head

Nytt nummer av Angeläget ute nu!

Angeläget nummer 1 2010 finns nu att hämta.

Ur innehållet:
Nya förbundsförsäkringar klara
Förbundets ekonomi
Släktforskning i utomnordiska länder
Gravstensinventeringen får nytt liv

Gå och hämta Angeläget nr 1 2010 nu!